Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Chemia

17 marca, 2020

klasa VII B, VII A

25.03.2020 (VII B), 27,03.2020 (VIIA)

TEMAT:Obliczenia stechiometryczne

Bardzo proszę o bardzo dokładne przeczytanie tematu lekcji ze stron 151-155. Następnie obejrzyjcie film znajdujący się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8. Jeżeli film jest niedostępny, to proszę wpisać w wyszukiwarce na yt – obliczenia stechiometryczne i uruchomić pierwszy filmik o tym tytule (autor-chemiczny chichot). Zadania z filmu wpiszcie do zeszytu. Jako pracę domową zróbcie zadanie 2 str 155. Jako potwierdzenie waszej pracy wyślijcie zdjęcia zapisów z zeszytu na messenger do mnie do 26.03.2020-VII B, do 27.03.2020- VII A. do godziny 15.00. Proszę, aby były czytelne dla mnie. Osoby, które prześlą dostają +, te które tego nie zrobią -. Po pięciu lekcjach będzie wstawiona ocena do dziennika. Trzymamy się wskazanego terminu. Proszę te informacje przekazywać sobie na waszych klasowych grupach na fb.

KLASA VIII A, 25.03.2020

Temat: Szereg homologiczny alkoholi

W zeszycie wpiszcie temat lekcji, przeczytajcie temat ze stron 138-141. Do zeszytu wpiszcie definicję pochodnych węglowodorów, alkoholi, wzór ogólny alkoholi, jak tworzy się nazwy, a następnie narysujcie tabelę z nazwami alkoholi i wzorami sumarycznymi, strukturalnymi, półstrukturalnymi (od metanolu do dekanolu). Pod tym linkiem znajduje się film jak tworzymy wzory alkoholi https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU. Praca domowa to zadanie 4 str. 141. Zdjęcia notatki z lekcji wraz z pracą domową proszę przesłać na messenger do 26.03.2020 do godziny 15.00. Będziecie otrzymywali +, jeśli zrobicie to w podanym terminie lub -, jeśli nie. Po 5-u lekcjach ocena zostanie wpisana do dziennika.

klasa VIII B

27.03.2020

Temat: Wlaściwosci i zastosowanie etynu.

Czytamy w podręczniku informacje ze stron 127-129. Wpisujemy do zeszytu właściwości i zastosowanie etynu. Oglądamy na yt film InfoPlus-Scenariusz nr 1 Chemia – Otrzymywanie acetylenu i badanie jego palności. W zeszycie opisujemy doświadczenie, tak jak już to robiliśmy (temat, rysunek, obserwacje, wnioski, równania reakcji- otrzymywania acetylenu w reakcji karbidu i wody i spalania niecałkowitego acetylenu). Następnie oglądamy film na yt InfoPlus-Scenariusz nr 1 Chemia- Wykazanie nienasyconego charakteru acetylenu. Również opisujemy to doświadczenie i piszemy reakcje addycji bromu do etynu (str 128 podręcznik) Na zdjęcia notatek z zeszytu czekam do piątku 27.03.202 do 16.00. Osoby, które prześlą w terminie otrzymają „+”, te które tego nie zrobią otrzymają ” -„. Po pięciu lekcjach pojawi się ocena w dzienniku. Zdjęcia przesyłamy na messenger.

30.03.2020

klasa VII A, VII B

TEMAT: Obliczenia stechiometryczne

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 44,45 strona 80 oraz 47 strona 81. Treść zadań wpisujemy do zeszytu. Należy zrobić zdjęcia notatki i wysłać na messenger do 30.03.2020 do godziny 16.00.

Zeszyt ćwiczeń w pdf macie na swoich grupach klasowych.

klasa VIII A

Temat: Etanol i metanol- alkohole monohydroksylowe

W zeszycie wpisujemy wzory, właściwości i zastosowanie alkoholi, których nazwy znajdują się w temacie lekcji.

klasa VIII B

Temat: Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem 

w zeszycie wykonujemy zadania z karty pracy (grupa A), którą będziecie mieli na waszej grupie klasowej.

01.04.2020

klasa VIII A

Temat: Etanol i metanol

Proszę obejrzeć film znajdujący się pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=T9VqdThfhjk oraz przeanalizować doświadczenia: 25 strona 144,26 strona 146. W zeszycie proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak etanol wpływa na organizm człowieka?

Zdjęcia notatki przesyłamy do 03.04.2020 do godziny 12.00.

klasa VII B

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Wykonujemy zadanie 49 strona 82 (zeszyt ćwiczeń). Zdjęcia notatki wysyłamy do 03.04.2020 do godziny 12.00.

03.04.2020.

KLASA VIII B

Temat: Szereg homologiczny alkoholi

W zeszycie wpiszcie temat lekcji, przeczytajcie temat ze stron 138-141. Do zeszytu wpiszcie definicję pochodnych węglowodorów, alkoholi, wzór ogólny alkoholi, jak tworzy się nazwy, a następnie narysujcie tabelę z nazwami alkoholi i wzorami sumarycznymi, strukturalnymi, półstrukturalnymi (od metanolu do dekanolu). Pod tym linkiem znajduje się film jak tworzymy wzory alkoholi https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU. Praca domowa to zadanie 4 str. 141. Zdjęcia notatki tej lekcji i tej z 30.03.2020 wraz z pracą domową proszę przesłać na messenger do 06.04.2020 do godziny 15.00.

KLASA VII A

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Wykonujemy zadanie 49 strona 82 (zeszyt ćwiczeń). Zdjęcia notatki wysyłamy do 06.04.2020 do godziny 12.00.

06.04.2020.

klasa VII A, VII B

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH”

W zeszytach wykonujemy 1,2,3,4,5 str. 158.

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.

klasa VIII A

Temat: Właściwości i zastosowanie gliceryny

Obejrzyjcie film

Napiszcie wzory i równania reakcji spalania glicerolu w zeszycie. Proszę również wypisać właściwości i zastosowanie gliceryny (strony 150-153).

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Etanol i metanol

Proszę obejrzeć film znajdujący się pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=T9VqdThfhjk oraz przeanalizować doświadczenia: 25 strona 144, 26 strona 146. W zeszycie proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak etanol wpływa na organizm człowieka?

Zdjęcia notatki przesyłamy do 08.04.2020.

08.04.2020.

klasa VIII A

Temat: Alkohole- podsumowanie wiadomości.

Wykonujemy następujące zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/77; 9/80; 10/81; 16/84; 22/86. Na zdjęcia czekam do 11.04.2020.

klasa VII B

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH”- część druga

W zeszytach wykonujemy 6,7,8,9 str. 158. Na zdjęcia czekam do 11.04.2020.

15.04.2020

klasa VIII A

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych

W zeszycie wyjaśniamy pojęcie: kwasy karboksylowe, piszemy wzór ogólny tej grupy związków chemicznych, a następnie rysujemy tabelę, w której wpisujemy nazwę systematyczną, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny . POMOŻE WAM W TYM FILM https://www.youtube.com/watch?v=lq071uxyAdU lub ten https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM. Na zdjęcia notatki czekam do 17.04.2020. Na zdjęciu powinien być temat lekcji, data, pojęcia, tabela. Trzymamy się podanego terminu.

klasa VII B

Temat: Woda- właściwości i rola w przyrodzie

W zeszycie wypisujemy właściwości wody, wymieniamy źródła zanieczyszczeń wody (str. 161, podręcznik) oraz odpowiadamy na pytanie: Jak racjonalnie gospodarować wodą?(str.164, podręcznik). Na zdjęcia notatki czekam do 17.04.2020. Na zdjęciu powinien być temat lekcji, data i to co w poleceniu. Trzymamy się podanego terminu.

17.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Metanol i etanol- alkohole monohydroksylowe

W zeszycie wpisujemy wzory, właściwości i zastosowanie alkoholi, których nazwy znajdują się w temacie lekcji. Zdjęcia notatki przesyłamy do 20.04.2020.

klasa VII A

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH”- część druga

W zeszytach wykonujemy 6,7,8,9 str. 158. Na zdjęcia czekam do 20.04.2020.

20.04.2020.

klasa VII A

Temat: Woda- właściwości i rola w przyrodzie

W zeszycie wypisujemy właściwości wody, wymieniamy źródła zanieczyszczeń wody (str. 161, podręcznik) oraz odpowiadamy na pytanie: Jak racjonalnie gospodarować wodą?(str.164, podręcznik). Na zdjęcia notatki czekam do 22.04.2020. Na zdjęciu powinien być temat lekcji, data i to co w poleceniu. Trzymamy się podanego terminu.

klasa VII B

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

W zeszycie wpisujemy wzory wody (str. 166, podręcznik) oraz pojęcia : dipol, emulsja, rozpuszczanie (str. 169) oraz odpowiadamy na pytanie- Jak przyspieszyć rozpuszczanie się substancji? Na zdjęcia notatki czekam do 22.04.2020.

Wykonujemy doświadczenie 25 (str.165), w którym możemy wykorzystać 4 dowolne substancje znajdujące się w domu. Nagrywamy film lub wykonujemy prezentację multimedialną. Wyniki swej pracy przesyłamy do 26.04.2020. W materiale proszę zawrzeć jak wykonane zostało doświadczenie, obserwacje i wnioski. Praca jest na ocenę. W razie pytań, proszę pisać na messenger.

klasa VIII A

Temat: Kwas metanowy i etanowy

W zeszycie wypisujemy wzory, właściwości i zastosowanie substancji, których nazwy podane są w temacie lekcji. Na zdjęcia notatki czekam do 22.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Gliceryna- właściwości i zastosowanie

Obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=KZkulDiEzVo

Napiszcie wzory i równania reakcji spalania glicerolu w zeszycie. Proszę również wypisać właściwości i zastosowanie gliceryny (strony 150-153). Na zdjęcia notatki czekam do 22.04.2020.

22.04.2020.

Temat: Kwas metanowy i etanowy (część II)

Zapoznajcie się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=vVImUdoN9X0. Na jego podstawie zapiszcie reakcję spalania i dysocjacji kwasu metanowego. Następnie opiszcie doświadczenia przedstawione w filmie według schematu: temat doświadczenia, rysunek, obserwacje, wnioski, równanie reakcji, nazwy produktów reakcji. Zwróćcie szczególną uwagę na sposób tworzenia wzorów i nazw soli pochodzących od niższych kwasów karboksylowych. Na zdjęcia notatki czekam do 24.04.2020.

klasa VII B

Temat: Rodzaje roztworów

Zapoznajcie się z tematem lekcji ze stron 170-176. Do zeszytu wpiszcie schemat ze strony 175 oraz pojęcia ze strony 176. Podajcie po dwa przykłady roztworu właściwego, koloidu i zawiesiny. Na zdjęcia notatki czekam do 24,04.2020.

24.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Alkohole- podsumowanie wiadomości

Wykonujemy następujące zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/77; 9/80; 10/81; 16/84; 22/86. Na zdjęcia czekam do 27.04.2020.

klasa VII A

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

W zeszycie wpisujemy wzory wody (str. 166, podręcznik) oraz pojęcia : dipol, emulsja, rozpuszczanie (str. 169) oraz odpowiadamy na pytanie- Jak przyspieszyć rozpuszczanie się substancji? Na zdjęcia notatki czekam do 27.04.2020.

Wykonujemy doświadczenie 25 (str.165), w którym możemy wykorzystać 4 dowolne substancje znajdujące się w domu. Nagrywamy film lub wykonujemy prezentację multimedialną. Wyniki swej pracy przesyłamy do 30.04.2020. W materiale proszę zawrzeć jak wykonane zostało doświadczenie, obserwacje i wnioski. Praca jest na ocenę. W razie pytań, proszę pisać na messenger.

27.04.2020.

klasa VII A

Temat: Rodzaje roztworów

Zapoznajcie się z tematem lekcji ze stron 170-176. Do zeszytu wpiszcie schemat ze strony 175 oraz pojęcia ze strony 176. Podajcie po dwa przykłady roztworu właściwego, koloidu i zawiesiny. Na zdjęcia notatki czekam do 29.04.2020.

klasa VII B

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie

Przeczytajcie uważnie temat lekcji ze stron 177- 182 (zwróćcie szczególną uwagę na rozpisane zadania krok po kroku). Przepiszcie tabelkę ze str. 177. Odpowiedzcie na pytanie: Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych i gazów wraz ze wzrostem temperatury? Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8. Zadnia z filmu wpiszcie do zeszytu (treść, rozwiązanie, odpowiedź). Na zdjęcia notatki czekam do 29.04.2020.

klasa VIII A

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe

Przeczytajcie uważnie temat lekcji ze stron 169-173. W zeszycie napiszcie wzory kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Na podstawie doświadczeń opisanych w podręczniku wypiszcie właściwości tych kwasów. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw. Reakcje z filmu wpiszcie do zeszytu. Na zdjęcia notatki czekam do 29.04.2020.

klasa VIII B

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych

W zeszycie wyjaśniamy pojęcie: kwasy karboksylowe, piszemy wzór ogólny tej grupy związków chemicznych, a następnie rysujemy tabelę, w której wpisujemy nazwę systematyczną, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny (od kwasu metanowego do dekanowego) . POMOŻE WAM W TYM FILM https://www.youtube.com/watch?v=lq071uxyAdU lub ten https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM. Na zdjęcia notatki czekam do 29.04.2020. Na zdjęciu powinien być temat lekcji, data, pojęcia, tabela.

29.04.2020.

klasa VIII A

Temat: Reakcje chemiczne różnych substancji z kwasami karboksylowymi

Wykonaj zadanie 3 i 4 str. 176. Pamiętaj o wartościowości grupy pochodzącej od kwasu (wynosi ona I) oraz innych pierwiastków (korzystaj z układu okresowego). Równania pisz według schematu: kwas+metal—-sól+wodór, kwas+ tlenek metalu——sól+woda, kwas+zasada—–sól+woda. Pomocne będą filmy https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA, https://www.youtube.com/watch?v=u5m2nj5z4-A. Na zdjęcia notatki czekam do 02.05.2020.

klasa VII B

Temat: Rozpuszczalność substancji- rozwiązywanie zadań.

Zróbcie zadanie 3,4,5 str. 183. Wykonując je wróćcie do filmu z poprzedniej lekcji. Na zdjęcia notatki czekam do 02.05.2020.

04.05.2020.

klasa VII B

Temat: Stężenie procentowe roztworów

Bardzo proszę, abyście zapoznali się z filmem https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE . Napiszcie w zeszytach na podstawie tego filmu definicję stężenia, wzór i jego wszystkie przekształcenia, a następnie zadania. Na zdjęcia notatki czekam do 05.05.2020.

klasa VII A

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie

Przeczytajcie uważnie temat lekcji ze stron 177- 182 (zwróćcie szczególną uwagę na rozpisane zadania krok po kroku). Przepiszcie tabelkę ze str. 177. Odpowiedzcie na pytanie: Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych i gazów wraz ze wzrostem temperatury? Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8. Zadnia z filmu wpiszcie do zeszytu (treść, rozwiązanie, odpowiedź). Na zdjęcia notatki czekam do 05.05.2020.

klasa VIII A

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

Proszę przygotować prezentację multimedialną o dwóch wybranych kwasach karboksylowych (jednym niższym , jednym wyższym). W prezentacji powinny się znaleźć nazwy (systematyczna i zwyczajowa), właściwości, zastosowanie, występowanie, ciekawostki). Powinna być ona ciekawa pod względem graficznym. Nie zapomnijcie też o wpisaniu źródeł, z których będziecie korzystać. Prezentację wykonujemy w programie PowerPoint, można ją przesłać też jako pdf. Czekam na nią do 08.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Kwas metanowy i etanowy

W zeszycie wypisujemy wzory, właściwości i zastosowanie substancji, których nazwy podane są w temacie lekcji. Na zdjęcia notatki czekam do 05.05.2020.

08.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Kwas metanowy i etanowy (część II)

Zapoznajcie się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=vVImUdoN9X0. Na jego podstawie zapiszcie reakcję spalania i dysocjacji kwasu metanowego. Następnie opiszcie doświadczenia przedstawione w filmie według schematu: temat doświadczenia, rysunek, obserwacje, wnioski, równanie reakcji, nazwy produktów reakcji. Zwróćcie szczególną uwagę na sposób tworzenia wzorów i nazw soli pochodzących od niższych kwasów karboksylowych.

klasa VII A

Temat: Rozpuszczalność- rozwiązywanie zadań

Podczas lekcji były rozwiązywane zadania z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności.

Zadanie 1.

Ile g NH4Cl należy rozpuścić w 250 g wody o temperaturze 60°C, aby roztwór był nasycony?

Zadanie2.

Ile g CuSO4 należy dodatkowo rozpuścić w 100 g wody, jeśli roztwór ogrzejemy z 20 do 50 °C, aby roztwór był nadal nasycony?

Zadanie 3.

Ile g Pb(NO3)2 wykrystalizuje, jeśli oziębimy nasycony roztwór tej substancji z 60 do 10 °C?

Praca domowa

Zadanie 4.

Ile g KNO3 należy rozpuścić w 400 g wody o temperaturze 50°C, aby roztwór był nasycony?

Zadanie 5.

Ile g NaNO3 należy dodatkowo rozpuścić w 100 g wody, jeśli roztwór ogrzejemy z 20 do 40 °C, aby roztwór był nadal nasycony?

11.05.2020.

Klasa VII A, VII B

Temat: Rozpuszczalność substancji- rozwiązywanie zdań (ciąg dalszy)

Podczas lekcji uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności.

klasa VIII A, klasa VIII B

Temat: Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji kwasów karboksylowych z różnymi substancjami

Podczas lekcji uczniowie pisali równania reakcji spalania kwasów karboksylowych oraz równania reakcji kwasów karboksylowych z aktywnymi metalami, tlenkami metali oraz z zasadami.

13.05.2020.

klasa VIII A

Temat: Kwasy karboksylowe- samodzielne rozwiązywanie zadań

Podczas lekcji uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania dotyczące kwasów karboksylowych. Praca jest na ocenę.

klasa VII B

Temat: Rozpuszczalność substancji- samodzielne rozwiązywanie zadań

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności. Praca jest na ocenę.

15.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe

W zeszycie zapisane zostały wzory kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Na podstawie doświadczeń znajdującymi się pod linkami omówiono właściwości tych kwasów

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYŻSZYCH KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

REAKCJA Z MANGANIANIEM (VII) POTASU I WODĄ BROMOWĄ

OTRZYMYWANIE MYDŁA

klasa VII A

Temat: Rozpuszczalność substancji- rozwiązywanie zadań

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności. Praca jest na ocenę.

18.05.2020.

klasa VII B

Temat: Stężenie procentowe roztworów- rozwiązywanie zadań
Podczas lekcji rozwiązywano zadania z wykorzystaniem wzoru na stężenie procentowe roztworów. Pomocne w rozwiązywaniu zadań były informacje, z którymi uczniowie zapoznali się na poprzedniej lekcji dotyczącej stężenia procentowego roztworów:
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

klasa VIII B

Temat: Kwasy karboksylowe- samodzielne rozwiązywanie zadań
Podczas lekcji uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania dotyczące kwasów karboksylowych. Praca jest na ocenę.

klasa VIII A

Temat: Estry
Uczniowie poznali estry (budowa cząsteczki, wzór ogólny, nazewnictwo i sposób otrzymywania)
Doświadczenie omówione podczas lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=FVnl2u6gAbw
schemat reakcji estryfikacji:
https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0

klasa VII A

Temat: Stężenie procentowe roztworów

Uczniowie zapoznali się z filmem https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE . Napisali w zeszytach na podstawie tego filmu definicję stężenia, wzór i jego wszystkie przekształcenia, a następnie zadania.

20.05.2020.

klasa VIII A

Temat: Aminokwasy
Wpisz w zeszycie definicje:aminokwasy, wiązanie peptydowe. Napisz wzory i właściwości glicyny oraz reakcję kondensacji aminokwasów.
Praca domowa: Wypisz zastosowanie glicyny

klasa VII B

Temat: Stężenie procentowe roztworów- rozwiązywanie zadań
Wykonaj zadanie 5,6,7/191
Praca domowa
zadanie 3/191

22.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Estry
Uczniowie poznali estry (budowa cząsteczki, wzór ogólny, nazewnictwo i sposób otrzymywania)
Doświadczenie omówione podczas lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=FVnl2u6gAbw
schemat reakcji estryfikacji:
https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0

klasa VII A

Temat: Stężenie procentowe roztworów- rozwiązywanie zadań
Podczas lekcji rozwiązywano zadania z wykorzystaniem wzoru na stężenie procentowe roztworów. Pomocne w rozwiązywaniu zadań były informacje, z którymi uczniowie zapoznali się na poprzedniej lekcji dotyczącej stężenia procentowego roztworów:
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

25.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Estry- ćwiczenia w pisaniu równań reakcji estryfikacji
Pisaliśmy równania reakcji otrzymywania estrów, których wzory i nazwy znajdują się w tabeli w podręczniku na stronie 180, praca domowa- zad. 2,3/181

klasa VII A, VII B

Temat: Stężenie procentowe roztworów- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzoru na gęstość
Rozwiązywaliśmy zadania o treści takiej jak w przykładzie 48 ze strony 189.

klasa VIII A

Temat: Powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów
Zad. 1,2,3,5/188

27.05.2020.

klasa VIII A

Temat: Tłuszcze
uczniowie poznali budowę cząsteczki tłuszczu, wzór ogólny, reakcje otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie
https://www.youtube.com/watch?v=HplPmniF1Ws
Reakcja oleju z wodą bromową
https://www.youtube.com/watch?v=GIXM29LUGcw
Odróżnianie tłuszczu od substancji tłustej
https://www.youtube.com/watch?v=PVYd3Y8I_wI

klasa VII B

Temat: Stężenie procentowe roztworów- samodzielne rozwiązywanie zadań

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania o takiej samej treści jak podczas lekcji. Praca jest na ocenę.

29.05.2020.

klasa VIII B

Temat: Aminokwasy
Wpisz w zeszycie definicje:aminokwasy, wiązanie peptydowe. Napisz wzory i właściwości glicyny oraz reakcję kondensacji aminokwasów.
Praca domowa: Wypisz zastosowanie glicyny.

klasa VII A

Temat: Stężenie procentowe roztworów- samodzielne rozwiązywanie zadań

Uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania o takiej samej treści jak podczas lekcji. Praca jest na ocenę.

03.06.2020.

klasa VII B

Temat: Tlenki metali i tlenki niemetali

 1. Podział tlenków
 2. Wzór ogólny tlenków
 3. Ustalanie wzorów tlenków
 4. Otrzymywanie tlenków
 5. Zastosowanie wybranych tlenków

klasa VIII A

Temat: Pochodne węglowodorów- sprawdzian wiadomości

05.06.2020.

klasa VII A

Temat: Tlenki metali i tlenki niemetali

 1. Podział tlenków
 2. Wzór ogólny tlenków
 3. Ustalanie wzorów tlenków
 4. Otrzymywanie tlenków
 5. Zastosowanie wybranych tlenków

klasa VIII B

Temat: Pochodne węglowodorów- samodzielne rozwiązywanie zadań

08.06.2020.

klasa VII A, VII B

Temat: Elektrolity i nieelelktrolity

 1. Podział związków chemicznych
  2.Elektrolity i nieelelktrolity (pojęcia) Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez różne substancje
  https://www.youtube.com/watch?v=lhWJ07Z_qVo
 2. Wskaźniki
  https://www.youtube.com/watch?v=mknKigLiFU

klasa VIII B

Temat: Tłuszcze
uczniowie poznali budowę cząsteczki tłuszczu, wzór ogólny, reakcje otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie
https://www.youtube.com/watch?v=HplPmniF1Ws
Reakcja oleju z wodą bromową
https://www.youtube.com/watch?v=GIXM29LUGcw
Odróżnianie tłuszczu od substancji tłustej
https://www.youtube.com/watch?v=PVYd3Y8I_wI

klasa VIII A

Temat: Białka

 1. Definicja i podział białek.
 2. Działanie na białka różnych substancji . Denaturacja i wysalanie białek.
 1. Wykrywanie białek. Reakcja biuretowa i reakcja ksantoproteinowa

10.06.2020.

klasa VIII A

Temat: Cukry proste

cukry proste

klasa VII B

Temat: Nazwy i wzory wodorotlenków

 1. Definicja o wzór ogólny wodorotlenków
 2. Tworzenie nazw wodorotlenków (przykład 51 str. 210)
 3. Tworzenie wzorów wodorotlenków (przykład 52 str. 210
 4. zadania 1,2 str. 210)

15.06.2020.

klasa VII A

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków
Definicja o wzór ogólny wodorotlenków
Tworzenie nazw wodorotlenków (przykład 51 str. 210)
Tworzenie wzorów wodorotlenków (przykład 52 str. 210
zadania 1,2 str. 210)

klasa VII B

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
W zeszycie wypisz właściwości i zastosowanie substancji wymienionych w temacie lekcji.

klasa VIII A

Temat: Sacharoza- disacharyd
W zeszycie napisz wzór, właściwości i zastosowanie sacharozy.

klasa VIII B

Temat: Białka

 1. Definicja i podział białek.
 2. Działanie na białka różnych substancji . Denaturacja i wysalanie białek.
  https://www.youtube.com/watch?v=79_20rFKTg8
 3. Wykrywanie białek. Reakcja biuretowa i reakcja ksantoproteinowa
  https://www.youtube.com/watch?v=y6vyfQRkihc

19.06.2020.

klasa VIII B

Temat: Cukry proste
Na podstawie filmu wykonaj notatkę
https://www.youtube.com/watch?v=sGEvivY1SQ8k

klasa VII A

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
W zeszycie wypisz właściwości i zastosowanie substancji wymienionych w temacie lekcji.

22.06.2020.

klasa VII A, klasa VII B

Temat: Wodorotlenek wapnia
Na podstawie filmu wypisz właściwości i zastosowanie wodorotlenku wapnia, opisz przedstawione doświadczenia i wpisz podane definicje
https://www.youtube.com/watch?v=s_YsIDk41U0

klasa VIII A

Temat: Celuloza i skrobia- polisacharydy
Na podstawie filmu wykonaj notatkę o polisacharydach, w tym skrobi, celulozie (wzory, właściwości i zastosowanie, charakterystyczne równania reakcji
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4AAOf1UcY

klasa VIII B

Temat: Cukry złożone
Na podstawie filmu wypisz wzory, właściwości, zastosowanie sacharozy oraz reakcje charakterystyczne, a także opisz doświadczenia
https://www.youtube.com/watch?v=mlEbmUTmPW4&t=15s
Na podstawie filmu wykonaj notatkę o polisacharydach, w tym skrobi, celulozie (wzory, właściwości i zastosowanie, charakterystyczne równania reakcji
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4AAOf1UcY
a tu film, dzięki któremu możecie powtórzyć i usystematyzować wiadomości o substancjach czynnych biologicznie
https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

24.06.2020.

klasa VIII A

Temat: Powtórzenie wiadomości o substancjach czynnych biologicznie
Obejrzyj film, dzięki któremu możecie powtórzyć i usystematyzować wiadomości o substancjach czynnych biologicznie
https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

klasa VII B

Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie VII
Obejrzyj filmy, które pozwolą ci usystematyzować wiedzę zdobytą w klasie VII
substancje i ich przemiany
https://www.youtube.com/watch?v=l_4vgnRY5Ac
budowa atomu i wiązania chemiczne
https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM
wzory i równania reakcji chemicznych
https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc
stężenie i rozpuszczalność
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem