Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Fizyka

17 marca, 2020

Praca nr 1. klasy 7

Materiały do samodzielnej pracy dla klasy 7 a i klasy 7 b. Proszę pobrać materiały i rozwiązać zawarte w nich ćwiczenia. Zadania rozwiązujemy w zeszytach przedmiotowych ( proszę nie przepisywać poleceń, tylko same rozwiązania ) lub na wydrukowanych materiałach.

Praca nr 1. klasy 8

Materiały do samodzielnej pracy dla klasy 8 a i klasy 8 b. Proszę pobrać materiały i rozwiązać zawarte w nich ćwiczenia. Zadania rozwiązujemy w zeszytach przedmiotowych ( proszę nie przepisywać poleceń, tylko same rozwiązania ), lub na wydrukowanych materiałach.

Praca nr 2. klasy 7

Witam. Mam nadzieje, że utrwaliliście prawa dynamiki. Od dzisiaj zaczynamy nowy dział. Proszę zapisać w zeszytach nowy temat: Energia i praca.

Przeczytajcie temat z podręcznika str.198 oraz obejrzyjcie filmy:

Praca domowa

Sporządź notatkę w zeszycie. W notatce uwzględnij pojęcie pracy, wzór na pracę, oraz wypisz znane Ci rodzaje energii.

Przeanalizuj przykład ze strony 202. Na podstawie przykładu rozwiąż zadanie 1 i 2 . Nie zapomnij o odpowiednich jednostkach! Zamień kilodżule na dżule oraz centymetry na metry.

Praca nr 2. klasy 8

Witam. Od dzisiaj zaczynamy nowy dział. Proszę zapisać w zeszytach nowy temat: Światło i jego własności.

Przeczytajcie temat z podrecznika str. 212 oraz obejrzyjcie filmy:

dla ciekawych:

Praca domowa

Sporządź notatkę w zeszycie. W notatce uwzględnij takie pojęcie jak: światło, promień świetlny, ośrodek optyczny, prędkość światła, źródła światła.

Rozwiąż zadanie 1, 2 , 3 str. 217. Odpowiedzi zapisz w zeszycie

Praca nr 3. klasy 7

Temat: Moc i jej jednostki.

Proszę przeczytać temat ze strony 204. Oraz obejrzeć filmy:


Praca domowa. ( w zeszytach przedmiotowych )

Proszę wykonać notatkę uwzględniającą definicję mocy i jej jednostki.

Wypisz w punktach najważniejsze wydarzenia z historii powstawania silników parowych.

Praca nr 3. klasy 8

Temat: Zjawisko cienia i półcienia

Proszę przeczytać temat ze strony 219 oraz obejrzeć filmy:

Praca domowa:

Sporządź w zeszycie notatkę. W notatce uwzględnij zjawiska: cień, półcień, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca.