Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Chemia

17 marca, 2020

klasa VII B, VII A

25.03.2020 (VII B), 27,03.2020 (VIIA)

TEMAT:Obliczenia stechiometryczne

Bardzo proszę o bardzo dokładne przeczytanie tematu lekcji ze stron 151-155. Następnie obejrzyjcie film znajdujący się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8. Jeżeli film jest niedostępny, to proszę wpisać w wyszukiwarce na yt – obliczenia stechiometryczne i uruchomić pierwszy filmik o tym tytule (autor-chemiczny chichot). Zadania z filmu wpiszcie do zeszytu. Jako pracę domową zróbcie zadanie 2 str 155. Jako potwierdzenie waszej pracy wyślijcie zdjęcia zapisów z zeszytu na messenger do mnie do 26.03.2020-VII B, do 27.03.2020- VII A. do godziny 15.00. Proszę, aby były czytelne dla mnie. Osoby, które prześlą dostają +, te które tego nie zrobią -. Po pięciu lekcjach będzie wstawiona ocena do dziennika. Trzymamy się wskazanego terminu. Proszę te informacje przekazywać sobie na waszych klasowych grupach na fb.

KLASA VIII A, 25.03.2020

Temat: Szereg homologiczny alkoholi

W zeszycie wpiszcie temat lekcji, przeczytajcie temat ze stron 138-141. Do zeszytu wpiszcie definicję pochodnych węglowodorów, alkoholi, wzór ogólny alkoholi, jak tworzy się nazwy, a następnie narysujcie tabelę z nazwami alkoholi i wzorami sumarycznymi, strukturalnymi, półstrukturalnymi (od metanolu do dekanolu). Pod tym linkiem znajduje się film jak tworzymy wzory alkoholi https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU. Praca domowa to zadanie 4 str. 141. Zdjęcia notatki z lekcji wraz z pracą domową proszę przesłać na messenger do 26.03.2020 do godziny 15.00. Będziecie otrzymywali +, jeśli zrobicie to w podanym terminie lub -, jeśli nie. Po 5-u lekcjach ocena zostanie wpisana do dziennika.

klasa VIII B

27.03.2020

Temat: Wlaściwosci i zastosowanie etynu.

Czytamy w podręczniku informacje ze stron 127-129. Wpisujemy do zeszytu właściwości i zastosowanie etynu. Oglądamy na yt film InfoPlus-Scenariusz nr 1 Chemia – Otrzymywanie acetylenu i badanie jego palności. W zeszycie opisujemy doświadczenie, tak jak już to robiliśmy (temat, rysunek, obserwacje, wnioski, równania reakcji- otrzymywania acetylenu w reakcji karbidu i wody i spalania niecałkowitego acetylenu). Następnie oglądamy film na yt InfoPlus-Scenariusz nr 1 Chemia- Wykazanie nienasyconego charakteru acetylenu. Również opisujemy to doświadczenie i piszemy reakcje addycji bromu do etynu (str 128 podręcznik) Na zdjęcia notatek z zeszytu czekam do piątku 27.03.202 do 16.00. Osoby, które prześlą w terminie otrzymają „+”, te które tego nie zrobią otrzymają ” -„. Po pięciu lekcjach pojawi się ocena w dzienniku. Zdjęcia przesyłamy na messenger.

30.03.2020

klasa VII A, VII B

TEMAT: Obliczenia stechiometryczne

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 44,45 strona 80 oraz 47 strona 81. Treść zadań wpisujemy do zeszytu. Należy zrobić zdjęcia notatki i wysłać na messenger do 30.03.2020 do godziny 16.00.

Zeszyt ćwiczeń w pdf macie na swoich grupach klasowych.

klasa VIII A

Temat: Etanol i metanol- alkohole monohydroksylowe

W zeszycie wpisujemy wzory, właściwości i zastosowanie alkoholi, których nazwy znajdują się w temacie lekcji.

klasa VIII B

Temat: Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem 

w zeszycie wykonujemy zadania z karty pracy (grupa A), którą będziecie mieli na waszej grupie klasowej.

01.04.2020

klasa VIII A

Temat: Etanol i metanol

Proszę obejrzeć film znajdujący się pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=T9VqdThfhjk oraz przeanalizować doświadczenia: 25 strona 144,26 strona 146. W zeszycie proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak etanol wpływa na organizm człowieka?

Zdjęcia notatki przesyłamy do 03.04.2020 do godziny 12.00.

klasa VII B

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Wykonujemy zadanie 49 strona 82 (zeszyt ćwiczeń). Zdjęcia notatki wysyłamy do 03.04.2020 do godziny 12.00.

03.04.2020.

KLASA VIII B

Temat: Szereg homologiczny alkoholi

W zeszycie wpiszcie temat lekcji, przeczytajcie temat ze stron 138-141. Do zeszytu wpiszcie definicję pochodnych węglowodorów, alkoholi, wzór ogólny alkoholi, jak tworzy się nazwy, a następnie narysujcie tabelę z nazwami alkoholi i wzorami sumarycznymi, strukturalnymi, półstrukturalnymi (od metanolu do dekanolu). Pod tym linkiem znajduje się film jak tworzymy wzory alkoholi https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU. Praca domowa to zadanie 4 str. 141. Zdjęcia notatki tej lekcji i tej z 30.03.2020 wraz z pracą domową proszę przesłać na messenger do 06.04.2020 do godziny 15.00.

KLASA VII A

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Wykonujemy zadanie 49 strona 82 (zeszyt ćwiczeń). Zdjęcia notatki wysyłamy do 06.04.2020 do godziny 12.00.

06.04.2020.

klasa VII A, VII B

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH”

W zeszytach wykonujemy 1,2,3,4,5 str. 158.

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.

klasa VIII A

Temat: Właściwości i zastosowanie gliceryny

Obejrzyjcie film

Napiszcie wzory i równania reakcji spalania glicerolu w zeszycie. Proszę również wypisać właściwości i zastosowanie gliceryny (strony 150-153).

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Etanol i metanol

Proszę obejrzeć film znajdujący się pod linkiem


https://www.youtube.com/watch?v=T9VqdThfhjk oraz przeanalizować doświadczenia: 25 strona 144, 26 strona 146. W zeszycie proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak etanol wpływa na organizm człowieka?

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.