Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Język polski VI-VIII

18 marca, 2020

Klasa VIII B

Temat: Andrzej Radek, Bernard Zygier, Anna Stogowska (Biruta)– osoby, które wywarły decydujący wpływ na Marcina Borowicza

I Plan charakterystyki wybranego bohatera powieści „Syzyfowe prace”:

 1. Wstęp.
 2. Przedstawienie postaci (kim jest, w jakim jest wieku, gdzie się uczy, z jakiej pochodzi rodziny itd.).
 3. Krótka historia losów bohatera/bohaterki.
 4. Wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się.
 5. Cechy charakteru i okoliczności, w których te cechy się ujawniły. Cechy wyróżniające tę postać
  spośród innych.
 6. Pasje, poglądy i zainteresowania.
 7. Podsumowanie: moja ocena postaci.

Jest też druga możliwość ZAMIAST charakterystyki:

Macie niepowtarzalną okazję, żeby porozmawiać z Andrzejem Radkiem, Bernardem Zygierem, Anną Stogowską (Birutą). Skonstruujcie wywiad według poniższych zasad:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/11/Wywiad-1.jpg

Pracę proszę napisać w edytorze tekstu i przesłać do 30 kwietnia (czwartek) na adres [email protected] .

Klasa VII A i B

Temat: Tęsknota za ojczyzną w wiersza Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)”

1. Przeczytaj wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)” ze s. 163, a następnie odsłuchaj nagrania:

2. Wykonaj polecenia: 1,2, 3, s. 163.

3.Dopasuj fragmenty utworu do nazw środków stylistycznych. Właściwie uporządkowane treści przepisz do zeszytu:

https://az779572.vo.msecnd.net/screens-400/8cb18e544c6b48e79e99205b6af2619a

28.04.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym? (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także jutro- we środę.)

– Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku- str. 123-124.

– Przepisz informację dotyczącą wypowiedzi argumentacyjnej (3 zdania na początku str. 123).

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6, str. 125.

– „Lepiej jest być jedynakiem, czy lepiej mieć rodzeństwo?”- sformułuj swoją tezę i podaj 4- 5 argumentów na jej poparcie.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: O sztuce dyskutowania, czyli jak dyskutować?

– Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku- str. 120-121.

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Czym jest dyskusja?
 2. Co nazywamy tezą?
 3. Co to jest hipoteza?
 4. Czym jest argument?

– Wykonaj ćwiczenia: 1 (ustnie), 2 i 3 (pisemnie), str.122

– Dla chętnych- ćwicz. 4, str. 122.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat 1: Ernest Hemingway- biografia i twórczość pisarza.

– Przepisz do zeszytu:

     Ernest Hemingway  (ur. 21 lipca 1899r., zm. 2 lipca 1961r.) amerykański pisarz i dziennikarz, laureat Nagrody Pulitzera (1952r.) oraz literackiej Nagrody Nobla (1954r.).  

    Urodzony na przedmieściach Chicago Hemingway swoją aktywność dzielił między twórczością literacką a dziennikarstwem – już jako uczeń był redaktorem szkolnej gazetki (w późniejszym czasie był korespondentem kilku amerykańskich gazet), publikując równocześnie swoje opowiadania. Pisarz był niespokojnym duchem – w młodości uciekał  nawet z domu, w ciągu całego swojego życia intensywnie podróżował. Brał udział w I wojnie światowej oraz w wojnie domowej w Hiszpanii, a te jego doświadczenia znalazły swoje odbicie w jednej z najważniejszych książek Hemingway’a – „Komu bije dzwon” (1940r.). W 1952 roku za opowiadanie „Stary człowiek i morze” Hemingway został uhonorowany Nagrodą Pulitzera, dwa lata później Akademia Szwedzka przyznała mu literacką Nagrodę Nobla.

      Według niektórych źródeł pisarz cierpiał na schizofrenię maniakalno-depresyjną, leczony był elektrowstrząsami. Jego burzliwa biografia została tragicznie zakończona samobójstwem (w Katechum). 

     Uznawany za klasyka amerykańskiej literatury Hemingway wywarł istotny wpływ na kształt XX-wiecznej prozy.

Twórczość:

 • „Komu bije dzwon”,
 • „Trzy opowiadania i dziesięć poematów”,
 • „Słońce też wschodzi”,
 • „Pożegnanie z bronią”,
 • „Śmierć po południu”,
 • „Śniegi Kilimandżaro”,
 • „Piąta kolumna”,
 • „Stary człowiek i morze”,
 • „Ruchome święto”, 
 • „To co prawdziwe o świcie”…  (i inne).

– Obejrzyj film: https://youtu.be/Xytl9gp2460

Temat 2: Elementy świata przedstawionego w utworze „Stary człowiek i morze” E. Hemingway’a.

– Sporządź notatki do każdego z niżej podanych zagadnień:

 1. Czas akcji w utworze.
 2. Miejsca akcji w opowiadaniu (krótka informacja o każdym).
 3. Bohaterowie utworu (2-3 zdania o każdym).
 4. Wydarzenia (plan ramowo- szczegółowy, czyli punkty i podpunkty).
 5. Temat opowiadania.

    We czwartek (30.04.20r.), ok. godz. 11.00 pojawi się TU (str. int. szkoły) sprawdzian dotyczący znajomości lektury. Proszę o przepisanie pytań, napisanie odpowiedzi i odesłanie zdjęcia pracy (kartka A4: dane piszącego- w lewym górnym rogu, z prawej strony- margines i data) na mój adres mailowy- do godz. 12.30.

Przed sprawdzianem… sprawdź swoją wiedzę o pisarzu i lekturze.

Jeśli będzie trzeba, sięgnij do informacji z różnych źródeł, np. stron internetowych, słownika pisarzy, itp.

https://www.youtube.com/watch?v=zCOo11gSkpI

Klasa VII A i B

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.

 1. Wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę” -podręcznik s. 199.
 2. Zapoznaj się z treścią „Nowej wiadomości” i na jej podstawie sporządź notatkę w zeszycie.
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3 s. 200.

29.04.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym? (2 godz.)

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym? (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także jutro- we czwartek- 1 godz.)

– Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku- str. 123-124.

– Przepisz informację dotyczącą wypowiedzi argumentacyjnej (3 zdania na początku str. 123).

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6, str. 125.

– „Lepiej jest być jedynakiem, czy lepiej mieć rodzeństwo?”- sformułuj swoją tezę i podaj 4- 5 argumentów na jej poparcie.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Higiena na co dzień.

 • Przeczytaj:

Higiena osobista człowieka to głównie higiena skóry, która obejmuje: systematyczną pielęgnację i utrzymywanie czystości, hartowanie i odpowiedni ubiór. Utrzymywanie czystości i pielęgnacja skóry polega przede wszystkim na myciu i kąpieli.

   Celem tych zabiegów jest usunięcie z powierzchni ciała zanieczyszczeń, na które składają się: kurz, pył, bakterie, pot i łój oraz złuszczony naskórek. Zanieczyszczenia te utrudniają skórze spełnianie jej funkcji i mogą być przyczyną rozległych infekcji. Ciepła kąpiel nie tylko oczyszcza skórę, lecz także reguluje funkcję układu krwionośnego, pracę serca, wpływa kojąco na układ nerwowy i zapewnia dobry sen.

   Ze względu na swoje funkcje skóra musi mieć zapewniony kontakt z promieniami słońca i powietrzem. Duże znaczenie ma tutaj ubiór: czysty, lekki, dostatecznie ciepły zimą, a przewiewny latem, nieutrudniający oddychania skórnego i parowania z powierzchni skóry. Higieniczność odzieży zależy od jej przewodnictwa cieplnego, przepuszczalności dla gazów oraz zdolności chłonięcia potu. Podrażniona skóra stanowi wrota zakażenia dla różnych bakterii, wirusów i grzybów. Bielizna, odzież i obuwie nie powinny uciskać skóry, gdyż wywołuje to podrażnienia i utrudnia dopływ krwi do miejsc uciskanych, często powodując bolesne zgrubienia- odciski.

   Równie ważna jest także dbałość o jamę ustną.  Ważne jest czyszczenie zębów co najmniej dwa razy dziennie, stosowanie płynu do płukania dziąseł oraz nici dentystycznych. Dzięki temu można uniknąć problemów z nieświeżym oddechem, kamieniem na zębach, tzw. „dziurami” i stanami zapalnymi dziąseł…

 • Obejrzyj filmy:

Klasa VII A i B

Temat: Ile jest Polaka w Polaku?

 1. Przeczytaj tekst Magdaleny Marszałkowskiej pt. ” Odkrywanie polskości”.
 2. Poddaj własnej refleksji polecenia 1, 2, 3, 4 s. 173. Odpowiedzi na polecenia 2 i 4 zapisz w zeszycie.
 3. Wykonaj ćwiczenie 7 s. 173.

Klasa VII B- zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak skutecznie uczyć się w domu?

Klasa VIII B

Temat: Symboliczny sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego.

Ćwiczenia wykonaj w zeszycie.

 1. Uzupełnij brakujące luki w streszczeniu mitu o Syzyfie:

Syzyf to legendarny założyciel i król (1)…………………….. . Był ulubieńcem bogów. Często uczestniczył w ucztach w ich siedzibie na (2)……………………. . Mimo że był bogaty, napadał
i rabował podróżnych, a także kradł boski pokarm, czyli (3)…………………..oraz (4)…………………. . Bogowie lubili Syzyfa, dlatego wybaczali mu jego przewinienia do czasu, kiedy okazało się, że zdradza on zasłyszane podczas uczt boskie tajemnice. Zeus wysłał wtedy na ziemię boga śmierci. Jednak przebiegły król uwięził go i przez pewien czas ludzie nie umierali.

Kiedy w końcu (5)………………………….został uwolniony, chciał zabrać Syzyfa do podziemi. Wówczas podstępny władca powiedział żonie, aby ta nie wyprawiała mu (6)………………………………….. Znalazłszy się w krainie umarłych, poprosił o możliwość powrotu na ziemię w celu ukarania żony, która nie pochowała jego ciała z należną czcią. Kolejny raz oszukał bogów i żył spokojnie wśród ludzi aż do późnej starości. Dopiero posłaniec bogów (7)……………………………. sprowadził Syzyfa zpowrotem do podziemi. Zeus skazał wtedy króla na wieczną mękę. Syzyf musiał wtaczać na górę (8)……………………………… . Zawsze, gdy ulubieniec bogów był już prawie na szczycie, kamień zsuwał się i pracę trzeba było zaczynać od początku.

2. Wyjaśnij znaczenie frazeologizmu „syzyfowa praca”. Jak można odczytać tytuł powieści w tym kontekście?

3. Na czym polegała rusyfikacja? Jakie były wobec niej postawy poszczególnych bohaterów? Otwórz link i przepisz wyjaśnienie, czym jest rusyfikacja i jej metody.

4. W jakiej sytuacji w przypadku Marcina Borowicza i jego przyjaciół głaz wtaczany przez rusyfikatorów zaczyna spadać? Obejrzyj fragment filmu i opisz, co się wydarzyło, z punktu widzenia Marcina, profesora i Zygiera.

30.04.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Zanim zaczniemy pracę z lekturą „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery…

– Przeczytaj i przepisz do zeszytu notatkę biograficzną dotyczącą L. M. Montgomery:

Lucy Maud Montgomery urodziła się w Clifton na Wyspie Świętego Edwarda (Kanada) 30 listopada 1874 roku. Była wychowywana przez dziadków, gdyż jej matka zmarła na gruźlicę, kiedy Lucy była jeszcze mała. Uczyła się w Charlottetown i Halifaxie. Pracowała w redakcji „Halifax Daily Echo”. Z zawodu była nauczycielką.
      W 1902 roku powróciła do domu dziadków i pracowała właśnie jako nauczycielka, równocześnie rozpoczynając pracę pisarską. Pisała wiersze i nowele- próbowała je publikować w czasopismach, jednak nie odniosła sukcesu.
   Po ślubie z prezbiteriańskim duchownym zamieszkała w Ontario, gdzie zajmowała się działalnością społeczną. Nie rezygnowała także z dalszych prób pisarskich, jednakże wszystkie one były bez większego znaczenia. Dopiero w roku 1908 odniosła sukces, pisząc i publikując powieść „Ania z Zielonego Wzgórza”. Książka została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników, a Montgomery była zmuszona pisać dalsze losy Ani, żeby zdobyć środki do życia.
    Oprócz serii o Ani Montgomery napisała wiele innych powieści. Część z nich ukazało się także w Polsce, były to na przykład „Błękitny zamek” czy „Dziewczę z sadu”, jednakże żadna z nich nie odniosła takiego sukcesu, jak „Ania z Zielonego Wzgórza”.
    Podobnie żadna z później napisanych przez Montgomery części o Ani, nie powtórzyła sukcesu i popularności części pierwszej. W cyklu ukazały się: „Ania z Avonlea”, „Ania na uniwersytecie”, „Wymarzony dom Ani”, „Dolina tęczy”, „Rilla ze Złotego Brzegu”, „Ania z Szumiących Topoli” oraz „Ania ze Złotego Brzegu”. Ten ostatni tom, kończący całą serię, nie ukazał się jednak w Polsce.
    Lucy Montgomery zmarła 24 kwietna 1942 roku w Toronto (Kanada).”

– Przygotuj się do sprawdzianu dotyczącego znajomości lektury- wykonaj stosowne notatki w odniesieniu do niżej podanych zagadnień:

 1. Czas akcji w utworze.
 2. Miejsca wydarzeń (krótka informacja o każdym).
 3. Bohaterowie powieści (1-3 zdania o każdym).
 4. Wydarzenia (plan ramowy, czyli tzw. punkty).
 5. Temat utworu (2-3 zdania).
 • Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=wv_M4F59V4k&t=3913s

Uwaga: datę sprawdzianu podam w poniedziałek.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat 1: Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

Temat 2: Zanim zaczniemy pracę z kolejną lekturą…

– Przeczytaj teksty informacyjne w podręczniku- str. 26-27.

– Przepisz do zeszytu informację o Rafale Kosiku.

– Wykonaj ćwiczenia: 1 (w odniesieniu do tekstu lektury) i 2 (pisemnie, w zeszycie), str. 27

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat 1: Czy znamy treść opowiadania E. Hemingway’a  „Stary człowiek i morze”? Sprawdzian.

Sprawdzian:

Klasa VII A i B

Temat: „Jakiż to chłopiec piękny i młody?” Ballada „Świtezianka” Adama Mickiewicza.

Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza „Świtezianka”, s.208.
Obejrzyj film:
https://youtu.be/pME0oopOFGk

 1. Przedstaw treść utworu w formie planu wydarzeń.
 1. Wyjaśnij, kim była tytułowa bohaterka. Uzasadnij.
 2. Na czym polegało wykroczenie chłopca przeciwko moralności? Jaka była kara?

Klasa VIII B

Temat: „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego- podsumowanie lektury.

Obejrzyj film (uwaga: w filmie jest błąd rzeczowy- nauczycielem w szkole w Owczarach jest Wiechowski, nie Wierzchowski).

 1. Na podstawie obejrzanego filmu odpowiedz na pytania:

Kim jest konformista?
Jakie było znaczenie gimnazjum w XIX wieku.
Jaki był cel wynaradawiania Polaków?
W którym momencie uczniowie zdali sobie sprawę ze swojej narodowej tożsamości?

 1. Uzupełnij rysnotatkę:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2018/12/syzyfowe-prace1.jpg

Uwaga!!! W poniedziałek o godz. 10.00 w aplikacji TEAMS odbędzie się sprawdzian podsumowujący omawianie lektury.

04.05.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Elementy świata przedstawionego w powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery.

– Wykonaj kolejne- podane we czwartek- ćwiczenia.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat 1:  Santiago- główny bohater opowiadania E. Hemingway’a  „Stary człowiek i morze” (charakterystyka postaci). (2 godz.)

Ten sam temat także jutro- 1 godz.

– Znajdź i zaznacz  w tekście opowiadania fragmenty opisujące wygląd zewnętrzny oraz fragmenty obrazujące cechy charakteru, osobowości i usposobienia Santiago.

– Sporządź (w zeszycie) charakterystykę postaci wg planu:

 1. Przedstawienie postaci (imię, nazwisko, rodzina, pochodzenie społeczne, zawód, wykonywana praca, miejsce zamieszkania…- cytaty).
 2. Wygląd zewnętrzny (wzrost, figura/ sylwetka, kolor włosów i oczu, wyraz oczu, cera, sposób mówienia, poruszania się, gestykulacja, ubiór…- cytaty).
 3. Cechy charakteru, usposobienia, osobowości, intelektu… (cytaty).
 4. Postawa bohatera wobec problemów, z którymi się spotyka (cytaty).
 5. Ocena postaci na tle warunków w jakich żyje (wniosek, twój/ nasz stosunek do charakteryzowanej postaci).

Zdjęcia wykonanej pracy prześlij na mój adres mailowy do środy- 06.05.2020r., godz. 10.00.

Klasa VII A i B

Temat: Czyja wina? Jaka kara? Ballada Adama Mickiewicza „Świtezianka”.

 1. Na podstawie tekstu utworu odpowiedz na pytania. Zacytuj odpowiednie fragmenty ballady. :

Kiedy dzieje się akcja?

Gdzie rozgrywają się zdarzenia?

2. Zadanie dla dziewcząt.

W imieniu bohaterki ballady ułóżcie monolog, w którym zawrzecie odpowiedzi na pytania:

 • Kim jesteś?
 • Jaka jesteś?
 • W jakiej znalazłaś się sytuacji?
 • Jak postąpiłaś i dlaczego właśnie tak?
 • Jakie były skutki twoich czynów?
 • Jak oceniasz swoje postępowanie?

3. Zadania dla chłopców.

W imieniu bohatera ballady ułóżcie monolog, w którym zawrzecie odpowiedzi na pytania:

 • Kim jesteś?
 • Jaki jesteś?
 • W jakiej znalazłeś się sytuacji?
 • Jak postąpiłeś i dlaczego właśnie tak?
 • Jakie były skutki twoich czynów?
 • Jak oceniasz swoje postępowanie?

4. Przepisz notatkę:

Bohaterowie ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka” nie są względem siebie uczciwi. Dziewczyna uwodzi chłopca, jest względem niego nieufna. Pragnie poddać próbie jego miłość. Młodzieniec nie zna dziewczyny, mimo to lekkomyślnie przysięga jej miłość i wierność. Okazuje się jednak człowiekiem nieodpornym na pokusę i zdradza świteziankę.

5. Uzupełnij:

Wina dziewczyny:

Wina strzelca:

Fragment, w którym została zawarta nauka moralna:

6. Wysłuchaj omówienia utworu:

Klasa VIII B

Temat 1: „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego- sprawdzian podsumowujący lekturę.
Sprawdzian dostępny w aplikacji Teams.

Temat 2: Co to jest antyutopia? Na podstawie fragmentu powieści „Igrzyska śmierci”.

 1. Przeczytaj fragment powieści „Igrzyska śmierci” s. 186.

2. Wykonaj w zeszycie ćw. 3. s. 189.

3. Przepisz:

Antyutopia (lub inaczej dystopia) według „Słownika terminów literackich” to „utopia negatywna”, a więc literackie wyobrażenie przyszłości, w której panuje totalitarny porządek społeczny, jednostka jest całkowicie poddana kontroli zewnętrznego sterowania (np. państwa), a wolność i wartości humanistyczne (najczęściej sztuka, filozofia, religia) ulegają  degradacji. 

4. Wykonaj w zeszycie ćw. 5. s. 189.

05.05.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jaka była Ania Shirley?- charakterystyka postaci z zastosowaniem cytatów.

Ten sam temat także jutro- 1 godz.

– Znajdź i zaznacz  w tekście powieści fragmenty opisujące wygląd zewnętrzny oraz fragmenty obrazujące cechy charakteru, osobowości i usposobienia Ani.

– Sporządź (w zeszycie) charakterystykę postaci wg planu:

 1. Przedstawienie postaci (imię, nazwisko, rodzina, pochodzenie społeczne, zawód, wykonywana praca, miejsce zamieszkania…- cytaty).
 2. Wygląd zewnętrzny (wzrost, figura/ sylwetka, kolor włosów i oczu, wyraz oczu, cera, sposób mówienia, poruszania się, gestykulacja, ubiór…- cytaty).
 3. Cechy charakteru, usposobienia, osobowości, intelektu… (cytaty). Postawa bohaterki wobec problemów, z którymi się spotyka (cytaty).
 4. Ocena postaci na tle warunków w jakich żyje (wniosek, twój/ nasz stosunek do charakteryzowanej postaci).

Zdjęcia wykonanej pracy prześlij na mój adres mailowy do czwartku- 07.05.2020r., godz. 12.00

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Elementy świata przedstawionego w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. (2 godz.)

Ten sam temat także jutro- 1 godz.

– Sporządź notatki do podanych niżej zagadnień:

 1. Czas akcji w utworze.
 2. Miejsca wydarzeń (krótka informacja o każdym).
 3. Bohaterowie powieści (1-3 zdania o każdym).
 4. Wydarzenia (plan ramowy, czyli tzw. punkty).
 5. Temat utworu (2-3 zdania).
 • Obejrzyj film:

Zdjęcia wykonanej pracy prześlij na mój adres mailowy do czwartku- 07.05.2020r., godz. 20.00

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Apoteoza czynu i walki w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” E. Hemingway’a.   

– Czym jest apoteoza? Zapisz definicję w zeszycie:

Apoteoza– pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości (np. apoteoza życia, bohaterstwa…); osądzenie istoty ludzkiej jako idealnej, godnej dokonanych czynów (np. bohaterstwo Polaków).

– Przeczytaj tekst zamieszczony niżej (2 części):

– Z podanego wyżej  tekstu wybierz 10-12 najistotniejszych zdań i zapisz je w zeszycie.

Klasa VII A i B

Temat: Samotność wędrowca w „Stepach akermańskich” Adama Mickiewicza.

1.Otwórz link. Wydrukuj lub przepisz do zeszytu:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e777787884967588ec8046e/4d88d229-7293-4b9d-b7a5-dc17ed82c9d9.jpeg

2. Przepisz notatkę:

Adam Mickiewicz został skazany na przymusowy pobyt w Rosji bez prawa powrotu na ziemie polskie z powodu udziału w tajnych zgromadzeniach (Towarzystwo Filomatów i Filaretów). Autor odbył wtedy podróż na Krym  i pod wpływem wrażeń z tej podróży napisał 18 sonetów pt. „Sonety krymskie”. Pierwszy sonet to „Stepy akermańskie”. Bohater wszystkich sonetów to podróżnik, pielgrzym , który podziwia piękno przyrody Wschodu, ale też czuje się jak wygnaniec, tułacz i tęskni za ojczyzną.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/genial.ly/5e777787884967588ec8046e/1587509547581-1587509547581.png

2. Obejrzyj prezentację. Wyobraź siebie w tej przestrzeni. Co czujesz?

3. Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza: „Stepy akermańskie” s. 212.

4. Przeczytaj uważnie dwie pierwsze strofy. Wypisz wyrażenia, które:

 • tworzą pejzaż stepowy:
 • tworzą pejzaż morski:

5. Wypisz środki stylistyczne i je nazwij, dzieląc na trzy grupy:

I przenośne określenia wyolbrzymiające opisywane elementy pejzażu;

II przeciwstawne połączenia wyrazów;

III określenia oddziałujące na zmysły wzroku i słuchu.

6. Przeczytaj dwie ostatnie strofy i określ osobę mówiącą.

06.05.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jaka była Ania Shirley?-charakterystyka postaci z zastosowaniem cytatów.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Elementy świata przedstawionego w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Jak radzić sobie ze stresem?

     Stres, stresujący, stresująca, zestresowany, zestresowana… Bardzo często spotykają nas sytuacje, które w taki, czy inny sposób powodują, że odczuwamy stres. Im lepiej potrafimy okiełznać stres, im lepiej sobie z nim radzimy, tym lepiej dla naszego zdrowia.

Obejrzyj filmy:

Klasa VIII B

Notatka z lekcji on-line:
Temat: Zdanie złożone i wielokrotnie złożone- przypomnienie wiadomości.
Zeszyt ćwiczeń:

Ćw.1. s. 48
Ćw. 2. S. 48
Ćw. 3. s. 49
Sporządź notatkę:

 1. rodzaje zdań podrzędnych, pytania
 2. rodzaje zdań złożonych współrzędnie, dopisz spójniki łączące zdania składowe:

_______….. ______ łączne
________<……..>_______rozłączne

_________>………<_______ przeciwstawne

________>…….>________wynikowe

Klasa VII A i B

Notatka z lekcji on-line:
Temat: Cechy gatunkowe sonetu.
Opis podróży, przedstawionej tak, jak odczuwał ją bohater posłużył do snucia refleksji nad kondycją bohatera lirycznego w tym świecie.
Układy rymów:
A
A rymy parzyste
B
B

A
B rymy krzyżowe
A
B

A
B
B rymy okalające
A

„Stepy akermańskie”
1 zwrotka
A
B rymy okalające, trzynastozgłoskowiec
B
A
1 i 2 zwrotka- część opisowa
2 zwrotka
A
B rymy okalające, trzynastozgłoskowiec
B
A

3 zwrotka
C
D rymy krzyżowe, trzynastozgłoskowiec
C
4 zwrotka 1 i 2 część refleksyjna
D
C rymy krzyżowe, trzynastozgłoskowiec
D
Część opisowa- opis pejzażu stepowego
Część refleksyjna- tęsknota podmiotu lirycznego za ojczyzną, jego znikomość wobec natury, chwilowość trwania istoty ludzkiej w stosunku do nieskończoności świata.
Definicja sonetu (s.213)-

Klasa VII B- zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak uczy się mózg?

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/09/Neuropedagogika.mp4?_=1

07.05.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Maryla i Mateusz- opiekunowie Ani. Charakterystyka postaci.

 1. Przepisz do zeszytu:

    Maryla i Mateusz Cuthbertowie to rodzeństwo. Mieszkają w Avonlea, na Zielonym Wzgórzu (Wyspa Księcia Edwarda- Kanada). „Ponieważ Avonlea leżało na małym trójkątnym półwyspie wrzynającym się w zatokę św. Wawrzyńca i z obu stron otaczała je woda, każdy, kto chciał tu dotrzeć lub stąd wyjechać, musiał podążać drogą prowadzącą na wzgórze (…”)

Są oni właścicielami rodzinnego majątku. Pewnego dnia- trochę przez przypadek- stają się opiekunami Ani Shirley…

2. Przeczytaj (nie przepisuj!) niżej podane cytaty z powieści dotyczące Mateusza i Maryli Cuthbertów.

Mateusz Cuthbert:

Wypowiedzi bohatera:

– „Nie pracuję zbyt dużo (…). Tylko zestarzałem się, a zapominam o tym. Tak, tak, zawsze pracowałem dużo i myślę, że umrę też przy robocie.”

– „Wydaje mi się, że ona należy do tych istot, z którymi można wszystko przeprowadzić, jeżeli tylko postępuje się z miłością.”

O Mateuszu Cuthbercie:

– „Głosowanie za konserwatystami stanowiło część jego religii.”

– „Jak ludzie milczący w ogóle, lubił osoby gadatliwe, jeśli te rozprawiając nie wymagały jego współudziału w rozmowie”.

– „Lekarz twierdzi, iż Mateusz powinien wystrzegać się wszelkich wzruszeń. Spełnienie tej rady nie jest trudne, bo Mateusz nigdy nie szukał i nie szuka wzruszeń, ale nie wolno mu też wykonywać żadnej ciężkiej roboty; a Mateuszowi praca jest równie konieczna do życia, jak powietrze do oddychania.”

– „ (…) powierzchowność jego była naprawdę dość dziwaczna: niezgrabna figura, długie, popielatosiwe włosy sięgające zgarbionych pleców i gęsta, ciemna broda, którą zapuścił mając lat dwadzieścia Prawdę mówiąc, kiedy miał lat dwadzieścia, wyglądał tak samo jak obecnie, gdy doszedł do lat sześćdziesięciu. Tyle tylko, że wtedy nie był siwy.”

– „Mateusz Cuthbert nie należał do ludzi, którzy opowiadają cokolwiek niepytani.”

– „Mateusz tak rzadko żąda czegoś, że jeśli to już czyni, uważam za swój obowiązek spełnić jego prośbę.”

– „Z natury (…) był tak niesłychanie nieśmiały, że wyjazd z domu lub udanie się pomiędzy obcych, z którymi musiałby rozmawiać, uważał za wielką przykrość.”

– „Po raz pierwszy cichy, skromny Mateusz Cuthbert stał się ważną osobistością. Biały majestat śmierci pochylił się nad nim i ukoronował jego czoło.
Kiedy łagodna noc rozpostarła się ponad Zielonym Wzgórzem, stary dom Cuthbertów zaległa uroczysta cisza. W bawialni spoczywał w trumnie Mateusz Cuthbert. Długie, siwe włosy okalały jego nieruchomą twarz, łagodnie uśmiechniętą, jak gdyby spał śniąc przyjemnie. Wokoło leżały kwiaty, pachnące, staromodne kwiaty, ongi zasadzone w ogrodzie przez matkę jego, przybyłą tu jako młoda mężatka. Mateusz żywił dla nich zawsze tajemne, ciche przywiązanie. Ania zebrała je i przyniosła zmarłemu, zatapiając swe strwożone, suche oczy w jego twarzy. Była to ostatnia posługa, jaką mogła mu oddać.”

Maryla Cuthbert:

Wypowiedzi postaci:

– „Ci, którzy mają własne dzieci, także nie są pewni, co z nich wyrośnie. Nie zawsze przecież wyrastają na dzielnych ludzi.”

– „Czytanie powieścideł jest już złe, a cóż dopiero pisanie ich.”

– „Ilekroć planujemy wiele, zawsze zdarza się coś, co staje nam na przeszkodzie.”

– „Jakaż to odpowiedzialność mieć tyle bydła koło domu, gdy pastuchem jest taki Marcin, na którym w ogóle nie można polegać. Miał już wrócić wczoraj wieczorem z pogrzebu ciotki. Przyrzekł solennie, że się nie spóźni, jeżeli go zwolnię na cały dzień. Dalibóg nie wiem ile ma tych ciotek! Służy u nas od roku, a oto już czwarta umiera.”

– „Jest niezmiernie miła i dzielna, a to więcej warte niż być piękną.”

– „Jeśli będziesz zawsze poczciwą dziewczynką, Aniu, będziesz też szczęśliwa.”

– „Józia należy do rodziny Pye (…) – więc nie może być miła. Przypuszczam, że ludzie jej pokroju mają także swój cel istnienia w społeczeństwie, lecz nie mogę go odgadnąć, zarówno jak nie potrafię się domyślić, po co istnieją osty.”

– „(…) każdy musi mieć w życiu swoją porcję kłopotów.”

– „Mój ojciec zawsze mawiał, że nie powinno się zamykać dziecka w czterech ścianach szkoły, dopóki nie skończy siedmiu lat.”

– „Należy starzeć się wraz ze wszystkimi swymi rówieśnikami (…). Kto tego nie czyni, musi wreszcie zostać samotny.”

– „(…) nigdy nie należy sądzić ludzi według ich powierzchowności.”

– „Pięknym jest czyniący piękno (…).”

– „Po cóż mam żyć, jeśli nie wolno mi czytać, szyć ani też zajmować się czymkolwiek? W takim razie co za różnica: umrzeć czy oślepnąć?”

– „Sami stwarzamy sobie życie, gdziekolwiek jesteśmy.:

– „Sądzę, że to wszystko jedno, jak się kto nazywa. Chodzi jedynie o to, jaki ma charakter (…).”

– „Uważam, iż każde młode dziewczę powinno umieć zapracować na swe utrzymanie bez względu na to, czy będzie tego potrzebowało, czy też nie.”

– „Życie nasze bywa bogate lub ubogie zależnie od tego, co w nie wkładamy, a nie od tego, co zeń czerpiemy.”

O Maryli Cuthbert:

– „Maryla była wysoką i szczupłą kobietą o nieco kanciastej budowie. Jej ciemne włosy o niewielu siwych pasmach zwinięte były stale w gruby węzeł, w morderczy sposób przeszyty, dwiema metalowymi szpilkami. Czyniła wrażenie osoby o niezbyt szerokim poglądzie na świat i bardzo wymagającej. Jednakże nieznaczny jakiś rys wokół ust, leciutko tylko naznaczony, zdradzał utajone poczucie humoru.”

– „(…) Maryla miewała przebłyski poczucia humoru – jest to po prostu inne określenie umiejętności wyczucia tego, co jest dla kogo właściwe.”

 •  Wykonaj pisemnie (w zeszycie) charakterystykę wybranej postaci. Zastosuj w niej kilka (5-7)- z podanych wyżej- cytatów dotyczących wybranego przez Ciebie bohatera.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Felix, Net i Nika- główni bohaterowie powieści R. Kosika. Tworzymy profile internetowe. (2 godz.)

 – Przepisz do zeszytu:

Profil internetowyinaczej konto użytkownika, określenie używane na stronach internetowych, które wymagają logowania się, oraz w przypadku systemów operacyjnych jako całkowicie niezależne od innych osób  środowisko pracy; zbiór danych na temat użytkownika portalu, takich jak jego podstawowe dane osobowe, ale również opcje pozwalające zmieniać wygląd strony i dostosowywać ją do własnych potrzeb. Profile są najczęściej spotykane w przypadku portali społecznościowych, gdzie uzupełnienie danych pozwala na nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami w celu wymiany poglądów bądź np. zasięgnięcia porady. Każdy użytkownik wybiera nazwę i hasło dla siebie w celu zalogowania się. Pomaga to zidentyfikować daną osobę, a także zapobiega korzystaniu z profilu przez niepowołane osoby.

 W profilu internetowym najczęściej umieszcza się:

 1. Zdjęcie (informacja o wyglądzie).
 2. Imię i nazwisko.
 3. Podstawowe informacje:

– płeć,

– wiek,

– miejsce zamieszkania,

– praca/wykształcenie,

– rodzina.

– inne informacje o osobie,

4. Szczegółowe informacje:

– zainteresowania,

– znajomi.

– PRZECZYTAJ, WYDRUKUJ (lub przerysuj i przepisz) I WKLEJ DO ZESZYTU:

 Profil Felixa Polona:

Felix Polon | Felix, Net i Nika Wiki | Fandom1. – szczupły, jasnowłosy chłopak o przeciętnym wyglądzie,
– piwne oczy,
– zegarek z wbudowanym alarmem i dodatkowymi funkcjami,   inne potrzebne gadżety,
– ubiera się w dżinsy i sweter.
2. Imię i nazwisko:Felix Polon  
3.Podstawowe informacje:– płeć: mężczyzna
– wiek: 13 lat
– miejsce zamieszkania: przedmieścia Warszawy, ul. Serdeczna (piętrowy dom pełen niezwykłych wynalazków i udoskonaleń)
 – praca/ wykształcenie: uczeń klasy Ia Gimnazjum im. prof. Stefana Kuszmińskiego w Warszawie,  znakomity zmysł techniczny i konstruktorski, szeroka wiedza ogólna,  
– rodzina: Tata pracuje jako wynalazca- genialny, pomysłowy, wytrwały. Mama- dyrektor marketingu w dużym banku, zapracowana i wiecznie nieobecna bisneswomen. W domu mieszka też babcia Lusia- siwa, serdeczna i bardzo opiekuńcza staruszka.
4.Szczegółowe informacje:– inne informacje: Jestem pomysłowy i inteligentny, mam szeroką wiedzę ogólną, lubię konstruować nowe urządzenia i marzę o stworzeniu robota uniwersalnego. Zawsze noszę przy sobie podstawowe narzędzia i gadżety technologiczne. Jestem spokojny, opanowany i rzeczowy, staram się być serdeczny i przyjazny wobec ludzi. Potrafię wszystko naprawić i uruchomić.            
– zainteresowania: technika, robotyka, nowoczesne technologie i gadżety, majsterkowanie, narciarstwo.     
– znajomi: Moi przyjaciele to Net Bielecki i Nika Mickiewicz.  

– Wykonaj w taki sam sposób profile internetowe Neta Bieleckiego i Niki Mickiewicz.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Sentencje, czyli ważne cytaty w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” E. Hemingway’a.

– Przeczytaj i przepisz do zeszytu:

Sentencja – aforyzm, maksyma; krótka, zwykle jednozdaniowa wypowiedź (prozaiczna lub rymowana), wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia człowieka. Myśl filozoficzna, etyczna zawierająca pewną zasadę postępowania.

   Ernest Hemingway po napisaniu opowiadania „Stary człowiek i morze” powiedział:

„Chciałem, żeby to był prawdziwy stary człowiek, prawdziwy chłopiec, prawdziwa ryba i prawdziwy rekin. Jeśli mi się to udało, jeśli są prawdziwi, oznacza to bardzo wiele. Najtrudniej jest stworzyć coś naprawdę prawdziwego, a może nawet prawdziwszego od prawdy.”

    Autora nie interesuje tu zbiorowość ludzka, przemiany społeczne i polityczne, skupia się tylko na człowieku jako indywiduum. Santiago nie jest jednym z wielu, stanowi osobne jestestwo ze swymi wątpliwościami i kłopotami. W usta prostego rybaka, w jego myśli i czyny, Hemingway wkłada rozważania na temat życia, grzechu, szczęścia, natury…

 • Przepisz z tekstu opowiadania najważniejsze cytaty- sentencje. Podkreśl trzy- Twoim zdaniem- najważniejsze:
 • „Teraz trzeba skupić się tylko na jednym. Na tym, do czego się urodziłem.”
 • „ Myśl tylko o tym, co należy. Miej w głowie to, co robisz. Nie wolno ci zrobić żadnego głupstwa.”
 • „Nikt nie powinien zostawać sam na starość.”
 • „Każdy dzień jest nowym dniem. Lepiej jest mieć szczęście. Ale ja wolę być dokładny. Bo wtedy, jak szczęście przychodzi, jesteś gotów.”
 • „Ból to głupstwo dla mężczyzny.”
 • „Cieszę się, że nie musimy próbować zabijać gwiazd.”
 • „Co by to było, gdyby człowiek musiał co dzień próbować zabić księżyc? Księżyc ucieka. A gdyby to co dzień trzeba było zabić słońce?”
 • „Człowiek nie jest stworzony do klęski. (…) Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”
 •  „Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny.”
 • „Dlaczego starzy ludzie budzą się tak wcześnie? Czy po to, żeby mieć dłuższy dzień?”
 • „Głupio jest nie mieć nadziei. Poza tym to pewnie grzech.”
 • ……..

(wypisz pozostałe ważne cytaty).

Klasa VIII B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych współrzędnie- przypomnienie wiadomości.

Otwórz poniższy link:

Klasa VII A i B

Temat: Jak napisać rozprawkę?- przypomnienie wiadomości.

Przepisz!

 1. Rozprawka to tekst argumentacyjny.
 2. Rozprawkę typu I piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. teza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. wniosek
 3. Rozprawkę typu II piszemy według schematu kompozycyjnego:
  1. hipoteza
  2. argumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  3. kontrargumenty rozbudowane przy pomocy przykładów
  4. wniosek
 4. Pamiętaj, że przykład to nie argument!
 5. Pamiętaj, że argument bez rozwinięcia się nie liczy!
 6. Pamiętaj, że wniosek musi wypływać z rozważań!
 7. Pamiętaj, że wniosek nie może być powtórzeniem tezy!

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/02/rozprawka-rysunek-pies.jpg

Przepisz!

SŁOWNICTWO DO ROZPRAWKI
I Formułowanie wstępu:

 • Interesuje mnie problem…;
 • Warto rozważyć następujący problem…;
 • Od dawna nurtował mnie problem…
 • W mojej pracy postaram się przedstawić swoje refleksje;
 • Spróbuję zastanowić się…;
 • Postaram się udowodnić…;
 • Moją ciekawość budzi…;
 • Zaciekawia mnie…;
 • Zagadnienie… zawsze mnie intrygowało.
 • Próbowałem znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli w temacie wystąpi pojęcie określające uczucia, postawy człowieka, przeżycia – można ZACZĄĆ pracę OD DEFINICJI TEGO POJĘCIA. Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.

II służące osiąganiu spójności wypowiedzi:

 • poza tym
 • ponadto
 • tymczasem
 • przede wszystkim
 • natomiast
 • choć
 • chociaż
 • mimo to
 • mimo tego
 • mimo że
 • ponieważ
 • dlatego
 • bo
 • gdyż
 • o czym świadczy
 • zatem
 • głównie
 • w dodatku
 • w gruncie rzeczy

III Słownictwa porządkującego argumentację:

 • Zacznę od…;
 • Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…;
 • Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść…;
 • Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu…;
 • Z jednej strony…, lecz z drugiej…;
 • Na potwierdzenie tej tezy mogę podać następujące dowody…;
 • Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden dowód na to, że mam rację…;
 • Następne wydarzenie w życiu tego bohatera również świadczy na jego korzyść. A było to…;
 • Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…;
 • Weźmy więc pod uwagę…;
 • Na zakończenie rozpatrzmy…;
 • Z kolei przejdę do…;
 • Według mnie…;
 • Moim zdaniem…;
 • Myślę, że…;
 • Uważam, że…;

IV wyrażające opinię piszącego:

 • sądzę, że
 • uważam , że
 • według mnie
 • w mojej opinii
 • z całą pewnością
 • moim zdaniem
 • jestem zdania
 • jestem przekonany, że
 • nie mam wątpliwości
 • z całą pewnością
 • nie znam w tej chwili odpowiedzi
 • nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania
 • prawdopodobnie
 • przypuszczalnie
 • niewątpliwie,
 • słusznie,
 • być może,
 • raczej,
 • w gruncie rzeczy,
 • na dobrą sprawę;

V służące do wprowadzenia cytatów:

 • moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa „…”
 • powołam się na słowa „…”
 • świadczą o tym słowa „…”
 • oto co na ten temat mówi”…”
 • aby móc poprzeć moje zdanie zacytuje/przytoczę słowa „…”
 • rację ma … mówiąc , że ,,…”
 • najlepiej ilustrują to słowa ,,…”

VI potwierdzenie tezy:

 • -W świetle przetoczonych argumentów…
 • -Z tego, co napisałam/em wynika, że…
 • -Przetoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
 • -Jak wynika z przetoczonych argumentów…

08.05.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak Ania Shirley popadała w kłopoty…

– Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: kłopoty, tarapaty, ambaras, perypetie.

   Jak można nazwać te 4 wyrazy?

– Przepisz związki wyrazowe:

 • mieć kłopoty,
 • wpadać w kłopoty,
 • pozbyć się kłopotu,
 • sprawiać kłopot,
 • być w kłopocie,
 • zdjąć kłopot z głowy,
 • kłopoty żołądkowe,
 • Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię.
 • Kłopoty to moja specjalność.

– Wymień sytuacje (7), o których jest mowa w temacie lekcji

(posługuj się równoważnikami zdań, np.

 1. Starcie z panią Linde.

2. Pocałunek z glinianą tabliczką. …).

– Napisz opowiadanie (w zeszycie) o najciekawszej, najśmieszniejszej przygodzie Ani Shirley. Pamiętaj o poprawnej budowie pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) i o tytule (jeden z wyżej wymienionych przez Ciebie). Termin: wtorek- 12.05.2020r.

(Uwaga: we wtorek, podczas lekcji zdalnej- Teams- wybrane osoby będą czytać swoje opowiadania- na ocenę).

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Przyjaźń w powieści R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi”. 

– Wyjaśnij pojęcie „przyjaźń”.

– Przepisz związki wyrazowe:

 • dobra/ serdeczna/ bezinteresowna/ zażyła/ bezwarunkowa przyjaźń,
 • przyjaźń do grobowej deski,
 • Przyjaźń szczera nigdy nie umiera.
 • przyjaciel od serca,
 • fałszywy przyjaciel,
 • znaleźć w kimś przyjaciela,
 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
 • Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.
 • Przyjaciół dość nabędziesz, gdy mało brać, a dużo dawać będziesz.

– Podaj 3 przykłady przyjaźni i jej roli w życiu bohaterów poznanych przez Ciebie dotychczas lektur.

– Wykonaj ćwiczenia/zadania: 1-5, str. 28 („Przyjaźń ukazana w lekturze”).

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Telewizja- język przekazu telewizyjnego i wybrane gatunki telewizyjne.

Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

(zapisz powyższą informację w zeszycie).

-Zapoznaj się z tekstami i zdjęciami w podręczniku- str.120-123.

– Przepisz do zeszytu „Język przekazu telewizyjnego”- str. 121.

– Wymień (w zeszycie) kilka gatunków telewizyjnych.

– Jak oceniać przekaz telewizyjny? Nad czym należy się zastanowić?

   (odpowiedzi zapisz w 5 punktach), str. 122.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 4, str. 123.

 • Obejrzyj film:

Klasa VIII B

Temat: Analiza składniowa zdań złożonych podrzędnie.

 1. Otwórz link i wykonaj zadania 1,2,3,4, 5 w zeszycie przedmiotowym. W zadaniu 5 dodatkowo określ rodzaje zdań podrzędnych:
  https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt
 1. Na poniedziałek przeczytaj utwór Sławomira Mrożka „Artysta”, s.232.

11.05.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: „Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący!”  Gdzie jest i jak wygląda Zielone Wzgórze?

– Przepisz fragment powieści:

„Ach, jakże tu wiele kwitnących drzew wiśniowych! Ta wyspa to wspaniały ogród kwitnący! Już ją kocham i jestem tak bardzo szczęśliwa, że będę tu mieszkała. Słyszałam zawsze, że wyspa księcia Edwarda to najpiękniejsze miejsce na świecie i nieraz wyobrażałam sobie, że mieszkam na niej. Lecz nigdy nie odważyłam się pomyśleć, że rzeczywiście tu zamieszkam. A czyż to nie rozkosznie, jeśli sen się spełnia?… Jakże te czerwone drogi są dziwne!”

-Podkreśl epitety.

– Odpowiedz w zeszycie  na pytania:

a. W jakim kraju i gdzie dokładnie położone jest Zielone Wzgórze?

b. Kto zamieszkiwał Zielone Wzgórze?

– Wyjaśnij w zeszycie, czym jest (wg wzoru):

 • Jezioro Lśniących Wód- staw rodziny Barrych
 • Dolina Fiołków-
 • Fontanna Driad-
 • Biała Droga Rozkoszy-
 • Zacisze Słowika-
 • Jasnooka-
 • Las Duchów-
 • Królowa Śniegu-
 • Jutrzenka-

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności („Primum inter pares. Wywiad z P. Staroniem”).

– Przypomnij sobie „Różne rodzaje wyrazów”, s. 132 (tylko przeczytaj).

– Przeczytaj fragment wywiadu z P. Staroniem- s.133-134.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 11, str. 134.

Klasa VIII B

Temat: Przerost ambicji nad możliwościami- Sławomir Mrożek „Artysta”.

 1. Uzupełnij kartę pracy:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2020/05/artysta1.jpg

2. Rozwiąż test:

file:///C:/Users/Szko%C5%82a/Desktop/Artysta-Mro%C5%BCek-zadania-egzaminacyjne.pdf

Klasa VII A i B

Temat: Na skrzydłach wyobraźni.

 1. Przeczytaj notkę biograficzną o Leopoldzie Staffie
  (podręcznik str. 217).
 2. Ułóż zdania ze związkami frazeologicznymi zawartymi w poleceniu
  Zanim przeczytasz.
 3. Przeczytaj utwór pt. ,,Prośba o skrzydła’’.
 4. Dokonaj interpretacji wiersza. W tym celu sporządź notatkę tekstem
  ciągłym, odpowiadając na poniższe pytania.
 • Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej czy pośredniej?
 • Jaki rodzaj podmiotu lirycznego występuje w tym wierszu? (ile osób
  mówi? ,,ja’’-podmiot indywidualny, ,,my’’ podmiot zbiorowy),
 • W czyim imieniu wypowiada się podmiot liryczny?
 • O jakim miejscu opowiada podmiot liryczny?
 • Do czego namawia swoich towarzyszy?
 • Co symbolizują skrzydła, niebo, rzeka, namioty?
 • Wyjaśnij przenośny sens sytuacji przedstawionych w utworze.
  Dlaczego rzeki nie przejdzie nikt, kto latać nie umie?
 • Czy można powiedzieć, że wiersz ,,Prośba o skrzydła’’ jest sonetem?
 • Przy użyciu 2-3 zdań rozkazujących sformułuj przesłanie wiersza.
 • Wypisz z wiersza 2 epitety, 1 personifikację i 1 porównanie.

5. Praca domowa: Czy marzenia są nam potrzebne? Napisz rozprawkę, w której przywołasz trzy argumenty i podasz przykłady przynajmniej z dwóch różnych tekstów literackich. ( prześlij pracę do 18 maja, korzystając z aplikacji Teams).

12.05.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat 1: Nasze opowiadania o najśmieszniejszej przygodzie Ani Shirley.

Temat 2:Ania z Zielonego Wzgórza” powieścią o odnalezieniu cennej wartości – domu.

– Znaczenie wyrazu „dom”:

Dom:

1. budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy,

2. mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka,

3. rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami,

4. ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem,

5. ród, rodzina, dynastia,

6.miejsce, z którego ktoś pochodzi.

-Przepisz te znaczenia, które dotyczą Ani Shirley i jej życia.

– Przepisz przysłowia/powiedzenia z wyrazem „dom”:

1. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

2. Gość w dom, Bóg w dom.

3. Każdy jest panem we własnym domu.

4. Bez rodziny ni domu niepotrzebnyś nikomu.

5. Nie życz złego nikomu, byś tego nie zastał w domu.

-Które z tych przysłów można odnieść do Ani? Podkreśl je.

– Utwórz wyrazy pochodne od wyrazu „dom”:

Dom- domowy,……

– Uzupełnij tabelę:

Przed przybyciem Ani na Zielone WzgórzeDom w Avonlea
            

 (smutek, tęsknota, za rodziną, brak miłości, ciepło, miłość, przyjaciele, rodzina, samotność, brak wsparcia, bezpieczeństwo, przyjaciółka Diana, ciężka praca, rodzina, własny pokój, opiekunowie, tęsknota, Maryla i Mateusz, poczucie przynależności, radość, ciepło rodzinne)

– Wciel się w rolę Ani Shirley i zastanów się, w jakich okolicznościach bohaterka wypowiadała przytaczane słowa i jakie uczucia temu towarzyszyły:

1. „Ach jak to cudnie, że będę z wami mieszkała i do was należała. Nigdy dotąd do nikogo nie należałam”.
Uczucia Ani: ……………………………………………………………………………………………………………….
2. „Ta wyspa to wspaniały ogród, już ją kocham i jestem tata szczęśliwa, że będę tu mieszkała.
Uczucia Ani: ……………………………………………………………………………………………………………….
3. „Nikt mnie nigdy nie chciał. Zawsze tak bywało. Powinnam była zrozumieć, że to zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam wiedzieć, że nikt mnie nigdy nie zechce”.
Uczucia Ani: ………………………………………………………………………………………………………………….
4. „Błagam, niechże pani powie, czy mnie odeślecie, czy też nie…Nie potrafię dłużej żyć w tej niepewności”.
Uczucia Ani: ………………………………………………………………………………………………………………..
5. „Ja już kocham Zielone Wzgórze, a przecież przedtem nie kochałam żadnej miejscowości”.
Uczucia Ani: ……………………………………………………………………………………………………………….
6. „Pani także płakałaby, gdyby będąc sierotą przybyła pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem i nagle dowiedziała się, że jej nie chcą, bo nie jest chłopcem”.
Uczucia Ani: ………………………………………………………………………………………………………………..
7. „Nie wytworzyłam sobie pojęcia o Zielonym Wzgórzu. Lecz zaledwie je dojrzałam, uczułam, że tam jest mój dom. Ach, czy to aby nie sen?”
Uczucia Ani: …………………………………………………………………………………………………………………..
8. „Widzisz, Diano, nie sądziłam, aby ktokolwiek mógł mnie kochać. Nikt nigdy mnie nie kochał, od czasu jak sięgnę pamięcią. Ach, jakże to cudnie!”
Uczucia Ani: ……………………………………………………………………………………….

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Ludzie i technika w powieści R. Kosika.

– Przepisz do zeszytu:

Technika– 1. dziedzina działalności obejmującej wytwarzanie zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Pojęcie techniki bywa popularnie utożsamiane z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu za pomocą środków technicznych;

2.zespół środków, jak również czynności ludzkich, takich jak: sztuka, rzemiosło czy umiejętność, który wchodzi w skład działalności, jaka jest związana z wytwarzaniem dóbr materialnych i zasady posługiwania się tymi dobrami, np. technika górnicza, technika medyczna…;

3. sposób wykonania jakiejś czynności, np. technika gry w piłkę ręczną.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 3, str. 28 („Ludzie i technika”).

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: „Stary człowiek i morze” E. Hemingway’a – obrazem klęski i zwycięstwa oraz przypowieścią o ludzkim życiu. (2 godz)

– UTWÓR- OBRAZ KLĘSKI I ZWYCIESTWA:

 • Santiago podejmuje heroiczny wysiłek- po długiej walce pokonuje wielką rybę, o jakiej marzył, holuje ja ku światłom Hawany, lecz pojawiają się rekiny i rzucają się na nieżywego marlina, z ryby zostaje tylko szkielet, Santiago wraca do osady wyczerpany.
 • Odniósł zwycięstwo  w walce z samym sobą- nie uległ własnym słabościom, nie dał się pokonać: głodowi, zmęczeniu, zimnu, samotności i udręce, przezwyciężył: zmęczenie, ból rąk i starość, nie zrezygnował z walki.
 • Stawiał opór i walczył do końca,  zdany wyłącznie na siebie- przetrzymał wszystko, co człowiek może przetrzymać, udowodnił, że :”(…)człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.
 • Walka Santiago kończy się połowicznym zwycięstwem- chociaż przegrał z rekinami, ale odniósł zwycięstwo nad własnymi słabościami, nie skapitulował (realna klęska i moralne zwycięstwo).
 • Zademonstrował heroizm godny najwyższego podziwu- chociaż przywiózł na brzeg morza bezużyteczny szkielet ryby, rybacy z uznaniem i podziwem patrzą na Santiago.
 • Ostatecznie nie liczy się utracony zarobek- liczy się sama gra, sposób jej przeprowadzenia, zwycięstwo nad samym sobą, silna wola, hart ducha, męstwo, sprawność rąk i umysłu, świadomość przynależności do „męskiego zespołu rybaków”.

– UTWÓR- PRZYPOWIEŚĆ O LUDZKIM ŻYCIU:

 • Alegoria- rodzaj metafory, personifikacji, mającej charakter rozbudowanego obrazu, który oprócz swego dosłownego znaczenia (bezpośrednio przedstawionego) ma jeszcze drugie znaczenie (ukryte, domyślne, zwane „alegorycznym”, odnoszące się najczęściej do ogólnych pojęć, np. życie, dobro, miłość…), tzw. „drugie dno”.

Alegoryczny  charakter mają zwykle przysłowia, bajki i przypowieści.

 • Przypowieść (inaczej „parabola”)- narracyjny utwór dydaktyczny, którego forma służy właściwemu odczytaniu alegorycznego znaczenia przedstawionego obrazu świata, przekazaniu prawd moralnych, religijnych czy filozoficznych.

Utwór „Stary człowiek i morze” uczy, że:

 1. człowiek jest skazany na walkę z przeciwnościami losu i powinien zawsze stawiać im czoło; mimo klęsk i niepowodzeń musi walczyć z odwagą i godnością; nigdy nie powinien poddawać się losowi;
 2. każdy może być odważny i wytrwały, jeśli będzie walczył ze swoimi słabościami i wadami,  a tym samym kształtował swój charakter;
 3. człowiek powinien konsekwentnie realizować swoje zamierzenia i plany- mimo wielu przeszkód;
 4. bardzo ważna jest wytrwałość i optymistyczny stosunek do życia oraz wiara w siebie;
 5. porażki należy traktować jako zapowiedź zwycięstwa;
 6. niepowodzenia i klęski życiowe winny stać się dla człowieka źródłem życiowej mądrości

Alegorie w opowiadaniu „Stary człowiek i morze”:

ocean- życie człowieka,

stary człowiek- każdy z nas,

łowienie ryb- życiowe powołanie,

samotna walka rybaka z żywiołem- zmaganie się człowieka ze swoimi słabościami,

meduza- ktoś z pozoru zachwycający, piękny, pełen uroku, a po pewnym czasie raniący, rozczarowujący, poniżający, np. przystojny chłopak, piękna dziewczyna, pozorny przyjaciel…,

żółw- ktoś o niezwykłej mocy przetrwania, odporny na życiowe trudy, niepowodzenia i klęski, swoją postawą często pomagający innym ludziom,

marlin- pomyślność, dostatek, dobry los,

rekin-nieszczęścia w życiu człowieka, np. śmierć kogoś bliskiego, ciężka choroba, nałogi, nieszczęśliwy wypadek, kalectwo, kradzież mienia…

 Praca w domu:

    Napisz krótkie opowiadanie na temat: „Rekiny w moim życiu” (12-15 zdań, w zeszycie). Termin przysłania zdjęć pracy- 15.05.2020r. (pt.), do godz. 18.00.

Klasa VII A i B

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

 1. Przypomnij sobie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie.
 2. Wykonaj ćw. „Na rozgrzewkę”, s. 232.
 3. Przeczytaj „Nową wiadomość”.
 4. Przepisz definicję wypowiedzenia wielokrotnie złożonego.
 5. Dokonaj analizy składniowej zdania z ćw. „Na rozgrzewkę”.
 6. Praca domowa: ćw. 1 s. 232. (podręcznik).

 13.05.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:Ania z Zielonego Wzgórza” powieścią o odnalezieniu cennej wartości – domu.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Szkolne kłopoty… 

– Przeczytaj w podręczniku fragment powieści R. Kosika- str.29- 34.

– Zapisz definicję powieści fantastycznonaukowej („Nowa wiadomość”).

– Wykonaj ćwiczenia: 1-7, str. 34.

UWAGA: Sprawdzian dotyczący lektury- czwartek (14.05.2020r.), godz.12.00- 13.00 (TEAMS).

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Jak  skutecznie uczyć się w domu?

    Zarządzanie czasem stało się w ostatnich latach jedną z kluczowych kompetencji osobistych. To bardzo przydatna umiejętność, którą należy ćwiczyć od najmłodszych lat.

Prawidłowe zarządzanie czasem to klucz zarówno do sprawnego organizowania procesu uczenia się i efektywnej nauki, jak również do znalezienia czasu na wszystkie rzeczy, które mamy w planach.

-Obejrzyj film: https://youtu.be/_3lzcsj7-Vo

Klasa VIII B

Temat:Gdy życie traci blask…Anna Kamieńska „Prośba”.

 1. Przeczytaj biografię Anny Kamieńskiej.
 2. Zastanów się, w jakich sytuacjach człowiek traci radość życia?
 3. Przeczytaj wiersz „Prośba”
 4. Odpowiedz na pytania: Jaki charakter ma ten wiersz? Co wskazuje na to, że jest to modlitwa? Jakie znasz rodzaje modlitw?
 5. Wypisz prośby podmiotu lirycznego.
 6. O jaką zmianę prosi podmiot liryczny?
 7. Praca domowa: ćw. 2 s. 197.

Klasa VII A i B

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone – analiza składniowa.

 1. Wykonaj ćw. 2, 3, 5 (pierwszy przykład) s. 233.
 2. Praca domowa: ćw. 1,2,3 s. 42 w zeszycie ćwiczeń.

  14.05.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Jak korzystać ze słownika terminów literackich?

– Przepisz do zeszytu:

    Słownik terminów literackich– słownik obejmujący hasła  dotyczące zagadnień z nauki o literaturze (np. epoki literackie, rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne…) oraz wybrane zagadnienia dotyczące takich dziedzin jak: teatr, film, wiedza o książce i czasopiśmiennictwie.

    Hasła ułożone są w nim w porządku alfabetycznym.

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 115.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 7, str. 115-116.

Klasa VIb- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Felix, Net i Nika…- sprawdzian podsumowujący pracę z lekturą.

– Początek lekcji w aplikacji TEAMS o godz. 11.50 – uwaga: spotkanie zawsze rozpoczyna nauczyciel!

– Wszyscy dołączają do lekcji. Najpierw odnotowana będzie frekwencja.

– Po sprawdzeniu listy (i odpowiedzi na ewentualne pytania), o godz. 12.00, rozpocznie się sprawdzian-w TEAMS (link do tego sprawdzianu jest też umieszczony w e- dzienniku: zadania domowe, 14.05.2020r.). Czas pisania- 60 min.

– Życzę powodzenia!

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Odmienne części mowy- powtórzenie wiadomości. (2 godz.)

UWAGA: Ten sam temat także jutro- 15.05.2020r. (pt.)

– Przepisz do zeszytu:

– Przeczytaj kolejne „Przypomnienia” dotyczące odmiennych części mowy.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (ustnie), str. 171- 174.

Klasa VII A i B

Temat: Przecinek w wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym.

 1. Przeczytaj „Nową wiadomość” ze s. 233. Na jej podstawie sporządź notatkę w zeszycie.
 2. Wykonaj ćw. 5 ze s. 233 w podręczniku (drugi przykład).
 3. Wykonaj ćw. 4, 5, 6 s. 43-44 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa VIII B

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie

 • Zapoznaj się z treścią notatki ze strony 212 w podręczniku.
 • Obejrzyj poniższy film.
 • Na podstawie filmu i notatki ze strony 212 sporządź notatkę w zeszycie o typach zdań podrzędnych (nazwa zdania, pytania, na które odpowiadają, a w przypadku zdania podrzędnego okolicznikowego wskaż jego rodzaje.
 • Do każdego typu zdania dopisz po jednym przykładzie i podkreśl zdanie podrzędne.
 • Wykonaj ćw. 4, 5, 6 s. 49-50 w zeszycie ćwiczeń.

15.05.2020r. (pt.) 

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? (2 godz.)

(Uwaga: Ten sam temat także w poniedziałek- 18.05.2020r.)

– Przeczytaj wszystkie „Przypomnienia”, str. 161 i 164.

– Przepisz do zeszytu „Nowe wiadomości”- str. 162 i 163.

– Wykonaj pisemnie  ćwiczenia: 1- 14, str.161- 165.

Klasa VIb- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Jak korzystać ze słownika terminów literackich? 

– Przepisz do zeszytu: 

    Słownik terminów literackich– słownik obejmujący hasła  dotyczące zagadnień z nauki o literaturze (np. epoki literackie, rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne…) oraz wybrane zagadnienia dotyczące takich dziedzin jak: teatr, film, wiedza o książce i czasopiśmiennictwie.  

    Hasła ułożone są w nim w porządku alfabetycznym. 

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 115. 

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 7, str. 115-116.  

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Odmienne części mowy- powtórzenie wiadomości.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

 – Przypominam o kolejnej lekturze- „Oskar i pani Róża”.

Wkrótce zaczniemy jej analizę.

Klasa VIII B

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

 1. Zapoznaj się z treścią „Przypomnienia”, s. 216. Sporządź notatkę w zeszycie.
 2. Wykonaj ćw. 10, s. 216. Narysuj wykresy i opisz je.
 3. Wykonaj ćw.11, s. 216.
 4. Wstaw przecinki. Dokonaj analizy składniowej zdania:

Nie lada zagadkę zadał potomnym Adam Mickiewicz umieszczając na pierwszej stronie poematu nazwę świerzop o którym wiadomo tylko tyle że jest jakimś chwastem chociaż większość znawców (filologów, literatów i botaników) opowiada się za ognichą o kwiatach złocistożółtych którą spotyka się na polach uprawnych między ziemniakami, prosem i gryką.

 18.05.2020r. (pn.) 

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Co już wiemy o częściach zdania?

– Wykonaj kolejne- podane w piątek- ćwiczenia.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: „Polska da się lubić…”- Steffen Möller i jego przygoda z polskością.

– Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=cNdLbjIpHmM&t=400s

– Kim jest Steffen Möller? Przeczytaj informację o nim- str. 155.

– Przeczytaj fragment jego książki- str.155- 157.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 4, str. 157.

Klasa VIII B

Temat: Mowa zależna i niezależna- przypomnienie wiadomości.

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób:

 • przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna).
  „Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.
 • omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna).
  Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji.

Zamiana mowy niezależnej na zależną

Żeby przekształcić zdanie w mowie niezależnej na zależną trzeba nasz cytat uzależnić składniowo od zdania nadrzędnego.
– Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”.
– Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.

Albo
– Anka zapytała mnie: „Czy spotkałaś się wczoraj z Robertem?”
– Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem.

Przy zamianie mowy niezależnej na zależną pamiętaj o regułach:

 • Zdaniu oznajmującemu w mowie niezależnej odpowiada w mowie zależnej zdanie podrzędne dopełnieniowe, zaczynające się przeważnie od spójnika że:
  • Nauczyciel powiedział nam: „Dzisiaj idziemy na wycieczkę”.
  • Nauczyciel powiedział nam, że dzisiaj idziemy na wycieczkę.
 • Zdaniu pytającemu w mowie niezależnej, rozpoczynającemu się od zaimka pytającego – odpowiada w mowie niezależnej zdanie podrzędne dopełnieniowe z tym samym zaimkiem:
  • Marek spytał mnie: „Kiedy spotkałeś się z Anką?”
  • Marek spytał mnie, kiedy spotkałem się z Anką?
 • Zdaniu pytającemu, które nie rozpoczyna się od zaimka pytającego – odpowiada w mowie zależnej zdanie podrzędne, zaczynające się od partykuły pytającej czy:
  • Bartek spytał mnie: „Napisałeś wypracowanie z polskiego?”
  • Bartek spytał mnie, czy napisałem wypracowanie z polskiego.
 • Zdaniu rozkazującemu w mowie niezależnej odpowiada zdanie dopełnieniowe, rozpoczynające się od spójników: żebyabyażebyby:
  • Matka powiedziała Marcie: „Pozmywaj naczynia!”
  • Matka powiedziała Marcie, żeby pozmywała naczynia!
 • W mowie zależnej opuszczamy te elementy, które nadałyby wypowiedzi ton emocjonalny, np. wykrzykniki.
 • Pomijamy też cechy gwarowe czy naleciałości żargonowe osoby, której wypowiedź omawiamy.

Ćwiczenia

I. Przekształć na mowę zależną:

 1. Tomek odrzekł: „Będę na treningu jutro”.
 2. Agnieszka powiedziała: „Jutro wyjeżdżam do Warszawy”.
 3. Konduktor zawołał: „Proszę wsiadać, drzwi zamykać”.
 4. „Pieniądze to nie wszystko” – stwierdziła Justyna.
 5. Anzelm wówczas stwierdził: „Myślę, że ona ma rację”.
 6. Kazimierz Bukowski w książce Biblia a literatura polska pisze: „Nie można zrozumieć kultury europejskiej, nie pamiętając o jej źródłach(…)”. 
 7. – Skąd jesteś? – zapytał mnie trener.
 8. Pani na przystanku spytała mnie: „Chłopcze, czy o tej porze nie powinieneś być w szkole?”
 9. – Wiem, że nic nie wiem – powiedział Tomek.

II. Wskaż mowę zależną i przekształć ją na dialog.

– A wie pan – odezwał się Profesor Tutka – że kiedyś miał się zgłosić do pana mój znajomy. (…) Był to właściciel zakładu ślusarskiego. Któregoś dnia zgubiłem kluczyk od biurka i poprosiłem majstra, aby przyszedł do mnie i otworzył szufladę. Bez słowa wziął odpowiednie narzędzia i poszedł z nim do mego mieszkania. Jedno spojrzenie majstra, jeden ruch i sprawa załatwiona. Zapytałem go, co jestem winien za tę przysługę? Odpowiedział, że zwyczajna grzeczność sąsiedzka i nie ma o czym mówić. (…) Zapytał mnie w pewnej chwili, czy nie znam solidnego adwokata. Odpowiedziałem, że znam, nie tylko solidnego, ale i znakomitego. Nie muszę chyba dodawać, że pomyślałem o panu mecenasie.

III. W podanej bajce wskaż mowę niezależną, a następnie zapisz całość rozmowy w mowie zależnej.

Kiedy czas przyzwoity do dojrzenia nastał,
Pytała dynia dębu, jak też długo wzrastał.
„Sto lat”. „Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz”
Rzekła dynia. Dąb na to: „Próżno ze mnie szydzisz:
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz,
Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz”.

IV. Zamień poniższy tekst na mowę niezależną. Pamiętaj o właściwej interpunkcji oraz uzupełnieniach dialogowych.

Piotr poprosił polonistkę, by wyjaśniła, jak analizować utwór liryczny. Nauczycielka odrzekła, że zaczynamy od omówienia tytułu. Uczniowie dopytywali się o to, co należy zrobić dalej. Pani Maria wyjaśniła, że trzeba ustalić, kim jest podmiot liryczny. Następnie dodała, że należy przeanalizować poszczególne obrazy poetyckie.

V. Zamień podany dialog na mowę zależną. (
– Zosiu, wyjaśnij mi, jak odróżnić od siebie części zdania – poprosiła Magda.
– Należy się nauczyć, na jakie pytania one odpowiadają – zaczęła tłumaczenie Zosia.
– I to już wszystko? – zapytała wesoło Magda.
– Nie, to dopiero początek! – zaśmiała się Zosia.

Klasa VII A i B

Temat: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone – ćwiczenia.

 1. Dokonaj analizy składniowej wypowiedzeń wielokrotnie złożonych.
 • Bogini Eryda postanowiła skłócić boskich gości i kiedy Hera, Atena i Afrodyta rozmawiały ze sobą , potoczyła im pod nogi… jabłko.
 • Midas brał udział w słynnym konkursie muzycznym między Apollinem i Marsjaszem, w którym sędziował bóg rzeczny Tmolos.
 • Jeżeli nie lękasz się pieśni stłumionej, złowrogiej i głuchej, gdy serce masz męża i jeśli pieśń kochasz swobodną, posłuchaj.
 • Dionizos, którego zaniepokoiła nieobecność Sylena, zapytał, jakiej nagrody życzy sobie Midas.
 • Dziewiątego dnia, po przykrym spotkaniu z Posejdonem wśród stad Onkosa, przybyła Demeter w przebraniu do Eleuzis, gdzie król Keleos i jego żona Metanejra przyjęli ją gościnnie.
 • W jednej z wersji Edyp z Koryntu podbił Teby, został królem, poślubił Jokastę, kapłankę Hery i oznajmił, że odtąd królestwo będzie przekazywane z ojca na syna.
 • Mieszkańcy Beocji bardziej bali się Atamasa niż Hery i nie chcieli usłuchać Nefele, kobiety zaś przywiązane były do Ino , która namówiła je, by z zemsty wysuszyły ziarno siewne, tak aby zboże nie obrodziło.

2. Podane wypowiedzenia uzupełnij wskazanymi zdaniami składowymi.

 1. zdaniem głównym:

………………………………………, gdy nad łąką krążyły stada gołębi, a za jeziorem zachodziło słońce.

 1. zdaniem współrzędnym łącznym:

Wszedł, ……………………., i po chwili wyszedł, nie powiedziawszy słowa.

 1. zdanie podrzędnym przydawkowym:

Usłyszałem opowieść, ……………………………….., ponieważ brzmiała niewiarygodnie.

 1. zdaniem podrzędnym dopełnieniowym:

Obiecała mi, …………………………………, jeśli tylko dopisze pogoda.

3. Ułóż zdania spełniające następujące warunki:

 • 2 wobec 1 – zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu,

3 wobec 2 – zdanie podrzędne okolicznikowe przyzwolenia,

 • 3 wobec 1 – zdanie współrzędne przeciwstawne,

2 wobec 1 – zdanie podrzędne dopełnieniowe.

19.05.2020r. (wt.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Spotkanie z lekturą- „Bajki” I. Krasickiego, A. Fredry, J. Brzechwy… (3 godz.)

Uwaga ten sam temat także jutro-19.05.2020r. (śr.).

– Przeczytaj teksty informacyjne na str. 108.

– Zapisz notkę biograficzną o Ignacym Krasickim- str. 108.

– Przepisz do zeszytu:

   BAJKA– gatunek epicki; niewielki utwór pisany wierszem, czasami prozą; zawiera treści dydaktyczne (pouczające), pewną prawdę moralną, prawdy życiowe. Szczególnie popularne są tak zwane „bajki zwierzęce”- ich bohaterami są zwierzęta, które stają się alegorią typowych cech ludzkich charakterów, np. lis- alegoria przebiegłości i chytrości, sowa- alegoria mądrości, lew- władzy, mrówka- pracowitości, owca- naiwności, głupoty… Bohaterami bajek mogą być również: ludzie, przedmioty, rośliny…

   Głównym celem bajki jest przekazanie- zwykle w formie kończącego utwór morału-  pewnej ogólnej prawdy o człowieku, jego cechach, postawach i zachowaniach.

   Wybitni polscy twórcy bajek to m.in. I. Krasicki,  A. Mickiewicz, A. Fredro, J. Tuwim i J. Brzechwa.

    Alegoria– przedstawienie za pomocą opisu zdarzeń, postaci, roślin, zwierząt, zjawisk… jakiejś myśli, idei czy innego, ukrytego, znaczenia. W odróżnieniu od symbolu (wieloznaczny) alegorię należy rozumieć jednoznacznie.

   Morał–  pouczenie, wypowiedziane wprost albo pośrednio (na początku lub na  końcu utworu).

BAJKA:

EPIGRAMATYCZNANARRACYJNA
– utwór niewielkich rozmiarów, – zwięzła, krótka powiastka pisana wierszem, – nie zawiera fabuły, elementów epickich, – zwykle ma formę wymiany kwestii między dwojgiem bohaterów (może również być pytaniem i odpowiedzią), – np. I. Krasicki „Szczur i kot”.– utwór najczęściej wierszowany o niezbyt rozbudowanej fabule (rozbudowana narracja, nakreślone cechy postaci), – przypomina zwięzłą (krótką) nowelę, – np. A. Mickiewicz „Przyjaciele”.

– Przeczytaj bajki I. Krasickiego „Potok i rzeka”, „Syn i ojciec”, „Kałamarz i pióro” i wykonaj

   ćwiczenia: 1- 5, str.109, 1- 4, str. 110 i 1- 5, str. 110- 111.

– Po przeczytaniu bajki A. Fredry „Koguty” wykonaj ćwiczenia: 1- 4, str.112.

– Po przeczytaniu bajki J. Brzechwy „Lis i jaskółka” wykonaj ćwiczenia:1- 4, str. 114

 Klasa VIb- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? (2 godz.)

– Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=KcTCw7X4OU8

– Przeczytaj wszystkie „Przypomnienia”, str. 161 i 164.

– Przepisz do zeszytu „Nowe wiadomości”- str. 162 i 163.

– Wykonaj pisemnie  ćwiczenia: 1- 14, str.161- 165.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Dwie rzeczywistości w wierszu M. Hemara „Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie”.

– Przepisz do zeszytu:

OJCZYZNA– kraj, który człowiek uważa za swój własny, dlatego że się w nim urodził i mieszka lub mieszkał przez dłuższy czas, lub dlatego że czuje się z nim emocjonalnie związany z powodu pochodzenia, związków rodzinnych i/lub przywiązania do pewnych wartości, które ten kraj ucieleśnia w jego oczach.

 „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”-  Ferdynand Foch

Wyrazy pochodne: ojczysty, ojczyźniany.

– wysłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pPPd2eLK5d8

EMIGRACJA:

1. wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam,

2. stały lub okresowy pobyt w innym państwie,

3. ogół emigrantów mieszkających w jakimś kraju.

Wyrazy pochodne: emigracyjny, emigrancki,  emigrant, emigrantka, emigrować.

EMIGRANT– osoba emigrująca, opuszczająca kraj, miejscowość, najczęściej w celu zapewnienia sobie lepszych warunków życia.

Wyróżnia  się emigrantów: stałych, sezonowych, okresowych, zarobkowych i politycznych.

– Wysłuchaj piosenki:  https://youtu.be/wErsaswbYh

– Przeczytaj notkę biograficzną dotyczącą Mariana Hemara- str. 158.

– Przeczytaj wiersz „Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie”.

– Odpowiedz na pytania:

 • Kto mówi?
 • Do kogo mówi?
 • O czym mówi?
 • Po co mówi?
 • Jak mówi?

– Wykonaj pisemnie ćwicz. 1- 6, str. 160

Klasa VII A i B

Temat: Mowa zależna i niezależna.

 1. Zapoznaj się z treścią „Nowej wiadomości” ze s. 235 i na jej podstawie wykonaj notatkę w zeszycie.

2. Wykonaj ćwiczenia 2. i 3 s. 236.

3. wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 s. 46 i 47 w zeszycie ćwiczeń.

 20.05.2020r. (śr.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Spotkanie z lekturą- „Bajki” I. Krasickiego, A. Fredry, J. Brzechwy…

Wykonaj kolejne- podane wczoraj- polecenia i ćwiczenia.

Klasa VIb- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Spotkanie z lekturą- „Bajki” I. Krasickiego, A. Fredry, J. Brzechwy… (3 godz.)

Uwaga ten sam temat także jutro- 21.05.2020r. (czw.).

– Przeczytaj teksty informacyjne na str. 108.

– Zapisz notkę biograficzną o Ignacym Krasickim- str. 108.

– Przepisz do zeszytu (cały tekst- do kolejnego polecenia):

   BAJKA- gatunek epicki; niewielki utwór pisany wierszem, czasami prozą; zawiera treści dydaktyczne (pouczające), pewną prawdę moralną, prawdy życiowe. Szczególnie popularne są tak zwane „bajki zwierzęce”- ich bohaterami są zwierzęta, które stają się alegorią typowych cech ludzkich charakterów, np. lis- alegoria przebiegłości i chytrości, sowa- alegoria mądrości, lew- władzy, mrówka- pracowitości, owca- naiwności, głupoty… Bohaterami bajek mogą być również: ludzie, przedmioty, rośliny…

   Głównym celem bajki jest przekazanie- zwykle w formie kończącego utwór morału-  pewnej ogólnej prawdy o człowieku, jego cechach, postawach i zachowaniach.

   Wybitni polscy twórcy bajek to m.in. I. Krasicki,  A. Mickiewicz, A. Fredro, J. Tuwim i J. Brzechwa.

    Alegoria- przedstawienie za pomocą opisu zdarzeń, postaci, roślin, zwierząt, zjawisk… jakiejś myśli, idei czy innego, ukrytego, znaczenia. W odróżnieniu od symbolu (wieloznaczny) alegorię należy rozumieć jednoznacznie.

   Morał-  pouczenie, wypowiedziane wprost albo pośrednio (na początku lub na  końcu utworu).

BAJKA:

EPIGRAMATYCZNANARRACYJNA
– utwór niewielkich rozmiarów, – zwięzła, krótka powiastka pisana wierszem, – nie zawiera fabuły, elementów epickich, – zwykle ma formę wymiany kwestii między dwojgiem bohaterów (może również być pytaniem i odpowiedzią), – np. I. Krasicki „Szczur i kot”.– utwór najczęściej wierszowany o niezbyt rozbudowanej fabule (rozbudowana narracja, nakreślone cechy postaci), – przypomina zwięzłą (krótką) nowelę, – np. I. Krasicki „Malarze”.

Przeczytaj:

Szczur i kot

«Mnie to kadzą» — rzekł hardzie do swego rodzeństwa,

Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa.

Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił,

Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił.

[mnie to kadzą- wielbią mnie, modlą się (do mnie),

hardzie — hardo, dumnie,

kadzidł — dziś popr.: kadzideł,

zbytecznych — zbyt obfitych.]

Nauka- morał: zbytnia buta, pycha, pewność siebie, przypisywanie sobie niezasłużonych honorów  i głupota stają się zwykle przyczyną nieszczęścia.

Malarze

Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.
Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.
Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze?
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.

Nauka- morał: Ludzie, którzy są w czymś dobrzy, nie zawsze są doceniani. Niekoniecznie musi dotyczyć to malarstwa, również umiejętnoś­ci zawodowych czy innych dziedzin sztuki. Umiejętność przypodobania się odbiorcom czy pracodawcom, umiejętność odgadywania ich życzeń, pochlebstwa… Okazuje się (niestety!), że często są to o wiele bardziej liczące się umiejętności.

– Przeczytaj (w podręczniku) bajki I. Krasickiego „Potok i rzeka”, „Syn i ojciec”, „Kałamarz i pióro” i wykonaj

   ćwiczenia: 1- 5, str.109, 1- 4, str. 110 i 1- 5, str. 110- 111.

– Po przeczytaniu bajki A. Fredry „Koguty” wykonaj ćwiczenia: 1- 4, str.112.

– Po przeczytaniu bajki J. Brzechwy „Lis i jaskółka” wykonaj ćwiczenia:1- 4, str. 114

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat:  Czym jest empatia?

    Czy bycie dla kogoś miłym znaczy to samo, co bycie empatycznym? Umiejętność naśladowania ma wiele wspólnego z wiedzą na temat uczuć innych ludzi. Współodczuwanie z innymi niesie ze sobą pewien ciężar, ale jednocześnie pozwala na nawiązywanie relacji i rozumienie potrzeb innych ludzi. Jak reagować na emocje innych ludzi? Jak je nazywać i jak sobie z nimi radzić? 

– Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=-zBRIcY_LqM

– Napisz coś miłego (jedno krótkie zdanie) do każdej osoby z Twojej klasy (TEAMS- Czat).

Klasa VIII B

Temat: Powtórzenie wiadomości ze składni.

 1. Dokonaj analizy składniowej wypowiedzeń wielokrotnie złożonych.
 • Bogini Eryda postanowiła skłócić boskich gości i kiedy Hera, Atena i Afrodyta rozmawiały ze sobą , potoczyła im pod nogi… jabłko.
 • Midas brał udział w słynnym konkursie muzycznym między Apollinem i Marsjaszem, w którym sędziował bóg rzeczny Tmolos.
 • Jeżeli nie lękasz się pieśni stłumionej, złowrogiej i głuchej, gdy serce masz męża i jeśli pieśń kochasz swobodną, posłuchaj.
 • Dionizos, którego zaniepokoiła nieobecność Sylena, zapytał, jakiej nagrody życzy sobie Midas.
 • Dziewiątego dnia, po przykrym spotkaniu z Posejdonem wśród stad Onkosa, przybyła Demeter w przebraniu do Eleuzis, gdzie król Keleos i jego żona Metanejra przyjęli ją gościnnie.
 • W jednej z wersji Edyp z Koryntu podbił Teby, został królem, poślubił Jokastę, kapłankę Hery i oznajmił, że odtąd królestwo będzie przekazywane z ojca na syna.
 • Mieszkańcy Beocji bardziej bali się Atamasa niż Hery i nie chcieli usłuchać Nefele, kobiety zaś przywiązane były do Ino , która namówiła je, by z zemsty wysuszyły ziarno siewne, tak aby zboże nie obrodziło.

2. Podane wypowiedzenia uzupełnij wskazanymi zdaniami składowymi.

 1. zdaniem głównym:

………………………………………, gdy nad łąką krążyły stada gołębi, a za jeziorem zachodziło słońce.

 1. zdaniem współrzędnym łącznym:

Wszedł, ……………………., i po chwili wyszedł, nie powiedziawszy słowa.

 1. zdanie podrzędnym przydawkowym:

Usłyszałem opowieść, ……………………………….., ponieważ brzmiała niewiarygodnie.

 1. zdaniem podrzędnym dopełnieniowym:

Obiecała mi, …………………………………, jeśli tylko dopisze pogoda.

3. Ułóż zdania spełniające następujące warunki:

 • 2 wobec 1 – zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu,

3 wobec 2 – zdanie podrzędne okolicznikowe przyzwolenia,

 • 3 wobec 1 – zdanie współrzędne przeciwstawne,

2 wobec 1 – zdanie podrzędne dopełnieniowe.

4. Wskaż mowę zależną i niezależną oraz wypowiedzenie wprowadzające i wprowadzane.

– A wie pan – odezwał się Profesor Tutka – że kiedyś miał się zgłosić do pana mój znajomy. (…) Był to właściciel zakładu ślusarskiego. Któregoś dnia zgubiłem kluczyk od biurka i poprosiłem majstra, aby przyszedł do mnie i otworzył szufladę. Bez słowa wziął odpowiednie narzędzia i poszedł z nim do mego mieszkania. Jedno spojrzenie majstra, jeden ruch i sprawa załatwiona. Zapytałem go, co jestem winien za tę przysługę? Odpowiedział, że zwyczajna grzeczność sąsiedzka i nie ma o czym mówić. (…) Zapytał mnie w pewnej chwili, czy nie znam solidnego adwokata. Odpowiedziałem, że znam, nie tylko solidnego, ale i znakomitego. Nie muszę chyba dodawać, że pomyślałem o panu mecanasie.

Klasa VII A i B

Temat: Zamiana mowy niezależnej na zależną.

Żeby przekształcić zdanie w mowie niezależnej na zależną trzeba nasz cytat uzależnić składniowo od zdania nadrzędnego.
– Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”.
– Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.

Albo
– Anka zapytała mnie: „Czy spotkałaś się wczoraj z Robertem?”
– Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem.

Przy zamianie mowy niezależnej na zależną pamiętaj o regułach:

 • Zdaniu oznajmującemu w mowie niezależnej odpowiada w mowie zależnej zdanie podrzędne dopełnieniowe, zaczynające się przeważnie od spójnika że:
  • Nauczyciel powiedział nam: „Dzisiaj idziemy na wycieczkę”.
  • Nauczyciel powiedział nam, że dzisiaj idziemy na wycieczkę.
 • Zdaniu pytającemu w mowie niezależnej, rozpoczynającemu się od zaimka pytającego – odpowiada w mowie niezależnej zdanie podrzędne dopełnieniowe z tym samym zaimkiem:
  • Marek spytał mnie: „Kiedy spotkałeś się z Anką?”
  • Marek spytał mnie, kiedy spotkałem się z Anką?
 • Zdaniu pytającemu, które nie rozpoczyna się od zaimka pytającego – odpowiada w mowie zależnej zdanie podrzędne, zaczynające się od partykuły pytającej czy:
  • Bartek spytał mnie: „Napisałeś wypracowanie z polskiego?”
  • Bartek spytał mnie, czy napisałem wypracowanie z polskiego.
 • Zdaniu rozkazującemu w mowie niezależnej odpowiada zdanie dopełnieniowe, rozpoczynające się od spójników: żebyabyażebyby:
  • Matka powiedziała Marcie: „Pozmywaj naczynia!”
  • Matka powiedziała Marcie, żeby pozmywała naczynia!
 • W mowie zależnej opuszczamy te elementy, które nadałyby wypowiedzi ton emocjonalny, np. wykrzykniki.
 • Pomijamy też cechy gwarowe czy naleciałości żargonowe osoby, której wypowiedź omawiamy.
 1. Wykonaj ćwiczenie on-line:

https://learningapps.org/style/fullscreenicon.png

2. Przekształć na mowę zależną:

 1. Tomek odrzekł: „Będę na treningu jutro”.
 2. Agnieszka powiedziała: „Jutro wyjeżdżam do Warszawy”.
 3. Konduktor zawołał: „Proszę wsiadać, drzwi zamykać”.
 4. „Pieniądze to nie wszystko” – stwierdziła Justyna.
 5. Anzelm wówczas stwierdził: „Myślę, że ona ma rację”.
 6. Kazimierz Bukowski w książce Biblia a literatura polska pisze: „Nie można zrozumieć kultury europejskiej, nie pamiętając o jej źródłach(…)”. 
 7. – Skąd jesteś? – zapytał mnie trener.
 8. Pani na przystanku spytała mnie: „Chłopcze, czy o tej porze nie powinieneś być w szkole?”
 9. – Wiem, że nic nie wiem – powiedział Tomek.

3. Wskaż mowę zależną i przekształć ją na dialog.

– A wie pan – odezwał się Profesor Tutka – że kiedyś miał się zgłosić do pana mój znajomy. (…) Był to właściciel zakładu ślusarskiego. Któregoś dnia zgubiłem kluczyk od biurka i poprosiłem majstra, aby przyszedł do mnie i otworzył szufladę. Bez słowa wziął odpowiednie narzędzia i poszedł z nim do mego mieszkania. Jedno spojrzenie majstra, jeden ruch i sprawa załatwiona. Zapytałem go, co jestem winien za tę przysługę? Odpowiedział, że zwyczajna grzeczność sąsiedzka i nie ma o czym mówić. (…) Zapytał mnie w pewnej chwili, czy nie znam solidnego adwokata. Odpowiedziałem, że znam, nie tylko solidnego, ale i znakomitego. Nie muszę chyba dodawać, że pomyślałem o panu mecenasie.

4.  W podanej bajce wskaż mowę niezależną, a następnie zapisz całość rozmowy w mowie zależnej.

Kiedy czas przyzwoity do dojrzenia nastał,
Pytała dynia dębu, jak też długo wzrastał.
„Sto lat”. „Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz”
Rzekła dynia. Dąb na to: „Próżno ze mnie szydzisz:
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz,
Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz”.

5. Zamień poniższy tekst na mowę niezależną. Pamiętaj o właściwej interpunkcji oraz uzupełnieniach dialogowych.

Piotr poprosił polonistkę, by wyjaśniła, jak analizować utwór liryczny. Nauczycielka odrzekła, że zaczynamy od omówienia tytułu. Uczniowie dopytywali się o to, co należy zrobić dalej. Pani Maria wyjaśniła, że trzeba ustalić, kim jest podmiot liryczny. Następnie dodała, że należy przeanalizować poszczególne obrazy poetyckie.

6. Zamień podany dialog na mowę zależną. (
– Zosiu, wyjaśnij mi, jak odróżnić od siebie części zdania – poprosiła Magda.
– Należy się nauczyć, na jakie pytania one odpowiadają – zaczęła tłumaczenie Zosia.
– I to już wszystko? – zapytała wesoło Magda.
– Nie, to dopiero początek! – zaśmiała się Zosia.

Klasa VII b zajęcia z wychowawcą

Temat: Zaloguj się do życia.

https://fraubuda.files.wordpress.com/2017/02/210d5d9e022fd792gen.jpg?w=402&h=451

 1. Przypomnij sobie trzy czynności, które zrobiłeś/aś zaraz po przebudzeniu. 
 2. Czy już dzisiaj korzystałeś/aś z komórki, internetu itp. nie w związku z lekcjami?
 3. Czy masz przy sobie telefon? W jakim miejscu? Dlaczego musisz mieć go aż tak blisko, dlaczego nie może być na biurku czy półce?
 4. Obejrzyj film:
 1. Czy byłeś/aś kiedyś w podobnej sytuacji?
 2. Czy widziałeś/aś kiedyś taką sytuację?
 3. Czy takie sytuacje są możliwe, czy to czyste science fiction?
 4. Czy chciałbyś/abyś być w takiej sytuacji?
 5. Czy potraktowałeś/aś kogoś w ten sposób?

Na koniec obejrzyj jeszcze jeden film, który będzie dobrym podsumowaniem naszej lekcji.

 21.05.2020r. (czw.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Prawdy zawarte w bajkach… Utrwalenie wiedzy.

– Odpowiedzi na pytania.

– Notatka.

– Praca domowa- na ocenę.

Uwaga: Lekcja w aplikacji TEAMS- z włączonymi kamerami.

Klasa VIb- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Spotkanie z lekturą- „Bajki” I. Krasickiego, A. Fredry, J. Brzechwy…

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- polecenia i ćwiczenia.

 Uwaga: Lekcja w aplikacji TEAMS- z włączonymi kamerami.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Nieodmienne części mowy- powtórzenie wiadomości.

– Wykonaj pisemnie  ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 175,

– Przeczytaj wszystkie treści zawarte w „Przypomnieniach”- str. 175-176.

– Wykonaj ćwiczenia:1- 5, str. 176.

 • Sporządź notatkę dotyczącą odmiennych i nieodmiennych części mowy, korzystając z „Podsumowania”- str. 180.

Uwaga: Lekcja w aplikacji TEAMS- z włączonymi kamerami.

Klasa VIII B

Temat: Test kompetencji z języka polskiego- „Mądrość”.

 1. Rozwiąż test „Mądrość” z książki „Egzamin ósmoklasisty” s. 17.

W zadaniu 22 napisz pracę na 1. temat.

Klasa VII A i B

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

 1. Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę” s. 238.
 2. Zapoznaj się z treścią „Nowej wiadomości” ze stron 238 i 239. Przepisz do zeszytu definicję cytatu i zasady cytowania cudzych tekstów.
 3. Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 s. 239-240.

 22.05.2020r. (pt.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Nadawca i adresat w wierszu Czesława Miłosza „Do mojej natury”.

– Przepisz do zeszytu:

NATURA:

1. przyroda, zachodzące w niej zjawiska i procesy,

2. stan pierwotny przyrody, niezmieniony przez kulturę i cywilizację,

3. przyroda jako siła kształtująca organizmy żywe, zwłaszcza ludzi,

4. cechy wrodzone i usposobienie człowieka; też: człowiek o określonym usposobieniu,

5. zespół cech charakterystycznych dla określonych zjawisk, przedmiotów itp.,

6. dawniej: produkty, towary, przedmioty użytkowe, zwykle jako środek płatniczy.

– Przeczytaj wiersz Cz. Miłosza „Do mojej natury” (str. 128) i podkreśl znaczenie słowa „natura” właściwe dla jego użycia w wierszu.

– Przepisz do zeszytu znaczenie pojęcia „apostrofa”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 10, str.129.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Prawdy zawarte w bajkach… Utrwalenie wiedzy.

– Odpowiedzi na pytania.

– Notatka.

– Praca domowa- na ocenę.

– Bajki zwracają naszą uwagę na wartości i  dobre wychowanie, np. uczciwość, przyjaźń,  umiejętność hamowania złości oraz wskazują sposoby unikania poważnych błędów, czyli jak żyć rozumnie. Uczą, jak powinniśmy postępować, czym się kierować, a co zdecydowanie odrzucać.  

Na koniec- celem wywołania uśmiechu i poprawy humoru- filmy:

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:   Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

– Przepisz do zeszytu „Przypomnienia” i „Nową wiadomość”.

– Obejrzyj film:

 https://www.youtube.com/watch?v=aMnU6Awb65I&t=380s

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 3, 4, 5, 6 i 7, str.177- 178.

Klasa VIII B

Temat: „Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością”-K. K. Baczyński „Z głową na karabinie”.

Rysnotatka:

https://i.pinimg.com/originals/b7/34/e6/b734e622ebff47048308cf7f5618d0ea.j

 25.05.2020r. (pon.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (I. Krasicki „Lew pokorny”). (3 godz.)

Uwaga: ten sam temat także jutro- we wtorek, 26.05.2020r. (2 godz.).

– Przypomnij sobie zasady interpunkcyjne dotyczące  użycia dwukropka („Przypomnienie”)- str. 139.

– Wykonaj ćwiczenie 2, str. 139.

– Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności- wykonaj ćwiczenia: 1- 15, str.141-142.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (B. Krzyżaniak „Polskość w cenie”).

– Przeczytaj fragment tekstu B. Krzyżaniaka „Polskość w cenie”- str.181

(tu cały tekst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu086gos3pAhWhoFwKHResAzYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fbankomania.pkobp.pl%2Fbankofinanse%2Ftrendy%2Fpolskosc-w-cenie%2F&usg=AOvVaw2AM2X8Pq60rZsJ09KDFCyr ).

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 11, str.182

Uwaga: sprawdzenie pracy domowej  (na ocenę)- podczas lekcji zdalnej we wtorek.

Klasa VII A i B

Temat: Powtórzenie wiadomości ze składni.

I Przeprowadź analizę składniową podanych zdań. Zwróć uwagę na równoważniki.

 1. Moja ciotka poprosiła mnie, żebym ją odwiedziła, kiedy będę na wakacjach w Krakowie.
 2. Gdy skończą się zajęcia, pójdę do domu, zjem obiad a następnie obejrzę w telewizji film, który mi poleciłaś.
 3. Mama, chcąc poczuć się lepiej, wzięła kilka witamin.
 4. Kiedy ojciec wrócił do nas, nie mógł się nacieszyć nami, bo zaraz wezwano go ponownie do pracy.
 5. Drzwi otworzyła mała dziewczynka, ale nie wpuściła nas do środka, bo nikogo dorosłego nie było w domu.
 6. Byliśmy przekonani, że dziewczęta wygrają ten mecz, ponieważ były dobrymi siatkarkami i potrafiły walczyć do końca.
 7. Kiedy wzeszło słońce, harcerze poczuli, że w namiotach robi się gorąco.
 8. Wszedłszy do pokoju, spojrzałem na parapet, ponieważ tam zazwyczaj spał i słodko chrapał mój kot.

II Wskaż mowę zależną i niezależną oraz wypowiedzenie wprowadzające i wprowadzane.

– A wie pan – odezwał się Profesor Tutka – że kiedyś miał się zgłosić do pana mój znajomy. (…) Był to właściciel zakładu ślusarskiego. Któregoś dnia zgubiłem kluczyk od biurka i poprosiłem majstra, aby przyszedł do mnie i otworzył szufladę. Bez słowa wziął odpowiednie narzędzia i poszedł z nim do mego mieszkania. Jedno spojrzenie majstra, jeden ruch i sprawa załatwiona. Zapytałem go, co jestem winien za tę przysługę? Odpowiedział, że zwyczajna grzeczność sąsiedzka i nie ma o czym mówić. (…) Zapytał mnie w pewnej chwili, czy nie znam solidnego adwokata. Odpowiedziałem, że znam, nie tylko solidnego, ale i znakomitego. Nie muszę chyba dodawać, że pomyślałem o panu mecanasie.

III Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 5 s. 48.

Klasa VIII B

Temat: Jak napisać podanie?

Notatka:

 1. Co to jest podanie? s. 244.
 2. Budowa podania, s. 244.
 3. Przydatne słownictwo, s. 245.

Ćwiczenia: podręcznik -1,2,3 s. 245; zeszyt ćwiczeń-1,2,3,4 s. 102-104.

26.05.2020r. (wt.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (I. Krasicki „Lew pokorny”). (3 godz.)

Uwaga: dalszy ciąg tematu z dnia wczorajszego.

– Przypomnij sobie zasady interpunkcyjne dotyczące  użycia dwukropka („Przypomnienie”) – str. 139.

– Wykonaj ćwiczenie 2, str. 139.

– Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności- wykonaj ćwiczenia: 1- 15, str.141-142.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (I. Krasicki „Lew pokorny”). (2 godz.)

Uwaga: ten sam temat także jutro- 27.05.2020r. (1 godz.)- ciąg dalszy ćwiczeń.

– Przypomnij sobie zasady interpunkcyjne dotyczące  użycia dwukropka („Przypomnienie”)- str. 139.

– Wykonaj ćwiczenie 2, str. 139.

– Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności- wykonaj ćwiczenia: 1- 15, str.141-142.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat 1:  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (B. Krzyżaniak „Polskość w cenie”).

– Sprawdzenie pracy domowej- na ocenę.

Temat 2: Kraina jutra, czyli utopia. Poznajemy fragmenty wybranych utworów.

– Jak wyobrażasz sobie świat w przyszłości? Jakie uczucia towarzyszą Twoim wyobrażeniom? (odpowiedź ustna)

– Przepisz do zeszytu:

utopia [gr. oú „nie” lub éu „dobry”, tópos „miejsce”, czyli „miejsce, którego nie ma” lub „dobre miejsce”; termin pochodzący od tytułu łacińskiego dzieła T. More’a  „Utopia”.]

1) wszelkie wizje idealnego społeczeństwa, zasadniczo różniącego się od krytycznie ocenianego „status quo”, czyli stałego stanu rzeczy;

 2) projekty przebudowy społecznej, nieliczące się z realiami i przedstawiane bez wskazania środków ich realizacji;

3) wszelkie całościowe obrazy pożądanego stanu rzeczy;

4) gatunek literatury dydaktycznej obejmujący utwory (głównie powieści) przedstawiające życie idealnej społeczności, np. na nieodkrytych jeszcze lądach (typowe dla dawniejszych utopii) lub w jakiejś odległej przyszłości (w formach nowszych, od połowy XVIII w.).

Utopia – to coś nieistniejącego, choć chciałoby się, żeby istniało.

 • Twoje marzenia to utopia! (Nie masz szans na spełnienie marzeń.)
 • Marcin głosi utopijne poglądy. (Pomysły Marcina są nie do zrealizowania.)

– Przeczytaj fragmenty utworów:

 • H. G. Wells „Ludzie jak bogowie”,
 • S. Collins „Igrzyska śmierci”,
 • T. Pratchet, S. Baxter „Długa utopia”,
 • G. Orwell „Folwark zwierzęcy”.

– Wykonaj po jednym- wybranym przez Ciebie- ćwiczeniu umieszczonym pod każdym z tekstów (łącznie 4 ćwiczenia).

Klasa VII A i B

Temat: Jesteśmy „albo albo” czy może „w kratkę”?

 1. Zapisz jak najwięcej wyrazów pokrewnych do słowa „dziękować”.

2. Przyjrzyj się następującym zdjęciom i odpowiedz na pytania:

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1c5MK3EUXmtU/2/1V1bJRfl3TpxiYLZVMOOnSIRHBDbjVLa.jpg

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R16d1lKx5HZ6N/2/2O1XmxDbFCZ6QRiJsLGSq810BJD36xDF.jpg

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/Ri1596cdedSlv/2/pezmrlE3GvhttHEeMAGQQ3uGiDzC4CJm.jpg

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1B2mqm7U7ae8/2/vewy8VYVnu7M5shknLiNLIvxvPHme69X.jpg

Jaki kolor ma „psia trawka”?

Jakiego koloru plamę pod ogonem ma dzięcioł?

Jak ubarwiony jest pstrąg?

Jakiego koloru jest wilcza jagoda?

Jaki kolor ma kijanka?

3. Odpowiedz na pytania: 1-8 s. 267.

4. Praca domowa: Napisz swoje własne podziękowanie (wybranej osobie, np. mamie, bratu, nauczycielowi, przyjacielowi).

Wiadomości o twórczości poety (na podstawie wywiadu z księdzem poetą):

– Najchętniej piszę dla dzieci. To jest moja najbardziej ulubiona i najważniejsza twórczość. Wydałem następujące książki: Zeszyt w kratkę (1973), Patyki i patyczki (1987), Na osiołku (1987), Kasztan dla milionera (1993) i Kubek z jednym uchem (1998). (Magazyn Literacki, Wiersze, które niosą nadzieję, rozmowa z Marią Jentys)

Ksiądz Jan Twardowski bezbłędnie trafia do dzieci. Jak sam mówi: – Fascynuje mnie dziecięcy sposób patrzenia. Dziecko jest pełne ufności do świata. Ma bowiem jasną świadomość, że istnieje ktoś większy i mocniejszy od niego. To bardzo piękne zachować dziecięcą ufność przez całe życie. (…) dzieci zwracają uwagę na szczegóły, uczą logicznie myśleć, zadają ciekawe pytania. (…) dziecko zdolne jest do zauważania tego co najprostsze. Uczy, jak dostrzegać dobro na świecie. (Zgoda na świat, Milena Kindziuk)

– Tylko dzieciom wolno zadawać pytania zasadnicze. Później ten przywilej pozostawiamy jedynie filozofom, przy czym trzeba spostrzec, że niewielu filozofów z niego korzysta. (…) Stąd na co dzień filozofią zajmują się małe dzieci i ci nieliczni dorośli, którzy zachowali duszę dziecka. – O nich co tydzień na niedzielnej mszy u sióstr Wizytek mówi ks. Jan Twardowski, wygłaszając kazanie o sprawach najważniejszych, sformułowanych najprościej. (Polityka 32/2000,Dziecinne pytania, Krzysztof Zanussi)

Książki dla dzieci pisane przez Twardowskiego są także właściwą lekturą dla dorosłych, którzy powinni zdaniem księdza przejrzeć się w dzieciństwie jak w źródle i pamiętać, aby nie zmącić tej źródlanej wody.

– Cokolwiek nas spotyka, przychodzi spoza nas.

– Będzie, jak ma być… (…) W naszym życiu nie ma przypadków, przypadkowych spotkań. Ludzie do nas przychodzą, o coś pytają, czegoś potrzebują. Każdego z nich przyprowadza Bóg. (…) Myślę, że nie trzeba szukać odpowiedzi do końca. Jest to człowiekowi po prostu niepotrzebne. Nie ma sensu podglądanie tajemnic. Bóg to przecież wielki artysta. Bóg niedomówień. Artysta nie może dopowiadać do końca. Bogu nie stawia się pytań: dlaczego?. Dopiero życie wieczne będzie polegało na odkrywaniu tajemnic. To co przychodzi spoza nas, to jest właśnie wola Boża. (Zgoda na świat, Milena Kindziuk)

– Zawsze chciałem się tylko światu dziwić. Pomyśleć – to coś bardzo mądrego, czego nie rozumiem.

– Człowiek – urodzony dezerter, ciągle gubi się Panu Bogu.

Kocha Boga, jest księdzem, a mimo to uważa, że nie należy nawracać na siłę (…) jego Poezja mówi o Bogu, ale jest nie tylko dla wierzących, lecz dla każdego. (Barbara Cetner, marzec 2001)

– Nie ma ludzi idealnych?

– Nie. Jest to niemożliwe, absurdalne. Piękne i wzruszające jest natomiast to, że człowiek grzeszny stara się wciąż wracać do Boga. (…) Żeby kogoś nawrócić najpierw trzeba siebie samego nawrócić. Wciąż bowiem coś nas od Boga oddala, nie tylko grzech. Także codzienne zajęcia, nastroje, problemy, ciągle musimy starać się, by to wszystko nie pochłonęło nas całkowicie. I to jest nawracanie się do Pana Boga. (Zgoda na świat, Milena Kindziuk).

27.05.2020r. (śr.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Komu i co „Ojciec objaśnia”?

– Przeczytaj wiersz Cz. Miłosza „Ojciec objaśnia”.

– Przepisz do zeszytu definicję przenośni (metafory)- str. 157.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 7, str. 157.

– Dla chętnych- ćwicz. 8 i 9, str. 157.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Komu i co „Ojciec objaśnia”?

– Przeczytaj wiersz Cz. Miłosza „Ojciec objaśnia”.

– Przepisz do zeszytu definicję przenośni (metafory)- str. 157.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 7, str. 157.

– Dla chętnych- ćwicz. 8 i 9, str. 157.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Pojedźmy na wycieczkę… Mimo wszystko!

   Kochani! Wczoraj zaczęłaby się nasz wycieczka do Zakopanego i jego okolic oraz w Tatry…

Dziś bylibyśmy na Gubałówce, Butorowym Wierchu i zwiedzilibyśmy najważniejsze miejsca w Zakopanem. Jutro- Wadowice i… Energylandia. Pojutrze- Kasprowy Wierch… Wszelkie plany na nic. Na razie musimy zadowolić się co najwyżej zwiedzaniem wirtualnym. Pozostając z nadzieją, że jeszcze to wszystko przed nami. Może we wrześniu…

– Obejrzyjcie filmy:

Klasa VII A i B

Temat: Sprawdzian ze składni (wypowiedzenie wielokrotnie złoz

Kasa VIII B

Temat: Sprawdzian ze składni (wypowiedzenie wielokrotnie złożone, mowa zależna i niezależna).

28.05.2020r. (czw.) 

 Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Znaki interpunkcyjne w dialogach.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 169.

– Przeczytaj „Przypomnienie”- str. 169.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 170.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat 1: Znaki interpunkcyjne w dialogach.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 169.

– Przeczytaj „Przypomnienie”- str. 169.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 170.

Temat 2: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

– Przeczytaj „Przypomnienia” – str. 178 i 179.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 178.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 6, str. 179- 180.

– Przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”- str. 181.

– Wykonaj ćwicz. 8, str. 181.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pan Bóg, Niebo i Urszulka Kochanowska w wierszu B. Leśmiana.

– Przeczytaj notkę biograficzną o B. Leśmianie.

– Przepisz do zeszytu:

   Zaświaty- miejsce, gdzie według wierzeń religijnych przebywają dusze zmarłych; wg wiary katolickiej: niebo, czyściec lub piekło.

– Przeczytaj wiersz B. Leśmiana „Urszula Kochanowska”, str. 56. Następnie wysłuchaj:

– Odpowiedz na pytania:

    1. Kto jest podmiotem lirycznym w utworze?

    2. Kto jest adresatem wypowiedzi lirycznej?

    3. O czym mówi podmiot liryczny?

    4. Jaki jest cel wypowiedzi podmiotu lirycznego?

    5. Jak ukształtowana jest wypowiedź liryczna? (budowa utworu: strofy, wersy, zgłoski, średniówka; rymy; środki językowego wyrazu: epitety, porównania, metafory, onomatopeje, przerzutnie, peryfraza)

– Przepisz do zeszytu:

LIRYKA-jeden z trzech rodzajów literackich (cechy: podmiot liryczny, monolog liryczny, brak fabuły). Zasadniczym składnikiem utworu lirycznego jest podmiot liryczny („ja liryczne”), którego subiektywne wzruszenia lub myśli organizują utwór, stwarzając motywację dla wszystkich elementów przedstawienia; podstawową formą językową jest monolog liryczny.

    ODMIANY LIRYKI ZE WZGLĘDU NA STOSUNEK AUTORA DO PODMIOTU LIRYCZNEGO:

 1. Liryka osobista– odsyła wprost do doświadczeń duchowych poety; podmiot liryczny jest ściśle związany z jego osobą, np. J. Kochanowski „Tren VII”;
 2. Liryka roli– podmiot liryczny jest osobą zdecydowanie różną od autora; często przybiera rolę postaci historycznej, mitologicznej itp.; wypowiedź podmiotu lirycznego ma udawać wypowiedź wybranej postaci;
 3. Liryka maski– podmiot liryczny kryje się za maską wypowiedzi jakiejś postaci, przedmiotu, rośliny itp.; nie można utożsamić podmiotu lirycznego z autorem, ale wyrażone treści i myśli można przypisać autorowi.

– Odpowiedz na pytanie: Do której odmiany liryki (ze względu na stosunek autora do podmiotu lirycznego) należy wiersz B. Leśmiana „Urszula Kochanowska”? Dlaczego?

Klasa VII A i B

Temat: „Zwierciadło na bezdrożach”- trudna sztuka reportażu.

 1. Przeczytaj teksty: fragmenty ” Imperium ” Ryszarda Kapuścińskiego s. 275 i fragment wywiadu z Wojciechem Szumowskim „O tym, co dzieje się w Syrii, mam ochotę krzyczeć” s. 278.
 2. Zwróć uwagę na miejsca, w których pracują dziennikarze. W jakim celu się tam znaleźli?
 3. Przepisz do zeszytu:
 4. reporter- dziennikarz zbierający i opracowujący bieżące wiadomości dla czasopisma, radia, telewizji; sprawozdawca.
 5. Zapisz 10 cech, które powinny charakteryzować reportera. Możesz skorzystać z poniższej listy.

5. Droga do napisania reportażu:

I pierwszy impuls

II zbieranie materiałów

III tworzenie reportażu

Na podstawie wywiadu z Wojciechem Szumowskim odtwórz jego drogę do stworzenia reportażu. Zapisz swoje spostrzeżenia w zeszycie.

