Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Język polski VI-VIII

18 marca, 2020

16 marca

Klasa VII B

Drodzy Uczniowie, przypominam o przeczytaniu lektur: Aleksander Fredro „Zemsta” oraz Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.
Dzisiaj wykonajcie zadania:

 • zapoznaj się z tematem „Zdanie złożone- przypomnienie wiadomości” s. 192 w podręczniku;
  -wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę” s. 192,
 • wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 s. 193.

Klasa VII A

Drodzy Uczniowie, przypominam o przeczytaniu lektur: Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę” oraz Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.
Dzisiaj wykonajcie zadania:

 • zapoznaj się z tematem „Zdanie złożone- przypomnienie wiadomości” s. 192 w podręczniku;
  -wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę” s. 192,
 • wykonaj pisemnie ćwiczenia 1,2,3 s. 193.

Klasa VIII B

Drodzy Uczniowie, przypominam o konieczności przeczytania lektury- „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego. Ponadto o napisaniu pracy na temat 2 ze str.54 z książki „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Ta praca będzie sprawdzana na ocenę.
Proszę, abyście jeszcze dzisiaj zaczęli powtarzać do egzaminu materiał z gramatyki. Zadania na dzisiaj: przeczytajcie temat „Wypowiedzenie i jego części- powtórzenie wiadomości” ze str. 208 (podręcznik) i wykonajcie ćwiczenia: „Na rozgrzewkę” s. 208 oraz ćw. 1, s. 209, ćw. 4,5,6 s. 210.

17 marca

Klasa VII A i B

Temat: Rodzaje zdań złożonych

Drodzy Uczniowie, otwórzcie link i wykonajcie zdania 1,2,3,4 w zeszycie przedmiotowym:

https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt

Klasa VIII B

Temat: Rodzaje wypowiedzeń

Drodzy Uczniowie, otwórzcie poniższy link. Notatki z „dymków” przepiszcie do zeszytu. Wykonajcie zadania 1-5 on-line, ćwiczenie 6 jest dla chętnych. Następnie przepiszcie lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu zadania 5 (obowiązkowo) i 6 (jeśli je wykonaliście).

https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv

18 marca

Klasa VII A i B

Temat: Zdania współrzędnie złożone- ćwiczenia

Zadania na dziś:
-przeczytaj w podręczniku „Przypomnienie” ze strony 193;

 • wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 194 (podręcznik);
 • wykonaj ćwiczenia 1,2,3 ze strony 31-32 (zeszyt ćwiczeń)

Klasa VIII B

Temat: Orzeczenie imienne- przypomnienie wiadomości

Otwórz podany link. Przepisz notatkę z ” dymku”; wykonaj ćwiczenia 1-4 w zeszycie, 5 on-line.
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91

19 marca

Klasa VII A i B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie

Otwórz poniższy link:

 • https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt
 • zapoznaj się z treścią notatki „Dla zainteresowanych” (pod poleceniem 5) i przepisz ją do zeszytu;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczenia 6 i 7.

Klasa VIII B

Temat: Rodzaje podmiotów

Zadania do pracy w domu:
-otwórz poniższy link:
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5

 • przepisz temat lekcji;
 • zapoznaj się z treścią notatek w „dymkach” i przepisz je do zeszytu;
 • wykonaj ćwiczenia 1-6 w zeszycie przedmiotowym.

23 i 24 marca

Klasa VII A i B

Temat: Utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie

Drodzy Uczniowie, utrwalcie wiadomości o zdaniach współrzędnie złożonych i wykonajcie ćwiczenia 4-7 ze stron 32-34.

Klasa VIII B

Temat: Określenia rzeczownika w zdaniu.

Drodzy Uczniowie, od dzisiaj powtarzamy wiadomości o określających częściach zdania. Na pierwszy ogień- przydawka. Otwórz link:
https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC
Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. Wykonaj ćwiczenia 1-4 w zeszycie.

25 marca

Klasa VII A i B

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie

 • Zapoznaj się z treścią notatki ze strony 197 w podręczniku
 • Obejrzyj poniższy film.
 • Na podstawie filmu i notatki ze strony 197 sporządź notatkę w zeszycie o typach zdań podrzędnych (nazwa zdania, pytania, na które odpowiadają, a w przypadku zdania podrzędnego okolicznikowego wskaż jego rodzaje.
 • Do każdego typu zdania dopisz po jednym przykładzie i podkreśl zdanie podrzędne.

Klasa VIII B

Temat: Co to jest dopełnienie?

 • Wykonaj ćwiczenie 7 ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń.
 • Dla chętnych: wykonaj ćwiczenie 8 ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń.

26 marca 2020

Klasa VIIA i B

 • Temat: Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 9 ze strony 35.
 • Przypomnij sobie, na jakie pytania odpowiada zdanie podrzędne przydawkowe- w tym celu wykorzystaj treści zapisane w notatce, którą wczoraj sporządziłeś/aś.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 10 i 11 ze strony 36.

Klasa VIII B

 • Temat: Okolicznik i jego rodzaje.
 • Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA
 • Na podstawie filmu sporządź notatkę o treści:
  • Co to jest okolicznik?
  • Czym może być wyrażony?
  • Jakie są rodzaje okoliczników?
  • Na jakie pytania odpowiadają?
  • Zapisz po jednym przykładzie zdania do każdego rodzaju okolicznika.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 9 i 11 ze strony 47. Podkreśl okoliczniki, zapisz pytanie, na które odpowiadają i określ rodzaj.

27 marca 2020- zajęcia rozwijające

Klasa VIII B

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu…

 1. rozwiąż test „Książka” s.43 w „Egzamin ósmoklasisty…”.
 2. Napisz wypracowanie na 2. temat w edytorze tekstu i wyślij je na pocztę: [email protected].

30 marca 2020

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym;

 • przypomnij sobie wiadomości o zdaniu podrzędnym przydawkowym;
 • przeczytaj informację o zdaniu podrzędnym dopełnieniowym ze strony 197;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 12, 13, 14 ze strony 37.

Klasa VIII B

Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

31 marca 2020

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym;

 • przypomnij sobie ze sporządzonej kilka dni temu przez siebie notaki rodzaje zdań podrzędnych okolicznikowych ( lub jeszcze raz obejrzyj film z 25 marca).
  -Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia: 15, 16, 17, 18 ze strony 38-39.

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

30.03.2020r. (pon.)

Temat: Przyjaźń w powieści R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi”. 

– Wyjaśnij pojęcie „przyjaźń”.

– Podaj 3 przykłady przyjaźni i jej roli w życiu bohaterów poznanych przez Ciebie dotychczas lektur.

– Wykonaj ćwiczenia/zadania: 1-5, str. 28 („Przyjaźń ukazana w lekturze”).

 • Obejrzyj film: https://youtu.be/ov1NIQUXYYM

31.03.2020r. (wt.)

Temat: Ludzie i technika w powieści R. Kosika.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 28 („Ludzie i technika”).

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

31.03.2020r. (wt.)

Temat: Jak Ania Shirley popadała w kłopoty…

– Wyjaśnij pojęcia: kłopoty, tarapaty, perypetie.

– Wymień sytuacje (7), o których jest mowa w temacie lekcji (posługuj się zdaniami oznajmującymi, np. Ania farbuje włosy…).

– Napisz opowiadanie o najciekawszej, najśmieszniejszej przygodzie Ani Shirley. Pamiętaj o poprawnej budowie pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) i o tytule (jeden z wyżej wymienionych przez Ciebie).

UWAGA: Pracę napisz na kartce formatu A4, termin: 07.04.2020r. (wtorek) i wrzuć- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.) Ewentualnie- zdjęcia napisanej odręcznie pracy prześlij na mój adres mailowy.

 • obejrzyj filmy: https://youtu.be/wv_M4F59V4k
 • https://youtu.be/S_NJxcFvjXQ
 • https://youtu.be/eBPnGisAG6Q

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

30.03.2020r. (pon.)

Temat: Mały Sabotaż i akcje dywersyjne w utworze A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 

– Wyjaśnij pojęcie „Mały Sabotaż” i podaj przykłady tego typu działań podejmowanych przez bohaterów lektury (kto i co robił?).

– Wyjaśnij pojęcie „dywersja” i wymień wszystkie akcje, w których brali udział bohaterowie „Kamieni na szaniec”. Napisz krótko, czego dotyczyły te akcje i kto brał w nich udział.

UWAGA: Pracę pisemną (Odbicie Rudego- opis sytuacji.), którą mieliście wykonać do 27.04.2020r., proszę wrzucić- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. Termin- do końca tego tygodnia. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.) Ewentualnie- zdjęcia napisanej odręcznie pracy prześlijcie na mój adres mailowy. Za brak pracy- ocena niedostateczna.

Obejrzyj film:

31.03.2020r. (wt.)

Temat 1: Twórca i jego czasy- Aleksander Kamiński.

– Przeczytaj tekst o A. Kamińskim- str. 86-87.

– Sporządź notatkę biograficzną (życie i twórczość pisarza).

– Przepisz do zeszytu tekst „Najpopularniejszy utwór literatury podziemnej”. (str. 87)

Temat 2: „Kamienie na szaniec”- między gawędą harcerską a literaturą faktu.

– Przeczytaj tekst „Wojenna literatura faktu” i sporządź 7-10- zdaniową notatkę.

– Wykonaj ćwiczenia: 2-5 i 7, str. 92 („Kamienie na szaniec”- między gawędą harcerską a literaturą faktu”).

01.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Szkolne kłopoty…  

– Przeczytaj w podręczniku fragment powieści- str. 29- 34.

– Zapisz definicję powieści fantastycznonaukowej („Nowa wiadomość”).

– Wykonaj ćwiczenia: 1-7, str. 34.

Uwaga: Zdjęcia pracy domowej z minionego tygodnia przesyłają mi uczniowie wg listy w dzienniku lekcyjnym:

 1. „Kim i jaki był Felix Polon? Charakterystyka postaci z zastosowaniem cytatów”- nr: 1-7 ,
 • „Net Bielecki- charakterystyka postaci.”- nr: 8-15,
 • „Nika Mickiewicz- charakterystyka postaci.”- nr: 16-22.

Termin przysłania prac- 02.04.2020r. (czwartek)

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: „Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący!”  Gdzie jest i jak wygląda Zielone Wzgórze?

– Przepisz fragment powieści:

„Ach, jakże tu wiele kwitnących drzew wiśniowych! Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący! Już ją kocham i jestem tak bardzo szczęśliwa, że będę tu mieszkała. Słyszałam zawsze, że wyspa księcia Edwarda to najpiękniejsze miejsce na świecie i nieraz wyobrażałam sobie, że mieszkam na niej. Lecz nigdy nie odważyłam się pomyśleć, że rzeczywiście tu zamieszkam. A czyż to nie rozkosznie, jeśli sen się spełnia?… Jakże te czerwone drogi są dziwne!”

– Odpowiedz w zeszycie  na pytania:

a. W jakim kraju i gdzie dokładnie położone jest Zielone Wzgórze?

b. Kto zamieszkiwał Zielone Wzgórze?

– Wyjaśnij w zeszycie, czym jest (wg wzoru):

 • Jezioro Lśniących Wód- staw rodziny Barrych,
 • Dolina Fiołków-
 • Fontanna Driad-
 • Biała Droga Rozkoszy-
 • Zacisze Słowika-
 • Jasnooka-
 • Las Duchów-
 • Królowa Śniegu-
 • Jutrzenka-

Uwaga: Zdjęcia pracy domowej z minionego tygodnia przesyłają mi uczniowie wg listy w dzienniku lekcyjnym:

– „Ania Shirley- charakterystyka postaci”.- nr: 1- 7,

– „Maryla Cuthbert- charakterystyka postaci”.- nr: 8-15,

-„ Mateusz Cuthbert- charakterystyka postaci”.- nr: 16- 22.

Termin przysłania prac- 03.04.2020r. (piątek)

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ:

– Obejrzeć (lub dokończyć oglądanie)  film „Bezcenny dar” w reż. Michaela O. Sajbela (https://youtu.be/2h4rrWhRWaQ)

– Po śmierci dziadka specjalista od funduszy powierniczych, Jason Stevens, spodziewa się sporego spadku. Zamiast tego dziadek przygotował dla niego krótki kurs przygotowawczy do życia zawarty w 12 zadaniach, które sam nazwał „podarunkami”. Starszy pan wystawia swojego wnuka na wyszukane próby…

– Co w życiu każdego z nas jest bezcennym darem/ bezcennymi darami?

Wymień kolejne prawdziwe, bezcenne dary:

 • praca,
 • przyjaźń,

Klasa VII A i B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie- ćwiczenia.

 • powtórz wiadomości o zdaniach podrzędnych przydawkowych, dopełnieniowych i okolicznikowych;
 • wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 20 ze s. 40.

Klasa VIII B

Temat: Okoliczności zdarzenia… Ćwiczenia w określaniu rodzajów okoliczników.

 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 9 i 11 s. 47;
 • Wykonaj ćwiczenie 9 s. 211 (podręcznik). Określ rodzaj dopisanych okoliczników.

Zajęcia z wychowawcą, kl. VII B

Temat: Zagubione wartości…

-Obejrzyj film

 • W dwóch kolumnach wypisz-wartości, uznane przez świat i wartości, o których zapominamy.

02.04.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

(2 godz.- ten temat także w dn. 03.04.2020r. (pt.)

– Wykonaj ćwiczenia:

1.Odmień czasowniki przez osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, strony. Podaj aspekt (dk/ndk).

spoglądała —————————————————————————————————

kupiliby ————————————————————————————————-

jesteśmy lubiani ——————————————————————————————

2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik „droga”.

Oddziel temat rzeczownika od końcówki.

Wypisz tematy oboczne ———————————————————————————–

Nazwij oboczności —————————————————————————————-

PRZYPADKI

PYTANIA

L. POJEDYNCZA

L. MNOGA

3. Wpisz rzeczowniki do odpowiedniego wersu:

Kuba, miłość, trawa, pies, piórnik

pospolite-

własne-

konkretne-

abstrakcyjne-

żywotne-

nieżywotne-

4. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków oraz nazwij rodzaj stopniowania:

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

rodzaj stopniowania

zły-

miły-

delikatny-

dobrze-

smutno-

5. Podkreśl, które przymiotniki stopniują się nieregularnie:

ciepły, silny, zły, słony, duży, dobry, kolorowy, mały, wesoły

6..Wymień znane Ci rodzaje stopniowania:

————————–, ——————————, ————————, ———————–

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników ( główny, zbiorowy, porządkowy )

Mam ( 5 ) ———————————– rodzeństwa. ( liczebnik —————————-)

Minął już ( 7 ) ———————————dzień rejsu. ( liczebnik ————————-)

Uczy mnie ( 4 ) —————————nauczycieli. ( liczebnik —————————–)

Kupiłam ( 2 ) —————————–wiązanki kwiatów. ( liczebnik ——————-)

8. Spośród podanych wyrazów podkreśl części mowy odmienne:

Tatuś, wytrwale, kupuje, w, osiem, lub, na, zielony, szybko, i, niech, aj, hej, no, nie, park

9. Spośród podanych spójników i przyimków podkreśl tylko przyimki:

lub, albo, zza, obok, ponieważ, nad, pod, oraz, czy, znad, przy, a, ale.

10.W podanych zdaniach nazwij części mowy.

Moja ciocia i wujek mieszkają w malowniczym Poznaniu.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

Koleżanka Ani nie prowadzi starannie swoich zeszytów.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

11. Uporządkuj podane zaimki:

ile, kto, ja, tu, skąd, tyle, nasz, mój

zaimek rzeczowny-

zaimek przymiotny-

zaimek liczebny-

zaimek przysłowny-

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy. (2 godz.)

 – Wykonaj ćwiczenia:

1.Odmień czasowniki przez osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, strony.

Podaj aspekt (dk/ndk).

spoglądała —————————————————————————————————

kupiliby —————————————————————————————–

jesteśmy lubiani—————————————————————————————–

2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik „droga”.

Oddziel temat rzeczownika od końcówki.

Wypisz tematy oboczne ———————————————————————————–

Nazwij oboczności —————————————————————————————-

PRZYPADKI

PYTANIA

L. POJEDYNCZA

L. MNOGA

3. Wpisz rzeczowniki do odpowiedniego wersu:

Kuba, miłość, trawa, pies, piórnik

pospolite-

własne-

konkretne-

abstrakcyjne-

żywotne-

nieżywotne-

4. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków oraz nazwij rodzaj stopniowania:

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

rodzaj stopniowania

zły-

miły-

delikatny-

dobrze-

smutno-

5.Podkreśl te przymiotniki, które stopniują się nieregularnie:

ciepły, silny, zły, słony, duży, dobry, kolorowy, mały, wesoły

6..Wymień znane Ci rodzaje stopniowania:

————————–, ——————————, ————————, ———————–

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników ( główny, zbiorowy, porządkowy )

Mam ( 5 ) ———————————– rodzeństwa. ( liczebnik —————————-)

Minął już ( 7 ) ———————————dzień rejsu. ( liczebnik ————————-)

Uczy mnie ( 4 ) —————————nauczycieli. ( liczebnik —————————–)

Kupiłam ( 2 ) —————————–wiązanki kwiatów. ( liczebnik ——————-)

8. Spośród podanych wyrazów podkreśl części mowy odmienne:

Tatuś, wytrwale, kupuje, w, osiem, lub, na, zielony, szybko, i, niech, aj, hej, no, nie, park

9. Spośród podanych spójników i przyimków podkreśl tylko przyimki:

lub, albo, zza, obok, ponieważ, nad, pod, oraz, czy, znad, przy, a, ale.

10.W podanych zdaniach nazwij części mowy.

Moja ciocia i wujek mieszkają w malowniczym Poznaniu.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

Koleżanka Ani nie prowadzi starannie swoich zeszytów.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

11. Uporządkuj podane zaimki:

ile, kto, ja, tu, skąd, tyle, nasz, mój

zaimek rzeczowny-

zaimek przymiotny-

zaimek liczebny-

zaimek przysłowny-

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Różne odmiany polszczyzny.

(2 godz.- ten sam temat także w dn. 03.04.2020r. (pt)

– Przeczytaj teksty „Nowa wiadomość”- str. 42 i 43.

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

a. Jakie odmiany polszczyzny można wyróżnić w obrębie języka polskiego? Gdzie są one używane?

b. W jakich odmianach występuje polszczyzna ogólna?

c. Czym charakteryzuje się odmiana oficjalna polszczyzny ogólnej? Podaj 2 przykłady.

d. Czym charakteryzuje się odmiana nieoficjalna polszczyzny ogólnej? Podaj 2 przykłady.

e. Jak może być oceniana każda wypowiedź?

f. Czym jest norma wzorcowa? Podaj 2 przykłady.

g. Czym jest norma użytkowa? Podaj 2 przykłady.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3- str. 42 oraz ćwicz. 6, 9, 10- str. 44

Klasa VII A i B

Temat: Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym.
-Przypomnij sobie wiadomości o zdaniu podrzędnym podmiotowym;
-wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 21 s. 40

-otwórz poniższy link i wykonaj on-line ćwiczenia ( cztery ćwiczenia na żółtym tle):
http://agnieszkakochan.pl/zdania-podrzednie-zlozone/
-przygotuj się do powtórzenia wiadomości (we wtorek) i sprawdzianu (w środę).

Klasa VIII B

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

 1. Określ rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi:
  -Czy będziesz jeździć na nartach? –
 • Jadę z rodzicami do Zakopanego. –
 • Przyślij mi proszę, ładna widokówkę. –
 1. Narysuj wykresy zdań („drzewka”). Określ części zdania.
  A. Moje nowe koleżanki zostały wyróżnione podczas występu.
  B. Zdolna Ania zwyciężyła wczoraj w konkursie ortograficznym.
  C. Na wyboistej drodze potrząsani pasażerowie budzą się do życia.
 2. Przygotuj się do sprawdzianu (środa, 8 kwietnia)
 3. W poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę „Syzyfowe prace”.

03.04.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

– Dokończ ćwiczenia podane wczoraj.

– Celem utrwalenia wiedzy obejrzyj film (do 12`04): https://youtu.be/QMNlcEK-vjs

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

– Przeczytaj tekst „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy.” (str. 55)

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 6 i 9- str. 56

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Różne odmiany polszczyzny.

 – Dokończ ćwiczenia/zadania podane wczoraj.

– Wysłuchaj: https://youtu.be/Qs6PnMej2Lo

Klasa VIII B- zajęcia rozwijające

Temat: „Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
-odsłuchaj nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=cLv1-Rt_U24
-otwórz link i uzupełnij kartę pracy, jeśli to możliwe- wydrukuj ją i wklej do zeszytu, jeśli nie- przepisz cechy epopei i wykonaj polecenie w zeszycie:
http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Pan-Tadeusz-8-jako-epopeja.jpg

06.04.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  „Tak bardzo jestem sama…”- Anna Kamieńska „Wieczór”.

– Wyjaśnij znaczenie zwrotów:

a. jestem sam-

b. jestem samotny-

– Przeczytaj informację o Annie Kamieńskiej- str.81.

– Wybierz i zapisz 2 istotne zdania o poetce.

– Przeczytaj wiersz „Wieczór”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8- str. 81- 82.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Nadawca i adresat wypowiedzi  w wierszu ks. Jana Twardowskiego ,,***[Święty Franciszku…]”.

– Przeczytaj informację o ks. Janie Twardowskim- str. 100

– Wybierz i zapisz 3 istotne zdania o poecie.

– Kim był św. Franciszek? Napisz 8- 10 zdań o nim.

[ Dla chętnych: https://youtu.be/DnH5lP6ekN8 ]

– Przypomnij sobie, czym jest apostrofa (str.100).

– Przeczytaj wiersz  ,,***[Święty Franciszku…]”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6, str. 101.

Klasa VIII B

Temat: Stefan Żeromski – pisarz społecznik.

 • Obejrzyj film:
  https://vod.tvp.pl/video/pojedynki-stulecia,henryk-sienkiewicz-stefan-zeromski,13155025
 • Uzupełnij kartę pracy. Skorzystaj z informacji dostępnych w zasobach internetowych:

Klasa VII a i b

Temat: Zdania złożone z podrzędnym orzecznikowym

 1. Przypomnij sobie wiadomości o orzeczeniu imiennym:

Orzeczenie imienne – składa się z dwóch części:

 • czasownika w formie osobowej (łącznika) – byćstać sięzostaćrobić sięwydawać sięokazać się
 • oraz innej części mowy (orzecznika).
  Wieczorem zrobiło się chłodno.

łącznik + orzecznik = orzeczenie imienne

Orzecznikiem może być:

 • Rzeczownik
  Marek był bohaterem dnia.
  Janek został bohaterem.
 • Przymiotnik
  Alicja jest przesympatyczna.
  Marek będzie najszybszy.
 • Przysłówek
  Pływać jest przyjemnie.
 • Liczebnik
  On był pierwszy w kolejce.
  Marek był trzeci na mecie.
 • Zaimek
  Piotr wcale nie jest taki.
 • 2. Przeczytaj notatkę o zdaniu podrzędnym orzecznikowym.
 • 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw, 22 s. 41

07.04.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?  (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także w/we środę- 08.04.20r.)

– Zapoznaj się z tekstem informacyjnym dotyczącym słownika poprawnej polszczyzny- str. 40.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 7, str. 40-41.

Rozwiąż test:

Uwaga! We wszystkich zadaniach tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników:
  1. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy
  2. szliśmy, szedłem, poszliśmy
  3. szłem, szedłam, poszliśmy
  4. szłem, szłam, poszliśmy.
 2. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane w mianowniku:
  1. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu
  2. Jaś, Stasio, Zdzisiu
  3. Jasio, Stasio, Zdzisio
  4. Jaś, Stasiu, Zdzisio.
 3. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony?
  1. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz
  2. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj
  3. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj
  4. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz.
 4. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.
  1. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi
  2. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami
  3. liściami, świniami, koniami, dłoniami
  4. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.
 5. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?
  1. hrabiego
  2. Hiszpana
  3. gdańszczanina
  4. mieszczana.
 6. Związek frazeologiczny „iść w sukurs” oznacza:
  1. iść komuś z pomocą, ratunkiem, odsieczą
  2. pozbawić kogoś pewności siebie
  3. kłócić się, spierać, walczyć o coś
  4. zdobyć doświadczenie.
 7. Związek frazeologiczny „jajko Kolumba” oznacza:
  1. niespodziewane odkrycie, wynalazek
  2. dotarcie do innego miejsca niż się pierwotnie planowało
  3. proste rozwiązanie pozornie trudnego problemu
  4. jajko niezwykłe, rzadki okaz czegoś.
 8. Androny to:
  1. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny
  2. wafle, inaczej andruty
  3. staropolska nazwa andrzejek
  4. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony.
 9. Słowami: „jak za króla Ćwieczka” dajemy do zrozumienia, że:
  1. ktoś jest bardzo stary, przez co zasługuje na szacunek
  2. coś jest nienowoczesne, przestarzałe, niedostosowane do współczesnych możliwości
  3. ktoś jest bardzo przywiązany do historii, tradycji i kultury polskiej
  4. jakaś budowla ma bardzo starą architekturę.
 10. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty?
  1. okres czasu, potencjalne możliwości
  2. cofać się do tyłu, adres zamieszkania
  3. iść naprzód, okres próbny
  4. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze.
 11. Wskaż niepoprawne wyrażenie:
  1. ilość uczniów w klasie
  2. liczba uczniów w klasie
  3. ilość kawy w filiżance
  4. ilość pieniędzy w portfelu.
 12. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy:
  1. Proszę piętnaście dekagramów sera.
  2. Proszę piętnaście deko sera.
  3. Proszę piętnaście deka sera.
  4. Proszę pół kilo soli.
 13. Treść którego przysłowia została poprawnie podana?
  1. I wilk syty, i wrona cała.
  2. Uderz w stół, a garnki się odezwą.
  3. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
  4. Kto zjada ostatki, bywa piękny i szczupły.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  „Tak bardzo jestem sama…”- Anna Kamieńska „Wieczór”.

– Przeczytaj informację o Annie Kamieńskiej- str. 81.

– Wybierz i napisz 2 istotne zdania o poetce.

– Przeczytaj wiersz „Wieczór”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8- str. 81- 82.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności- „Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty)”. (2 godz.)

– Przeczytaj tekst „Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty)”- str. 83

– Zapisz definicję peryfrazy:

peryfraza – figura stylistyczna (środek stylistyczny, trop stylistyczny) polegająca na zastąpieniu słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność, osobę itp. przez jego opis lub metaforę, np.

Polska- kraj nad Wisłą,

media – czwarta władza,

starość- jesień życia,

lato/wakacje – sezon ogórkowy,

donosiciel – gumowe ucho,

Rzym – wieczne miasto…

– Wykonaj ćwiczenia: 1-9, str. 84

Kochani, zbliżają się piękne święta- święta pachnące wiosną, radością z faktu Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieją…

Z tejże okazji życzę Wam i Waszym rodzinom- mimo wszystkiego, co teraz wokół nas- błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Wiary, nadziei i miłości! Alleluja!

Klasa VII A i B

Temat: Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych
-otwórz link, zapoznaj się z notatką. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1-3.
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG

08.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?  (2 godz.)

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

    Kochani, zbliżają się piękne święta- święta pachnące wiosną, radością z faktu Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieją…

   Z tejże okazji życzę Wam i Waszym rodzinom- mimo wszystkiego, co teraz wokół nas- błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

    Wiary, nadziei i miłości! Alleluja!

  Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?  (2 godz.)

– Zapoznaj się z tekstem informacyjnym dotyczącym słownika poprawnej polszczyzny-

str. 40.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 7, str. 40-41.

Rozwiąż test:

Uwaga! We wszystkich zadaniach tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników:
 1. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy
 2. szliśmy, szedłem, poszliśmy
 3. szłem, szedłam, poszliśmy
 4. szłem, szłam, poszliśmy.
 5. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane w mianowniku:
  1. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu
  2. Jaś, Stasio, Zdzisiu
  3. Jasio, Stasio, Zdzisio
  4. Jaś, Stasiu, Zdzisio.
 6. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony?
  1. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz
  2. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj
  3. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj
  4. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz.
 7. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.
  1. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi
  2. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami
  3. liściami, świniami, koniami, dłoniami
  4. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.
 8. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?
  1. hrabiego
  2. Hiszpana
  3. gdańszczanina
  4. mieszczana.
 9. Związek frazeologiczny „iść w sukurs” oznacza:
  1. iść komuś z pomocą, ratunkiem, odsieczą
  2. pozbawić kogoś pewności siebie
  3. kłócić się, spierać, walczyć o coś
  4. zdobyć doświadczenie.
 10. Związek frazeologiczny „jajko Kolumba” oznacza:
  1. niespodziewane odkrycie, wynalazek
  2. dotarcie do innego miejsca niż się pierwotnie planowało
  3. proste rozwiązanie pozornie trudnego problemu
  4. jajko niezwykłe, rzadki okaz czegoś.
 11. Androny to:
  1. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny
  2. wafle, inaczej andruty
  3. staropolska nazwa andrzejek
  4. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony.
 12. Słowami: „jak za króla Ćwieczka” dajemy do zrozumienia, że:
  1. ktoś jest bardzo stary, przez co zasługuje na szacunek
  2. coś jest nienowoczesne, przestarzałe, niedostosowane do współczesnych możliwości
  3. ktoś jest bardzo przywiązany do historii, tradycji i kultury polskiej
  4. jakaś budowla ma bardzo starą architekturę.
 13. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty?
  1. okres czasu, potencjalne możliwości
  2. cofać się do tyłu, adres zamieszkania
  3. iść naprzód, okres próbny
  4. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze.
 14. Wskaż niepoprawne wyrażenie:
  1. ilość uczniów w klasie
  2. liczba uczniów w klasie
  3. ilość kawy w filiżance
  4. ilość pieniędzy w portfelu.
 15. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy:
  1. Proszę piętnaście dekagramów sera.
  2. Proszę piętnaście deko sera.
  3. Proszę piętnaście deka sera.
  4. Proszę pół kilo soli.
 16. Treść którego przysłowia została poprawnie podana?
  1. I wilk syty, i wrona cała.
  2. Uderz w stół, a garnki się odezwą.
  3. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
  4. Kto zjada ostatki, bywa piękny i szczupły.

     Kochani, zbliżają się piękne święta- święta pachnące wiosną, radością z faktu Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieją…

    Z tejże okazji życzę Wam i Waszym rodzinom- mimo wszystkiego, co teraz wokół nas- błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

     Wiary, nadziei i miłości! Alleluja!

Klasa VII A

Temat: Mickiewicz i romantyzm
– otwórz link i obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=J3yTj9Futu0
-zapoznaj się z informacjami o Adamie Mickiewiczu znajdującymi się w podręczniku na s. 152-153.
– uzupełnij kartę pracy- do pobrania ze strony internetowej szkoły. Uzupełnij i wydrukuj lub przepisz ją do zeszytu.

Klasa VII B

Temat: Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ze składni zdania złożonego (Teams).

Klasa VIII B

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z wypowiedzeń i części zdania (Teams)

15.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak opisać przeżycia wewnętrzne? (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także we czwartek- 16.04.20r.)

Przepisz do zeszytu:

Przeżycie wewnętrzne– ogół uczuć, jakie ogarniają nas pod wpływem chwilowych, ograniczonych w czasie bodźców, np. radość, złość, smutek, przygnębienie, zachwyt…

   Bardzo ważne jest, by odróżniać przeżycia od stałych cech. Drażliwość jest stałą cechą osoby przeczulonej na swoim punkcie, natomiast rozdrażnienie jest chwilowym przeżyciem i może ogarnąć każdego np. wskutek zmęczenia. Podobnie stałą cechą jest czyjaś ciekawość świata, zaciekawienie może zaś chwilowo ogarnąć każdego, nawet najmniej zainteresowaną światem osobę. Pamiętaj też, że przeżycia wewnętrzne mają swoje zewnętrzne przejawy, które czasem zdradzają nam, co dzieje się w duszy milczącej i pozornie spokojnej osoby. Uczuciu skrępowania towarzyszą rumieńce, niepewne ruchy, spuszczanie oczu itp., nagła radość objawia się w uśmiechu, energicznych ruchach, gadatliwości, głośnym mówieniu, a smutek widać po nieruchomym spojrzeniu, milczeniu, braku energii.

– Przeczytaj tekst- str. 70- 71.

– Zapisz definicję opisu przeżyć wewnętrznych- str. 70.

– Jak opisać przeżycia wewnętrzne? Uzupełnij (zapisz w zeszycie), korzystając z informacji w podręczniku- str. 70 (niebieskie tło).

1. Wstęp: ………………………………………………………………………………………..

2. Rozwinięcie:

   a. ………………………………………………………………………………………………

   b. ………………………………………………………………………………………………

   c. ………………………………………………………………………………………………

3. Zakończenie: …………………………………………………………………………………

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6 i 8, str. 71- 72,

– Obejrzyj film:  https://youtu.be/QGej46aCWA0

UWAGA: Od 21.04.2020r. – zaczynamy pracę z kolejną lekturą („Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery)

  Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak opisać przeżycia wewnętrzne? (2 godz.)

Przepisz do zeszytu:

Przeżycie wewnętrzne– ogół uczuć, jakie ogarniają nas pod wpływem chwilowych, ograniczonych w czasie bodźców, np. radość, złość, smutek, przygnębienie, zachwyt…

   Bardzo ważne jest, by odróżniać przeżycia od stałych cech. Drażliwość jest stałą cechą osoby przeczulonej na swoim punkcie, natomiast rozdrażnienie jest chwilowym przeżyciem i może ogarnąć każdego np. wskutek zmęczenia. Podobnie stałą cechą jest czyjaś ciekawość świata, zaciekawienie może zaś chwilowo ogarnąć każdego, nawet najmniej zainteresowaną światem osobę. Pamiętaj też, że przeżycia wewnętrzne mają swoje zewnętrzne przejawy, które czasem zdradzają nam, co dzieje się w duszy milczącej i pozornie spokojnej osoby. Uczuciu skrępowania towarzyszą rumieńce, niepewne ruchy, spuszczanie oczu itp., nagła radość objawia się w uśmiechu, energicznych ruchach, gadatliwości, głośnym mówieniu, a smutek widać po nieruchomym spojrzeniu, milczeniu, braku energii.

– Przeczytaj tekst- str. 70- 71.

– Zapisz definicję opisu przeżyć wewnętrznych- str. 70.

– Jak opisać przeżycia wewnętrzne? Uzupełnij (zapisz w zeszycie), korzystając z informacji w podręczniku- str. 70 (niebieskie tło).

1. Wstęp: ………………………………………………………………………………………..

2. Rozwinięcie:

   a. ………………………………………………………………………………………………

   b. ………………………………………………………………………………………………

   c. ………………………………………………………………………………………………

3. Zakończenie: …………………………………………………………………………………

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6 i 8, str. 71- 72.

– Obejrzyj film:  https://youtu.be/QGej46aCWA0

UWAGA: Od 22.04.2020r. – zaczynamy pracę z kolejną lekturą („Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”- R. Kosik).

Klasa VII B

Temat: Mickiewicz i romantyzm
– otwórz link i obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=J3yTj9Futu0
-zapoznaj się z informacjami o Adamie Mickiewiczu znajdującymi się w podręczniku na s. 152-153.
– uzupełnij kartę pracy- do pobrania ze strony internetowej szkoły. Uzupełnij i wydrukuj lub przepisz ją do zeszytu.

http://spsadowne.pl/wp-content/uploads/2020/04/mickiewicz-i-romantyzm-1.docx

Klasa VII A

Temat: Emilia Plater- kobieta bohater.

I. Wysłuchaj rozmowy o Emilii Plater. Na podstawie materiału odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. Kim była Emilia Plater?
 2. Na kim wzorowała się Emilia?
 3. Wymień dwa wydarzenia z życia bohaterki, które świadczą o jej patriotyzmie?
 4. Jaki stopień wojskowy otrzymała Emilia Plater?
 5. Jak zmarła bohaterka?

6. Przeczytaj utwór „Śmierć Pułkownika”, s. 154 (podręcznik).

7. Odsuchaj nagrania:

8. Sprawdź, na ile rozumiesz słownictwo z utworu. W tym celu przeczytaj przypisy umieszczone na marginesie, następnie rozwiąż quiz:

https://quizizz.com/join/quiz/5e733f3b5c9b7d001d1f8021/start?studentShare=true

Uwaga! Jutro, jeżeli nie uda się wszystkim zalogować w aplikacji TEAMS, o 11.00 na tej stronie ukaże się sprawdzian. Na napisanie i odesłanie go będziecie mieli czas do godz. 12.00. Mój adres e-mail: [email protected]

Klasa VIII B

Temat: „Syzyfowe prace”- lektura dla uważnych czytelników.

 1. Dokończ zdania. Zapisz je w zeszycie:
  Według mnie książka pt. Syzyfowe prace jest…

Szczególną trudność przy czytaniu sprawiło mi…

Książka opowiada o…
Jej główny bohater…

Inni ważni bohaterowie…

Akcja powieści rozgrywa się w dramatycznym dla Polski czasie…

Wydaje mi się, że powieść została napisana po to,…

Uważam, że poruszane w książce zagadnienia są nadal aktualne/nie są już aktualne, ponieważ…

Dla współczesnego czytelnika…

 1. Rozwiąż test:
  https://wordwall.net/pl/resource/678452/-syzyfowe-prace-znajomo%C5%9B%C4%87-lektury

Klasa VII Bzajęcia z wychowawcą

Temat: Wzmacniamy poczucie własnej wartości.

Otwórz link i zagraj:

https://wordwall.net/pl/resource/1272396/wzmacniamy-poczucie-w%C5%82asnej-warto%C5%9Bci-3

Wylosuj 5 zadań i wykonaj je w obecności przynajmniej jednego domownika. Zdjęcia z wybranego zadania prześlij na Messenger, na konto grupy 🙂

16.04.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Jak opisać przeżycia wewnętrzne? (2 godz.)

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

  Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ- 2 godz.

Temat:  W rocznicę mordu katyńskiego- „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!”… Film „Katyń”- reż. A. Wajda. (2 godz.)

– Zapoznaj się z tekstem:

   „5 marca b.r. minęła 80. rocznica od podjętej- na wniosek sowieckich organów bezpieczeństwa  państwa (NKWD)- decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii i rządu sowieckiego, na mocy której skazano na śmierć około 22 tys. obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku.

Aresztowanych Polaków przetrzymywano w trzech specjalnych obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w innych kresowych więzieniach, następnie rozstrzelano ich w kwietniu i maju 1940 roku.

   Od ujawnienia przez hitlerowskie Niemcy w 1943 roku w Katyniu szczątków pomordowanych oficerów Wojska Polskiego z Kozielska, mord ten był skrywany przez system komunistyczny aż do lat 90. Jest on określany mianem Zbrodni Katyńskiej.

80  lat temu, w dniu 2 kwietnia 1940 roku, mordercy stalinowscy, komuniści wielu nacji spod bolszewickiego znaku sierpa i młota, rozpoczęli rozstrzeliwać na masową skalę polskich jeńców, oficerów, ziemian, inteligencję, żołnierzy, milicjantów, pograniczników, księży, ludność cywilną…

Pierwszych polskich więźniów zaczęto na masową skalę rozstrzeliwać w lasku katyńskim.

Tu byli rozstrzeliwani polscy jeńcy z obozu w Kozielsku.

   W lasku katyńskim mordercy stalinowscy zmordowali 4594 osoby.

W Starobielsku- w Klasztorze Pokrowskim Bożej Matki- więziono 3894 osoby.  Zamordowane zostały w gmachu NKWD w Charkowie i pogrzebane w lesie Piatichatki.

W encyklopedii PWN z 1974 roku, strona 440, nie ma słowa „Katyń”…

W Ostaszkowie, w klasztorze Stołobnoje na wyspie jeziora Seliger, koło Ostaszkowa,  NKWD uwięziło  6361 osób. Jeńców  mordowano w gmachu NKWD w Twerze i pogrzebano w Miednoje.

  W innych obozach i więzieniach zgładzono 7305 polskich jeńców.

Wszyscy polscy więźniowie byli mordowani strzałem w tył głowy.

 Sowieci używali amunicji niemieckiej…

To była z góry zaplanowana egzekucja na narodzie polskim… za przegraną wojnę w 1920 roku…

Zbrodnia katyńska ma jednak także swoje szczególne, totalitarne oblicze. Jest symbolem wieloletniego, skutecznego, sprawnie zorganizowanego politycznego kłamstwa, dla propagowania którego użyto środków technicznych, wielu fałszywych dokumentów, świadków, a nawet niewyjaśnionych do dziś zbrodni…

    Zdaniem 73 proc. Polaków ukrywanie przez władze PRL prawdy o Katyniu miało ogromny wpływ na łamanie zasad moralnych w życiu publicznym powojennej Polski…”.

– Obejrzyj film „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy.

(www.cda.pl/video/456462500)

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Twórca i jego czasy- Jan Kochanowski.

– Przeczytaj teksty informacyjne zamieszczone na str. 50- 51.

– Przepisz do zeszytu biografię Jana Kochanowskiego. Podkreśl w niej tytuły utworów literackich poety oraz nazwy gatunków literackich.

 Jan Kochanowski (nazywany OJCEM POEZJI POLSKIEJ) urodził się w 1530r. roku w Sycynie niedaleko Radomia; zmarł nagle w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku.  Pochowany został w Zwoleniu, gdzie znajduje się nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety.  

    Wychował się w rodzinie ziemiańskiej. Od 1544r. studiował w Akademii Krakowskiej, później w Królewcu i Padwie. Wiele podróżował po Europie, gdzie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki.

    Po powrocie służył na dworach możnowładców małopolskich. Od około 1563r. był dworzaninem i sekretarzem Zygmunta Augusta. Po śmierci króla osiadł na stałe w rodzinnym Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Spokojne życie ziemianina przerwała śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił „Treny”, a następnie drugiej córki Hanny. Osobiste tragedie przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

  W czasie studiów we Włoszech pisał głównie okolicznościowe wiersze w języku łacińskim, które znalazły się w zbiorze „Elegiarum libri IV (1584r.). W okresie dworskim początkowo górowały utwory epickie (w języku polskim), jak  „Zuzanna (ok. 1562r.),” Szachy” (ok. 1564-1566r.), „O śmierci Jana Tarnowskiego” (1561r.), „Zgoda” (1564r.) i „Satyr albo dziki mąż” (ok. 1564r.).
    Następnie powstały „Pieśni” (59), „Fraszki” (301) oraz tragedia (pierwszy dramat polski) nawiązująca do antyku – „Odprawa posłów greckich”, wierszowana parafraza „Psałterza Dawidowego” (150 psalmów). Ponadto Mistrz z Czarnolasu stworzył manifest poetycki „Muza”, „Proporzec albo Hołd Pruski”  i liczne utwory okolicznościowe.
    Dzięki niezwykłemu talentowi i twórczości literackiej Kochanowski zyskał sobie miano najwybitniejszego poety Polski Królewskiej.

– Obejrzyj film: https://youtu.be/Q4Rh3OoIp1k

Klasa VIII B

Temat: Sporządzamy plan wydarzeń powieści „Syzyfowe prace”.

 1. Uporządkuj plan wydarzeń i przepisz do zeszytu.
 2. Wybierz najciekawszy, Twoim zdaniem, fragment powieści, sporządź do niego szczegółowy plan wydarzeń (co najmniej 10 punktów z podpunktami) i naucz się go opowiadać (wypowiedź 3–5-minutowa).

Klasa VII B

Temat: Emilia Plater- kobieta bohater.

I. Wysłuchaj rozmowy o Emilii Plater. Na podstawie materiału odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. Kim była Emilia Plater?
 2. Na kim wzorowała się Emilia?
 3. Wymień dwa wydarzenia z życia bohaterki, które świadczą o jej patriotyzmie?
 4. Jaki stopień wojskowy otrzymała Emilia Plater?
 5. Jak zmarła bohaterka?

6. Przeczytaj utwór „Śmierć Pułkownika”, s. 154 (podręcznik).

7. Odsuchaj nagrania:

8. Sprawdź, na ile rozumiesz słownictwo z utworu. W tym celu przeczytaj przypisy umieszczone na marginesie, następnie rozwiąż quiz:

https://quizizz.com/join/quiz/5e733f3b5c9b7d001d1f8021/start?studentShare=true

Klasa VII A

Temat: Sprawdzian wiedzy i umiejętności ze składni zdania złożonego.

17.04.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Tego dnia nigdy nie zapomnę… Redagujemy opis przeżyć wewnętrznych.

– Korzystając z wyżej podanych materiałów, notatek w zeszycie oraz podręcznika, zredaguj opis własnych przeżyć wewnętrznych. Temat: „Tego dnia nigdy nie zapomnę…”.

UWAGA: Pracę napisz na kartce formatu A4 (pamiętaj o swoich danych, temacie pracy- na środku, pod danymi osobowymi i o marginesie- z prawej strony kartki), termin: 27.04.2020r. (poniedziałek) i wrzuć- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.)  

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Tego dnia nigdy nie zapomnę… Redagujemy opis przeżyć wewnętrznych.

– Korzystając z wyżej podanych materiałów, notatek w zeszycie oraz z podręcznika, zredaguj opis własnych przeżyć wewnętrznych. Temat: „Tego dnia nigdy nie zapomnę…”.

 UWAGA: Pracę napisz na kartce formatu A4 (pamiętaj o swoich danych, temacie pracy- na środku, pod danymi osobowymi i o marginesie- z prawej strony kartki), termin: 27.04.2020r. (poniedziałek) i wrzuć- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej. (Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.)  

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Tren- pieśń o śmierci, żałobie i stracie.

– Przeczytaj informację o trenie- str.53.

– Przepisz do zeszytu definicję trenu i informacje dodatkowe:

<<TREN– utwór liryczny o charakterze żałobnym napisany po śmierci bliskiej osoby.

 Po tren jako gatunek literacki sięgnął Jan Kochanowski do epoki antyku, jest to bowiem gatunek poezji żałobnej, ukształtowany w starożytnej Grecji. To pieśń lamentacyjna, wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, napisana na cześć zmarłego, rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety, zasługi. Tren miał ścisły układ wewnętrzny:

 • pochwała cnót i zalet zmarłego,
 • rozpamiętywanie wielkości poniesionej straty,
 • demonstracja żalu,
 • pocieszenie,
 • napomnienie – pouczenie.

    Taki tradycyjny tren stał się punktem wyjścia, podstawą twórczą Trenów” J. Kochanowskiego. Dzieło polskiego  poety wykracza poza przytoczoną tu definicję. Przede wszystkim Treny” Jana z Czarnolasu  traktujemy całościowo – jako jedno zespolone dzieło. Wówczas zauważamy, że cały cykl odpowiada powyższemu schematowi – dziewiętnaście trenów układa się według klasycznych założeń.>>

– Przypomnij sobie definicję porównania homeryckiego- str.52.

– Przeczytaj „Tren I” i wykonaj ćwiczenia: 1-3, str.52.

– Obejrzyj film: 

https://youtu.be/oY3lD2mDtPU

UWAGA: Od 27.04.2020r. (poniedziałek) rozpoczynamy pracę z kolejną lekturą „Stary człowiek i morze” E. Hemingway`a. Napiszemy sprawdzian ze znajomości utworu.

PROSZĘ TEŻ WYPOŻYCZYĆ JUŻ KSIĄŻKĘ „Oskar i pani Róża” E.- E. Szmitta.

Klasa VIII B- zajęcia rozwijające

Temat: Syzyfowe prace”- adaptacja filmowa powieści Stefana Żeromskiego.

Obejrzyj film:

20.04.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Użycie dwukropka.

– Przeczytaj i przepisz do zeszytu informację dotyczącą zasad użycia dwukropka- str. 139 („Przypomnienie”).

– Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1-2, str. 139.

– Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=0LJ915kI2SQ

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak wyrazić opinię? Opinia a informacja.

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 67 i 68 („Nowa wiadomość”).

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Czym jest opinia?

2. Czym jest informacja?

3. Jakich czterech zasad powinniśmy przestrzegać, wypowiadając opinię?

Przepisz do zeszytu tekst „Przydatne słownictwo”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1,2 i 4 (pisemnie) oraz 5 (ustnie), str. 67- 69.

– Przyporządkuj poniższe zdania do kategorii (wpisz odpowiednie litery):

 • Opinia: ……………………..
 • Informacja: ……………………….

a. Mam nadzieję, że uda się wygrać następny mecz, ale drużyna jest słaba.

b. Mecz odbędzie się w przyszły wtorek.

c. Uwielbiam mecze. Dopiero tam czuje się prawdziwe sportowe emocje.

d. Boisko zostało wyremontowane, wymieniono murawę i zamontowano nowe lampy.

e. Drużyna przeciwników to słabeusze. Jak trzeba zaatakować, to nigdy nie ma chętnych.

f. Zawodnik Adam Nowak złamał nogę i nie wystąpi do końca sezonu.

g. Moim zdaniem warto być zawodnikiem sadowieńskiego KS WICHER.

h. Kilku uczniów naszej szkoły należy do tego klubu.

Klasa VII A i B

Temat: „Wódz to był wielkiej mocy i sławy”. Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”.

 1. odsłuchaj nagrania.

https://drive.google.com/file/d/1qw-j58VyxgOOoyo9sIoTVjq8rHlQNL1q/view

2. Uzupełnij notatkę w zeszycie (możesz kartę pracy wydrukować i wkleić do zeszytu lub samodzielnie narysować ilustracje).

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2020/03/%C5%9Amier%C4%87-pu%C5%82kovnika.jpg

Klasa VIII B

Temat: Wizyta w szkole zaborczej.

 1. Przyjrzyj się szkole, w jakiej uczą się bohaterowie „Syzyfowych prac”. Uwzględnij warunki nauki, nauczany materiał, przedmioty szkolne, metody nauki, dostęp dzieci do edukacji, nauczycieli i relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zachowanie uczniów oraz ich rozrywki. Sporządź notatkę w zeszycie (możesz wydrukować kartę pracy i wkleić do zeszytu lub samodzielnie zaprojektować).
 2. Karta pracy:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2018/12/syzyfowe-prace2.jpg

21.04.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Dzień bez telefonu. Dlaczego i po co?

– Przeczytaj tekst „Dzień bez telefonu”- str.101- 103.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 9, str. 103

– Obejrzyj film: https://youtu.be/gPo1dM3UmpQ

– Napisz 8- 10 zdań na temat treści/przekazu filmu.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Użycie dwukropka.

– Przeczytaj i przepisz do zeszytu informację dotyczącą zasad użycia dwukropka- str. 139 („Przypomnienie”).

– Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1-2, str. 139.

– Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=0LJ915kI2SQ

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jan z Czarnolasu jako ojciec pogrążony w  żałobie – poznajemy „Tren V”. (2 godz.)

– Przeczytaj „Tren V”, a następnie wysłuchaj jego głosowej interpretacji: https://youtu.be/PdSHNu0Gk68

– Wyjaśnij archaizmy: macierzyńskim śladem, prątkiem, rodne, ukwapliwy, przyrodzonej, rostąc, otchniona, płono.

 – Na podstawie analizy i interpretacji tekstu pt. „Tren V” udziel w zeszycie odpowiedzi na podane zagadnienia  (zapisz najpierw pytanie, pod nim- odpowiedź…):

1. Określ sytuację liryczną, w której znalazła się osoba mówiąca.

2. Ustal, kto i do kogo zwraca się w wierszu.

3. Nazwij trzy uczucia dominujące w wierszu (nie stosuj synonimów) i określ, co jest ich przyczyną.

4. Wskaż przykłady zdrobnień zastosowanych w tekście i wyjaśnij, na czym polega ich funkcja.

5. Zacytuj wersy zawierające apostrofę. Wyjaśnij, w jakim celu została wprowadzona.

6. Wskaż poprawną odpowiedź. Wspomniana w utworze Persefona to:

A. Małżonka podmiotu lirycznego

B. Mityczna przewoźniczka dusz zmarłych

C. Grecka bogini podziemnego świata

D. Nazwa śmiertelnej choroby dziesiątkującej dzieci w renesansie

7. Przypomnij sobie, czym jest porównanie homeryckie, wskaż je w trenie i zapisz je w zeszycie.

8. Co wyrażają ostatnie dwa wersy utworu? Wskaż poprawną odpowiedź.

A. Błaganie

B. Skargę

C. Powątpiewanie

D. Żądanie

9. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P- jeśli jest ono prawdziwe oraz F – jeśli jest fałszywe.

A. Osoby mówiącej w wierszu nie można utożsamić z autorem. P F

B. Podmiot liryczny nawiązuje do mitologii. P F

C. Poeta zastosował w wierszu przerzutnię P F

D. W wierszu nie zastosowano imiesłowów. P F

10. Jaki typ rymów występuje w tekście?

A. Przeplatane, męskie

B. Parzyste, żeńskie

C. Okalające, żeńskie

D. Parzyste, męskie

Klasa VII A i B

Temat: Jak przebiegała walka o redutę Ordona? 

1.Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza |”Reduta Ordona”, podręcznik s. 157. Zapoznaj się z przypisami na marginesie.

2. Obejrzyj nagranie:

3. Przepisz notatkę:

Autor: Adam Mickiewicz

Tytuł: „Reduta Ordona”

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek literacki: wiersz, poemat opisowo-refleksyjny, łączący cechy epiki i liryki

Epoka: romantyzm

Czas akcji: 6 września 1831 r.

Miejsce akcji: Warszawa, dzielnica Wola

Treść utworu

Oddziały rosyjskie nacierają na redutę, której broni dowódca artylerii Julian Konstanty Ordon. Rosjan jest zdecydowanie więcej niż Polaków, ponadto mają aż dwieście armat, podczas gdy Polacy – jedynie sześć. Dlatego polscy żołnierze starają się strzelać celnie.

 • Reduta: rodzaj szańca, wału obronnego, otoczonego wałem ziemnym.

Główny bohater
Julian Konstanty Ordon – 
powstaniec listopadowy, oficer wojsk polskich, dowódca artylerii w reducie nr 54; odważny i zdolny do poświęceń w słusznej sprawie. Uwaga: naprawdę Ordon nie zginął podczas obrony reduty, lecz popełnił samobójstwo we Florencji w 1887 r.

4. Rozwiąż quiz i zapisz w zeszycie wydarzenia we właściwej kolejności:

5. Napisz w min. 10 zdaniach, jak obraz Wojciecha Kossaka ,,Sowiński na szańcach Woli”, łączy się z tekstem Mickiewicza. W swojej odpowiedzi zwróć uwagę na malarskie środki wyrazu.

Obraz Wojciecha Kossaka ,,Sowiński na szańcach Woli”:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e6a6c6628d5500fa3315ba1/1584035431245-robert+cie%C5%9Blak.jpg

22.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Ludzie telewizji i programy telewizyjne. (2 godz.)

Uwaga: Ten temat także we czwartek (23.04.2020r.)

Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

(zapisz powyższą informację w zeszycie).

– Zapoznaj się z tekstem i ilustracją na temat „Ludzie telewizji”.

– Kim jest (zapisz) :

a. prezenter telewizyjny-

b. dziennikarz/ dziennikarka-

c. producent/ producentka-

d. operator kamery-

– Zapoznaj się z tekstem i ilustracjami- str. 98- 99.

– Zapisz w zeszycie (podaj po jednym przykładzie):

Rodzaje programów telewizyjnych:

1. serwisy informacyjne, np. „Wiadomości”,

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 100 („Przypomnienie”)

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Czym jest tekst informacyjny?

2. Czym jest tekst publicystyczny?

3. Czym jest tekst reklamowy?

– Wykonaj ćwiczenia: 2 i 3, str. 100

 Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Dzień bez telefonu. Dlaczego i po co?

– Przeczytaj tekst „Dzień bez telefonu”- str.101- 103.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 9, str. 103

– Obejrzyj film: https://youtu.be/gPo1dM3UmpQ

– Napisz 8- 10 zdań na temat treści/przekazu filmu.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ- 22.04.2020r.

Temat:  O istocie prawdziwej przyjaźni… Film „Prawdziwy skarb” (reż. P. Horton).

– Obejrzyj film: https://youtu.be/Jz77-zKv0Hc?list=PLcxOyToD1gI6tewPeHEPmdi_If18kighR

– Czy i dlaczego warto/ nie warto go obejrzeć?

Klasa VII A i B

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ze składni zdania złożonego.

Praca domowa: Przygotuj się do lekcji on-line. W tym celu otwórz link i zapoznaj się z rysnotatką.

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2020/03/reduta-ordona-2.jpg

Lekcje on-line w aplikacji TEAMS w czwartek 23 kwietnia:

Klasa VII A- godz. 11.30

Klasa VII B- godz. 13.00

Klasa VIII B

Temat: Wydarzenie, które wywarło na mnie największe wrażenie… Opowiadanie fragmentu powieści „Syzyfowe prace”.

23.04.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Ludzie telewizji i programy telewizyjne.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

– Obejrzyj film: https://youtu.be/JE-g9XzWt4Y

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

 Temat:  Ludzie telewizji i programy telewizyjne. (2 godz.)

Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

(zapisz powyższą informację w zeszycie).

– Zapoznaj się z tekstem i ilustracją na temat „Ludzie telewizji”.

– Kim jest (zapisz) :

a. prezenter telewizyjny-

b. dziennikarz/ dziennikarka-

c. producent/ producentka-

d. operator kamery-

– Zapoznaj się z tekstem i ilustracjami- str. 98- 99.

– Zapisz w zeszycie (podaj po jednym przykładzie):

Rodzaje programów telewizyjnych:

1. serwisy informacyjne, np. „Wiadomości”,

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 100 („Przypomnienie”)

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Czym jest tekst informacyjny?

2. Czym jest tekst publicystyczny?

3. Czym jest tekst reklamowy?

– Wykonaj ćwiczenia: 2 i 3, str. 10

– Obejrzyj film: https://youtu.be/JE-g9XzWt4Y

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Ból i rozpacz ojca po stracie córki… („Tren VII” i „Tren VIII”).

(2 godz.)

Uwaga: Ten temat także w piątek (24.04.2020r.)

– Przeczytaj  „Tren VII” i „Tren VIII”.

– Kto jest podmiotem lirycznym, a kto- adresatem wypowiedzi lirycznej w obu wierszach.

 • „Tren VII”

Podmiot liryczny („ja” liryczne):

Adresat wypowiedzi („ty” liryczne):

 • „Tren VIII”

       Podmiot liryczny („ja” liryczne):

       Adresat wypowiedzi („ty” liryczne):

– Wypisz cytaty  („Tren VIII”) określające dom przed śmiercią i po śmierci Orszulki. Korzystając z podanych wyrazów, nazwij uczucia towarzyszące tym sytuacjom.

dom przed śmiercią Orszulkidom po śmierci Orszulki uczuciauczucia 
pustka, pogoda, wypełnienie domu, cisza, smutek, gwar, wszechobecność, beztroska, świadomość braku, ruch, beznadziejność, rozpacz, martwota, optymizm, wesołość, żal, osamotnienie, szczęście, cierpienie, radość,

– Podziel podane niżej słownictwo („Tren VII”)  na trzy grupy znaczeniowe  (uwydatnienie uczuć ojca po stracie córki).

żałośćochędóstwoskrzynka
nieszczęsne, letniczek, łożnica, posag, uploteczki, żałosne, smutne, paski, wyprawa, sen żelazny, żal, giezłeczko, nie masz nadzieje, licha tkaneczka, sen nieprzespany, ziemi bryłeczka, wniwecz, matczyne dary płone,  

– Wypisz z  obu trenów poetyckiego wyrazu i określ celowość ich użycia:

apostrofy:

pytania retoryczne:

metafory:

zdrobnienia:

epitety:

kontrast:

porównania:

– Przypomnij sobie, czym jest „archaizm”.

– Wskaż i wyjaśnij znaczenie archaizmów w obu trenach.

 1. Praca domowa (do wyboru)- termin: 04.05.2020r

– Wykonaj w programie PowerPoint prezentację dotyczącą Jana Kochanowskiego- jego życia i twórczości (zapis na płycie DVD).

– Opisz swoje przeżycia wewnętrzne na temat: „Straciłem kogoś bliskiego”. (A4)

(Pracę napisz na kartce formatu A4 (pamiętaj o swoich danych, temacie pracy- na środku, pod danymi osobowymi i o marginesie– z prawej strony kartki), termin: 04.05.2020r. (poniedziałek) i wrzuć- w koszulce foliowej- do mojej skrzynki pocztowej- Sadowne, ul. Słoneczna 2- naprzeciwko salonu fryzjerskiego p. M. Ardzińskiej.  Tak samo- płytę DVD (podpisaną!) z prezentacją.(Mogą to zrobić rodzice, np. przy okazji zakupów w Sadownem.) 

Klasa VIII B

Temat: Syzyfowe prace – powieść o dojrzewaniu.

 1. Przepisz do zeszytu: Dojrzewanie – okres życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością; proces stawania się człowiekiem dorosłym, o ukształtowanej osobowości.
  Dojrzały – dorosły, samodzielny myślowo, gotowy do odgrywania ról społecznych, odpowiedzialny, rozważny, rzetelny, sumienny.
 2. Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie:
 • Którzy bohaterowie dojrzewają, zmieniają się w trakcie trwania akcji powieści?
 • Jakie wydarzenia stanowią decydujący moment w ich dojrzewaniu?
 • Jakimi ludźmi stają się w rezultacie tego procesu?

3. Wydrukuj lub sporządź według własnego projetu rysnotatkę i ją uzupełnij:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2018/12/syzyfowe-prace3-1.jpg

Klasa VII A i B

Temat „Reduta Ordona”- moc poetyckiego słowa.

Lekcja on-line. Karta pracy:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2020/03/reduta-ordona-2.jpg

Praca domowa: Zapisz definicję podanych w rysnotatce środków stylistycznych, a następnie ją uzupełnij:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2020/03/Reduta_Ordona_rysnotka-1024×743.jpg

24.04.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

– Przeczytaj tekst „Momo”- str. 105.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1-11, str.106. (Przyślij- na wyżej podany adres e-mail- zdjęcia wykonanych ćwiczeń. Termin- 28.04.2020r., wtorek).

Uwaga: od 04. 05.2020r. (poniedziałek) zaczynamy pracę z kolejną lekturą- „ Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery. Napiszemy sprawdzian dotyczący znajomości utworu.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

– Przeczytaj tekst „Momo”- str. 105.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1-11, str.106. (Przyślij- na wyżej podany adres e-mail- zdjęcia wykonanych ćwiczeń. Termin- 28.04.2020r., wtorek).

Uwaga: od 05. 05.2020r. (wtorek) zaczynamy pracę z kolejną lekturą- „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika. Napiszemy sprawdzian dotyczący znajomości utworu.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Ból i rozpacz ojca po stracie córki… („Tren VII” i „Tren VIII”).

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

(Przyślij- na wyżej podany adres e-mail- zdjęcia wszystkich wykonanych ćwiczeń. Termin- 27.04.2020r., poniedziałek).

Klasa VIII B- zajęcia rozwijające

Temat: Rodzaje literackie- utrwalenie wiadomości.

Świadomy czytelnik powinien znać przynajmniej podstawowe pojęcia związane z literaturą. Pojęcia te to przede wszystkim: rodzaje literackie (epika, liryka i dramat). W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie. W przypadku epiki są to bajka, baśń, legenda, romans rycerski, nowela, opowiadanie, powieść, przypowieść oraz powiastka filozoficzna. Najważniejsze gatunki liryczne to fraszka, pieśń, hymn oraz tren. Dramat dzieli się na tragedię, komedię i dramat właściwy.

Powtórki należy zacząć od zapoznania się z rodzajami literackimi. Opis najważniejszych gatunków narracyjnych znajduje się  we wpisie o gatunkach epickich. Do literatury pięknej zalicza się również poezję, której gatunki opisane są w artykule o gatunkach lirycznych. Ostatni rodzaj literacki to dramat. Osobny wpis dotyczy gatunków dramatycznych. Ballada i satyra należą do gatunków synkretycznych, czyli łączących cechy trzech rodzajów literackich, co jest opisane tutaj. Zabiegi artystyczne mające na celu wywołanie określonych emocji u odbiorcy opisane są w artykule o środkach stylistycznych.

27.04.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: O sztuce dyskutowania, czyli jak dyskutować?

– Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku- str. 120-121.

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Czym jest dyskusja?
 2. Co nazywamy tezą?
 3. Co to jest hipoteza?
 4. Czym jest argument?

– Wykonaj ćwiczenia: 1 (ustnie), 2 i 3 (pisemnie), str.122

– Dla chętnych- ćwicz. 4, str. 122.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawozdanie z filmu i spektaklu.

– Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku- str.112-113.

– Przepisz do zeszytu schemat sprawozdania z filmu i spektaklu („Elementy występujące w sprawozdaniu”).

– Wykonaj ćwiczenia: 2 (w odniesieniu do filmu „Stary człowiek i morze”, reż. J. Taylor) i 3 (pisemnie) oraz 4 (ustnie), str. 114- 115.

– Obejrzyj film „Stary człowiek i morze”: https://youtu.be/fSE-oC9cUoo

Uwaga: Jutro zaczynamy pracę z kolejną lekturą- „Stary człowiek i morze” E. Hemingway`a. Sprawdzian ze znajomości lektury we czwartek.