Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->EDB

24 marca, 2020

Bardzo proszę o przesłanie na adres e-mail: spsadowne.[email protected]przygotowanych przez Was projektów – tematów – do prezentacji na lekcji wg wcześniej ustalonych założeń. Każdy z Was przesyła opracowane przez siebie zagadnienia. Może być również przesłana praca grupowa (jeżeli wcześniej została przygotowana już w takiej formie). W tym przypadku poproszę o wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zagadnień w tej pracy.

07. 04. 2020 r.

Klasa VIII a i b. Proszę, aby uczniowie zapoznali się z wiadomościami w podręczniku na stronie 120 – 128, a następnie w zeszytach wykonali poniższe ćwiczenia.

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

1. Narysuj tabelę i wpisz po 4 przykłady każdego z zachowań.

Lp.Zachowania prozdrowotneZachowania ryzykowne
1.  
2.  
3.  
4.  

2. Podaj po 3 skutki zdrowotne:

a) wybranego zachowania ryzykownego

Zachowanie ryzykowne:

……………………………………………………………………………………………………..

Skutki: 1)   ………………………………………………………………

  2)    ………………………………………………………………

  3)    ………………………………………………………………

b) zaniedbania wybranego zachowania prozdrowotnego.

Zachowanie prozdrowotne:

……………………………………………………………………………………………………

Skutki: 1)   ………………………………………………………………

  2)    ………………………………………………………………

  3)    ………………………………………………………………

Wykonaną pracę proszę przesłać na e-maila: [email protected] lub na Messenger’a w terminie do 16.04.2020 r.

Uwaga! Pracy tej nie wykonują zespoły nr 5 (osoby, które przygotowywały prezentacje z tego tematu). Pozdrawiam. M. Zyśk