6. Zapoznaj się treścią rysnotatki. Wydrukuj lub przepisz (przerysuj :)) do zeszytu.

Klasa VIII B

Temat: Konsultacje z języka polskiego dla uczniów klas ósmych.

Dzisiaj w szkole w godz. 13.30-14.15 będą prowadzone konsultacje z języka polskiego. Zapraszam.

29.05.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

– Przeczytaj „Przypomnienia” – str. 178 i 179.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 178.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 6, str. 179- 180.

– Przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”- str. 181.

– Wykonaj ćwicz. 8, str. 181.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Konsultacje z języka polskiego dla uczniów klasy VIIIa.

(Uwaga: temat przepisz do zeszytu po wykonaniu ćwiczeń.)

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- ćwiczenia dotyczące utworu B. Leśmiana „Urszula Kochanowska”.

Klasa VIII B

Temat: Rozwiązujemy test egzaminacyjny pt. „Szlachta”.
Rozwiąż test „Szlachta” s. 71 z książki „Egzamin ósmoklasisty”.

Napisz wypracowanie na wybrany temat.

02.06.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: O potędze wyobraźni na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”.

– Zapoznaj się z notką biograficzną dotyczącą Zbigniewa Herberta- str. 219. Przepisz do zeszytu:

Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.

– Czym jest wyobraźnia?

wyobraźnia- zdolność tworzenia w myślach rozmaitych obrazów, historii itp.

wyrazy bliskoznaczne: imaginacja, fantazja, dalekowzroczność, pomysłowość, koncept, polot, inwencja, przemyślność…  

wyobraźnia może być: bogata, bujna, niepohamowana, rozbuchana, rozgorączkowana, wybujała; chora, chorobliwa; literacka, muzyczna, plastyczna, poetycka; przestrzenna, wizualna…

związki wyrazowe:

– wyobraźnia artysty, pisarza, poety…

– ludzie z wyobraźnią,

– brak wyobraźni,

– twór wyobraźni,

– wyobraźnia podpowie (coś),

– zawładnąć wyobraźnią,

– korzystać z wyobraźni ,

– przeżywać, tworzyć, zobaczyć (coś) w wyobraźni,

– inspirować, pobudzić/pobudzać, rozbudzić/rozbudzać, uruchomić, wysilić/wysilać, przerosnąć/przerastać wyobraźnię…

– Ułóż dwa zdania z dwoma (lub więcej) wybranymi związkami wyrazowymi.

– Przeczytaj wiersz „Pudełko zwane wyobraźnią”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 220.

– Praca w domu: Puść wodze wyobraźni i napisz krótkie opowiadanie pt. „Gdybym mógł/ mogła zatrzymać czas…”. (12-15 zdań). Zdjęcia pracy- do piątku, 05.06.2020r.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

 Temat: O potędze wyobraźni na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”.

– Zapoznaj się z notką biograficzną dotyczącą Zbigniewa Herberta- str. 219. Przepisz do zeszytu:

Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.

– Czym jest wyobraźnia? (przepisz)

wyobraźnia– zdolność tworzenia w myślach rozmaitych obrazów, historii itp.

wyrazy bliskoznaczne: imaginacja, fantazja, dalekowzroczność, pomysłowość, koncept, polot, inwencja, przemyślność…  

wyobraźnia może być: bogata, bujna, niepohamowana, rozbuchana, rozgorączkowana, wybujała; chora, chorobliwa; literacka, muzyczna, plastyczna, poetycka; przestrzenna, wizualna…

związki wyrazowe:

– wyobraźnia artysty, pisarza, poety…

– ludzie z wyobraźnią,

– brak wyobraźni,

– twór wyobraźni,

– wyobraźnia podpowie (coś),

– zawładnąć wyobraźnią,

– korzystać z wyobraźni ,

– przeżywać, tworzyć, zobaczyć (coś) w wyobraźni,

– inspirować, pobudzić/pobudzać, rozbudzić/rozbudzać, uruchomić, wysilić/wysilać, przerosnąć/przerastać wyobraźnię…

– Ułóż dwa zdania z dwoma (lub więcej) wybranymi związkami wyrazowymi.

– Przeczytaj wiersz „Pudełko zwane wyobraźnią”.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-4, str. 220.

– Praca w domu: Puść wodze wyobraźni i napisz krótkie opowiadanie pt. „Gdybym mógł/ mogła zatrzymać czas…”. (12-15 zdań) Zdjęcia pracy- do piątku, 05.06.2020r.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:  Podanie, czyli oficjalna prośba.

– Podanie jest pismem urzędowym i dlatego ma kompozycję konwencjonalną (ustaloną). Nieprzestrzeganie reguł kompozycyjnych przy redagowaniu podania może skończyć się nawet odmową jego przyjęcia przez urzędnika, a  w każdym razie zaleceniem ponownego zredagowania pisma.

Treść podania składa się z trzech części:

 1. prośba,
 2. krótkie uzasadnienie,
 3. grzecznościowe sformułowanie kończące podanie (konwencjonalna formuła grzecznościowa).  UWAGA: Podanie się rozpatruje, prośbę się spełnia.

– Zapoznaj się z tekstem informacyjnym- str. 244.

– Przepisz do zeszytu: „Przydatne słownictwo”- str. 245.

– Przeczytaj podane niżej załączniki. Przepisz drugi tekst- przykładowe podanie. Znajdź błąd w tekście pierwszym i w tym podaniu. Przepisując, pamiętaj zatem o poprawnym zapisie.

– Napisz podanie (odręcznie- kartka A4, w kratkę (!) lub na komputerze- A4, własnoręczny podpis (!):

 1. do Wójta Gminy Sadowne o przyznanie ci stypendium naukowego na określony czas,

      lub

2. do kierownika wybranego schroniska młodzieżowego o obniżenie kosztów noclegów uczniów twojej klasy podczas konkretnej wycieczki.

Uwaga: Pracę (w koszulce) wrzuć do mojej skrzynki pocztowej- termin: 07.06.2020r. (niedziela).

Klasa VII A i B

Temat: Jak powstają nowe wyrazy?

 1. Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę”, s. 284.
 2. Sporządź notatkę na podstawie „Nowej wiadomość”
 3. Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4 s. 284-285.

.

03.06.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pisownia wyrazów z: ą, ę, om, on, em, en. (2 godz.)

(Uwaga: ten sam temat także jutro- we czwartek, 04.06.2020r.)

– Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę” (ustnie).

– Przeczytaj „Przypomnienie”.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 4, str. 204- 205.

– Przepisz do zeszytu: „Nowe wiadomości”- str. 205 i 206.

…………………………………………………………………………………………………

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 5- 11, str. 206- 207.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pisownia wyrazów z: ą, ę, om, on, em, en. (2 godz.)

– Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę” (ustnie).

– Przeczytaj „Przypomnienie”.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 4, str. 204- 205.

– Przepisz (zastosuj wyróżnienie- narysuj tzw. ramki) do zeszytu: „Nowe wiadomości”- str. 205 i 206.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 5- 11, str. 206- 207.

Klasa VII A i B

Temat: Rodzaje formantów słowotwórczych.

 1. Zapoznaj się z notatką ze s. 286 i przepisz do zeszytu rodzaje formantów.
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 1,2,3,4,5,6,7 s. 50-52.

Klasa VIII B

Temat: Podanie, cv, list motywacyjny, czyli szukamy .

 1. Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji po prawej stronie, nasze dane po lewej). Przydatne zwroty: Szanowna Pani, z poważaniem, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku…

2. Życiorys sporządzany jest najczęściej na żądanie różnych instytucji. Powinien zostać napisany rzeczowo i zwięźle, ponieważ stanowi dokument. Z tym wiąże się następny wymóg – musi zawierać prawdziwe dane. Pisany jest w pierwszej osobie, językiem pozbawionym emocji. Ze względu na wiek autora i jego ścieżkę życiową każdy życiorys jest inny.

Czasami życiorys bywa utożsamiany z CV (życiorys zawodowy).

Elementy życiorysu:

 1. nazwisko rodowe matki, rodzeństwo, stan rodzinny;
 2. Wykształcenie: rodzaj szkół, miejscowość, studia wyższe (nazwa uczelni, wydział, kierunek), kursy, znajomość języków, stopnie naukowe, kwalifikacje, rozpoczęcie nauki;
 3. Praca zawodowa: lata i miejsce pracy, zakłady pracy, stanowiska, pełnione funkcje;
 4. Pozazawodowa działalność, wolontariat itp.;
 5. Inne: nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, kary;
 6. Zamiary na przyszłość.

3. CV (z łac. curriculum vitae)  – przedstawienie przebiegu kariery zawodowej z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Zawiera dane osobowe oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Dominują w nim równoważniki zdań. Zachowany jest układ odwrotny do chronologicznego.

4. List motywacyjny – list przekonujący pracodawcę, żeby to właśnie nas zatrudnił. Ma układ podania, zawiera opis własnych dokonań oraz prośbę o kontakt i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ćwiczenia: ćw. 1,2,3,4,6,7,8 s. 104-109, ćw. 5.s. 112.

04.06.2020r. (czw.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Pisownia wyrazów z: ą, ę, om, on, em, en. Ćwiczenia.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 5-11, str. 206- 207.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:  „Biblia”- Księga nad księgami.

– Przepisz do zeszytu:

    „Biblia” („Pismo Święte”) bez wątpienia jest jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej (dla ludzi wierzących „Biblia” jest Świętą Księgą, zbiorem prawd objawionych i przykazań, uczących jak żyć), jak w też w sferze inspiracji artystycznych (do dziś stanowi źródło motywów dla rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy i kompozytorów). Jest skarbnicą wzorców osobowych i postaw; fabuł, anegdot i wątków, motywów, symboli i alegorii, frazeologii i stylistyki.

    Nazwa „Biblii” pochodzi od greckiego słowa „biblion”, które pierwotnie oznaczało „zwój papirusu”, później- „księga” (l. mn. brzmi „biblia” – dosłownie „biblia” znaczy więc „księgi”).    Przez Kościoły chrześcijańskie uważana jest za Słowo Boże.

– Obejrzyj prezentację:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F1e67mesd1ygj%2Fbiblia-ksiega-nad-ksiegami%2F&psig=AOvVaw2KzR0chhZEKITI62teL2lh&ust=1591218224025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDpjoCE5OkCFQAAAAAdAAAAABAD

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat:  Elementy świata przedstawionego w utworze „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta.

– Przeczytaj:

   „Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Na jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji…
   „Oskar i Pani Róża” to najsłynniejsza powieść Érica-Emmanuela Schmitta, znakomitego francuskiego pisarza i filozofa, którego książki przetłumaczono na 35 języków. Czytelnicy na całym świecie pokochali go za niezrównaną wrażliwość i mądrość, z jaką opisuje nawet najbardziej skomplikowane emocje.
    Dzięki małemu Oskarowi ponad pół miliona Polaków przekonało się, że warto się cieszyć każdą chwilą życia.”

– Przeczytaj internetowe opinie o książce (pisownia oryginalna):

 • W tym jednym przypadku dziękuję szkolnictwu że jest ona na liście lektur, bo pewnie bym jej nie poznała.
  Czytałam 4x rozwalała mnie za każdym i podejrzewam, że przeczytam jeszcze nie raz 🙂
  Krótka ale taka mądra, wzruszająca i dająca do myślenia.
 • Bardzo ciężko ocenić tą książkę. Tak mało treści a tak dużo znaczącej… To wzruszająca opowieść o małym chłopcu i jego zmaganiach z chorobą, będąca zarazem przemyśleniami na temat ludzkiego życia. Literacko nie ma się czego przyczepić. To po prostu trzeba przeczytać.
 • Tak krótka, a tak pełna emocji i uczuć.
 • Mimo, że jest to naprawdę krótki utwór, to daje dużo do myślenia. W codziennym świecie częściej wybieramy „mieć” zamiast „być” , zapominając, co w życiu jest ważne. Idealny balans między dobrym humorem a chorobą i wiarą w Boga tworzy wyjątkowy i trudny do uzyskania klimat. Jak wiele prawd i rad może przekazać Oskar i Pani Róża? To powinniście zobaczyć (przeczytać) sami.
 • Poruszający i trudny temat do czytania, pomimo iż jest krótka. Śmiertelnie chory chłopiec ,będąc w szpitalu opisuje swoje ostatnie dni i pisze listy do Boga. Jest przy nim Pani Róża ,która jest jego podporą. Rodzice w tak trudnym czasie ,nie umieją powiedzieć chłopcu prawdę, Warta przeczytania.
 • Najpiękniejsza powieść, jaką kiedykolwiek przeczytałam. Pokazuje, jak bardzo nie doceniamy tego, co mamy. Wciąga I daje wiele do przemyślenia. Niezwykle emocjonalna. Dla dużych i małych.

– Zapisz notkę biograficzną o autorze:

   Eric-Emmanuel Schmitt jest jednym z najbardziej poczytnych francuskich pisarzy. Jego książki zostały przetłumaczone na 40 języków, a sztuki teatralne wystawiane są w teatrach w 50 krajach świata. Choć jego twórczość bije kolejne rekordy popularności, on sam wciąż pozostaje dość tajemniczą postacią.
    Urodził się 28 marca 1960 roku w Sainte-Foy-Lès-Lyon, małym miasteczku u podnóża francuskich Alp. Jako kierunek studiów wybrał filozofię. Po studiach zrobił doktorat i wykładał filozofię na Université de Savoie. Ostatecznie zwrócił się jednak ku literaturze, filozofię traktując raczej jako źródło inspiracji. W jego wizji świata jest mniej więcej tyle miejsca dla rozumu, co dla ducha.
   W twórczości Schmitta często powracają najważniejsze tematy egzystencjalne: sens istnienia, miłość, tęsknota, pragnienie. Schmitt stara się mówić również o trudnych przeżyciach, które są – lub kiedyś się staną – udziałem każdego człowieka. Pisze o tym, co trudne, ale jednocześnie dzieli się z czytelnikami swą pogodą ducha i daje nadzieję. Być może jest to jedna z tajemnic jego wielkiej popularności…

    W swoich książkach szuka odpowiedzi na pytania o sens życia, naturę człowieka, obecność Pana Boga w świecie, miłość czy śmierć. W jego twórczości widoczna jest fascynacja muzyką oraz wiarą w różnych jej przejawach. Najbardziej znaną książką Schmitta jest „Oskar i pani Róża”. Została ona zekranizowana w 2009 roku (wyreżyserowana przez autora).

Twórczość:

 • „Oskar i pani Róża”
 • „Dziecko Noego”
 • „Marzycielka z Ostendy”
 • „Pan Ibrahim i kwiaty Koranu”
 • „Zapasy z życiem”
 • „Ewangelia według Piłata”…   i inne.

– Sporządź notatki w odniesieniu do następujących zagadnień (do poniedziałku):

1. Czas akcji w utworze.

2. Miejsca akcji.

3. Bohaterowie (krótka informacja o każdej postaci).

4. Wydarzenia- kolejne dni Oskara.

5. Temat utworu.

– Obejrzyj film: https://youtu.be/3zUM5yIk5p4

lub wyżej wymienioną ekranizację w reżyserii autora książki.

Klasa VII A i B

Temat: Analiza słowotwórcza wyrazów pochodnych.
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń: 8,9,10,11,12 s. 53-54.

Klasa VIII B

Temat: O Imionach i nazwiskach.

 1. Przeczytaj „Nową wiadomość” ze s. 288 i 291.
 2. Sporządź notatkę:

3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4,5 s. 58-59.

05.06.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:  Historia Prometeusza. Mit i mitologia.

– Przeczytaj „Przypomnienie”, str. 258.

– Zapisz w zeszycie:

mit– gatunek epicki; fantastyczna opowieść dotycząca bardzo odległej przeszłości, wyrażająca wierzenia, wyobrażenia i doświadczenia danej społeczności, np. Greków, Rzymian, Egipcjan, Słowian…

mitologia– zbiór mitów jednego ludu (mitologie miały duży wpływ na rozwój różnych kultur- na kulturę europejską wpłynęły przede wszystkim mitologia grecka oraz wzorująca się na niej mitologia rzymska).

– Przeczytaj mit o Prometeuszu, str. 256- 258.

– Obejrzyj reprodukcję obrazu Petera Paula Rubensa „Prometeusz skowany” (1611/1612- 1618).

  „Tytan Prometeusz ukradł kilka iskier z boskiego ognia z rydwanu boga Heliosa, aby stworzoną w ten sposób duszę dać człowiekowi. Wściekły bóg Zeus, który był temu przeciwny, kazał przykuć Prometeusza do skał Kaukazu lub do pala, gdzie codziennie o wschodzie Słońca przylatywał  orzeł i wyjadał Prometeuszowi wątrobę, która odrastała przez resztę dnia i nocy.

    Rubens (z pomocą Snydersa- współpracownika, który namalował orła) w sposób mistrzowski oddaje męczarnie Prometeusza. Ogromny dziób ptaka wyrywa otwór w tułowiu tytana i wyciąga z niego wnętrzności, dodatkowo okaleczając prawe oko Prometeusza szponem. Lewe oko tytana jest otwarte, co oznacza, że Prometeusz jest w pełni świadomy tortur drapieżnika; skręcone nogi, zaciśnięta pięść i zmarszczone włosy tytana podkreślają jego męki.” (opis obrazu w Philadelphia Museum of Art- USA.)

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 5, 6 i 8, str. 258.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: O stworzeniu świata we fragmencie Księgi Rodzaju (Rdz 1,1-31 i 2,1- 41).

– Przypomnij sobie informacje o „Biblii” podane podczas wczorajszej lekcji.

– Przeczytaj „Kilka słów o „Biblii”- str. 238.

– Przepisz do zeszytu:

„Księga Rodzaju”- pierwsza księga „Biblii” („Stary Testament”); jest księgą historyczną, to znaczy opisuje wydarzenia w sposób chronologiczny, ze związkami przyczynowo- skutkowymi.

  Grecka nazwa księgi: „genesis wiąże się ze słowem „geneza”, czyli „początek”, staropolski: „rodzaj” (czyli „ród”).

-Obejrzyj grafikę:

(Autor:  Schueler- Design)

– Obejrzyj prezentację: https://prezi.com/p/ldzifzrnlhot/stworzenie-swiata/

– Przepisz do zeszytu definicję „powtórzenia”- str. 241.

– Wykonaj ćwiczenia: 1- 6, str. 240- 241.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta- sprawdzian.

– Sprawdzian- TEAMS- godz. 13.00- 13.40.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hy5TtPuTf02xyrEBq48hLX2jwZUMa8pKplGXB43ul7RUMjROWUZaVkpQN1BYMlVZTjU1VTNRRlRWOS4u

Klas VIII B

Temat: O nazwach miejscowych.

 1. Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę”.
 2. Zapoznaj się z treścią „Nowej wiadomości”. Przepisz podział nazw miejscowości ze względu na pochodzenie, notatkę o zapisie nazw dwuczłonowych z łącznikiem lub bez łącznika.
 3. Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4 s. 294 (podręcznik) i 3 s. 62 ( zeszyt ćwiczeń.
 4. Przepisz notatkę: Nazwy mieszkańców państw, krajów, kontynentów, planet, regionów zapisujemy wielka literą, a nazwy mieszkańców miast, wsi, osiedli – małą literą. 
 5. Praca domowa: ćwiczenia 1, 2 s. 61 i 5 s.63 w zeszycie ćwiczeń.

08.06.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat:  Historia Orfeusza i Eurydyki.

– Przeczytaj:

<<Orfeusz jest niezwykle ważną postacią nie tylko w greckiej mitologii, ale też w całej kulturze europejskiej. Opowieść o mitycznym śpiewaku zainspirowała tak wielu twórców, że aż do dziś powstają dzieła sztuki i literatury nawiązujące do tej postaci, np. Cz. Miłosz „Orfeusz i Eurydyka”.  Kim zatem był legendarny Orfeusz? A kim była Eurydyka?>>

 • Popatrz na obraz:

George Frederick Watts, „Orfeusz i Eurydyka”, 1870-1880

– Przeczytaj „Mit o Orfeuszu i Eurydyce”- str. 260-263.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 5 i 9, str. 263.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Życiorys a CV (curriculum vitae).

– Przeczytaj tekst informacyjny- str. 276-279.

– Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Czym jest życiorys?

2. Jaka jest budowa życiorysu? (przepisz z podręcznika).

3. Czym jest CV?

4. Jak jest budowa CV? (przepisz z podręcznika).

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 3- 4, str. 278.

Klasa VII A i B

Temat: Funkcje formantów słowotwórczych.

 • Zdrobnienia
  Tworzą je formanty: -ek-ka-ko-ik-yk, np.
  mur – mur -ek „mały mur”
  małpa – małp -ka „mała małpa”
  wino – win -ko „małe wino”
  koń – kon -ik „mały/miły koń”
  talerz – talerz -yk „mały talerz”
 • Zgrubienia
  Tworzą je formanty: -sko-isko-ysko-idło-ydło, np.
  baba – bab -sko „zła baba”
  chłop – chłop -isko „zły chłop”
  ucho – usz -ysko „duże ucho”
  powieść – powieśc -idło „zła powieść”
  sztuka – sztucz -ydło „zła sztuka”
 • Nazwy miejsc,
  w których się coś znajduje, wytwarza lub sprzedaje – tworzą je formanty: -nia-arnia-alnia-ownia-nik-nica, np.
  cukier – cukier -nia „miejsce, w którym sprzedaje się wyroby z cukru”
  kawa – kawi -arnia „miejsce, gdzie można wypić kawę”
  przędza – przędz -alnia „fabryka przędzy”
  kocioł – kotł -ownia „miejsce, gdzie znajduje się kocioł”
  kura – kur -nik „miejsce, gdzie są kury”
 • Nazwy wykonawców zawodów
  Tworzą je formanty: -nik-owiec-arz-ak-ista, np.
  rola – rol -nik „ten, kto pracuje na roli”
  stocznia – stoczni -owiec „ten, kto pracuje w stoczni”
  czapka – czapk -arz „ten, kto szyje czapki”
  ryba – ryb -ak „ten, kto łowi ryby”
 • Nazwy mieszkańców
  miast, wsi, osiedli, regionów, krajów – tworzą je formanty: -ak-anin-ik-czyk-ańczyk-ec-in, np.
  Śląsk – Śląz -ak „mieszkaniec Śląska”
  Głogów – głogowi -anin „mieszkaniec Głogowa”
  Anglia – Angl -ik „mieszkaniec Anglii”
  Chiny – Chiń -czyk „mieszkaniec Chin”
  Afryka – Afryk -ańczyk „mieszkaniec Afryki”Uwaga!
  Nazwy mieszkańców państw i regionów piszemy wielką literą,
  nazwy mieszkańców miast, wsi i osiedli – małą literą.
 • Nazwy żeńskie od męskich
  – tworzą je formanty: -ka-ica, -nica-owa-yni, np.
  kot – kot -ka „samica kota”
  słoń – słon -ica „samica słonia”
  uczeń – uczen -nica „dziewczyna uczeń”
  wójt –wójt -owa „żona wójta”
  mistrz – mistrz -yni „kobieta mistrz”
 • Nazwy wykonawców czynności
  – tworzą je formanty: -acz, -arz-ak-ca-nik-iciel-ec, np.
  grać – gr -acz „ten, kto gra”
  pisać – pis -arz „ten, kto pisze”
  śpiewać – śpiew -ak „ten, kto śpiewa”
  kierować – kierow -ca „ten, kto kieruje”
 • Nazwy narzędzi
  – tworzą je formanty: -ak-acz-aczka-nik-anik-arka-ałka, np.
  pisać – pis -ak „to, czym się pisze”
  rozpylać – rozpyl -acz „to, czym się rozpyla”
  kopać – kop -aczka „to, czym się kopie”
  palić – pal -nik „to, czym/na czym się pali”
  rozpuszczać – rozpuszcz -alnik „to, czym/w czym się rozpuszcza”
 • Nazwy miejsc,
  w których się coś robi – tworzą je formanty: -nia-arnia-alnia-isko, np.
  pracować – pracow -nia „miejsce, gdzie się pracuje”
  prać – pral -nia „miejsce, gdzie się pierze”
  palić – pal -arnia „miejsce, gdzie się pali”
  kopać – kop -alnia „miejsce, gdzie się kopie”
  wysypywać – wysyp -isko „miejsce, gdzie się wysypuje (śmieci)”
 • Nazwy nosicieli cech
  – tworzą je formanty: -ec-ek-ka-ak-ik-as-us, np.
  mądry – mędrz -ec „ten, kto jest mądry”
  skąpy – skąpie -ec „ten, kto jest skąpy”
  śmiały – śmiał -ek „ten, kto jest śmiały”
  młody – młodz -ik „ten, kto jest młody”
 • Nazwy cech
  – tworzą je formanty: -ość-ota, np.
  stary – star -ość „cecha człowieka, który jest stary”
  głupi – głup -ota „cecha człowieka, który jest głupi”
  zielony – zieleń -Ø „cecha czegoś, co jest zielone”

Ćwiczenia: 1,2,3,4,6 s. 288 (podręcznik), 7,9,10, 11,12 s. 54-55 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa VIII B

Temat: Mówimy i piszemy poprawnie , czyli jak unikać błędów
językowych.

 1. Notatka sporządzona na podstawie „Nowej wiadomości” ze stron 295, 297, 298.
 2. Ćwiczenia: 1,2,3,4,5 s. 296 (podręcznik), zeszyt ćwiczeń- strony 65-67.

09.06.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Kim był Odys? (L. Staff „Odys”)

– Obejrzyj reprodukcję:

– Przeczytaj informację „Kilka słów o bohaterze”. Przepisz pierwsze zdanie.

– Obejrzyj prezentację: https://prezi.com/gmof8fqcnlin/wedrowka-odyseusza/

– Przeczytaj wiersz L. Staffa „Odys”.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 6, str. 265.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Piękna książka o „Księdze” jeszcze piękniejszej- A. Kamieńska „Książka nad książkami” (fragment).

– Przeczytaj krótką opinię (www.biblionetka.pl/art.aspx?id=45475) o  książce A. Kamieńskiej:

„Chyba niewielu ludzi może uczciwie się przyznać, że przeczytało „Biblię” w całości. Pewnie znajdą się chrześcijanie niewiedzący, kim była Debora, Judyta czy Elizeusz. Żeby poznać „Biblię”, trzeba chęci i wysiłku. Nie mówię tu o dogłębnym badaniu „Pisma Świętego”, ale o bliższym zapoznaniu się z tą „Książką nad książkami”. Bo wielu rzeczywiście uważa ją za najważniejszą. Dla chrześcijan to podstawa wiary, dla ludzi innych wyznań (lub ateistów), zwłaszcza tych zamieszkujących Europę, to źródło motywów, coś, na czym opiera się nasza kultura. Dlatego, jeśli już nie przeczytać w całości, to wypada znać „Biblię” chociaż pobieżnie.
Tu bardzo pomocna może okazać się książka Anny Kamieńskiej. „Książka nad książkami” opowiada właśnie o „Najważniejszej Księdze”. Jest to zbiór opowieści ze „Starego Testamentu”, od opisu stworzenia świata do historii proroka Jonasza, połkniętego przez rybę. Są tu opowieści o Abrahamie, Mojżeszu, Jakubie, Józefie, Gedeonie, Rut, Dawidzie, Salomonie i innych. Każdy rozdział zaczyna się cytatem z „Biblii”. Co jakiś czas w tekst wplatane są fragmenty psalmów i mądrości Koheleta.
Kamieńska była poetką. Cała jej książka, choć pisana prozą, jest na swój sposób poetycka. Biblijne historie są opowiadane naprawdę bardzo obrazowo i pięknie.
Nie przeczytałam w całości „Starego Testamentu”. Ale „Książka nad książkami” częściowo uzupełniła braki w mojej biblijnej wiedzy. Mimo to, „Biblii” nie zastąpi. Za to natchnęła mnie do postanowienia, że przeczytam całe „Pismo Święte”.”

– Przepisz zaznaczone (tłustym drukiem) fragmenty.

– Przeczytaj fragment książki zamieszczony w podręczniku- str. 242- 243.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1-7, str. 243- 244.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Słowotwórstwo- powtórzenie i utrwalenie wiadomości. (2 godz.)

– Przeczytaj „Przypomnienia”- str. 254- 257.

– Odpowiedz na pytania:

 1. Czym jest wyraz podstawowy?
 2. Czym jest wyraz pochodny?

– Wyjaśnij pojęcia (podaj po 1 przykładzie):

 1.  temat słowotwórczy/ podstawa słowotwórcza,
 2.  formant,
 3. przedrostek,
 4.  przyrostek,
 5.  wrostek,
 6.  formant zerowy,
 7.  kategoria słowotwórcza,
 8.  rodzina wyrazów,
 9.  rdzeń,
 10.  wyrazy pokrewne,
 11.  oboczność,
 12.  rdzenie oboczne,
 13.  wyrazy złożone (złożenia, zrosty, zestawienia).

– Przepisz do zeszytu:

Analiza słowotwórcza wyrazu pochodnego:

1. wyraz pochodny: tabliczka,

2. znaczenie słowotwórcze/ parafraza słowotwórcza (z użyciem wyrazu podstawowego !): „mała tablica”,

3. zestawienie wyrazów podstawowego i pochodnego: tablica -> tabliczka (oboczności- c:cz)

4. podstawa słowotwórcza: tablicz-

5. formant: -ka (przyrostek)

6. kategoria słowotwórcza: nazwa zdrobniała (zdrobnienie).

– Dokonaj analizy słowotwórczej (jak wyżej) wyrazów pochodnych: nauczyciel, mędrzec, ładowarka.

– Wykonaj ćwiczenia: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12, str. 255- 258.

Klasa VII A i B

Temat:Jak w rodzinie- relacje między wyrazami.

PPT - Słowotwórstwo w ćwiczeniach PowerPoint Presentation, free ...
Słowotwórstwo część 5 - Rodzina wyrazów - YouTube

Podaj definicję słowotwórczą podanych wyrazów pochodnych, wypisz rdzenie oboczne i oboczności:

Słowotwórstwo. Podstawowe informacje. | AleKlasa

Ćwiczenia: „Na rozgrzewkę,1, 2 s. 290.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń s. 59.

10.06.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: W świecie mitów…

 – Przypomnij sobie definicję „mitu” i „mitologii” (zapis w zeszycie).

– Zapoznaj się z tekstami informacyjnymi i ilustracjami, str. 266- 267.

– Przepisz 2 zdania ze wstępu do tematu- str. 266.

– Uzupełnij zapisy:

 • Zeus (Jowisz)- władca wszystkich bogów, pan błyskawic i pogody;
 • Achilles-
 • Atena- córka Zeusa; bogini mądrości, obrończyni słusznej sprawy i miast zdradziecko napadniętych oraz patronka wojny sprawiedliwej;
 • Artemida-
 • Posejdon (Neptun)-
 • Hades-
 • Tartar-
 • Meduza-
 • Minotaur-
 • Orfeusz- król Tracji i śpiewak; mąż pięknej Eurydyki;
 • Eurydyka-
 • Wenus (Afrodyta)-
 • Odyseusz-
 • Muzy- dziewięć córek Zeusa mieszkających na łąkach w górach u stóp Olimpu;
 • Apollo-
 • Syreny- morskie stwory, pół-kobiety, upierzone od pasa, szponami trzymały się skał i trzepotały skrzydłami; o pięknym głosie, którym wabiły żeglarzy, a ich roztrzaskane o skały ciała pożerały;
 • Augiasz- król Elidy, posiadający olbrzymie stada bydła i stajnie mocno zanieczyszczone przez to bydło;
 • Herakles (Herkules)-
 • Melpomena- „śpiewająca”; muza tragedii; atrybut – smutna maska
 • Midas-
 • Dedal- ojciec Ikara; Ateńczyk, budowniczy labiryntu dla Minotaura;
 • Prometeusz- jeden z tytanów; ulepił z gliny i łez pierwszego człowieka, a duszę dał mu z iskier skradzionych z rydwanu słońca; podarował ludziom ogień;
 • Syzyf-
 • Tantalos (Tantal)-
 • Zefir-
 • Demeter-

–  Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych, które mają swoje źródło w mitologii:

 1. kraina cieni- świat zmarłych,
 2. męki Tantala-
 3. olimpijski spokój-
 4. pięta Achillesa/ Achillesowa-
 5. przenieść się na Pola Elizejskie-
 6. róg obfitości-
 7. stajnia Augiasza-
 8. syzyfowa praca-
 9. koń trojański-
 10. tytaniczna praca-

– Ułóż zdania z  trzema związkami frazeologicznymi, np. Pokój mojego brata jest jak stajnia Augiasza.

– Wykonaj ćwicz. 3- str. 268.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Przypowieść ewangeliczna i jej cechy. Analiza „Przypowieści o siewcy” (Mt 13,1-8).

(2 godz.)

– Przepisz do zeszytu:

 • Alegoria- rodzaj metafory, personifikacji, mającej charakter rozbudowanego obrazu, który oprócz swego dosłownego znaczenia (bezpośrednio przedstawionego) ma jeszcze drugie znaczenie (ukryte, domyślne, zwane „alegorycznym”, odnoszące się najczęściej do ogólnych pojęć, np. życie, dobro, miłość…), tzw. „drugie dno”.

Alegoryczny  charakter mają zwykle przysłowia, bajki i przypowieści.

 • Przypowieść (inaczej „parabola”)- narracyjny utwór dydaktyczny, którego forma służy właściwemu odczytaniu alegorycznego znaczenia przedstawionego obrazu świata, przekazaniu prawd moralnych, religijnych czy filozoficznych.

 Przypowieść ma dwa znaczenia:

– dosłowne (literalne, widoczne na zewnątrz),

– ukryte (domyślne, zwane alegorycznym, tzw. „drugie dno”).

Przypowieść ewangeliczna– opowiadanie mające na celu wyjaśnienie za pomocą obrazu (porównania) tajemnicy Królestwa Bożego, jego istoty i wymagań stawianych człowiekowi. Aby dobrze zrozumieć sens przypowieści ewangelicznej, należy przejść od znaczenia dosłownego do alegorycznego („drugiego dna”).

Cechy przypowieści ewangelicznej:

– oszczędność słów, podkreślających tylko rzeczy istotne, zaczerpnięte z życia codziennego,

– sytuacje i sylwetki postaci uchwycone krótko i zwięźle,

– forma i treść prosta, wymowna, obrazowa, a jednocześnie zagadkowa, wymagająca wyjaśnień,

– trafne podanie za pomocą porównania jakiejś prawdy ogólnej w formie krótkiej maksymy lub przysłowia,

– apelowanie do sumienia oraz wzbudzanie współczucia dla biednych i nieszczęśliwych.

Przypowieści ewangeliczne (ewangelia= dobra nowina, wiadomość):

– uczą godnie żyć, ukazując prawdy moralne, wzory osobowe, postawy dobra i zła oraz motywy postępowania ludzi,

– obrazują ludzkie uczucia i obyczaje oraz życie codzienne.

– Przeczytaj „Przypowieść o siewcy”- str. 251.

– Wykonaj ćwiczenia: 1-3, str. 251.

– Wydrukuj i wklej do zeszytu (lub przepisz):

Znaczenia dosłownesiewcaziarno i jego siewziarno, które padło na drogęziarno, które padło na skałęziarno, które padło między ciernieziarno, które padło na żyzną glebę
Ukryte znaczenia przenośnePan Bóg, Pan JezusSłowo Boże: przekazywanie tajemnic mądrości i nauki Bożej (skierowane jest- bez wyjątku- do każdego człowieka,  każdy ma prawo je poznać)ludzie (słuchacze), którym diabeł zabiera Słowo Boże z serca, zanim zdążą je zrozumieć i przyjąćludzie, którzy z radością przyjmują Słowo Boże, ale tylko przez chwilę w nie wierzą, stosują się do niego, a gdy przychodzą pokusy, próby- odrzucają jeludzie, którym troski i zmartwienia lub bogactwa i pogoń za dobrami materialnymi zagłuszają Słowo Bożeludzie, którzy wysłuchują Słowa Bożego i zachowują je, żyjąc uczciwie i szlachetnie na chwałę Bożą (pomimo swoich słabości i przeciwności życiowych okazują się wytrwałymi, cierpliwymi i pokornymi
Przykłady współczesnych odczytańnauczyciel, mistrz, Pan Bógmądrość, wiedza, nauka i ich przekazywaniesłabość, brak wysiłku, niechęć, lenistwo…powierzchowność, chwilowy entuzjazm, tzw. słomiany zapał…pokusy doczesności (np. konsumpcjonizm), troski życia codziennego (np. choroby, problemy rodzinne)…chęć zgłębienia (rozumienia) nauczania/ przekazu, Słowa Bożego, potrzeba dochowania wierności Panu Bogu

Klasa VIII B

Temat: Motywy literackie -powtórka przed egzaminem.

Do motywów literackich dopisz tytuł i autora dzieła, ewentualnie bohatera.

wykaz motywów

Połącz w pary bohaterów literackich z tytułami utworów.

Połącz w pary motywy literackie z tytułami utworów.

Prac domowa: Uporządkuj wiedzę. W tym celu zapoznaj się z treścią „Twojego niezbędnika” s. 303- 317.

Klasa VII A i B

Temat: Wyrazy złożone.

 1. Ćwiczenie „Na rozgrzewkę”.
 2. Wyrazy złożone: złożenia, zestawienia, zrosty.
 • zestawienia – dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.:
  • czarna jagoda,
  • wieczne pióro,
  • panna młoda,
  • Morze Bałtyckie,
  • Nowy Sącz,
  • Boże Ciało,
  • Stare Miasto,
  • Zielona Góra,
  • Ocean Spokojny,
  • pierogi ruskie.
 • zrosty – dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np.
  • rzeczpospolita (rzecz + pospolita),
  • dobranoc (dobra + noc),
  • Białystok (Biały + stok),
  • karygodny (kary + godny),
  • Bogumiła (Bogu + miła)
 • złożenia – dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i, -y- np.
  • desk -o- rolka,
  • łam -i- główka,
  • włócz -y- kij,
  • pas -i- brzuch,
  • towar -o- znawca,
  • księg-o-zbiór,
  • dom -o- krążca,
  • list -o- nosz,
  • list -o- pad,
  • szar -o- bury,
  • czas -o- pismo
  • pięci -o- kąt

3. Ćwiczenia: 1, 2 s. 326 (podręcznik), 1,2,3,4,5 s. 65-66 (zeszyt ćwiczeń).

15.06.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Pisownia wyrazów obcych.

– Wykonaj ustnie ćwiczenie „Na rozgrzewkę”- str. 281.

– Przepisz „Nową wiadomość”- str. 281.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1- 5, str.281- 282.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Przed egzaminem ósmoklasisty… Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności (D. Ryń „Decyzje”).

– Przeczytaj tekst „Decyzje”- str. 261.

– Wykonaj ćwiczenia:  1- 10, str. 262.

(Uwaga: w ćwicz. 10 sporządź tylko plan wypracowania: wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

Życzę wszystkim powodzenia podczas jutrzejszego egzaminu!

Klasa VII B

Temat: Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu.

 1. Przeczytaj biografię Aleksandra Fredry:

Aleksander Fredro

1793–1876

jeden z najznakomitszych polskich komediopisarzy, pamiętnikarz, poeta i bajkopisarz, także społecznik, żołnierz i polityk, pochodził z galicyjskiej rodziny średnioszlacheckiej. Fredro to także utalentowany gracz karciany, wielbiciel spotkań towarzyskich, aktywny uczestnik balów, barwna postać życia społeczno‑kulturalnego, doskonały obserwator czasów mu współczesnych. Pisarz nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia, nie chodził do szkół publicznych, nie studiował na uniwersytecie, ale otrzymał edukację domową od pobłażliwego guwernera, Płachetki. Ten uczył młodego Fredrę tylko muzyki, francuskiego i znajomości obyczajów.

Aleksander Fredro brał udział w wojnach napoleońskich, co stało się dla pisarza wielką szkołą życia, świata i historii. Tak Fredro napisał o początkach swego życia wojskowego:

Pisarz odwiedził także Paryż (przebywał tam w latach 1850–1855), gdzie poznał Adama Mickiewicza. Fredro miał okazję bywać we wspaniałym paryskim teatrze, który wpłynął niewątpliwie na jego twórczość komediową. W 1828 roku Aleksander Fredro ożenił się z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową i osiadł pod Lwowem. Prowadził aktywną działalność obywatelską i kulturalną, został posłem do Sejmu Stanowego w  Galicji, walczył z władzami austriackimi o wprowadzenie języka polskiego do szkół i urzędów, współpracował z instytucjami naukowymi i lwowskimi teatrami. Fredro był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pisarz został honorowym obywatelem Lwowa i członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Sztuki komediowe autorstwa Fredry wciąż cieszą się dużym powodzeniem i nawet w czasach współczesnych są wystawiane w wielu polskich teatrach. Do najbardziej popularnych dzieł tego pisarza należą: Damy i huzary, Pan Jowialski, Śluby panieńskie, Mąż i żona, Dożywocie, Cudzoziemszczyzna i Zemsta.Ciekawostka

Pomnik Aleksandra Fredry powstał w 1879 roku we Lwowie. Jego twórcą był Leonard Marconi. Po wybuchu II wojny światowej pomnik został przewieziony do Wilanowa, a stamtąd – w 1956 roku – przeniesiono go do Wrocławia, gdzie stoi do czasów obecnych.

2. Poznaj genezę „Zemsty”. Przepisz notatkę do zeszytu.

Zemsta Aleksandra Fredry powstała w 1833 roku, została wystawiona na scenie we Lwowie w 1834 roku. Dzieło opublikowano cztery lata później – w 1838 roku. Utwór nawiązuje do autentycznego konfliktu, związanego z podziałem zamku w Odrzykoniu – miejscu, w którym komediopisarz osiadł po ślubie z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. Połowę zamku Fredro otrzymał w posagu, natomiast druga połowa należała do innej rodziny. Z dokumentów majątkowych tego rejonu wynika, że w XVII wieku w Odrzykoniu toczył się proces między sąsiadami zamieszkującymi dolny i górny zamek: Piotrem Firlejem i Janem Skotnickim. Osią niezgody stały się m.in. rynny zalewające dolną część zamku oraz… mur. Długi konflikt zakończył ślub dzieci przedstawicieli obu rodzin: syna wojewody lubelskiego – Mikołaja Firleja i córki kasztelana połanieckiego – Zofii Skotnickiej.

3. Ciekawostka:

Zemsta Źródło: Zemsta, 1866, afisz teatralny, domena publiczna.
ZemstaZemsta, 1866, afisz teatralny, domena publiczna

W czasach zaborów słowo „zemsta” kojarzyło się z zemstą na wrogu. Dlatego też cenzura narzuciła rozszerzenie tytułu, aby nie wywoływał on tak jednoznacznych skojarzeń. Zasugerowano pisarzowi, aby zatytułował swoje dzieło: Zemsta za mur graniczny.

4. Zapoznaj się z budowa akcji w dramacie. Przepisz notatkę do zeszytu.

Ekspozycja – wyjściowy układ zdarzeń, z których wynikają dalsze; przedstawia główny konflikt utworu;
zapoznaje widza/czytelnika z miejscem akcji i postaciami, które występują w utworze.
Rozwinięcie – dalszy bieg wypadków zapoczątkowanych w ekspozycji.
Punkt kulminacyjny – moment dramatu, w którym konflikty narastają tak bardzo, że zdawałoby się brak
jest wyjścia z sytuacji.
Perypetie – zaskakujące, nagłe zmiany w losach postaci.
Rozwiązanie akcji – spadek napięcia w utworze, kiedy to konflikty zostają rozwiązane.

Aleksander Fredro. - ppt video online pobierz

5. Przyporządkuj wydarzenia do poszczególnych etapów akcji. 

 1. Cześnik chce poślubić Podstolinę.
 2. Cześnik oświadcza się Podstolinie, zostaje przyjęty, przygotowuje wesele.
 3. Ten stan burzy kłótnia o naprawę muru granicznego.
 4. Wacław za sprawą Papkina znajduje się w zamku Cześnika, tam spotyka Podstolinę, ucieka.
 5. Rejent pisze oskarżenie, zawiera umowę z Podstoliną, ta zrywa zaręczyny z Cześnikiem.
 6. Cześnik i Rejent żyją w niezgodzie z powodu muru.
 7. Zaniechanie pojedynku.
 8. Wacław kocha Klarę, ich małżeństwu stoją na przeszkodzie rodzinne waśnie.
 9. Cześnik zwabia Wacława do zamku.
 10. Cześnik wyzywa Rejenta na pojedynek.
 11. Rejent zmusza syna do ożenku z Podstoliną.
 12. Za chwilę poleje się krew.
 13. Szczęście młodych jest zagrożone.
 14. Małżeństwo Wacława i Klary.
 15. Ogólna zgoda.

Klasa VII A

Temat: Mały Książę i jego świat.

 1. Przepisz tekst. Uzupełnij puste miejsca nazwiskiem „Saint-Exupery” w odpowiedniej formie. Sprawdź odmianę w słowniku nazw własnych.

Wielu sądzi, że Antoine de Saint- Exupery był najlepszym pisarzem wśród pilotów i najlepszym pilotem wśród pisarzy.

Nie wszyscy wiedzą, jak doszło do stworzenia postaci najsłynniejszego dziecka przybywającego na Ziemię z innej planety. „Mały Książę” powstał w Stanach Zjednoczonych w 1942 roku. Do napisania książki namówił ………………………. jego amerykański wydawca. Podobno pomysł narodził się wtedy, gdy pisarz podczas spotkania w kawiarni narysował na serwetce postać małego chłopca. Wydawca namówił ………………………. do napisania i samodzielnego zilustrowania utworu dla dzieci. Materiału dostarczyły………………………… własne wspomnienia, między innymi z przymusowego lądowania na Saharze, gdzie spędził wraz z technikami pięć dni (od śmierci uratowała ………………… przechodząca w pobliżu karawana).

Niektórzy twierdzą, że róża przypiomina Consuelo-kobietę, z którą małżeństwo nie układało się …………………………. najlepiej. Również wygląd Małego Księcia jest nieprzypadkowy. Podobno ……………………….. był widywany w owiniętym wokół szyi długim szalu- takim samym, jaki można zobaczyć na ilustracji w książce.

2. Uzupełnij kartę pracy:

Klasa VIII B

Temat: Formy- wypowiedzi powtórka przed egzaminem.

Przypomnij sobie kompozycję różnych form wypowiedzi. Skorzystaj z załączonych materiałów.

W rozprawce należy postawić tezę (stwierdzenie) lub ustosunkować się do tezy zawartej w temacie wypracowania i skutecznie obronić swoje zdanie, podając przekonujące argumenty i przykłady. W poleceniu zwykle znajduje się informacja, jakie to mają być przykłady: np. z literatury, filmu, z własnych obserwacji. Przeczytaj więc dokładnie, kilka razy polecenie i temat. Bezpiecznie jest posłużyć się trzema przykładami, przy czym należy szerzej i wnikliwiej rozpisać przynajmniej jeden z nich. Twój wywód powinien doprowadzić do potwierdzenia tezy. Rozprawka ma czytelną, jasną budowę. Każdy kolejny argument powinien być napisany od nowego akapitu. Zastosuj słownictwo argumentacyjne, porządkujące wypowiedź. Pamiętaj, że w rozprawce: przedstawiasz swoje zdanie na określony temat i udowadniasz jego słuszność.
opowiadanie
Pisząc opowiadanie, trzeba zaprojektować elementy świata przedstawionego: czas i miejsce wydarzeń, bohaterów, kolejność wydarzeń. W opowiadaniu zawarte są opisy miejsca, opisy postaci, dialogi bohaterów. Kolejne wydarzenia powinny być zasygnalizowane charakterystycznym słownictwem: np. najpierw, później, nagle, wtem, w końcu. Bogate słownictwo i barwnie przedstawione wydarzenia powinny zainteresować odbiorcę.
charakterystyka
W charakterystyce przedstawiasz i opisujesz postać, a na koniec oceniasz ją. Jeżeli bohater przeszedł przemianę wewnętrzną, należy to uwzględnić i opisać. Wygląd postaci często ma znaczenie, ale nie zawsze. Trzeba to rozważyć. Podając cechy charakteru bohatera, należy zilustrować je odpowiednimi przykładami. W charakterystyce porównawczej należy wskazać podobieństwa i różnice porównywanych bohaterów i również dokonać ich oceny. Zwykle porównuje się bohaterów wyraźnie ze sobą kontrastujących np. Cześnik i Rejent albo Balladyna i Alina.

Użytkowe formy wypowiedzi:

Zaproszenie

 • 5 elementów: kto, kogo, na co, kiedy i gdzie zaprasza.
 • Elementy perswazyjne (wyrazy nakłaniające, zachęcające).

Ogłoszenie

 • Wszystkie niezbędne informacje jak najlepiej uszczegółowione np. o co lub o kogo chodzi, dane kontaktowe.
 • Elementy perswazyjne.

Reklama 

 • Środki perswazyjne (np. pytania retoryczne, wykrzyknienia, powtórzenia)
 • Pozytywne informacje o produkcie, usłudze.

Instrukcja 

 • Dokładny opis postępowania krok po kroku z uwzględnieniem kolejności czynności (najpierw, potem, następnie, po chwili).
 • Opis sposobu postępowania zasygnalizowany przysłówkami np. dokładnie, powoli, energicznie.
 • Formy bezokolicznika (np.wziąć, włączyć) lub czasowników w trybie rozkazującym (np. otwórz, przekręć).
 • Informacje podane w sposób zwięzły i precyzyjny.

Dedykacja 

 • Informacje: kto dedykuje, komu, dlaczego ( z jakiej okazji), gdzie, kiedy.
 • Treść dostosowana do adresata, informacje o więzi z osobą, której chcesz wręczyć prezent np. Kochanej, Sympatycznej, Drogiej, Szanownej.
 • Motto (opcjonalnie).

Podanie

 • W lewym górnym rogu: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, adres e-mail.
 • W prawym górnym rogu: miejscowość i data (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.
 • Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i datą złożenia podania: do kogo jest skierowane to podanie.
 • Treść podania: prośba i jej uzasadnienie.
 • Pod treścią podania, na dole po prawej stronie: zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku oraz czytelny własnoręczny podpis.
 • Jeżeli do podania chcemy dołączyć jakieś inne dokumenty: po lewej stronie pod hasłem “Załączniki” należy wypisać je w punktach.

CV (curriculum vitae – przebieg życia)

 • Nagłówek, dane osobowe.
 • Informacje o wykształceniu i przebiegu kariery zawodowej (w punktach i odwróconej kolejności chronologicznej – najpierw ostatnio ukończona szkoła).
 • Inne informacje np. znajomość języków obcych, zainteresowania dodatkowe umiejętności, odbyte kursy.

Życiorys

 • Forma przypominająca podanie.
 • Informacje: dane nadawcy, miejscowość, data, nagłówek.
 • Informacje o celu pisania życiorysu i przedstawienie wybranych faktów z życia.
 • Własnoręczny podpis.

List motywacyjny

 • Forma przypominająca podanie.
 • Dane nadawcy i adresata, miejscowość, data, nagłówek.
 • Informacja o przyczynie napisania listu (np. poszukiwanie pracy).
 • Informacje o cechach i kwalifikacjach kandydata (rodzaj autoreklamy).
 • Przedstawienie obustronnych korzyści w zakończeniu.
 • Własnoręczny podpis

List oficjalny

 • Dane nadawcy i adresata, miejscowość, data.
 • Nagłówek z bezpośrednim zwrotem do adresata.
 • Treść poprzedzona informacją o celu napisania pisma.
 • Własnoręczny podpis.

19.06.2020r. (pt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Obraz ogrodu w wierszu Juliana Tuwima „Czereśnie”.

– Przeczytaj wiersz „Czereśnie”- str. 318.

– Uzupełnij zapis:

 • Liczba strof w wierszu:…
 • Liczba wersów w strofie:…
 • Liczba zgłosek (sylab) w wersie:…
 • Rodzaj rymów:…  (dokładne/ niedokładne, żeńskie/męskie)
 • Środki stylistyczne:

– epitety: …

– porównania: …

– uosobienia (personifikacje): …

  – neologizmy artystyczne (nowe słowa tworzone/ wymyślone przez pisarzy i poetów; wzbogacają one wypowiedź literacką, podkreślają indywidualny styl artysty): …

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 2, 6 i 7, str. 318.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: ”Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”- o przesłaniu płynącym z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37).

– Kto to jest bliźni? Co to jest miłosierdzie?

– Przeczytaj przypowieść „Miłosierny Samarytanin”- str. 252- 253.

– Odpowiedz na pytania:

 • Kto jest narratorem?
 • Kto jest adresatem tekstu?

– Przepisz do zeszytu:

 • Przebieg wydarzeń:
 • Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha.
 • Obojętność przechodzącego obok kapłana.
 • Brak reakcji ze strony idącego drogą lewity.
 • Wzruszenie Samarytanina na widok cierpiącego człowieka.
 • Opatrzenie ran pobitego.
 • Zawiezienie nieszczęśnika do gospody i opieka nad nim.
 • Opłacenie pobytu w gospodzie i dalszej opieki nad rannym.

– Uzupełnij tabelę:

Kapłan i lewita (cechy i uczucia)Samarytanin (cechy i uczucia)
obojętność, …  miłosierdzie, …

– SENSY PRZENOŚNE PRZYPOWIEŚCI („drugie dno”):

 • Droga z Jerozolimy do Jerycha: …
 • Zbójcy-
 • Kapłan i lewita-
 • Samarytanin-

– Czego uczy nas ta przypowieść?

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: ”Prośba” Anny Kamieńskiej…

– Przeczytaj notkę biograficzną dotyczącą Anny Kamieńskiej- str. 197.

– Przeczytaj wiersz „Prośba”- str. 197.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 2 i 3- str. 197.

22.06.2020r. (pon.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Nadzieja i pocieszenie w „Wielkanocnym pacierzu” ks. Jana Twardowskiego.

– Znajdź w internecie biografię ks. Jana Twardowskiego.

– Zapisz w zeszycie 5-6 zdań o tym poecie.

– Przeczytaj wiersz „Wielkanocny pacierz”- str. 336- 337.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 2, 4, 5 i 6- str. 337.

Uwaga: zdjęcia pracy domowej przyślijcie do środy wieczorem.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu literatury i wiedzy o kulturze.

– Na podstawie poznanych lektur uzupełnij niżej podaną kartę pracy:

– Przeczytaj i przepisz do zeszytu:

Klasa VIII B

Temat: Jeszcze o błędach językowych, czyli praktyka czyszczenia języka.

 1. Obejrzyj film:

https://youtu.be/1N4CCjNpS3I

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń: 6, 7, 8, 9, 10 s. 67-68.

Klasa VII A

Temat: Planeta Małego Księcia.

 1. Uzupełnij informacje na temat planety Małego Księcia.

Nazwa:

Wielkość:

Historia Odkrycia:

Roślinność:

Elementy przyrody nieożywionej:

Przedmioty używane przez Małego Księcia:

Czynności, które musi wykonywać osoba odpowiedzialna za planetę:

Najcenniejszy skarb Małego Księcia na planeciea:

2. A) Wypisz z lektury informacje o niebezpieczeństwie, które zagraża planecie Małego Księcia.

B) Odpowiedz na pytania:

 • do czego podobne są kiełkujące baobaby?
 • Co- twoim zdaniem- symbolizują baobaby?

C) Co jest twoim baobabem i jak z nim walczysz? Napisz o tym kilka zdań.

Klasa VII B

Temat 1: „Tu mieszkamy jakby sowy”- bohaterowie „Zemsty”.

 1. Narysuj zamek. Wymienione postacie przyporządkuj do stron zamku, które podpiszesz cytatem:

I „Ojciec Klary/ Kupił ze wsią zamek stary…[…]/ Tu mieszkamy jakby sowy”;

II ” Lecz co gorsza, że połowy/ Drugiej zamku- czart dziedzicem,/ Czy inaczej: Rejent Milczek[…]”.

Postacie: Cześnik, Klara, Rejent, Wacław, Podstolina, Papkin, Dyndalski, Śmigalski, Perełka.

2.Wymień te cechy postaci, o których informują ich nazwiska.

Raptusiewicz-

Milczek-

3. Do objaśnień dopisz tytuły, którymi posługują się bohaterowie „Zemsty”:

……………………………- dawny urzędnik dworski usługujący królowi przy stole, podający czaszę, czyli puchar. Z czasem ta funkcja zanikła, pozostał tylko tytuł.

…………………………..- w dawnej Polsce urzędnik zarządzający kancelarią sądową, odpowiednik dzisiejszego notariusza.

…………………………….- tytuł po mężu; w dawnych czasach podstoli był urzędnikiem dworskim usługującym przy stole królewskim lub książęcym; później był to tylko tytuł honorowy.

4. Narysuj szlachcica i podpisz elementy stroju szlacheckiego (skorzystaj z poniższej ilustracji):

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pm9.legionowo.pl%2Findex.php%3Fcmd%3Daktualnosci%26opt%3Dpokaz%26id%3D214&psig=AOvVaw1MUMoraz5X0ysWFW0hY0r5&ust=1592895972927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLityInulOoCFQAAAAAdAAAAABAb

Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie

Temat 2: „Wprzód w morzu wyschnie woda,/ Nim tu u nas będzie zgoda”- konflikt Cześnika z Rejentem.

 1. Jakie zamiary miał Cześnik wobec Rejenta, a jakie Rejent wobec Cześnika? Odpowiedzi szukaj w akcie I(scena II) i i w akcie III (scena I).
 2. W aktach II i III wyszukaj odpowiedzi Cześnika i Rejenta na słowa Wacława, które są propozycją powrotu do sąsiedzkiej zgody. Porównaj te odpowiedzi i skomentuj je. Zwróć uwagę na to, który z bohaterów mówi to, co naprawdę myśli.

3. Uzupełnij tabelę. W tym celu wpisz działania bohaterów, które były reakcją na zachowanie przeciwnika, a w końcu doprowadziły do zgody.

działania Cześnikadziałania Rejenta
każe spędzić robotników z muru, aby odpowiedzieć na zaczepkę Rejenta i pokazać mu, kto rządzi na zamku;rozkazuje naprawić mur graniczny, aby uniemożliwić potajemne spotkania Klary i Wacława oraz dokuczyć sąsiadowi;ZGODAZGODA

4. Wyjaśnij tytuł utworu. Napisz, kto na kim i za co się zemścił.

23.06.2020r. (wt.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o wybranych formach wypowiedzi pisemnej.

– Przeczytaj, wydrukuj,  podkreśl najważniejsze informacje i wklej do zeszytu:

 • opowiadanie twórcze,
 • charakterystyka postaci,
 • sprawozdanie,
 • opis przeżyć wewnętrznych.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Przesłania płynące z „Przypowieści o talentach” oraz z „Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych”.

– Przeczytaj „Przypowieść o talentach”- str. 254.

– Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 2, 3 i 6- str. 255

– Przeczytaj „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”- str. 255- 256.

– Wykonaj pisemnie.ćwiczenia: 1- 4, str. 256.

Klasa VIIIa- I. Wrzosek

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wybranych formach wypowiedzi pisemnej.

– Przeczytaj i przypomnij sobie zasady redagowania niżej podanych form wypowiedzi pisemnej:

 • rozprawka,
 • charakterystyka postaci,
 • opis sytuacji,
 • opowiadanie twórcze.

Klasa VII B

Temat: Ogień jeden, woda drugi- charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Uzupełnij rysnotatkę:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zemsta-charakterystyka-por%C3%B3wnawcza.jpg

Klasa VII A

Temat: „Byłem za młody, aby umieć ją kochać”. Róża i Mały Książę.

 1. Uzupełnij tabelę, wpisując cytaty z utworu.
Jak się zachowywała i co mówiła róża?Jak reagował Mały Książę?
„Starannie dobierała barwy. Ubierała się wolno, dopasowywała płatki jeden do drugiego”.
„I oto ona- która tyle trudu włożyła w swój staranny wygląd- powiedziała ziewając:
-Ach dopiero się obudziłam… Przepraszam bardzo… Jestem jeszcze nieuczesana”.
„-Byłam niemądra- powiedziała mu.
-Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy”.

2. Co mogłaby powiedzieć róża na poniższe pytania? Wymyśl odpowiedzi zgodne z treścią utworu.

Sztuka uwodzenia Małego Księcia

 • Jak przyciągnąć uwagę Małego Księcia?
 • W którym momencie najlepiej rozkwitnąć?
 • Jak utrzymać zainteresowanie Małego Księcia swoją osobą?

3. Zagadka. Co to było?

.…………………….- to kryło się pod drobnymi sztuczkami i podstępami róży. Mały Książę żałował, że nie potrafił tego dostrzec.

4. Po opuszczeniu planety Mały Książę ciągle myślał o swojej róży. Napisz, jakim sytuacjom z wędrówki Małego Księcia towarzyszą wymienione uczucia.

Poczuł się oszukany przez różę.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Uświadomił sobie, że róża jest krucha, delikatna i miał wyrzuty sumienia, że ją opuścił.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zrozumiał, że jego róża jest wyjątkowa i poczuł się za nią odpowiedzialny.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bał się o bezpieczeństwo róży.

………………………………………………………………………………………………………………………………

5. W imieniu róży napisz kartkę pocztową, w której spróbujesz namówić Małego Księcia do powrotu na planetę B-612. Podaj przynajmniej dwa powody, które zachęciłyby Małego Księcia do powrotu.

Kartka Pocztowa CP 432 1970 czysta 7477503609 - Allegro.pl

24.06.2020r. (śr.)

Klasa VIa- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie wiadomości o wybranych formach wypowiedzi pisemnej.

– Wykonaj kolejne- podane wczoraj- zadania dotyczące wybranych form wypowiedzi pisemnej.

Klasa VIb– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Powtórzenie wiadomości o wybranych formach wypowiedzi pisemnej.

– Przeczytaj, wydrukuj,  podkreśl najważniejsze informacje i wklej do zeszytu:

 • opowiadanie twórcze,
 • charakterystyka postaci,
 • sprawozdanie,
 • opis przeżyć wewnętrznych.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Podsumowanie pracy w klasie VIb. Oceny za zachowanie. Bezpieczeństwo w czasie wakacji.

– Oceny roczne z poszczególnych przedmiotów i za zachowanie są w e- dzienniku. Mam nadzieję, że wszyscy już je znacie i jesteście zadowoleni z końcowych efektów swojej pracy w klasie VIb. Wszystkim gratuluję i dziękuję! Już teraz życzę wspaniałych, dobrych wakacji.

– Obejrzyj filmy:

Klasa VII A

Temat 1: W niezwykłej podróży z Małym Księciem.

 1. Uzupełnij kartę pracy:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82y-Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99-2-1-1024×724.jpg

Temat 2 : „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. O przyjaźni.

 1. Sformułuj wskazówki w formie zdań rozkazujących.

Aby kogoś oswoić (według lisa)

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

Aby zdobyć przyjaciela (według ciebie)

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

2. Uzupełnij zgodnie z treścią utworu (rozdziały XXI-XXV).

Oswojenie:

 • korzyści:
 • odpowiedzialność:
 • ryzyko:

3. Co było tajemnicą lisa? Zacytuj odpowiedni fragment utworu.

4. Jeżeli jest tak, jak powiedział lis, to na co- twoim zdaniem- nie należy zwracać uwagi, poznając drugiego człowieka? W kilku zdaniach odpowiedz na to pytanie.

Klasa VII B

Temat: Rodzaje komizmu w „Zemście”.

 1. Odszukaj w „Zemście” scenę, w której Papkin wyznaje Klarze miłość, i uzupełnij tabelkę.
PróbyŻądanie KlaryCechy Papkina, które uniemożliwiają spełnienie żądań Klary
Próba posłuszeństwa
Próba wytrwałościlubił wino, dobre jedzenie (wprosił się na śniadanie do Cześnika, żądał wina u Rejenta)
Schwytać i przyprowadzić krokodyla

2. Wypisz z tekstu cytat informujący o tym, które żądanie Klary było dla Papkina najtrudniejsze do spełnienia.

3. Odpowiedz, w jakim celu Klara postawiła przed Papkinem takie żądania.

4. Uzupełnij tekst:

Wątek miłosny w „Zemście”

Wacław i Klara nie mogą się pobrać z powodu…(1)Wacław uznał, że powinni potajemnie…(2), ale…(3) Wacław, chcąc być bliżej Klary,….(4) Kiedy mu się udało, starał się przekonać Raptusiewicza do… (5) Kiedy Klara spotkała Wacława,…(6) Ukochany jednak przekonał ją, aby… (7) Dziewczyna postanowiła poprosić o pomoc…(8) Jednak Wacław rozpoznał w niej…(9), więc…(10) Tymczasem Rejent, pragnący za wszelką cenę zrobić na złość Cześnikowi, uznał, że….(11), i uzyskał zgodę….(12) To spowodowało reakcję Cześnika, który zaplanował, że…(13)Zwabił Wacława do zamku, pisząc…(14) Zmusił Wacława do poślubienia…(15) Dzięki temu miłość Wacława i Klary kończy się…(16), co prowadzi do…(17)

5. Zapoznaj się z treścią notatki i przepisz ją do zeszytu. Podaj przykłady komizmu z „Zemsty”.

Rodzaje komizmu

Komizm słowny wypływa z gry słów, opiera się często na omyłkach słownych.

Komizm sytuacyjny wiąże się z zabawnymi sytuacjami, zdarzającymi się w nieodpowiednich momentach.

Komizm postaci wypływa najczęściej z rozbieżności między zachowaniem a słowami bohatera.

Klasa VIII B

Temat: Środki językowe w tekstach.

Rozwiąż test- Zestaw 1- ze stron 114-118 w zeszycie ćwiczeń.

25.06.2020r. (czw.)

Klasa VIa i VIb- I. Wrzosek 

e-mail: [email protected]

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku.

 • Części mowy:

http://agnieszkakochan.pl/wp-content/uploads/2017/09/czesci-mowy_62911.pps

 • Części zdania:

Błędy językowe, które popełnia każdy z nas – wersja rozszerzona – zachęcam do lektury! 🙂

Klasa VIIIa– I. Wrzosek 

e-mail: [email protected] 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku.

 • Wypowiedzenia pojedyncze.
 • Wypowiedzenia złożone współrzędnie i podrzędnie (rodzaje zdań współrzędnie złożonych i rodzaje zdań podrzędnych).
 • Wypowiedzenia wielokrotnie złożone- analiza.
 • Fonetyka (litera, głoska, sylaba, akcent, głoski: dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, spółgłoski twarde i miękkie, upodobnienia fonetyczne, uproszczenia grup spółgłoskowych…).
 • Słowotwórstwo (analiza słowotwórcza wyrazu pochodnego).
 • Słownictwo (treść i zakres znaczeniowy wyrazu, synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy, dialekt i dialektyzmy…).

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem