Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Edukacja wczesnoszkolna II

17 marca, 2020

30 marca 2020 r.

Klasa 2a

Temat: 120. Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę 

W podręczniku do matematyki na stronie 22 przeczytajcie uważnie polecenie i wykonajcie je ustnie.Następnie zapoznajcie się z zadaniem 2 na tej stronie i przepiszcie do zeszytu liczby od 10 do 100 np.10-dziesięć,20-dwadzieścia,30-trzydzieści …itd.
Nauczcie się liczyć dziesiątkami do 100,tak jak wpisaliście do zeszytu.Wykonajcie ustnie zadania 1,3 i 4 na stronie 23 w podręczniku ,zadanie 2 s. 23 pisemnie w zeszycie.Dla utrwalenia poznanego materiału wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do matematyki zadania na stronach 34 i 35.Możecie wyciąć z wycinanki na końcu ćwiczenia banknoty,które ułatwią wam wykonanie niektórych zadań.
Uwaga!
Po wykonaniu prac domowych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.
Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.
Joanna Rosa
Nr kolejny tematu:345 

31 marca 2020r.

Klasa 2a

Temat:Groźna woda

Wysłuchajcie w internecie piosenki pt.,,Przyszła Pani Wiosna”.Nauczcie się śpiewać piosenkę(tekst piosenki macie w Elementarzu odkrywców -Muzyka na stronie 69).
Z podręcznika do polskiego na stronie 56 nauczcie się czytać płynnie 3 pierwsze zwrotki wiersza pt.,,Budki,dudki,bieg i śnieg”.
Wpiszcie do zeszytu do matematyki informację(tekst pogrubiony notatki) :

1 grosz to 1 gr (skrót)
1 gr +1 gr =2 gr 2 gr +2 gr = 4 gr 10 gr+50 gr=60 gr 10 gr+5 gr =15 gr
50 gr +50 gr=1 zł (pięćdziesiąt groszy dodać pięćdziesiąt groszy równa się 1 złoty)
Istnieją monety: 1 gr,2 gr,5 gr,10 gr,20 gr,50 gr ,nie ma monet np.3 gr,60 gr itp.

Monety te możecie zobaczyć w zadaniu 1 na stronie 38 w zeszycie ćwiczeń do matematyki lub poprosić rodziców o ich pokazanie .
Wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do matematyki zadania na stronach 36/37/38.Czytajcie uważnie polecenia .Pamiętajcie ,że cyfra jedności jest z prawej strony,cyfra dziesiątek z lewej.np.31 (cyfra jedności to 1,cyfra dziesiątek to 3,w liczbie tej mamy 3 dziesiątki i 1 jedność).

Uwaga!

Sprawdzenie nauki czytania będzie odbywało się telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z rodzicem.
Po wykonaniu prac domowych pisemnych i plastycznych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.
Joanna Rosa

1 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

T:Lubimy żartować.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Proszę przeczytajcie uważnie wiersz pt.,,Prima aprilis”(podręcznik s.57),a następnie odpowiedzcie na pytanie 1 i 2 pod wierszem (ustnie) w celu sprawdzenia rozumienia przeczytanego wiersza.Na następnej stronie w podręczniku (s.58) przeczytajcie polecenie 1 i wykonajcie je w zeszycie.Zapamiętajcie pisownie wyrazów z ,,h”.Zapiszcie w zeszytach do polskiego powiedzenia ,,Jak ty komu ,tak on tobie”, ,,Nie czyń nikomu co tobie nie miłe” i zastanówcie się co one znaczą.W zeszycie ćwiczeń na stronach 66 i 67 są zadania do tego tematu – wykonajcie je.W podręczniku do matematyki na stronach 24 i 25 wykonajcie zadania 1-8 według poleceń .Zadanie 9 dla chętnych!

W środę ,czwartek i piątek będę odpytywała czytania wiersza z podręcznika ze strony 56 po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

2 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

Temat:Mój dobry i zły dzień.

Przeczytajcie wiersz na stronie 59 w podręczniku do polskiego.Odpowiedzcie na pytanie 1,2,3,4(ustnie).
Zapiszcie w zeszycie notatkę :


Optymista- to człowiek ,który podchodzi do życia i jego spraw w zdecydowanie pozytywny sposób.Dostrzega wszędzie dobro i pozytywne strony życia.
Pesymista -to człowiek,który podchodzi do życia i jego spraw zdecydowanie w negatywny sposób.Dopatruje się wszędzie zła,dostrzega tylko ujemne strony życia.
Przeciwieństwem optymisty jest pesymista.

Warto być optymistą by cieszyć się wszystkim i wszystkimi !


Napiszcie w zeszycie krótkie opowiadanie o Helence używając zwrotów z ćwiczenia 1 s. 60 w podręczniku.
Pamiętajcie ,że opowiadanie musi mieć wstęp ,czyli zdanie rozpoczynające opowiadanie (czyli odpowiedź na pierwsze pytanie z ćwiczenia)
np.Pewnego dnia Helenka obudziła się i spojrzała na zegar.Przestraszyła się ,że zaspała i nie zdąży na czas do szkoły.

Potem…(tu wpisujemy odpowiedź na drugie pytanie układając kilka zdań,to będzie rozwinięcie opowiadania)

Na szczęście…(tu piszemy zakończenie opowiadania udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie z ćwiczenia).


W zeszycie ćwiczeń do polskiego wykonajcie zadania na stronie 68.
Przepiszcie z podręcznika do matematyki s.26 do zeszytu z matematyki informację z ramki i szarego paska o dekagramach .Wykonajcie ustnie zadanie 1 i 2 na tej stronie.

Uwaga!

Sprawdzenie nauki czytania będzie odbywało się telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z rodzicem.
Po wykonaniu prac domowych pisemnych i plastycznych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

3 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Temat:Bezpiecznie na rowerze.Radośnie i bezpiecznie.

Drogie dzieci !

Na stronie 61 w podręczniku wykonajcie zadania 1 i 2.Przepiszcie do zeszytu zdanie :
Po spółgłoskach b i p piszemy rz np.brzeg,brzydki,przyroda,przycinać itp.
Przeczytajcie sami lub poproście rodziców o przeczytanie opowiadania na s.62 i 63 w podręczniku do polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania 1,2 i 3 do tego tekstu s.63.W zeszycie ćwiczeń do polskiego na stronach 69 /70 i w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronach 39 i 40 wykonajcie zadania utrwalające tematy.

Uwaga!

Po wykonaniu prac domowych z całego tygodnia proszę o przesłanie ich do sprawdzenia do 5 kwietnia (włącznie )w postaci zdjęć na podany wcześniej numer telefonu. Osoby,które nie przysłały jeszcze prac domowych z poprzedniego tygodnia proszone są o ich przysłanie do sprawdzenia .

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki

Joanna Rosa

6 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

Temat:Co robić ,gdy zdarzy się wypadek.

Przeczytajcie uważnie opowiadanie pt.,,Bardzo ważny telefon” na stronie 64 i 65 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 65 pod tekstem. Zapiszcie w zeszycie do polskiego notatkę:
Gdy nie ma dorosłego ,a zdarzy się wypadek lub ktoś pilnie potrzebuje pomocy,dzwonimy pod numer 112.
Przeczytajcie uważnie polecenia i wykonajcie zadania utrwalające w zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronie 41,42,43.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia przesyłamy po świętach ,do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

7 kwietnia 2020 r.

Klasa2a

Temat:Święta Wielkiej Nocy

Przeczytajcie informacje na stronie 66 i 67 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 67.Przepiszcie do zeszytu do języka polskiego słowa piosenki ,,Śmingus” strona 74( Muzyka).Wykonajcie zadanie 2 i 3 na stronie 75 ( w Muzyce).Wykonajcie również zadania w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronie 72 i 73. Przeczytajcie uważnie polecenia w podręczniku do matematyki na stronie 27 i 28.Wykonajcie zadania według poleceń.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia przesyłamy po świętach do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

8 kwietnia 2020 r. Klasa 2a

Temat:Święta Wielkiej Nocy

Drodzy uczniowie!

Przeczytajcie teksty na stronach 80 i 81 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie na pytania na stronie 81.Wykonajcie zadania na stronie 84 i 85 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego.
Wykonajcie pisankę ,palmę wielkanocną.
Przeczytajcie polecenia w podręczniku do matematyki na stronie 29 i 30.Wykonajcie zadania według poleceń.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia wysyłamy do sprawdzenia po świętach do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki oraz zdrowych,wesołych ,spokojnych Świąt Wielkiej Nocy dla Was i Waszych rodzin.

Joanna Rosa

30.03.2020r.

Język angielski – 2a

Temat do opracowania w domu.

Subject: „The teacher is wearing a skirt” – praca z tekstem.

Bardzo proszę aby dzieci nauczyły się czytać i tłumaczyć tekst. Osoby chętne proszę aby w ten czwartek przysłały mi na messenger filmik z czytaniem
i tłumaczeniem dziecka.
Tłumaczenie tekstu str. 58.

To jest mała szkoła w Afryce. Dzieci piszą. Oni są ubrani w mundurki: koszule, zielone swetry
i również spodnie. Jest tu również nauczycielka. Ona nie jest ubrana w mundurek. Ona jest ubrana
w spódnicę, koszulkę oraz bluzę. Czy ona nosi okulary? Nie, nie nosi. I ona nie nosi kucyka.

Pozdrawiam. Arkadiusz Kotowski

30.03.2020r.

Klasa 2b język angielski

Temat do opracowania w domu.

Subject: „The teacher is wearing a skirt” – praca z tekstem.

Bardzo proszę aby dzieci nauczyły się czytać i tłumaczyć tekst. Osoby chętne proszę aby w ten czwartek przysłały mi na messenger filmik z czytaniem
i tłumaczeniem dziecka.
Tłumaczenie tekstu str. 58.

To jest mała szkoła w Afryce. Dzieci piszą. Oni są ubrani w mundurki: koszule, zielone swetry
i również spodnie. Jest tu również nauczycielka. Ona nie jest ubrana w mundurek. Ona jest ubrana
w spódnicę, koszulkę oraz bluzę. Czy ona nosi okulary? Nie, nie nosi. I ona nie nosi kucyka.

Pozdrawiam. Arkadiusz Kotowski

Uczniowie klasy IIb są codziennie informowani o treściach programowych do realizacji w wiadomościach w dzienniku elektronicznym. Tam otrzymują materiały do pracy. Wszystkie prace są przesyłane do sprawdzenia mailowo. Kto ma utrudniony dostęp do internetu, kontaktuje się ze mną telefonicznie.

Wychowawczyni IIb – B. Parys-Jóźwik

Klasa IIb język angielski

06.04.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie unitu 5. Zdalne nauczanie.

Odpowiedz na pytania podobnie jak w ćw. 3 str.62
1. Are you wearing socks?
2. Are you wearing sandals?
3. Are you wearing trousers?

Wykonaj również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
1,2 str 74
całą stronę 75
1,4 str.77
Bardzo proszę abyście Państwo nie przysyłali tym razem zdjęć, a ewentualne pytania tak jak zawsze messengerem lub emailem.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa IIa język angielski

06.04.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie unitu 5. Zdalne nauczanie.

Odpowiedz na pytania podobnie jak w ćw. 3 str.62
1. Are you wearing socks?
2. Are you wearing sandals?
3. Are you wearing trousers?

Wykonaj również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
1,2 str 74
całą stronę 75
1,4 str.77
Bardzo proszę abyście Państwo nie przysyłali tym razem zdjęć, a ewentualne pytania tak jak zawsze messengerem lub emailem.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Edukacja wczesnoszkolna

15 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Temat:Najważniejszy jest uśmiech.Odczytywanie pełnych godzin na zegarze.Wprowadzenie pojęcia minuta.

Przeczytajcie uważnie polecenia w podręczniku do matematyki na stronach 31 i 32 i wykonajcie zadania, a następnie przepiszcie do zeszytu notatkę z ramki na stronie 32 z podręcznika do matematyki.
Przeczytajcie uważnie opowiadanie z podręcznika do języka polskiego na stronie 68 i 69.Odpowiedzcie ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem,a następnie wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 74 i 75.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

16 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Przeczytajcie uważnie w podręczniku do języka polskiego wiersz na stronie 70 oraz informację na stronie 71.Przepiszcie do zeszytu fragment mówiący :Jak powstają smaczne,soczyste jabłka? oraz notatkę z ramki na stronie 71 w podręczniku do języka polskiego, a następnie wykonajcie zadania na stronach 76,77,78 w zeszycie ćwiczeń do polskiego.W podręczniku do matematyki na stronie 33 przeczytajcie uważnie polecenia 1,2,3 i wykonajcie zadania z pomocą rodziców.

Zapiszcie w zeszycie do matematyki notatkę:

15 minut to kwadrans. Np.na godzinę 8.15 (piętnaście minut po godzinie ósmej ) możemy powiedzieć ,,kwadrans po godzinie ósmej”, a 8.45 (ósma czterdzieści pięć minut),możemy powiedzieć ,,za kwadrans godzina dziewiąta”,ponieważ do dziewiątej brakuje 15 minut ,czyli kwadrans.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

17 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Temat:Wiosna w polu i ogrodzie

Przeczytajcie informacje na stronach 72 i 73 w podręczniku do języka polskiego i wykonajcie polecenia.Napiszcie w zeszycie do języka polskiego notatkę na podstawie informacji z podręcznika na stronie 72:Jakie prace wykonuje się wiosną na polu i w ogrodzie?wyjaśniając co to jest:bronowanie,sianie,sadzenie,nawożenie oraz przepiszcie ramkę ze strony 73 .Zapamiętajcie zasadę pisowni ,,rz”po spółgłoskach d i t!
W zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronie 79 wykonajcie zadania utrwalające oraz rysunek dowolną techniką na kartkach formatu A4 na temat ,,Wiosna w polu i ogrodzie”.

Uwaga!

Prace domowe zadane do 17 kwietnia (włącznie),po wykonaniu przesyłamy w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu do sprawdzenia.Na te prace czekam do 20 kwietnia .

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

16.04.2020r. język angielski klasa 2b

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie unitu 5. Zdalne nauczanie.

Odpowiedz na pytania podobnie jak w ćw. 3 str. 62
1. Are you wearing socks?
2. Are you wearing sandals?
3. Are you wearing trousers?

Wykonaj również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
1,2 str 74
całą stronę 75
1,4 str.77
Bardzo proszę abyście Państwo nie przysyłali tym razem zdjęć, a ewentualne pytania tak jak zawsze messengerem lub emailem.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2a język angielski 16.04.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie wiadomości na podstawie tłumaczenia zdań. Zdalne nauczanie.

Dziś będę Was prosił, abyście przetłumaczyli 10 zdań z polskiego na angielski. Zdania te znajdują się w Waszych podręcznikach na stronach od 56 do 61. Tłumaczenie wszystkiego prześlijcie messengerem lub na moją pocztę do poniedziałku 20 kwietnia (będzie ocena).

Przetłumacz: 1. Moja nowa kurtka. 2. Ja noszę moje nowe buty. 3. Ja noszę moje nowe jeansy. 4. To jest mała szkoła w Afryce. 5. Jest bardzo zimno. 6. Ja mam 20 skarpetek. 7. Dziś jest gorąco. 8. Dzieci piszą. 9. Ja to lubię. 10. Chłopiec nosi okulary.

Dla osób chętnych na drugą ocenę można pięciu wybranych zdań nauczyć się na pamięć i wysłać filmik.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2b 17.04.2020r. język angielski

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie wiadomości na podstawie tłumaczenia zdań. Zdalne nauczanie.

Dziś będę Was prosił, abyście przetłumaczyli 10 zdań z polskiego na angielski. Zdania te znajdują się w Waszych podręcznikach na stronach od 56 do 61.Tłumaczenie wszystkiego przeslijcie messengerem lub na moją pocztę do czwartku 23 kwietnia (będzie ocena).

Przetłumacz: 1. Moja nowa kurtka. 2. Ja noszę moje nowe buty. 3. Ja noszę moje nowe jeansy. 4. To jest mała szkoła w Afryce. 5. Jest bardzo zimno. 6. Ja mam 20 skarpetek. 7. Dziś jest gorąco. 8. Dzieci piszą. 9. Ja to lubię. 10. Chłopiec nosi okulary.

Dla osób chętnych na drugą ocenę można pięciu wybranych zdań nauczyć się na pamięć i wysłać filmik.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Edukacja wczesnoszkolna

20 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Temat:Co słychać wiosną u zwierząt.

Przeczytajcie uważnie wiersz w podręczniku do języka polskiego na stronach 74 i 75.Odpowiedzcie ustnie na pytania pod wierszem na stronie 75.Nauczcie się czytać płynnie i z odpowiednią intonacją fragment wiersza na stronie 74 (zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne na końcu zdań) .Następnie przeczytajcie uważnie polecenie do ćwiczenia 1 na stronie 76.Zapiszcie w zeszycie opowiadanie o psotnym Mruczku według wzoru na stronie 77.Odpowiedzi na pytania utworzą opowiadanie.Zwracajcie uwagę na kolory zdań na dole strony.Zdania z dołu tej strony wpiszcie w odpowiedniej kolejności do podanych już zdań pod pytaniami.Nauczcie się opowiadać historyjkę o psotnym kotku Mruczku na ocenę (według napisanego opowiadania ).Wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do polskiego zadania na stronach 80 i 81.Przypomnijcie sobie lekturę ,,Czarna owieczka”(będzie test ze znajomości lektury).

Uwaga!

Z czytania wiersza , opowiadania historyjki o kotku i znajomości lektury będę odpytywała w dniach piątek,poniedziałek(24 i 27 kwietnia) .Osoby przygotowane wcześniej mogą zgłaszać się do odpowiedzi same telefonicznie lub założyć Skype (jestem pod nazwą: ASIA Rosa) to ułatwiłoby nam kontakt.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

21 kwietnia 2020r.

Klasa 2 a

Temat:Zwierzęce rodziny

Przeczytajcie uważnie informacje ze strony 78 i 79 o rozmnażaniu zwierząt.Wybierzcie sobie zwierzę ,o którym chcecie zapisać notatkę w zeszycie jak to zwierzątko się rozmnaża.Następnie wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do polskiego strony 82 i 83.

Uwaga!
Uzupełnione do końca ćwiczenia do języka polskiego ,zeszyty do polskiego i matematyki oraz nie oddane jeszcze do sprawdzenia prace plastyczne proszę o przyniesienie przez rodziców do sekretariatu szkoły w środę w godzinach 9.30 – 11.30 i zabranie do domu 4 części podręczników i ćwiczeń do języka polskiego,zajęć komputerowych ,zeszytów do muzyki i dyktand.Zachowujemy bezpieczny odstęp
!

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

22 kwietnia 2020r.

Klasa 2 a

Temat:Lektura:,,Pięć ziarenek grochu”

Proszę przeczytajcie baśń H.CH.Andersena ,,Pięć ziarenek grochu”.Baśń przesłałam jako załącznik do dziennika (prace domowe) .Po przeczytaniu baśni napiszcie w zeszytach do języka polskiego metryczkę książki i odpowiedzi na pytania:
1.Co stało się z każdym ziarenkiem grochu?

2.Czego potrzebowało piąte ziarenko grochu by się zmienić w kwitnącą roślinę?

3.Jak piąte ziarenko grochu zmieniło życie dziewczynki?

Metryczka książki :

Imię i nazwisko autora: …………………..

Tytuł książki: ………………………….

Główni bohaterowie: ……………………………

W miejsce kropek proszę wpisać informacje dotyczące baśni.

Narysujcie piękną ilustrację do tej baśni przedstawiającą piąte ziarenko grochu (format A 4,technika dowolna).

Dzień Ziemi( 22 kwietnia).Słuchanie wiersza ze strony 14 i 15 czytanego przez rodzica i odpowiedzi ustne na pytania do niego (cywilizacja a potrzeby środowiska naturalnego), marzenia i zmartwienia leśnych zwierząt , pisanie w zeszycie apelu zwierząt do mieszkańców ziemi, skojarzenia do hasła natura, czytanie tekstów informacyjnych w internecie, omawianie działań służących ochronie środowiska, rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska dla siebie i przyszłych pokoleń.

Proszę o założenie nowych zeszytów do języka polskiego i matematyki!

Pozdrawiam

Joanna Rosa

Edukacja wczesnoszkolna

23 kwietnia 2020r.

Klasa 2 a

Temat:Dbamy o nasze środowisko.Co jest przyjazne ,a co szkodliwe.

Przeczytajcie uważnie polecenia w podręczniku do matematyki na stronie 34 i wykonajcie według nich zadania.Zagrajcie w grę na stronie 35 z rodzicami lub rodzeństwem..Wykonajcie zadania w zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronach 44,45 i 46.
Przeczytajcie uważnie teksty w podręczniku do języka polskiego na stronach 4,5,6 i 7. Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem strona 7 i 9.Przepiszcie pięknie do zeszytu informację o wodzie lub powietrzu (do wyboru).Wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do polskiego zadania na stronach 4,5 i 6.Pytania w razie problemów kierujcie do mnie przez SKYPE.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
24 kwietnia 2020r.

KLASA 2 a

Temat:Jak pokonać siły natury?Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Przeczytajcie w podręczniku do języka polskiego na stronach 8,9,10 informacje i wykonajcie ustnie polecenia .Zapiszcie w zeszytach zasadę pisowni rz po spółgłoskach g i k. Zapamiętajcie ją!(z ramki na stronie 10).Wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego zadania na stronach 7,8 i 9.
W podręczniku do matematyki na stronach 36,37,38,39 przeczytajcie polecenia i wykonajcie je ustnie lub na kartkach .Pisemnie w zeszytach zróbcie zadania z podręcznika 3/ 36,1 i 2 / 37( sposobem pokazanym na stronie 36 w ramkach , Jacka lub Basi).Przepiszcie oba sposoby do zeszytu zanim wykonacie zadania pisemnie.

Jutro od godziny 9.00 widzimy się na SKYPE.Napiszę w jakiej kolejności będę odpytywała uczniów indywidualnie (podam godzinę).

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2a język angielski 23.04.2020r.

Dzień dobry.

SUBJECT: „I like riding my bike”- wprowadzenie do unitu 6. Zdalne nauczanie.

Dziś proszę Was o wypisanie i przetłumaczenie nowych słówek ze strony 68 (znajdują się na górze). Następnie przeczytajcie historyjkę oraz zastanówcie się o czym mówią bohaterowie. Po wszystkim proszę o wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 69. Należy w nim zadawać pytania o podane czynności (tak, jak robi to Chatty) oraz odpowiadać tak, jak robi to Fred. Proszę nie wysyłać tym razem filmików.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Dzień dobry.

Klasa 2b język angielski 23.04.2020r.

SUBJECT: „I like riding my bike”- wprowadzenie do unitu 6. Zdalne nauczanie.

Dziś proszę Was o wypisanie i przetłumaczenie nowych słówek ze strony 68 (znajdują się na górze). Następnie przeczytajcie historyjkę oraz zastanówcie się o czym mówią bohaterowie. Po wszystkim proszę o wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 69. Należy w nim zadawać pytania o podane czynności (tak, jak robi to Chatty) oraz odpowiadać tak, jak robi to Fred. Proszę nie wysyłać tym razem filmików.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

27 kwietnia 2020r.

Temat:Dbamy o nasze otoczenie.Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Przeczytajcie uważnie tekst na stronie 11 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.Przepiszcie do zeszytu notatkę o uczciwości ( ramka strona 11).Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń polecenie 1 na stronie 10.Opowiadanie ,które otrzymacie po wklejeniu naklejek , dotyczy tekstu w podręczniku na stronie 11.
W podręczniku do matematyki na stronie 40 przeczytajcie uważnie polecenie 1 i 2 i przepiszcie do zeszytu sposób odejmowania liczb z ramki na stronie 40.Wykonajcie w zeszycie zadania 1,2,3,4 tym sposobem oraz zadanie 5 sposobem dowolnym.W zeszytach ćwiczeń do matematyki zróbcie zadania na stronach 47,48. Proszę również o namalowanie plakatu ,,Czysta Ziemia” -farby plakatowe.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

Klasa 2a język angielski 27.04.2020r.

Dzień dobry,

SUBJECT: „I like a skateboard” – pracujemy z tekstem. Zdalne nauczanie.

Dziś przesyłam Wam tłumaczenie tekstu str. 70.

Cześć. Jestem George a to jest mój brat Tim. My mamy deskorolki. Ja jeżdżę na mojej deskorolce każdego dnia. Ja wygrywam wyścigi ponieważ moja deskorolka jest szybka. Tim ma wolną deskorolkę, ale jest szczęśliwy.

Bardzo proszę, abyście w domu poćwiczyli czytanie i tłumaczenie tego tekstu. W czwartek proszę, aby wymienione osoby przesłały filmik, w którym czytają i tłumaczą ten tekst(będzie ocena): Dominik Piwek, Oliwia Robak, Oliwia Urbankowska, Michał Kobyliński.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

28 kwietnia 2020r.

Temat:Ze starego-nowe.Dodawanie i odejmowanie liczb.

Przeczytajcie wiersz na stronach 12 i 13 w podręczniku do języka polskiego oraz wykonajcie ustnie polecenia ze strony 13 z podręcznika oraz pisemnie ze stron 11,12,13 w zeszycie ćwiczeń.Wykonajcie zadania w podręczniku na stronach 42 i 43.Obliczenia zapiszcie w zeszytach.Zróbcie zadania w zeszytach ćwiczeń na stronach 49,50,51.Zaprojektujcie i wykonajcie przedmiot z odpadów np.lalkę,robota itp.

Uwaga!

Lekcje online na SKYPE od 12.00

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

29 kwietnia 2020r.

Temat:Z wizytą na wsi.Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia oraz dodawania i odejmowania liczb.

Przeczytajcie uważnie teksty z podręcznika do polskiego na stronie 16,17,18,19,Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 17,a następnie wykonajcie zadania na stronach 16,17,18 w zeszytach ćwiczeń do polskiego ,w podręczniku na stronach 44 i 45 oraz zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronach 44 i 45.We wtorek odpytuję tabliczki mnożenia w zakresie 30!Wysłuchajcie w internecie piosenki pt.,,Świat woła o pomoc”,nauczcie się ją śpiewać.W czwartek odpytuję piosenki ,którą mieliście wybrać sobie sami i nauczyć się z internetu!

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

30 kwietnia 2020r.

Temat:Jak powstaje chleb?Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia oraz dodawania i odejmowania liczb.

Przeczytajcie uważnie teksty na stronach 20,21,22 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 20 i 22. Nauczcie się pięknie czytać wiersz na stronie 22.(pytam w poniedziałek)Przepiszcie do zeszytu notatkę z ramki na stronie 21 oraz kilka wyrazów z rz po spółgłoskach z zadania 1/21 lub 3/21.Wykonajcie zadania w zeszytach ćwiczeń do polskiego na stronach 19,20,21,22, w podręczniku do matematyki na stronach 46 i 47 oraz w zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronach 55 i 56.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

Klasa 2b język angielski 30.04.2020r.

Dzień dobry,

SUBJECT: „I like a skateboard” – pracujemy z tekstem. Zdalne nauczanie.

Dziś przesyłam Wam tłumaczenie tekstu str. 70.

Cześć. Jestem George a to jest mój brat Tim. My mamy deskorolki. Ja jeżdżę na mojej deskorolce każdego dnia. Ja wygrywam wyścigi ponieważ moja deskorolka jest szybka. Tim ma wolną deskorolkę, ale jest szczęśliwy.

Bardzo proszę, abyście w domu poćwiczyli czytanie
i tłumaczenie tego tekstu. W czwartek 7 maja proszę, aby wymienione osoby przesłały filmik, w którym czytają
i tłumaczą ten tekst(będzie ocena): Karina Kumar, Iza Małetka, Marysia Rolek, Kacper Kasiak, Michał Cymerman.
Jeżeli jeszcze ktoś chciałby mieć ocenę z czytania
i tłumaczenia tego tekstu – również poproszę o filmik.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2a język angielski 30.04.2020r.

Dzień dobry,

Subject: „I like a skateboard”- ćwiczenia w oparciu o tekst.

Bardzo proszę, abyście popracowali z płytą i wykonali ćwiczenie 2 str. 71 w podręczniku. W zadaniu tym należy wpisać czy rower, deskorolka i samochód są szybkie (FAST) czy wolne (SLOW).
Kolejne ćwiczenie to 4 str.71. Tu należy przepisać zdania na czystą kartkę papieru: I ride my bike at the weekend oraz: My skateboard is fast.
Wytnijcie słówka każde osobno.
Mieszajcie te słówka a później znów układajcie je w jedno zdanie.
Przećwiczcie to 5 razy i sprawdźcie czy znacie te zdania na pamięć.
Życzę Wam miłej pracy.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

4 maja 2020r.

Temat ;Lektura -Jan Grabowski ,,Czarna owieczka”.

Na podstawie przeczytanej lektury ,,Czarna owieczka” wykonajcie w zeszytach ćwiczeń z języka polskiego zadania na stronach 23,24,25,26,27 oraz 28 i 29.

Uwaga!

Lekcje na SKYPE w dniu 4 maja wyjątkowo w godzinach 15.00-16.00.Osoby ,które nie mogą brać udziału w lekcji proszone są o wykonanie prac domowych samodzielnie.Odpytywanie z czytania będzie we wtorek.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

5 maja 2020r.

Temat:Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.

W podręczniku do matematyki na stronach 48 i 49 przeczytajcie uważnie polecenia i wykonajcie je.W zeszytach ćwiczeń do matematyki zróbcie zadania utrwalające na stronach 57-60

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

6 maja 2020r.

Temat:Maj w pełni.Majowa łąka.

Przeczytajcie uważnie wiersze na stronach 23 i 26,27 w podręczniku do języka polskiego oraz teksty informacyjne na stronach 24 i 25.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 23 i 27 . W zeszytach do języka polskiego zapiszcie odpowiedzi na pytania: Co to jest łąka?Jakie zwierzęta i rośliny możemy tam zobaczyć?W zeszytach ćwiczeń do języka polskiego wykonajcie zadania na stronach 30-35.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

7 maja 2020r.

Temat:W królestwie pszczół/Utrwalenie mnożenia i dzielenia liczb -obliczenia.

Przeczytajcie uważnie opowiadanie na stronie 28 i 29 w podręczniku do języka polskiego i odpowiedzcie ustnie na pytania spod tekstu na stronie 29 Następnie zróbcie zadania utrwalające w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronach 36,37 i 38.W podręczniku do matematyki przeczytajcie uważnie polecenia na stronach 50 i 51 i wykonajcie je.Podobnie zróbcie w zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronie 61.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

8 maja 2020r.

Temat:W królestwie pszczół./Utrwalenie dodawania i odejmowania (obliczenia liczb/zadania tekstowe).

Przeczytajcie uważnie polecenia w zeszytach ćwiczeń do polskiego na stronach 39,40,41,42,43 i wykonajcie je.Następnie zróbcie to samo w podręczniku do matematyki na stronie 52 i w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronie 63.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2b język angielski 7.05.2020r.

Dzień dobry,

Subject: „I like a skateboard”- ćwiczenia w oparciu o tekst. Zdalne nauczanie.

Bardzo proszę, abyście popracowali z płytą i wykonali ćwiczenie 2 str. 71 w podręczniku. W zadaniu tym należy wpisać czy rower, deskorolka i samochód są szybkie (FAST) czy wolne (SLOW).
Kolejne ćwiczenie to 4 str.71. Tu należy przepisać zdania na czystą kartkę papieru: I ride my bike at the weekend oraz: My skateboard is fast.
Wytnijcie słówka każde osobno.
Mieszajcie te słówka a później znów układajcie je w jedno zdanie.
Przećwiczcie to 5 razy i sprawdźcie czy znacie te zdania na pamięć. Nie przesyłajcie zdjęć.
Życzę Wam miłej pracy.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2a język angielski 07.05.2020r.

Dzień dobry,
Subject: „My weekend” – wyrażenia oznaczające czynności codzienne. Zdalne nauczanie.

Dziś bardzo proszę o wykonanie strony 72 oraz ćwiczenia 2 str. 73 z Waszego podręcznika.
Przepiszcie zwroty z 72 strony do zeszytu i przetłumaczcie je. Zastanówcie się o czym są rozmówki na tej stronie. Na koniec wykonajcie ćw. 2 str. 73 (wstawcie tam czynności, które poznaliście na poprzedniej stronie). Prześlijcie zadanie na messenger lub pocztę.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

11 maja 2020r.

Temat:Gdyby można było./Utrwalenie działań na liczbach.

Przeczytajcie uważnie teksty na stronach 30,31,32 w podręczniku do języka polskiego i odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 31.W zeszycie do polskiego napiszcie notatkę ,wymieniając poznane zwierzęta,które są pożyteczne i te ,które są szkodnikami .Wyjaśnijcie krótko ,dlaczego.W zeszytach ćwiczeń do polskiego uzupełnijcie strony 44,45.W podręczniku do matematyki wykonajcie zadania na stronie 53.(Na piątek przygotujcie wiersz pt.,,Żuk” ,na pamięć ,cały).

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2a język angielski 11.05.2020r.

Dzień dobry,
How are you today? (pamiętacie ten zwrot, którym witaliśmy się w szkole?)

SUBJECT: Review 6 – powtórzenie unitu 6. Zdalne nauczanie.

Dziś zrobimy kilka ćwiczeń powtarzających unit 6.

Ex. 1 p. 74
W tym zadaniu należy posłuchać nagrania i wskazać o czym mówią bohaterowie.

Ex. 2 p. 74
W tym ćwiczeniu należy wybrać 3 czynności i napisać z nimi w zeszycie po jednym zdaniu – co robicie każdego dnia (every day), w weekend (at the weekend) oraz czego nie robicie (I don’t….).

Ex. 3 p. 74
Tu należy w miejsce obrazków wstawić odpowiednie czynnności.

Oprócz powyższych ćwiczeń przetłumaczcie w zeszytach następujące zdania:

  1. Ja czytam książkę każdego dnia.
  2. Ja odrabiam pracę domową każdego dnia.
  3. Ja gram na pianinie w weekend.
  4. Ja dzwonię do babci w weekend.
  5. Ja jeżdżę rowerem w weekend.

Proszę prześlijcie zdjęcie wszystkich zadań oraz tych 5 zdań na messenger lub pocztę w czwartek 14 maja.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

12 maja 2020r.

Temat:Moja mama jest wspaniała/Utrwalamy obliczenia liczbowe-zadania z tekstem.

Wykonajcie kwiaty dla mamy (z kolorowego papieru lub bibuły ),mogą być na podstawie filmiku z internetu ,,Kwiaty – origami”.Przeczytajcie w podręczniku do języka polskiego wiersz ze strony 33 i informację na stronie 34,a następnie . odpowiedzcie ustnie na pytania z tej strony.W zeszytach zapiszcie życzenia dla mamy (wzór strona 34).W zeszytach ćwiczeń do języka polskiego zróbcie zadania na stronach 46 i 47 oraz w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronie 64 .

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

13 maja 2020r.

Przeczytajcie uważnie wiersz w podręczniku do języka polskiego na stronie 35. oraz informację na stronie 36.Przepiszcie do zeszytu ramkę ze strony 36 oraz nazwy zawodów z ćwiczenia 1/36,a następnie wykonajcie zadania w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronach 48 i 49 oraz w podręczniku do matematyki strona 54/55 i w zeszycie ćwiczeń do matematyki strona 65.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

14 maja 2020r.

Temat:Fantazja ubarwia świat.

Przeczytajcie uważnie wiersz z podręcznika do języka polskiego na stronie 37 i odpow iedzcie ustnie na pytania pod nim.Na stronach 50 i 51 w zeszycie ćwiczeń do języka polskiego oraz w podręczniku do matematyki na stronach 56 i 57 wykonajcie zadania po uważnym przeczytaniu poleceń.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

15 maja 2020r.

Temat:Sprawdzam siebie.

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń do języka polskiego na stronach 52 i 53 oraz w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronach 66 i 67.Powtórzcie i utrwalcie obliczenia na liczbach w zakresie 100.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2b język angielski 14.05.2020r.

Dzień dobry,
How are you today? (pamiętacie ten zwrot, którym witaliśmy się w szkole?)

SUBJECT: Review 6 – powtórzenie unitu 6. Zdalne nauczanie.

Dziś zrobimy kilka ćwiczeń powtarzających unit 6.

Ex. 1 p. 74
W tym zadaniu należy posłuchać nagrania i wskazać o czym mówią bohaterowie.

Ex. 2 p. 74
W tym ćwiczeniu należy wybrać 3 czynności i napisać z nimi w zeszycie po jednym zdaniu – co robicie każdego dnia (every day), w weekend (at the weekend) oraz czego nie robicie (I don’t….).

Ex. 3 p. 74
Tu należy w miejsce obrazków wstawić odpowiednie czynnności.


Oprócz powyższych ćwiczeń przetłumaczcie w zeszytach następujące zdania:
1. Ja czytam książkę każdego dnia.
2. Ja odrabiam pracę domową każdego dnia.
3. Ja gram na pianinie w weekend.
4. Ja dzwonię do babci w weekend.
5. Ja jeżdżę rowerem w weekend.

Proszę prześlijcie zdjęcie wszystkich zadań oraz tych 5 zdań na messenger lub pocztę w czwartek 21 maja.
Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2b język angielski 15.05.2020r.

Dzień dobry,
Przez przypadek pominąłem lekcję ze str. 72 i 73, więc dzisiejszy temat to:

Subject: „My weekend” – wyrażenia oznaczające czynności codzienne. Zdalne nauczanie.

Bardzo proszę o wykonanie strony 72 oraz ćwiczenia 2 str. 73 z Waszego podręcznika.
Przepiszcie zwroty z 72 strony do zeszytu i przetłumaczcie je. Zastanówcie się o czym są rozmówki na tej stronie. Na koniec wykonajcie ćw. 2 str. 73 (wstawcie tam czynności, które poznaliście na poprzedniej stronie). Nie przesyłajcie zdjęć z tej lekcji, natomiast zdjęcia z 14 maja (powtórzenie unitu 6) poproszę.

Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

18 maja 2020r.

Uzupełnijcie tekst z lukami wstawiając odpowiednie litery(rz,ż,u,ó,ch,h).Tekst będzie wysłany w poniedziałek o godzinie 9.00 na SKYPE i na telefon (MMS) dla osób nie biorących udziału w lekcji w tym dniu. Przepiszcie tekst do zeszytu.Wykonajcie zadania :4 i drugą część 5 na stronie 83 w muzyce .Posłuchajcie w internecie piosenki ze strony 86 i nauczcie się ją śpiewać.Piosenka na ocenę za tydzień.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

19 maja 2020r.

Przeczytajcie teksty na stronach 38,39 i 40 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 39 i wykonajcie zadania na stronie 40 wpisując do zeszytu ramkę z zasadą pisowni wielką literą oraz stronach 54 i 55 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego.Następnie wykonajcie ustnie zadania z podręcznika do matematyki na stronie 58 i zadania pisemnie w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronie 68.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2a język angielski 18.05.2020r.

Witam,

Subject: Ćwiczenia leksykalne. „Peppa pig” – bajka w wersji oryginalnej. Zdalne nauczanie.

Dziś w ramach odpoczynku przesyłam wam filmik po angielsku :

Oczywiście spróbujcie zapamiętać ciekawe zwroty z tej bajki.

Pozdrawiam

Arkadiusz Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

20 maja 2020r.

Przeczytajcie uważnie tekst na stronie 41 i 42 w podręczniku do języka polskiego.Przepiszcie do zeszytu zasadę z ramki na stronie 42 i odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 41.Następnie wykonajcie zadania na stronie 42 w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń na stronie 56 ,57.W podręczniku do matematyki na stronie 59 wykonajcie zadania ustnie oraz pisemnie w zeszycie ćwiczeń na stronie 69.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

21 maja 2020r.

Przeczytajcie uważnie opowiadanie na stronach 43,44,45 ,odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.Przyjrzyjcie się historyjce obrazkowej na stronie 46 i opowiedzcie o przygodzie Marylki.Przepiszcie do zeszytu opowiadanie o Marylce (strona 47) wstawiając w luki zwroty znajdujące się na górze strony,następnie wykonajcie zadania w zeszytach ćwiczeń na stronach 58 i 59.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

22 maja 2020r.

Przeczytajcie tekst na stronie 48 w podręczniku do języka polskiego,odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem ,a następnie wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na stronach 60 i 61.Zróbcie zadania w podręczniku do matematyki na stronie 60 i w zeszycie ćwiczeń na stronie 70.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2a język angielski 21.05.2020r.

Dzień dobry,

SUBJECT: Wprowadzenie do unitu 7 – „Do you like horse-riding?” Zdalne nauczanie.

Dziś zajmiemy się stroną 80 i 81 w podręczniku. Na początek proszę, abyście przepisali nazwy sportów z początku strony 80 i je przetłumaczyli.

Następnie przeczytajcie historyjkę i przetłumaczcie ją ustnie.

Na koniec poproszę o wykonanie ćw. 3 i 4 str.81.
Ćwiczenie 3 wykonujemy ustnie a polega ono tylko na odczytaniu podanych zdań.
W ćwiczeniu 4 zróbcie w zeszycie tabelkę taką jak dziewczynka w podręczniku. Wypiszcie nazwy sportów i rysujcie buźki uśmiechnięte – jeśli lubicie ten sport, a smutne jeśli nie. Pod tabelką proszę napisać zdania: I like…/J don’t like…/I love… . Zdjęcie ćwiczenia prześlijcie mi do następnego czwartku (28.05). Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2b język angielski 22.05.2020r.

Witam,

Subject: Ćwiczenia leksykalne. „Peppa pig” – bajka w wersji oryginalnej. Zdalne nauczanie.

Dziś w ramach ćwiczeń i „osłuchiwania” się z językiem przesyłam wam filmik po angielsku :

Oczywiście spróbujcie zapamiętać ciekawe zwroty z tej bajki.

Pozdrawiam

Arkadiusz Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

25 maja 2020r.

Temat:Ważne są ćwiczenia,gdy ,,ó”się nie wymienia.

Przeczytajcie uważnie wiersz na stronie 49 , odpowiedzcie ustnie na pytania pod wierszem,a następnie wykonajcie zadania na stronach 62 i 63 w zeszycie ćwiczeń do języka polskiego.W podręczniku do matematyki na stronie 61 i 62 i w zeszycie ćwiczeń na stronie 71 wykonajcie zadania utrwalające.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

26 maja 2020r.

Temat:Święto naszych mam.

Dziś święto wszystkich mam.Zaśpiewajcie mamom piosenkę ,złóżcie życzenia i wręczcie przygotowane wcześniej laurki i kwiaty.W tym dniu pomóżcie mamom w ich pracach domowych ,które jesteście w stanie wykonać.Może posprzątajcie swoje pokoje.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

27 maja 2020r.

Temat:Królowa naszych rzek.

Przeczytajcie uważnie opowiadanie na stronach 50 i 51 w podręczniku do języka polskiego i odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego na stronie 64 ,w podręczniku do matematyki na stronach 63 i 64 oraz w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronach 72 i 73 przeczytajcie uważnie polecenia i wykonajcie zadania utrwalające.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

28 maja 2020r.

Przeczytajcie uważnie informację na stronie 52 i 53 w podręczniku do języka polskiego ,a następnie wykonajcie zadania.Przepiszcie do zeszytu zasady pisowni nazw rzek ,miast,mórz i gór (ramka strona 52) oraz informację o lewym i prawym brzegu rzeki (ramka strona 53).W podręczniku do matematyki wykonajcie zadania na stronach 65 i 66 oraz w zeszytach ćwiczeń na stronach 74 i 75.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

29 maja 2020r.

Przeczytajcie uważnie wiersz na stronie 54 i informację na stronie 55 w podręczniku do języka polskiego,odpowiedzcie na pytania na stronie 54, następnie wykonajcie zadania na stronach 65 ,66,67 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2b język angielski 28.05.2020r.

Dzień dobry,

SUBJECT: Wprowadzenie do unitu 7 – „Do you like horse-riding?” Zdalne nauczanie.

Dziś zajmiemy się stroną 80 i 81 w podręczniku. Na początek proszę, abyście przepisali nazwy sportów z początku strony 80 i je przetłumaczyli.

Następnie przeczytajcie historyjkę i przetłumaczcie ją ustnie.

Na koniec poproszę o wykonanie ćw. 3 i 4 str.81.
Ćwiczenie 3 wykonujemy ustnie a polega ono tylko na odczytaniu podanych zdań.
W ćwiczeniu 4 zróbcie w zeszycie tabelkę taką jak dziewczynka w podręczniku. Wypiszcie nazwy sportów i rysujcie buźki uśmiechnięte – jeśli lubicie ten sport, a smutne jeśli nie. Pod tabelką proszę napisać zdania: I like…/J don’t like…/I love… . Zdjęcie ćwiczenia prześlijcie mi do następnego czwartku (4.06). Pozdrawiam,
AC Kotowski

Klasa 2a język angielski 28.05.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Sportowe zainteresowania dzieci w Brazylii. Zdalne nauczanie.

Na początek przepiszcie i przetłumaczcie zwroty ze strony 82(na górze).

Dziś podaję Wam tłumaczenie tekstu ze str. 82:

To jest Pedro. On jest z Brazylii. Pedro gra w piłkę każdego dnia. To jest jego ulubiony sport. On biega i czasami się przewraca. On potrafi kopać piłkę mocno i zdobywa gole. On nie ma piłki. On gra mecze małą piłką.

Bardzo proszę nauczcie się tego tekstu czytać i tłumaczyć, nagrajcie filmik i prześlijcie mi go na messenger do czwartku 4 czerwca. Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

1 czerwca 2020r.

Z okazji Dnia Dziecka składam Wam serdeczne życzenia ,dużo zdrowia,szczęścia pomyślności,uśmiechu na twarzy,samych piątek i szóstek,wielu przyjaciół i miłości od osób bliskich oraz by każde z Was wyrosło na mądrego i dobrego człowieka.

Pozdrawiam

Joanna Rosa

Napiszcie jak spędziliście Dzień Dziecka ze swoją rodziną( w zeszycie).Narysujcie do tego rysunek na kartce z bloku A 4 .(To jest praca domowa na środę.)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

2 czerwca 2020r.

Temat:Mikołaj Kopernik i Układ Słoneczny.

Przeczytajcie wiersz na stronie 58 i 59 oraz informację na stronach 60 i 61 ,wyjaśnijcie nazwę miasta Toruń (na podstawie legendy i źródeł historycznych).Opowiedzcie na pytanie kim był Mikołaj Kopernik, czego dokonał ,przepiszcie uzupełnione zdania z zeszytu ćwiczeń(zad.1/70) do zeszytu o Mikołaju Koperniku na podstawie tekstu.Ustnie opiszcie pomnik M. Kopernika. napiszcie nazwy planet w kolejności, w jakiej są ustawione względem Słońca( z wielką literą na początku nazw). Utrwalcie działania na liczbach (dodawanie,odejmowanie,mnożenie ,dzielenie).Zróbcie zadania na stronach 70 ,71,72,73 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego i stronach 76 i 77 w zeszytach ćwiczeń do matematyki. Wykonajcie rysunek -projekt piernika oraz rysunek przedstawiający planety Układu Słonecznego (według ilustracji w podręczniku lub internecie)-rysunek plasteliną.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

Klasa 2b język angielski 04.06.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Sportowe zainteresowania dzieci w Brazylii. Zdalne nauczanie.

Na początek przepiszcie i przetłumaczcie zwroty ze strony 82(na górze).

Dziś podaję Wam tłumaczenie tekstu ze str. 82:

To jest Pedro. On jest z Brazylii. Pedro gra w piłkę każdego dnia. To jest jego ulubiony sport. On biega i czasami się przewraca. On potrafi kopać piłkę mocno i zdobywa gole. On nie ma piłki. On gra mecze małą piłką.

Bardzo proszę nauczcie się tego tekstu czytać i tłumaczyć, nagrajcie filmik i prześlijcie mi go na messenger do czwartku 11czerwca. Pozdrawiam,
AC Kotowski

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

3 czerwca 2020r.

Temat:Planujemy wakacje.

Przeczytajcie informacje w podręczniku na stronach 62 i 63 ,odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem i wykonajcie ćwiczenia utrwalające w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronach 74,75,76.Zagrajcie z rodzicami i rodzeństwem w grę ,,Spływ kajakowy” strona 78 i 79 zeszyt ćwiczeń do matematyki.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

4 czerwca 2020r.

Temat:Co możemy robić z tatą?

Przeczytajcie opowiadanie z podręcznika do języka polskiego na stronach 64 i 65 i odpowiedzcie na pytania pod tekstem .Wykonajcie zadania na stronach 77 i 78 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego.Powtórzcie i utrwalcie tabliczkę mnożenia (działania,które były w zeszytach ćwiczeń i podręczniku do matematyki).

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

5 czerwca 2020r.

Temat:Przewodnik małego turysty

Przeczytajcie informacje w podręczniku do języka polskiego na stronach 66 ,67,68,69.Wykonajcie zadania w zeszytach ćwiczeń na stronach 79 ,80,81.Utrwalajcie działania na liczbach w zakresie 1000 (dodawanie i odejmowanie).

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

8 i 9 czerwca 2020r.

Powtarzamy i utrwalamy tabliczkę mnożenia,działania na liczbach (dodawanie i odejmowanie )w zakresie 1000.
Pozdrawiam i życzę miłej nauki
Joanna Rosa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 2a

10,19,22-25 czerwca 2020r.

Powtarzamy i utrwalamy materiał poznany w klasie 2.Materiały do powtórzenia i wykonania umieszczam tylko na SKYPE lub wysyłam indywidualnie w razie potrzeby.Spotkania na SKYPE będą w dniach 19 i 23 czerwca .

Pozdrawiam i życzę miłej nauki

Joanna Rosa

UWAGA!

Zakończenie roku szkolnego klasy 2 a odbędzie się w dniu 26 czerwca w klasie III b na II piętrze w godzinach 10.00-10.30 z wychowawcą klasy ( bez spotkania na sali gimnastycznej ze względu na pandemię ).Przy wejściu do budynku wszyscy proszeni są o zdezynfekowanie rąk ,założenie maseczki zakrywającej usta i nos ,zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami.

Klasa 2a język angielski 22.06.2020r.

Dzień dobry,
Subject: The wheels on the bus” – piosenka. Zdalne nauczanie.

Dziś przesyłam Wam link do piosenki „The wheels on the bus”.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-wheels-the-bus

Pod piosenką znajdziecie słowa w wersji pdf oraz ćwiczenia do niej. Nie przesyłajcie zdjęć ale poćwiczcie piosenkę w domu.
Pozdrawiam
AC Kotowski