Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Język polski VI-VIII

18 marca, 2020

16 marca

Klasa VII B

Drodzy Uczniowie, przypominam o przeczytaniu lektur: Aleksander Fredro „Zemsta” oraz Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.
Dzisiaj wykonajcie zadania:

 • zapoznaj się z tematem „Zdanie złożone- przypomnienie wiadomości” s. 192 w podręczniku;
  -wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę” s. 192,
 • wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 s. 193.

Klasa VII A

Drodzy Uczniowie, przypominam o przeczytaniu lektur: Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę” oraz Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.
Dzisiaj wykonajcie zadania:

 • zapoznaj się z tematem „Zdanie złożone- przypomnienie wiadomości” s. 192 w podręczniku;
  -wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę” s. 192,
 • wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 s. 193.

Klasa VIII B

Drodzy Uczniowie, przypominam o konieczności przeczytania lektury- „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego. Ponadto o napisaniu pracy na temat 2 ze str.54 z książki „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Ta praca będzie sprawdzana na ocenę.
Proszę, abyście jeszcze dzisiaj zaczęli powtarzać do egzaminu materiał z gramatyki. Zadania na dzisiaj: przeczytajcie temat „Wypowiedzenie i jego części- powtórzenie wiadomości” ze str. 208 (podręcznik) i wykonajcie ćwiczenia: „Na rozgrzewkę” s. 208 oraz ćw. 1, s. 209, ćw. 4,5,6 s. 210.

17 marca

Klasa VII A i B

Temat: Rodzaje zdań złożonych

Drodzy Uczniowie, otwórzcie link i wykonajcie zdania 1,2,3,4 w zeszycie przedmiotowym:

https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt

Klasa VIII B

Temat: Rodzaje wypowiedzeń

Drodzy Uczniowie, otwórzcie poniższy link. Notatki z „dymków” przepiszcie do zeszytu. Wykonajcie zadania 1-5 on-line, ćwiczenie 6 jest dla chętnych. Następnie przepiszcie lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu zadania 5 (obowiązkowo) i 6 (jeśli je wykonaliście).

https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv

18 marca

Klasa VII A i B

Temat: Zdania współrzędnie złożone- ćwiczenia

Zadania na dziś:
-przeczytaj w podręczniku „Przypomnienie” ze strony 193;

 • wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 194 (podręcznik);
 • wykonaj ćwiczenia 1,2,3 ze strony 31-32 (zeszyt ćwiczeń)

Klasa VIII B

Temat: Orzeczenie imienne- przypomnienie wiadomości

Otwórz podany link. Przepisz notatkę z ” dymku”; wykonaj ćwiczenia 1-4 w zeszycie, 5 on-line.
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91

19 marca

Klasa VII A i B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie

Otwórz poniższy link:

 • https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt
 • zapoznaj się z treścią notatki „Dla zainteresowanych” (pod poleceniem 5) i przepisz ją do zeszytu;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczenia 6 i 7.

Klasa VIII B

Temat: Rodzaje podmiotów

Zadania do pracy w domu:
-otwórz poniższy link:
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5

 • przepisz temat lekcji;
 • zapoznaj się z treścią notatek w „dymkach” i przepisz je do zeszytu;
 • wykonaj ćwiczenia 1-6 w zeszycie przedmiotowym.

23 i 24 marca

Klasa VII A i B

Temat: Utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie

Drodzy Uczniowie, utrwalcie wiadomości o zdaniach współrzędnie złożonych i wykonajcie ćwiczenia 4-7 ze stron 32-34.

Klasa VIII B

Temat: Określenia rzeczownika w zdaniu.

Drodzy Uczniowie, od dzisiaj powtarzamy wiadomości o określających częściach zdania. Na pierwszy ogień- przydawka. Otwórz link:
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. Wykonaj ćwiczenia 1-4 w zeszycie.

25 marca

Klasa VII A i B

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie

 • Zapoznaj się z treścią notatki ze strony 197 w podręczniku
 • Obejrzyj poniższy film.
 • Na podstawie filmu i notatki ze strony 197 sporządź notatkę w zeszycie o typach zdań podrzędnych (nazwa zdania, pytania, na które odpowiadają, a w przypadku zdania podrzędnego okolicznikowego wskaż jego rodzaje.
 • Do każdego typu zdania dopisz po jednym przykładzie i podkreśl zdanie podrzędne.

Klasa VIII B

Temat: Co to jest dopełnienie?

 • Wykonaj ćwiczenie 7 ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń.
 • Dla chętnych: wykonaj ćwiczenie 8 ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń.

26 marca 2020

Klasa VIIA i B

 • Temat: Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 9 ze strony 35.
 • Przypomnij sobie, na jakie pytania odpowiada zdanie podrzędne przydawkowe- w tym celu wykorzystaj treści zapisane w notatce, którą wczoraj sporządziłeś/aś.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 10 i 11 ze strony 36.

Klasa VIII B

 • Temat: Okolicznik i jego rodzaje.
 • Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA
 • Na podstawie filmu sporządź notatkę o treści:
  • Co to jest okolicznik?
  • Czym może być wyrażony?
  • Jakie są rodzaje okoliczników?
  • Na jakie pytania odpowiadają?
  • Zapisz po jednym przykładzie zdania do każdego rodzaju okolicznika.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 9 i 11 ze strony 47. Podkreśl okoliczniki, zapisz pytanie, na które odpowiadają i określ rodzaj.

27 marca 2020

Klasa VIII B

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu…

 1. rozwiąż test „Książka” s.43 w „Egzamin ósmoklasisty…”.
 2. Napisz wypracowanie na 2. temat w edytorze tekstu i wyślij je na pocztę: [email protected].

30 marca 2020

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym;

 • przypomnij sobie wiadomości o zdaniu podrzędnym przydawkowym;
 • przeczytaj informację o zdaniu podrzędnym dopełnieniowym ze strony 197;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 12, 13, 14 ze strony 37.

Klasa VIII B

Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

31 marca 2020

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym;

 • przypomnij sobie ze sporządzonej kilka dni temu przez siebie notaki rodzaje zdań podrzędnych okolicznikowych ( lub jeszcze raz obejrzyj film z 25 marca).
  -Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia: 15, 16, 17, 18 ze strony 38-39.

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

30.03.2020r. (pon.)

Temat: Przyjaźń w powieści R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi”. 

– Wyjaśnij pojęcie „przyjaźń”.

– Podaj 3 przykłady przyjaźni i jej roli w życiu bohaterów poznanych przez Ciebie dotychczas lektur.

– Wykonaj ćwiczenia/zadania: 1-5, str. 28 („Przyjaźń ukazana w lekturze”).

 • Obejrzyj film: https://youtu.be/ov1NIQUXYYM

31.03.2020r. (wt.)

Temat: Ludzie i technika w powieści R. Kosika.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 28 („Ludzie i technika”).

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

31.03.2020r. (wt.)

Temat: Jak Ania Shirley popadała w kłopoty…

– Wyjaśnij pojęcia: kłopoty, tarapaty, perypetie.

– Wymień sytuacje (7), o których jest mowa w temacie lekcji (posługuj się zdaniami oznajmującymi, np. Ania farbuje włosy…).

– Napisz opowiadanie o najciekawszej, najśmieszniejszej przygodzie Ani Shirley. Pamiętaj o poprawnej budowie pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) i o tytule (jeden z wyżej wymienionych przez Ciebie).

UWAGA: Pracę napisz na kartce formatu A4, termin: 07.04.2020r. (wtorek) i wrzuć- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.) Ewentualnie- zdjęcia napisanej odręcznie pracy prześlij na mój adres mailowy.

 • obejrzyj filmy: https://youtu.be/wv_M4F59V4k
 • https://youtu.be/S_NJxcFvjXQ
 • https://youtu.be/eBPnGisAG6Q

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

30.03.2020r. (pon.)

