Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Edukacja wczesnoszkolna II

17 marca, 2020

30 marca 2020 r.

Klasa 2a

Temat: 120. Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę 

W podręczniku do matematyki na stronie 22 przeczytajcie uważnie polecenie i wykonajcie je ustnie.Następnie zapoznajcie się z zadaniem 2 na tej stronie i przepiszcie do zeszytu liczby od 10 do 100 np.10-dziesięć,20-dwadzieścia,30-trzydzieści …itd.
Nauczcie się liczyć dziesiątkami do 100,tak jak wpisaliście do zeszytu.Wykonajcie ustnie zadania 1,3 i 4 na stronie 23 w podręczniku ,zadanie 2 s. 23 pisemnie w zeszycie.Dla utrwalenia poznanego materiału wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do matematyki zadania na stronach 34 i 35.Możecie wyciąć z wycinanki na końcu ćwiczenia banknoty,które ułatwią wam wykonanie niektórych zadań.
Uwaga!
Po wykonaniu prac domowych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.
Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.
Joanna Rosa
Nr kolejny tematu:345 

31 marca 2020r.

Klasa 2a

Temat:Groźna woda

Wysłuchajcie w internecie piosenki pt.,,Przyszła Pani Wiosna”.Nauczcie się śpiewać piosenkę(tekst piosenki macie w Elementarzu odkrywców -Muzyka na stronie 69).
Z podręcznika do polskiego na stronie 56 nauczcie się czytać płynnie 3 pierwsze zwrotki wiersza pt.,,Budki,dudki,bieg i śnieg”.
Wpiszcie do zeszytu do matematyki informację(tekst pogrubiony notatki) :

1 grosz to 1 gr (skrót)
1 gr +1 gr =2 gr 2 gr +2 gr = 4 gr 10 gr+50 gr=60 gr 10 gr+5 gr =15 gr
50 gr +50 gr=1 zł (pięćdziesiąt groszy dodać pięćdziesiąt groszy równa się 1 złoty)
Istnieją monety: 1 gr,2 gr,5 gr,10 gr,20 gr,50 gr ,nie ma monet np.3 gr,60 gr itp.

Monety te możecie zobaczyć w zadaniu 1 na stronie 38 w zeszycie ćwiczeń do matematyki lub poprosić rodziców o ich pokazanie .
Wykonajcie w zeszytach ćwiczeń do matematyki zadania na stronach 36/37/38.Czytajcie uważnie polecenia .Pamiętajcie ,że cyfra jedności jest z prawej strony,cyfra dziesiątek z lewej.np.31 (cyfra jedności to 1,cyfra dziesiątek to 3,w liczbie tej mamy 3 dziesiątki i 1 jedność).

Uwaga!

Sprawdzenie nauki czytania będzie odbywało się telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z rodzicem.
Po wykonaniu prac domowych pisemnych i plastycznych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.
Joanna Rosa

1 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

T:Lubimy żartować.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Proszę przeczytajcie uważnie wiersz pt.,,Prima aprilis”(podręcznik s.57),a następnie odpowiedzcie na pytanie 1 i 2 pod wierszem (ustnie) w celu sprawdzenia rozumienia przeczytanego wiersza.Na następnej stronie w podręczniku (s.58) przeczytajcie polecenie 1 i wykonajcie je w zeszycie.Zapamiętajcie pisownie wyrazów z ,,h”.Zapiszcie w zeszytach do polskiego powiedzenia ,,Jak ty komu ,tak on tobie”, ,,Nie czyń nikomu co tobie nie miłe” i zastanówcie się co one znaczą.W zeszycie ćwiczeń na stronach 66 i 67 są zadania do tego tematu – wykonajcie je.W podręczniku do matematyki na stronach 24 i 25 wykonajcie zadania 1-8 według poleceń .Zadanie 9 dla chętnych!

W środę ,czwartek i piątek będę odpytywała czytania wiersza z podręcznika ze strony 56 po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

2 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

Temat:Mój dobry i zły dzień.

Przeczytajcie wiersz na stronie 59 w podręczniku do polskiego.Odpowiedzcie na pytanie 1,2,3,4(ustnie).
Zapiszcie w zeszycie notatkę :


Optymista- to człowiek ,który podchodzi do życia i jego spraw w zdecydowanie pozytywny sposób.Dostrzega wszędzie dobro i pozytywne strony życia.
Pesymista -to człowiek,który podchodzi do życia i jego spraw zdecydowanie w negatywny sposób.Dopatruje się wszędzie zła,dostrzega tylko ujemne strony życia.
Przeciwieństwem optymisty jest pesymista.

Warto być optymistą by cieszyć się wszystkim i wszystkimi !


Napiszcie w zeszycie krótkie opowiadanie o Helence używając zwrotów z ćwiczenia 1 s. 60 w podręczniku.
Pamiętajcie ,że opowiadanie musi mieć wstęp ,czyli zdanie rozpoczynające opowiadanie (czyli odpowiedź na pierwsze pytanie z ćwiczenia)
np.Pewnego dnia Helenka obudziła się i spojrzała na zegar.Przestraszyła się ,że zaspała i nie zdąży na czas do szkoły.

Potem…(tu wpisujemy odpowiedź na drugie pytanie układając kilka zdań,to będzie rozwinięcie opowiadania)

Na szczęście…(tu piszemy zakończenie opowiadania udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie z ćwiczenia).


W zeszycie ćwiczeń do polskiego wykonajcie zadania na stronie 68.
Przepiszcie z podręcznika do matematyki s.26 do zeszytu z matematyki informację z ramki i szarego paska o dekagramach .Wykonajcie ustnie zadanie 1 i 2 na tej stronie.

Uwaga!

Sprawdzenie nauki czytania będzie odbywało się telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z rodzicem.
Po wykonaniu prac domowych pisemnych i plastycznych z całego tygodnia przesyłamy je w postaci zdjęć na wcześniej podany numer telefonu.Dla ułatwienia robimy od razu zdjęcia po dwie strony z zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.W przypadku trudności w wykonaniu zadań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

3 kwietnia 2020 r.

Klasa 2 a

Temat:Bezpiecznie na rowerze.Radośnie i bezpiecznie.

Drogie dzieci !

Na stronie 61 w podręczniku wykonajcie zadania 1 i 2.Przepiszcie do zeszytu zdanie :
Po spółgłoskach b i p piszemy rz np.brzeg,brzydki,przyroda,przycinać itp.
Przeczytajcie sami lub poproście rodziców o przeczytanie opowiadania na s.62 i 63 w podręczniku do polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania 1,2 i 3 do tego tekstu s.63.W zeszycie ćwiczeń do polskiego na stronach 69 /70 i w zeszycie ćwiczeń do matematyki na stronach 39 i 40 wykonajcie zadania utrwalające tematy.

Uwaga!

Po wykonaniu prac domowych z całego tygodnia proszę o przesłanie ich do sprawdzenia do 5 kwietnia (włącznie )w postaci zdjęć na podany wcześniej numer telefonu. Osoby,które nie przysłały jeszcze prac domowych z poprzedniego tygodnia proszone są o ich przysłanie do sprawdzenia .

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki

Joanna Rosa

6 kwietnia 2020 r.

Klasa 2a

Temat:Co robić ,gdy zdarzy się wypadek.

Przeczytajcie uważnie opowiadanie pt.,,Bardzo ważny telefon” na stronie 64 i 65 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 65 pod tekstem. Zapiszcie w zeszycie do polskiego notatkę:
Gdy nie ma dorosłego ,a zdarzy się wypadek lub ktoś pilnie potrzebuje pomocy,dzwonimy pod numer 112.
Przeczytajcie uważnie polecenia i wykonajcie zadania utrwalające w zeszytach ćwiczeń do matematyki na stronie 41,42,43.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia przesyłamy po świętach ,do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki.

Joanna Rosa

7 kwietnia 2020 r.

Klasa2a

Temat:Święta Wielkiej Nocy

Przeczytajcie informacje na stronie 66 i 67 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie ustnie na pytania ze strony 67.Przepiszcie do zeszytu do języka polskiego słowa piosenki ,,Śmingus” strona 74( Muzyka).Wykonajcie zadanie 2 i 3 na stronie 75 ( w Muzyce).Wykonajcie również zadania w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego na stronie 72 i 73. Przeczytajcie uważnie polecenia w podręczniku do matematyki na stronie 27 i 28.Wykonajcie zadania według poleceń.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia przesyłamy po świętach do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę przyjemnej nauki.

Joanna Rosa

8 kwietnia 2020 r. Klasa 2a

Temat:Święta Wielkiej Nocy

Drodzy uczniowie!

Przeczytajcie teksty na stronach 80 i 81 w podręczniku do języka polskiego.Odpowiedzcie na pytania na stronie 81.Wykonajcie zadania na stronie 84 i 85 w zeszytach ćwiczeń do języka polskiego.
Wykonajcie pisankę ,palmę wielkanocną.
Przeczytajcie polecenia w podręczniku do matematyki na stronie 29 i 30.Wykonajcie zadania według poleceń.

Uwaga!

Prace domowe z tego tygodnia wysyłamy do sprawdzenia po świętach do 18 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę miłej nauki oraz zdrowych,wesołych ,spokojnych Świąt Wielkiej Nocy dla Was i Waszych rodzin.

Joanna Rosa

30.03.2020r.

Język angielski – 2a

Temat do opracowania w domu.

Subject: „The teacher is wearing a skirt” – praca z tekstem.

Bardzo proszę aby dzieci nauczyły się czytać i tłumaczyć tekst. Osoby chętne proszę aby w ten czwartek przysłały mi na messenger filmik z czytaniem
i tłumaczeniem dziecka.
Tłumaczenie tekstu str. 58.

To jest mała szkoła w Afryce. Dzieci piszą. Oni są ubrani w mundurki: koszule, zielone swetry
i również spodnie. Jest tu również nauczycielka. Ona nie jest ubrana w mundurek. Ona jest ubrana
w spódnicę, koszulkę oraz bluzę. Czy ona nosi okulary? Nie, nie nosi. I ona nie nosi kucyka.

Pozdrawiam. Arkadiusz Kotowski

30.03.2020r.

Klasa 2b język angielski

Temat do opracowania w domu.

Subject: „The teacher is wearing a skirt” – praca z tekstem.

Bardzo proszę aby dzieci nauczyły się czytać i tłumaczyć tekst. Osoby chętne proszę aby w ten czwartek przysłały mi na messenger filmik z czytaniem
i tłumaczeniem dziecka.
Tłumaczenie tekstu str. 58.

To jest mała szkoła w Afryce. Dzieci piszą. Oni są ubrani w mundurki: koszule, zielone swetry
i również spodnie. Jest tu również nauczycielka. Ona nie jest ubrana w mundurek. Ona jest ubrana
w spódnicę, koszulkę oraz bluzę. Czy ona nosi okulary? Nie, nie nosi. I ona nie nosi kucyka.

Pozdrawiam. Arkadiusz Kotowski

Uczniowie klasy IIb są codziennie informowani o treściach programowych do realizacji w wiadomościach w dzienniku elektronicznym. Tam otrzymują materiały do pracy. Wszystkie prace są przesyłane do sprawdzenia mailowo. Kto ma utrudniony dostęp do internetu, kontaktuje się ze mną telefonicznie.

Wychowawczyni IIb – B. Parys-Jóźwik

Klasa IIb język angielski

06.04.2020r.

Dzień dobry,

Subject: Powtórzenie unitu 5. Zdalne nauczanie.

Odpowiedz na pytania podobnie jak w ćw. 3 str.62
1. Are you wearing socks?
2. Are you wearing sandals?
3. Are you wearing trousers?

Wykonaj również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
1,2 str 74
całą stronę 75
1,4 str.77
Bardzo proszę abyście Państwo nie przysyłali tym razem zdjęć, a ewentualne pytania tak jak zawsze messengerem lub emailem.
Pozdrawiam,
AC Kotowski