Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Fizyka

17 marca, 2020

Lekcja nr 1. klasy 7

Materiały do samodzielnej pracy dla klasy 7 a i klasy 7 b. Proszę pobrać materiały i rozwiązać zawarte w nich ćwiczenia. Zadania rozwiązujemy w zeszytach przedmiotowych ( proszę nie przepisywać poleceń, tylko same rozwiązania ) lub na wydrukowanych materiałach.

Lekcja nr 1. klasy 8

Materiały do samodzielnej pracy dla klasy 8 a i klasy 8 b. Proszę pobrać materiały i rozwiązać zawarte w nich ćwiczenia. Zadania rozwiązujemy w zeszytach przedmiotowych ( proszę nie przepisywać poleceń, tylko same rozwiązania ), lub na wydrukowanych materiałach.

Lekcja nr 2. klasy 7

Witam. Mam nadzieje, że utrwaliliście prawa dynamiki. Od dzisiaj zaczynamy nowy dział. Proszę zapisać w zeszytach nowy temat: Energia i praca.

Przeczytajcie temat z podręcznika str.198 oraz obejrzyjcie filmy:

Praca domowa

Sporządź notatkę w zeszycie. W notatce uwzględnij pojęcie pracy, wzór na pracę, oraz wypisz znane Ci rodzaje energii.

Przeanalizuj przykład ze strony 202. Na podstawie przykładu rozwiąż zadanie 1 i 2 . Nie zapomnij o odpowiednich jednostkach! Zamień kilodżule na dżule oraz centymetry na metry.

Lekcja nr 2. klasy 8

Witam. Od dzisiaj zaczynamy nowy dział. Proszę zapisać w zeszytach nowy temat: Światło i jego własności.

Przeczytajcie temat z podrecznika str. 212 oraz obejrzyjcie filmy:

dla ciekawych:

Praca domowa

Sporządź notatkę w zeszycie. W notatce uwzględnij takie pojęcie jak: światło, promień świetlny, ośrodek optyczny, prędkość światła, źródła światła.

Rozwiąż zadanie 1, 2 , 3 str. 217. Odpowiedzi zapisz w zeszycie

Lekcja nr 3. klasy 7

Temat: Moc i jej jednostki.

Proszę przeczytać temat ze strony 204. Oraz obejrzeć filmy:


Praca domowa. ( w zeszytach przedmiotowych )

Proszę wykonać notatkę uwzględniającą definicję mocy i jej jednostki.

Wypisz w punktach najważniejsze wydarzenia z historii powstawania silników parowych.

Lekcja nr 3. klasy 8

Temat: Zjawisko cienia i półcienia

Proszę przeczytać temat ze strony 219 oraz obejrzeć filmy:

Praca domowa:

Sporządź w zeszycie notatkę. W notatce uwzględnij zjawiska: cień, półcień, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca.

Lekcja nr 4. klasy 7

Temat: Energia potencjalna grawitacji  

Zapoznaj się z tematem ze str. 209 oraz obejrzyj fim: 

Praca domowa 1. 

Napisz notatkę z lekcji w zeszycie. Uwzględnij definicję energii potencjalnej i wzór na zmianę energii potencjalnej. 

Praca domowa 2.  

W celu oceny zdalnej pracy uczniów proszę przesłać zdjęcia poprzednich prac domowych: 

  1. Zadania 1 i 2 str. 202 
  1.  Wypisz w punktach najważniejsze wydarzenia z historii powstawania silników parowych.

Zdjęcia proszę przesyłać na moje konto na messengere lub na adres [email protected]

Lekcja nr 4. klasy 8

Temat: Odbicie i rozproszenie światła  

Zapoznaj się z tematem ze str. 224 oraz obejrzyj fim: 

Praca domowa 1. 

Napisz notatkę z lekcji w zeszycie. Uwzględnij definicję odbicia i rozproszenia światła. Przerysuj do zeszytu schemat zjawiska odbicia światła (str. 225)   

Praca domowa 2.  

W celu oceny zdalnej pracy uczniów proszę przesłać zdjęcia wykonanych notatek z lekcji:  

  1. Światło i jego własności 
  1. Zjawisko cienia i półcienia 
  1. Odbicie i rozproszenie światła 

Zdjęcia proszę przesyłać na moje konto na messengere lub na adres [email protected] 

Lekcja nr. 5 klasy 7

Temat: Energia kinetyczna

Przeczytaj pierwszą część tematu ze strony 214, ( bez podroździału zasada zachowania energii ) oraz obejrzyj film:

Zapisz temat w zeszycie oraz sporządz notatkę uwzględniając definicję energii kinetycznej oraz wzór na obliczanie jej wartości.

Praca domowa

kliknij aby pobrać zadania w formacie Word

kliknij aby pobrać zadania w formacie PDF

Rozwiąż zadania w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij mi na messengera lub na adres [email protected]

Lekcja nr. 5 klasy 8

Temat: Zwierciadła płaskie

Przeczytaj temat 24 od strony 229 do 231,

Napisz notatkę uwzględniając pojęcie zwierciadła płaskiego, oraz cechy obrazów rzeczywistych i pozornych.
Obejrzyj konstrukcję obrazów powstałych w zwierciadłach płaskich.

Analizując film spróbuj skonstruować taki sam obraz w zeszycie. ( użyj linijki i kolorów zrób przejrzysty rysunek ). Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij mi na messengera lub na platformę Teams.

Lekcja nr. 6 klasy 7

Temat: Praca i energia- rozwiązywanie zadań


Proszę zapoznać się z lekcją umieszczoną w załączniku (film + treści zadań )
Zapisz temat, oraz przepisz do zeszytu wszystkie przykłady rozwiązane w czasie lekcji.

Otwórz film

Otwórz treść zadań


Praca domowa
Oblicz energię kinetyczną:
a) autobusu o masie 12t jadącego z prędkością 72km/h
b) roweru z rowerzystą, o łącznej masie 80 kg, jadącego z prędkością 18km/h
c) piłki do piłki nożnej o masie 500g. poruszającej się z prędkością 30 m/s
d) piłki do tenisa ziemnego o masie 57g poruszającej się z prędkością 60 m/s.
Wskazówka do zadania!!!!
Zamień jednostki. Pamiętaj, że masę podajemy w kilogramach a prędkość w metrach na sekundę.

Lekcja nr. 6. klasy 8

Temat: Zwierciadła sferyczne wklęsłe

Zapoznaj się z treścią podrozdziałów: Zwierciadła sferyczne, oraz Ognisko zwierciadła sferycznego. Str. od 232 do 234.

Praca domowa:

  1. Zapisz w zeszycie temat oraz zdefiniuj pojęcia: zwierciadło sferyczne, oś optyczna, ognisko zwierciadła, ogniskowa.
  2. Analizując film: https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk przeprowadź w zeszycie trzy konstrukcję obrazów powstałych w zwierciadłach wklęsłych: 1. w przypadku gdy przedmiot znajduje się dalej niż dwie ogniskowe od zwierciadła, 2. w przypadku gdy przedmiot znajduje się między ogniskiem a środkiem krzywizny zwierciadła, oraz 3. gdy przedmiot znajduje się między zwierciadłem a ogniskiem. Pod każdym rysunkiem podaj cechy obrazów.
  3. Zrób zdjęcia narysowanych przez siebie konstrukcji i prześlij mi na adres [email protected] lub na massengera.

Lekcja nr. 7. klasy 7

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej


Zapoznaj się z tematem ze strony 214.
Przepisz notatkę z lekcji zdalnej (załącznik )
Rozwiąż zadanie z pracy domowej ( załącznik )

film który oglądaliśmy w trakcie lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=BImbiRo6EEk

Kliknij aby otworzyć notatkę z lekcji klasa 7a

Kliknij aby otworzyć notatkę z lekcji klasa 7b

Lekcja nr. 8 klasy 8

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr. 9 klasy 8

Temat: Powiększenie zwierciadeł

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr 8 klasy 7.

Temat: Praca, moc energia- powtórzenie wiadomości

Przeanalizuj i przepisz notatkę z lekcji on line.(załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr. 9 klasy 7

Temat: Siła nacisku, ciśnienie, siła parcia

Przeanalizuj i przepisz notatkę z lekcji on-line (załącznik)

Pobierz notatkę

dodatkowo obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o

Lekcja nr. 10 klasy 8

Temat: Zjawisko załamania światła

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr. 11 klasy 8

Temat: Soczewki

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr. 12 klasy 8

Temat: Obrazy otrzymywane w soczewkach skupiających

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę

Lekcja nr. 10 klasy 7

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

Przepisz i przeanalizuj notatkę z lekcji on- line (załącznik)

Pobierz notatkę