Temat: Mały Sabotaż i akcje dywersyjne w utworze A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 

– Wyjaśnij pojęcie „Mały Sabotaż” i podaj przykłady tego typu działań podejmowanych przez bohaterów lektury (kto i co robił?).

– Wyjaśnij pojęcie „dywersja” i wymień wszystkie akcje, w których brali udział bohaterowie „Kamieni na szaniec”. Napisz krótko, czego dotyczyły te akcje i kto brał w nich udział.

UWAGA: Pracę pisemną (Odbicie Rudego- opis sytuacji.), którą mieliście wykonać do 27.04.2020r., proszę wrzucić- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. Termin- do końca tego tygodnia. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.) Ewentualnie- zdjęcia napisanej odręcznie pracy prześlijcie na mój adres mailowy. Za brak pracy- ocena niedostateczna.

Obejrzyj film:

31.03.2020r. (wt.)

Temat 1: Twórca i jego czasy- Aleksander Kamiński.

– Przeczytaj tekst o A. Kamińskim- str. 86-87.

– Sporządź notatkę biograficzną (życie i twórczość pisarza).

– Przepisz do zeszytu tekst „Najpopularniejszy utwór literatury podziemnej”. (str. 87)

Temat 2: „Kamienie na szaniec”- między gawędą harcerską a literaturą faktu.

– Przeczytaj tekst „Wojenna literatura faktu” i sporządź 7-10- zdaniową notatkę.

– Wykonaj ćwiczenia: 2-5 i 7, str. 92 („Kamienie na szaniec”- między gawędą harcerską a literaturą faktu”).

01.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Szkolne kłopoty…  

– Przeczytaj w podręczniku fragment powieści- str. 29- 34.

– Zapisz definicję powieści fantastycznonaukowej („Nowa wiadomość”).

– Wykonaj ćwiczenia: 1-7, str. 34.

Uwaga: Zdjęcia pracy domowej z minionego tygodnia przesyłają mi uczniowie wg listy w dzienniku lekcyjnym:

 1. „Kim i jaki był Felix Polon? Charakterystyka postaci z zastosowaniem cytatów”- nr: 1-7 ,
 • „Net Bielecki- charakterystyka postaci.”- nr: 8-15,
 • „Nika Mickiewicz- charakterystyka postaci.”- nr: 16-22.

Termin przysłania prac- 02.04.2020r. (czwartek)

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: „Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący!”  Gdzie jest i jak wygląda Zielone Wzgórze?

– Przepisz fragment powieści:

„Ach, jakże tu wiele kwitnących drzew wiśniowych! Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący! Już ją kocham i jestem tak bardzo szczęśliwa, że będę tu mieszkała. Słyszałam zawsze, że wyspa księcia Edwarda to najpiękniejsze miejsce na świecie i nieraz wyobrażałam sobie, że mieszkam na niej. Lecz nigdy nie odważyłam się pomyśleć, że rzeczywiście tu zamieszkam. A czyż to nie rozkosznie, jeśli sen się spełnia?… Jakże te czerwone drogi są dziwne!”

– Odpowiedz w zeszycie  na pytania:

a. W jakim kraju i gdzie dokładnie położone jest Zielone Wzgórze?

b. Kto zamieszkiwał Zielone Wzgórze?

– Wyjaśnij w zeszycie, czym jest (wg wzoru):

 • Jezioro Lśniących Wód- staw rodziny Barrych,
 • Dolina Fiołków-
 • Fontanna Driad-
 • Biała Droga Rozkoszy-
 • Zacisze Słowika-
 • Jasnooka-
 • Las Duchów-
 • Królowa Śniegu-
 • Jutrzenka-

Uwaga: Zdjęcia pracy domowej z minionego tygodnia przesyłają mi uczniowie wg listy w dzienniku lekcyjnym:

– „Ania Shirley- charakterystyka postaci”.- nr: 1- 7,

– „Maryla Cuthbert- charakterystyka postaci”.- nr: 8-15,

-„ Mateusz Cuthbert- charakterystyka postaci”.- nr: 16- 22.

Termin przysłania prac- 03.04.2020r. (piątek)

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ:

– Obejrzeć (lub dokończyć oglądanie)  film „Bezcenny dar” w reż. Michaela O. Sajbela (https://youtu.be/2h4rrWhRWaQ)

– Po śmierci dziadka specjalista od funduszy powierniczych, Jason Stevens, spodziewa się sporego spadku. Zamiast tego dziadek przygotował dla niego krótki kurs przygotowawczy do życia zawarty w 12 zadaniach, które sam nazwał „podarunkami”. Starszy pan wystawia swojego wnuka na wyszukane próby…

– Co w życiu każdego z nas jest bezcennym darem/ bezcennymi darami?

Wymień kolejne prawdziwe, bezcenne dary:

 • praca,
 • przyjaźń,

Klasa VII A i B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie- ćwiczenia.

 • powtórz wiadomości o zdaniach podrzędnych przydawkowych, dopełnieniowych i okolicznikowych;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 20 ze s. 40.

Klasa VIII B

Temat: Okoliczności zdarzenia… Ćwiczenia w określaniu rodzajów okoliczników.

 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 9 i 11 s. 47;
 • Wykonaj ćwiczenie 9 s. 211 (podręcznik). Określ rodzaj dopisanych okoliczników.

Zajęcia z wychowawcą, kl. VII B

Temat: Zagubione wartości…

-Obejrzyj film

 • W dwóch kolumnach wypisz-wartości, uznane przez świat i wartości, o których zapominamy.

02.04.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

(2 godz.- ten temat także w dn. 03.04.2020r. (pt.)

– Wykonaj ćwiczenia:

1.Odmień czasowniki przez osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, strony. Podaj aspekt (dk/ndk).

spoglądała —————————————————————————————————

kupiliby ————————————————————————————————-

jesteśmy lubiani ——————————————————————————————

2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik „droga”.

Oddziel temat rzeczownika od końcówki.

Wypisz tematy oboczne ———————————————————————————–

Nazwij oboczności —————————————————————————————-

PRZYPADKI

PYTANIA

L. POJEDYNCZA

L. MNOGA

3. Wpisz rzeczowniki do odpowiedniego wersu:

Kuba, miłość, trawa, pies, piórnik

pospolite-

własne-

konkretne-

abstrakcyjne-

żywotne-

nieżywotne-

4. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków oraz nazwij rodzaj stopniowania:

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

rodzaj stopniowania

zły-

miły-

delikatny-

dobrze-

smutno-

5. Podkreśl, które przymiotniki stopniują się nieregularnie:

ciepły, silny, zły, słony, duży, dobry, kolorowy, mały, wesoły

6..Wymień znane Ci rodzaje stopniowania:

————————–, ——————————, ————————, ———————–

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników ( główny, zbiorowy, porządkowy )

Mam ( 5 ) ———————————– rodzeństwa. ( liczebnik —————————-)

Minął już ( 7 ) ———————————dzień rejsu. ( liczebnik ————————-)

Uczy mnie ( 4 ) —————————nauczycieli. ( liczebnik —————————–)

Kupiłam ( 2 ) —————————–wiązanki kwiatów. ( liczebnik ——————-)

8. Spośród podanych wyrazów podkreśl części mowy odmienne:

Tatuś, wytrwale, kupuje, w, osiem, lub, na, zielony, szybko, i, niech, aj, hej, no, nie, park

9. Spośród podanych spójników i przyimków podkreśl tylko przyimki:

lub, albo, zza, obok, ponieważ, nad, pod, oraz, czy, znad, przy, a, ale.

10.W podanych zdaniach nazwij części mowy.

Moja ciocia i wujek mieszkają w malowniczym Poznaniu.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

Koleżanka Ani nie prowadzi starannie swoich zeszytów.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

11. Uporządkuj podane zaimki:

ile, kto, ja, tu, skąd, tyle, nasz, mój

zaimek rzeczowny-

zaimek przymiotny-

zaimek liczebny-

zaimek przysłowny-

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy. (2 godz.)

