Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022

30 sierpnia, 2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

1 września (środa) rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2021/2022. Harmonogram rozpoczęcia przedstawia się następująco:
8:00 Msza św. w Kościele Parafialnym w Sadownem dla wszystkich uczniów/dzieci szkoły
9:15 Spotkanie uczniów kl. IV – VIII w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem

Rozkład jazdy autobusów dla uczniów tych klas znajduje się poniżej.

10:15 Spotkanie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami kl. I – III oraz ich rodzicami w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem. Na spotkanie to prosimy o zorganizowanie dojazdu we własnym zakresie. Rozkład jazdy autobusów na 2 i 3 września 2021 r. znajduje się poniżej.

1.Spotkania te zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS odbędą się z zachowaniem obowiązującego w przestrzeniach wspólnych szkoły (tj. korytarze, sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnie) rygoru sanitarnego, tj. obowiązkowe zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków, zachowana bezpieczna odległość między uczestnikami podczas spotkania.

2. Osoby z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nie powinny uczestniczyć w spotkaniach inauguracyjnych rok, jak i w zajęciach lekcyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły na bieżący rok szkolny będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś