Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->EDB

24 marca, 2020

Bardzo proszę o przesłanie na adres e-mail: spsadowne.[email protected]przygotowanych przez Was projektów – tematów – do prezentacji na lekcji wg wcześniej ustalonych założeń. Każdy z Was przesyła opracowane przez siebie zagadnienia. Może być również przesłana praca grupowa (jeżeli wcześniej została przygotowana już w takiej formie). W tym przypadku poproszę o wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zagadnień w tej pracy.

07. 04. 2020 r.

Klasa VIII a i b. Proszę, aby uczniowie zapoznali się z wiadomościami w podręczniku na stronie 120 – 128, a następnie w zeszytach wykonali poniższe ćwiczenia.

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

1. Narysuj tabelę i wpisz po 4 przykłady każdego z zachowań.

Lp.Zachowania prozdrowotneZachowania ryzykowne
1.  
2.  
3.  
4.  

2. Podaj po 3 skutki zdrowotne:

a) wybranego zachowania ryzykownego

Zachowanie ryzykowne:

……………………………………………………………………………………………………..

Skutki: 1)   ………………………………………………………………

  2)    ………………………………………………………………

  3)    ………………………………………………………………

b) zaniedbania wybranego zachowania prozdrowotnego.

Zachowanie prozdrowotne:

……………………………………………………………………………………………………

Skutki: 1)   ………………………………………………………………

  2)    ………………………………………………………………

  3)    ………………………………………………………………

Wykonaną pracę proszę przesłać na e-maila: [email protected] lub na Messenger’a w terminie do 16.04.2020 r.

Uwaga! Pracy tej nie wykonują zespoły nr 5 (osoby, które przygotowywały prezentacje z tego tematu). Pozdrawiam. M. Zyśk

21.04.2020r.

    Witam uczniów kl. VIII a i VIII b.

Podaję zagadnienia do opracowania z EDB w tym tygodniu.  Bardzo proszę, abyście zapoznali się z wiadomościami w podręczniku na stronie 96 – 98,
a następnie w zeszytach wykonali poniższe ćwiczenia. Można również wykonać je komputerowo.

Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków.

 1. Co to jest krwotok?  ………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…

 • Podaj czym się różni krwotok żylny od tętniczego?  ………………………….…………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………..………………

 • Wymień rodzaje opatrunków, które można zastosować na rany (przy małym krwawieniu i krwotoku).

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….……

 • Omów kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
  w następujących przypadkach:
Lp.Rodzaj ranyJaką pozycję należy zapewnić poszkodowanemu?Podaj inne czynności, jakie należy wykonać
1.Płytkie rany rąk i nóg      
2.Rany pleców i klatki piersiowej  
3.Krwotok
z dróg oddechowych
  
4.Krwotok
 z żołądka
      
5.Krwotok
z nosa
      

Wykonaną pracę proszę przesłać na e-maila: [email protected] lub na Messenger’a w terminie do 27.04.2020 r.

Uwaga! Pracy tej nie wykonują osoby, które przygotowały i oddały już do sprawdzenia prezentacje z tego tematu (czyli zespoły nr 1). Pozdrawiam. M. Zyśk

28.04.2020      Witam uczniów kl. VIII a i b

Temat: Złamania i zwichnięcia.

Cel lekcji: dzisiaj dowiesz się, jak postępować udzielając pierwszej pomocy przy złamaniach i zwichnięciach.

 1. Zanotuj w zeszycie następujące informacje:

Złamanie jest to całkowite przerwanie ciągłości kości.  Złamanie otwarte  jest to złamanie, w wyniku którego odłamy kości przebijają tkanki i są widoczne na zewnątrz.

 • Potem wypisz z podręcznika (str. 99)– typowe objawy złamania.
 • Następnie obejrzyj film edukacyjny wyreżyserowany i  wykonany przez Twoich kolegów ze szkoły. W tym celu uaktywnij jeden z linków:
https://tiny.pl/7mkrf

lub

https://drive.google.com/file/d/1pTCdQi-_v9NqoOeVPpJysu31l56i0Swt/view?fbclid=IwAR27pQmtM_SkWwDh4gyCGyWVysxawm_ANphmg9BJBGqSTx_NXDwH9AI5Mec
 • Zastanów się jakich środków medycznych i przedmiotów zastępczych można użyć unieruchamiając złamaną kość ręki lub nogi. Zapisz odpowiedź
  w zeszycie.
 • Dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z informacją z podręcznika ze str. 102 „Jak uniknąć urazów i zranień?”
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie „Czym się różni zwichnięcie od skręcenia”.

Wykonaną pracę proszę przesłać na e-maila: [email protected] lub na Messenger’a w terminie do 04.05.2020 r.

Uwaga! Pracy tej nie wykonują osoby, które przygotowały i oddały już do sprawdzenia prezentacje z tego tematu (czyli zespoły nr 2). Będę wdzięczna, jeśli  prześlecie mi króciutką recenzję dotyczącą filmu nagranego przez chłopców z klasy VIIIa. Pozdrawiam i życzę miłej lektury. M. Zyśk

Edb – 05.05.2020.   Klasa 8a i 8b 

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Cel lekcji: dowiesz się, jakie znaczenie dla zdrowia ma komunikacja międzyludzka.

W tym celu zapoznaj się z tematem zamieszczonym w podręczniku (str. 138-145),
a następnie wykonaj poniższe ćwiczenia w zeszycie.

 1. Wyjaśnij na czym polegają: komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna.
 • Wskaż elementy (czynniki) komunikacji niewerbalnej: ………………………………………………………………………………………………

          ……………………………………………………………………………….……

          ……………………………………………………………………………………

     3.  Wymień zasady dobrej komunikacji oraz napisz na czym one polegają:

 1.  ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 • ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

2. Podaj 4 zasady asertywnego odmawiania

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wyjaśnij, czym się różni:    

a) arbitraż od mediacji:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

b) rozwiązanie siłowe od negocjacji:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonaj też z zakresu ćwiczeń „sprawdź czy potrafisz” zadanie 2 ze str. 145. Wykonaną pracę proszę przesłać na e-maila: [email protected] lub na Messenger’a w terminie do 08.05.20 r.

Pozdrawiam M.Zyśk

Dzień dobry. Edb –  Klasa 8a i 8b                                              12.05.2020 r.

Temat: Oparzenia i odmrożenia.

Cel lekcji: poznacie postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń. Zapoznajcie się
z informacjami podanymi w podręczniku na str. 104 – 108.

Przepiszcie notatkę:

Do urazów termicznych zaliczymy:

 1. oparzenia (oparzenia termiczne i oparzenia spowodowane środkami chemicznymi),
 2. udar cieplny i udar słoneczny,
 3. odmrożenia.

Dochodzi do nich zwykle w czasie prac domowych, niezwykle istotne jest zatem, by nauczyć się właściwie postępować.

Oparzenie to uraz tkanki skórnej, błon śluzowych lub tkanek położonych głębiej na skutek zetknięcia z gorącym płynem, substancją chemiczną, prądem, promieniami słonecznymi.

Stopień oparzeńObjawy
IPieczenie, zaczerwienienie, obrzęk
IIPęcherze wypełnione płynem surowiczym, silny ból
IIIMartwica tkanek, wypalone, zagłębione rany o zwęglonych brzegach
IVZwęglone fragmenty ciała

Obejrzyjcie film, pokazujący, jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku oparzeń.

Oparzenia – pierwsza pomoc

1. schładzaj oparzone miejsce chłodną, bieżącą wodą.

2. nałóż opatrunek hydrożelowy lub osłoń ranę opatrunkiem jałowym

3. nie przebijaj pęcherzy

4. udaj się do lekarza

W przypadku oparzeń chemicznych obficie polewaj miejsce urazu wodą. Jeśli doszło do oparzeń przewodu pokarmowego, nie wywołuj wymiotów (dojdzie do wtórnego oparzenia). Bezwzględnie udaj się do lekarza lub wezwij pogotowie!

Rozległość oparzeń można oszacować, wykorzystując następujące metody:

reguła dłoni – przyjmuje się, że dłoń zajmuje ok. 1% powierzchni całego ciała

reguła „dziewiątek” i „dziesiątek”

Poniżej na rysunku pokazano, jaki procent całkowitej powierzchni ciała stanowi powierzchnia poszczególnych jego części.

Jak zmierzyć rozległość oparzenia?

Zapoznajcie się teraz z informacjami dotyczącymi udaru słonecznego i cieplnego zamieszczonymi w podręczniku na str. 106.

Zanotujcie w punktach, jak udzielamy pierwszej pomocy.

Udar cieplny – pierwsza pomoc

1. ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………

Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i odmrożenia:

Wychłodzenie – obniżenie temperatury ciała poniżej 35°COdmrożenie – uszkodzenie skóry
i głębiej położonych tkanek na skutek zimna
1. Chroń poszkodowanego przed dalszym wychłodzeniem, np. przenieś do ciepłego pomieszczenia1. Przenieś poszkodowanego do ciepłego pomieszczenia
2. Jeśli poszkodowany jest przytomny, podaj ciepły, bardzo słodki napój2. Stopniowo ogrzewaj odmrożone części ciała, najlepiej własnym ciałem lub przygotuj ciepłą kąpiel (zacznij od temperatury 10 °C
3. Monitoruj czynności życiowe (w razie potrzeby rozpocznij RKO)3. Na odmrożone części ciała nałóż jałowy opatrunek
 4. Nie masuj, nie pocieraj odmrożonych tkanek

Dziś nie musicie odsyłać tego zadania do sprawdzenia. Postarajcie się jednak zapamiętać wiadomości tu zawarte. W ostatnim tygodniu maja lub w pierwszym tygodniu czerwca  będziecie pisali test sprawdzający Wasze wiadomości z edb. Pozdrawiam M.Zyśk

Edb kl.VIII a i b                                                                               19.05.2020 r.

Witam. Dzisiaj zapoznacie się z innymi groźnymi przypadkami zagrażającymi życiu każdego człowieka, z którymi możecie się spotkać każdego dnia. Są to np.: zadławienia, zawał, udar, porażenie prądem, utonięcie, zatrucia, itp.). Dlatego też proszę  na początku zapoznać się z informacjami przedstawionymi w podręczniku na stronach 109 – 118, a następnie wykonać poniższe zadania. Musicie również zapamiętać objawy
i sposoby postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w poszczególnych groźnych przypadkach. 

1. Opisz krótko (bez podawania szczegółów czynności ratowniczych) sposób udzielenia pomocy twojemu rówieśnikowi, który się zadławił i:

a) kaszle – ………………………………………………………………………………………

b) nie może kaszleć ani nabrać powietrza – ………………………………………………

c) stracił przytomność – ………………………………………………………………………..

2. Na podstawie objawów rozpoznaj, co może dolegać poszkodowanemu, i zaproponuj sposób udzielenia pierwszej  pomocy.

a) Chory intensywnie się poci, ma duszności i płytki oddech, skarży się na mocny ból w klatce piersiowej, za mostkiem, promieniujący w kierunku ramion.

……………………………………………………………………………………………………

b) Poszkodowany upada na ziemię i dostaje drgawek.

……………………………………………………………………………………………………

c) Poszkodowany czuje piekący ból i zaczerwienienie wokół rany na kostce a następnie pojawiają się zawroty i bóle głowy, dolegliwości sercowe, duszności, spadek ciśnienia.

…………………………………………………………………………………………………

3. Wymień rodzaje zatruć. Wskaż objawy oraz sposób udzielania pierwszej pomocy w każdym rodzaju zatruć.

Bardzo proszę, abyście odpowiedzi, na te trzy wyżej wymienione zadania, przesłali na mój adres e-mail lub Messenger’a do dnia 21.05.2020r. do godz. 16.00. Prace muszą być przez Was podpisane.  Na kolejnych zajęciach (w ramach powtórzenia wiadomości) podam Wam zagadnienia niezbędne do przygotowania się do sprawdzianu. Sprawdzian ten będzie obejmował wiadomości z rozdziału 3 i 4.

         Pozdrawiam M. Zyśk

Uczniowie klas VIII a i VIII b.                                         26 maja 2020r.

Przypomnijcie sobie wiadomości, których uczyliście się na lekcjach w szkole i podczas zajęć „na odległość”. W przyszłym tygodniu (zgodnie z zapowiedzią) czeka Was sprawdzian wiadomości z rozdziału 3 i 4.  Dzisiaj nie zadaję Wam żadnej pracy pisemnej. Musicie natomiast przypomnieć sobie i powtórzyć wiadomości z wyżej wymienionych rozdziałów.
O sposobie napisania sprawdzianu – poinformuję Was w terminie późniejszym. Dla ułatwienia – podaję Wam najważniejsze zagadnienia niezbędne do przygotowania się do sprawdzianu:

 1. Budowa układu oddechowego – nazwy części układu oddechowego.
 2. Podstawowe wyposażenie apteczki (materiały opatrunkowe, środki ochrony osobistej, środki trwałe) – przykłady.
 3. Telefony alarmowe.
 4. Schemat ABC – ocenianie stanu poszkodowanego (co oznaczają poszczególne literki).
 5. Zasady udzielania pomocy:
 6. Algorytm postępowania ratowniczego w przypadku osób przytomnych oddychających;
 7. Algorytm postępowania ratowniczego w przypadku osób nieprzytomnych oddychających;
 8. Algorytm postępowania ratowniczego w przypadku osób nieprzytomnych nie oddychających (RKO u dorosłych)
 9. Zabiegi resustacyjne u dzieci (niemowlęta i dzieci powyżej 1 roku życia)
 10. Objawy i przyczyny omdlenia.
 11. Objawy i przyczyny NZK (Nagłego Zatrzymania Krążenia).
 12. Krwawienia i krwotoki – sposób udzielania pierwszej pomocy w różnych zranieniach, rodzaje opatrunków i ich funkcje.
 13. Złamania i zwichnięcia – objawy i pierwsza pomoc.
 14. Oparzenia – przyczyny, objawy i odpowiadające im stopnie,  pierwsza pomoc.
 15. Odmrożenia – przyczyny,  pierwsza pomoc.
 16. Inne groźne przypadki (zadławienia, udar mózgu, zatrucia, porażenie prądem, ukąszenia) – objawy i pierwsza pomoc.
 17. Przykłady zachowań prozdrowotnych oraz skutki ich zaniedbywania.
 18. Przykłady zachowań ryzykownych oraz skutki ich stosowania.
 19. Komunikacja interpersonalna – komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady dobrej komunikacji, asertywność i jej podstawowe prawa.

Pozdrawiam Małgorzata Zyśk