 – Wykonaj ćwiczenia:

1.Odmień czasowniki przez osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, strony.

Podaj aspekt (dk/ndk).

spoglądała —————————————————————————————————

kupiliby —————————————————————————————–

jesteśmy lubiani—————————————————————————————–

2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik „droga”.

Oddziel temat rzeczownika od końcówki.

Wypisz tematy oboczne ———————————————————————————–

Nazwij oboczności —————————————————————————————-

PRZYPADKI

PYTANIA

L. POJEDYNCZA

L. MNOGA

3. Wpisz rzeczowniki do odpowiedniego wersu:

Kuba, miłość, trawa, pies, piórnik

pospolite-

własne-

konkretne-

abstrakcyjne-

żywotne-

nieżywotne-

4. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków oraz nazwij rodzaj stopniowania:

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

rodzaj stopniowania

zły-

miły-

delikatny-

dobrze-

smutno-

5.Podkreśl te przymiotniki, które stopniują się nieregularnie:

ciepły, silny, zły, słony, duży, dobry, kolorowy, mały, wesoły

6..Wymień znane Ci rodzaje stopniowania:

————————–, ——————————, ————————, ———————–

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników ( główny, zbiorowy, porządkowy )

Mam ( 5 ) ———————————– rodzeństwa. ( liczebnik —————————-)

Minął już ( 7 ) ———————————dzień rejsu. ( liczebnik ————————-)

Uczy mnie ( 4 ) —————————nauczycieli. ( liczebnik —————————–)

Kupiłam ( 2 ) —————————–wiązanki kwiatów. ( liczebnik ——————-)

8. Spośród podanych wyrazów podkreśl części mowy odmienne:

Tatuś, wytrwale, kupuje, w, osiem, lub, na, zielony, szybko, i, niech, aj, hej, no, nie, park

9. Spośród podanych spójników i przyimków podkreśl tylko przyimki:

lub, albo, zza, obok, ponieważ, nad, pod, oraz, czy, znad, przy, a, ale.

10.W podanych zdaniach nazwij części mowy.

Moja ciocia i wujek mieszkają w malowniczym Poznaniu.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

Koleżanka Ani nie prowadzi starannie swoich zeszytów.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

11. Uporządkuj podane zaimki:

ile, kto, ja, tu, skąd, tyle, nasz, mój

zaimek rzeczowny-

zaimek przymiotny-

zaimek liczebny-

zaimek przysłowny-

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Różne odmiany polszczyzny.

(2 godz.- ten sam temat także w dn. 03.04.2020r. (pt)

– Przeczytaj teksty „Nowa wiadomość”- str. 42 i 43.

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

a. Jakie odmiany polszczyzny można wyróżnić w obrębie języka polskiego? Gdzie są one używane?

b. W jakich odmianach występuje polszczyzna ogólna?

c. Czym charakteryzuje się odmiana oficjalna polszczyzny ogólnej? Podaj 2 przykłady.

d. Czym charakteryzuje się odmiana nieoficjalna polszczyzny ogólnej? Podaj 2 przykłady.

e. Jak może być oceniana każda wypowiedź?

f. Czym jest norma wzorcowa? Podaj 2 przykłady.

g. Czym jest norma użytkowa? Podaj 2 przykłady.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3- str. 42 oraz ćwicz. 6, 9, 10- str. 44

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym.
-Przypomnij sobie wiadomości o zdaniu podrzędnym podmiotowym;
-wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 21 s. 40

-otwórz poniższy link i wykonaj on-line ćwiczenia ( cztery ćwiczenia na żółtym tle):
http://agnieszkakochan.pl/zdania-podrzednie-zlozone/
-przygotuj się do powtórzenia wiadomości (we wtorek) i sprawdzianu (w środę).

Klasa VIII B

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

 1. Określ rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi:
  -Czy będziesz jeździć na nartach? –
 • Jadę z rodzicami do Zakopanego. –
 • Przyślij mi proszę, ładna widokówkę. –
 1. Narysuj wykresy zdań („drzewka”). Określ części zdania.
  A. Moje nowe koleżanki zostały wyróżnione podczas występu.
  B. Zdolna Ania zwyciężyła wczoraj w konkursie ortograficznym.
  C. Na wyboistej drodze potrząsani pasażerowie budzą się do życia.
 2. Przygotuj się do sprawdzianu (środa, 8 kwietnia)
 3. W poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę „Syzyfowe prace”.

03.04.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

– Dokończ ćwiczenia podane wczoraj.

– Celem utrwalenia wiedzy obejrzyj film (do 12`04): https://youtu.be/QMNlcEK-vjs

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

– Przeczytaj tekst „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy.” (str. 55)

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 6 i 9- str. 56

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Różne odmiany polszczyzny.

 – Dokończ ćwiczenia/zadania podane wczoraj.

– Wysłuchaj: https://youtu.be/Qs6PnMej2Lo

Klasa VIII B

Temat: „Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
-odsłuchaj nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=cLv1-Rt_U24
-otwórz link i uzupełnij kartę pracy, jeśli to możliwe- wydrukuj ją i wklej do zeszytu, jeśli nie- przepisz cechy epopei i wykonaj polecenie w zeszycie:
http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Pan-Tadeusz-8-jako-epopeja.jpg

06.04.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  „Tak bardzo jestem sama…”- Anna Kamieńska „Wieczór”.

– Wyjaśnij znaczenie zwrotów:

a. jestem sam-

b. jestem samotny-

– Przeczytaj informację o Annie Kamieńskiej- str.81.

– Wybierz i zapisz 2 istotne zdania o poetce.

– Przeczytaj wiersz „Wieczór”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8- str. 81- 82.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Nadawca i adresat wypowiedzi  w wierszu ks. Jana Twardowskiego ,,***[Święty Franciszku…]”.

– Przeczytaj informację o ks. Janie Twardowskim- str. 100

– Wybierz i zapisz 3 istotne zdania o poecie.

– Kim był św. Franciszek? Napisz 8- 10 zdań o nim.

[ Dla chętnych: https://youtu.be/DnH5lP6ekN8 ]

– Przypomnij sobie, czym jest apostrofa (str.100).

– Przeczytaj wiersz  ,,***[Święty Franciszku…]”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6, str. 101.

Klasa VIII B

Temat: Stefan Żeromski – pisarz społecznik.

 • Obejrzyj film:
  https://vod.tvp.pl/video/pojedynki-stulecia,henryk-sienkiewicz-stefan-zeromski,13155025
 • Uzupełnij kartę pracy. Skorzystaj z informacji dostępnych w zasobach internetowych:

Klasa VII a i b

Temat: Zdania złożone z podrzędnym orzecznikowym

 1. Przypomnij sobie wiadomości o orzeczeniu imiennym:

Orzeczenie imienne – składa się z dwóch części:

 • czasownika w formie osobowej (łącznika) – byćstać sięzostaćrobić sięwydawać sięokazać się
 • oraz innej części mowy (orzecznika).
  Wieczorem zrobiło się chłodno.

łącznik + orzecznik = orzeczenie imienne

Orzecznikiem może być:

 • Rzeczownik
  Marek był bohaterem dnia.
  Janek został bohaterem.
 • Przymiotnik
  Alicja jest przesympatyczna.
  Marek będzie najszybszy.
 • Przysłówek
  Pływać jest przyjemnie.
 • Liczebnik
  On był pierwszy w kolejce.
  Marek był trzeci na mecie.
 • Zaimek
  Piotr wcale nie jest taki.
 • 2. Przeczytaj notatkę o zdaniu podrzędnym orzecznikowym.
 • 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw, 22 s. 41

07.04.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?  (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także w/we środę- 08.04.20r.)

– Zapoznaj się z tekstem informacyjnym dotyczącym słownika poprawnej polszczyzny- str. 40.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 7, str. 40-41.

Rozwiąż test:

Uwaga! We wszystkich zadaniach tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników:
  1. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy
  2. szliśmy, szedłem, poszliśmy
  3. szłem, szedłam, poszliśmy
  4. szłem, szłam, poszliśmy.
 2. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane w mianowniku:
  1. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu
  2. Jaś, Stasio, Zdzisiu
  3. Jasio, Stasio, Zdzisio
  4. Jaś, Stasiu, Zdzisio.
 3. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony?
  1. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz
  2. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj
  3. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj
  4. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz.
 4. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.
  1. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi
  2. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami
  3. liściami, świniami, koniami, dłoniami
  4. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.
 5. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?
  1. hrabiego
  2. Hiszpana
  3. gdańszczanina
  4. mieszczana.
 6. Związek frazeologiczny „iść w sukurs” oznacza:
  1. iść komuś z pomocą, ratunkiem, odsieczą
  2. pozbawić kogoś pewności siebie
  3. kłócić się, spierać, walczyć o coś
  4. zdobyć doświadczenie.
 7. Związek frazeologiczny „jajko Kolumba” oznacza:
  1. niespodziewane odkrycie, wynalazek
  2. dotarcie do innego miejsca niż się pierwotnie planowało
  3. proste rozwiązanie pozornie trudnego problemu
  4. jajko niezwykłe, rzadki okaz czegoś.
 8. Androny to:
  1. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny
  2. wafle, inaczej andruty
  3. staropolska nazwa andrzejek
  4. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony.
 9. Słowami: „jak za króla Ćwieczka” dajemy do zrozumienia, że:
  1. ktoś jest bardzo stary, przez co zasługuje na szacunek
  2. coś jest nienowoczesne, przestarzałe, niedostosowane do współczesnych możliwości
  3. ktoś jest bardzo przywiązany do historii, tradycji i kultury polskiej
  4. jakaś budowla ma bardzo starą architekturę.
 10. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty?
  1. okres czasu, potencjalne możliwości
  2. cofać się do tyłu, adres zamieszkania
  3. iść naprzód, okres próbny
  4. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze.
 11. Wskaż niepoprawne wyrażenie:
  1. ilość uczniów w klasie
  2. liczba uczniów w klasie
  3. ilość kawy w filiżance
  4. ilość pieniędzy w portfelu.
 12. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy:
  1. Proszę piętnaście dekagramów sera.
  2. Proszę piętnaście deko sera.
  3. Proszę piętnaście deka sera.
  4. Proszę pół kilo soli.
 13. Treść którego przysłowia została poprawnie podana?
  1. I wilk syty, i wrona cała.
  2. Uderz w stół, a garnki się odezwą.
  3. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
  4. Kto zjada ostatki, bywa piękny i szczupły.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  „Tak bardzo jestem sama…”- Anna Kamieńska „Wieczór”.

– Przeczytaj informację o Annie Kamieńskiej- str. 81.

– Wybierz i napisz 2 istotne zdania o poetce.

– Przeczytaj wiersz „Wieczór”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8- str. 81- 82.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności- „Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty)”. (2 godz.)

– Przeczytaj tekst „Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty)”- str. 83

– Zapisz definicję peryfrazy:

peryfraza – figura stylistyczna (środek stylistyczny, trop stylistyczny) polegająca na zastąpieniu słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność, osobę itp. przez jego opis lub metaforę, np.

Polska- kraj nad Wisłą,

media – czwarta władza,

starość- jesień życia,

lato/wakacje – sezon ogórkowy,

donosiciel – gumowe ucho,

Rzym – wieczne miasto…

– Wykonaj ćwiczenia: 1-9, str. 84

Kochani, zbliżają się piękne święta- święta pachnące wiosną, radością z faktu Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieją…

Z tejże okazji życzę Wam i Waszym rodzinom- mimo wszystkiego, co teraz wokół nas- błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Wiary, nadziei i miłości! Alleluja!

Klasa VII A i B

Temat: Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych
-otwórz link, zapoznaj się z notatką. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1-3.
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG