Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Geografia

17 marca, 2020

Klasa VII b 05.06.2020

Moja mała Ojczyzna – Gmina Sadowne

Klasa VI b 05.06.2020

Dzień dobry .Temat na dziś ” Relacje Polski z sąsiadami

Klasa VI a 05.06.2020

Temat na dziś ” Relacje Polski z sąsiadami „

Klasa VII b 04.06.2020

” Poznaję region , w którym mieszkam „. Praca domowa – opisz położenie geograficzne naszej gminy . Jutro na lekcji z teams sprawdzę .

Klasa VII a 04.06.2020

Moja Mała Ojczyzna . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

Klasa VIII b 04.06.2020

 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Australia , obszary okołobiegunowe . Praca domowa – sprawdź się , strona 185

Klasa VII a 02.06.2020

” Poznaję region , w którym mieszkam „.

Klasa VIII a 29.05.2020

 ” Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce . Praca domowa – zadanie 1 , strona 184 (podręcznik) .

Klasa VII b 29.05.2020

 ” Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki . Praca domowa – zadanie 2 , strona 193 .

Klasa VI b 29.05.2020

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji ” . Praca domowa – zadanie 1 i 2, strona 165

Klasa VI a 29.05.2020

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji ” . Praca domowa – zadanie 1 i 2, strona 165

Klasa VIII b 28.05.2020

 ” Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce ” . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń . Prac proszę nie przesyłać .

Klasa VII b 28.05.2020

 ” Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług ” Praca domowa – ćwiczenie 1 , strona 189 . Spytam jutro na teams .

Klasa VII a 28.05.2020

 Poznaję region , w którym mieszkam ” Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń . Prac proszę nie przesyłać

Klasa VII a 26.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś „Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki . Praca domowa -Wymień działania , które przyczyniają się do wzrostu ruchu turystycznego na danym terenie .

Klasa V b 25.05.2020

 ” Krajobraz śródziemnomorski ” Praca domowa – podręcznik – zadanie 1 lub 2( zapisujemy do zeszytu ) , strona 139 . Pracy proszę nie przesyłać .

Klasa V a 25.05.2020

 ” Krajobraz śródziemnomorski ” Praca domowa – podręcznik – zadanie 1 lub 2( zapisujemy do zeszytu ) , strona 139 . Pracy proszę nie przesyłać .

Klasa VIII a 22.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki ” Praca domowa – proszę wykonać notatkę lub plakat na temat środowiska przyrodniczego Arktyki lub Antarktyki . Pracę proszę przesłać do środy .

Klasa VII b 22.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia

Klasa VI b 22.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Współczesne problemy Ukrainy „

Klasa VI a 22.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Współczesne problemy Ukrainy „

Klasa VIII b 21.05.2020

 Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki . Praca domowa – proszę wykonać plakat lub notatkę na temat Arktyki lub Antarktyki . Prace proszę przesłać .

Klasa VII b 21.05.2020

Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki – prac proszę nie przesyłać .

Klasa VII a 21.05.2020

Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki – pracy domowej proszę nie przesyłać .

Klasa VII a 1 9.05.2020

Wpływ zmian politycznych i gospodarczych na strukturę zatrudnienia . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki . Pracy proszę nie przesyłać

Klasa V b 18.05.2020

Geografia – Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej , s . 127 . Proszę przepisać tabelę ze strony 133 do zeszytu ( pracy proszę nie przesyłać ) .

Klasa V a 18.05.2020

Geografia – Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej , s . 127 . Proszę przepisać tabelę ze strony 133 do zeszytu ( pracy proszę nie przesyłać ) .

Klasa VI a 15.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi . Praca domowa -proszę wykonać notatkę lub plakat o Litwie lub Białorusi i przesłać na znany adres .

Klasa VI b 15.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi . Praca domowa -proszę wykonać notatkę lub plakat o Litwie lub Białorusi i przesłać na znany adres .

Klasa VII B 15.05.2020

Temat ” Rozwój dużych miast w strefach podmiejskich . ” Praca domowa – dowolne ćwiczenie z podręcznika

Klasa VIII a 15.05.2020

Ludność i gospodarka Australii . Praca domowa – dwa ćwiczenia do wyboru , strona 165 

Klasa VII a 14.05.2020

Dzień dobry .Temat na dziś ” Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia . Praca domowa – zadanie 1 , strona 186
(podręcznik ) .

Klasa VII b 14.05.2020

Dzień dobry .Temat na dziś ” Warunki produkcji energii z różnych źródeł . Praca domowa – dowolne ćwiczenie z podręcznika zapisujemy do zeszytu .

Klasa VIII b 14.05.2020

Geografia . Ludność i gospodarka Australii . Praca domowa – zadanie 1 i 2 z podręcznika , strona 165. Pracę domową proszę przesłać

Klasa VII a 12.05.2020

Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich . Migracje a zaludnienie struktura wieku na obszarach wiejskich . Praca domowa – wybieramy po jednym pytaniu z każdej części tematu .

Klasa V b 11.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Krajobrazy świata – Sawanna i step ” . Praca domowa – opisz sawannę i step . Chętni przesyłają pracę na znany adres 

Klasa V a 11.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Krajobrazy świata – Sawanna i step ” . Praca domowa – opisz sawannę i step . Chętni przesyłają pracę na znany adres 

Klasa VIII a 08.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Środowisko przyrodnicze Australii . Strefy klimatyczne i roślinne .

Klasa VII b 08.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi . Praca domowa – podręcznik – ćwiczenie 1 strona 174 .

Klasa VI b 08.05.2020

Dzień dobry . Temat ” Sąsiedzi Polski – Czechy i Słowacja . Atrakcje turystyczne .

Klasa VI a 08.05.2020

Dzień dobry . Temat ” Sąsiedzi Polski – Czechy i Słowacja . Atrakcje turystyczne .

Klasa VIII b 07.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś . ” Środowisko przyrodnicze Australii . Strefy klimatyczne i roślinne „

Klasa VII b 07.05.2020

Dzień dobry .Temat na dziś ” Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ” , s.154 . Praca domowa – 2 dowolne pytania z ćwiczeniówki .Prac proszę nie przesyłać 

Klasa VII a 06.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich . Powtórzenie wiadomości z realizowanego działu (lekcja z użyciem teams – godzina 9:50) . Jutro zajęcia z historii – godzina 10:45 (teams) .

Klasa VII a 05.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś „Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich . Praca domowa do zeszytu – jedno ćwiczenie do wyboru ( pracy proszę nie przesyłać ) .

Klasa V b 04.05.2020

Dzień dobry. Temat z geografii: „Krajobrazy sawanny i stepu ” ( s . 120 ). Praca domowa – Proszę przepisać do zeszytu tabelkę ze strony 126 (porównanie sawanny i stepu ) i przeczytać temat . Prac proszę nie przesyłać.

Klasa Va 04.05.2020

Dzień dobry. Temat z geografii: „Krajobrazy sawanny i stepu ” ( s . 120 ). Praca domowa – Proszę przepisać do zeszytu tabelkę ze strony 126 (porównanie sawanny i stepu ) i przeczytać temat . Prac proszę nie przesyłać.

Klasa VIII b 30. 04. 2020

Dzień dobry . Temat : ” Strefy klimatyczne i roślinne Australii ” / Temat ten sygnalizowałem we wtorek /. Praca domowa – dla tych , którzy jej nie przesłali – proszę przerysować mapę konturową Australii / są w podręczniku , np : s. 152 lub atlasie / , na mapie zaznaczamy nazwy stref klimatycznych / s. 156 / oraz wody oblewające ten kontynent . Następnie proszę narysować 4 wykresy klimatyczne – klimatów występujących w Australii / s . 156/157/ i je podpisać . Prace podpisujemy i przesyłamy w formie zdjęcia na adres [email protected]

Klasa VII b 30. 04. 2020

Dzień dobry . Temat na dziś : ” Sprawdź , czy potrafisz – Usługi w Polsce ” Praca domowa – ćwiczenia ze strony 101 . Prac proszę nie przesyłać .

Klasa VII a 29. 04. 2020

Dzień dobry . Nie wszyscy przesłali prace z poprzedniego dnia . Proszę przesłać dziś .Temat na dziś : ” Warunki produkcji energii z różnych źródeł” . Kilkanaście dni temu obchodziliśmy rocznicę mordu oficerów polskich w Katyniu . Za kilka dni czeka nas kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja . Przejawem współczesnego patriotyzmu jest , np : wywieszanie polskiej flagi .

Klasa VII a 28 . 04 . 2020

Praca klasowa z rozdziału ” Usługi w Polsce ” . Pytania kontrolne podano w e- dzienniku .

Klasa VIII b 28. 04 .2020

Dzień dobry . Temat : ” Strefy klimatyczne i roślinne Australii . Praca domowa – proszę przerysować mapę konturową Australii / są w podręczniku , np : s. 152 lub atlasie / , na mapie zaznaczamy nazwy stref klimatycznych / s. 156 / oraz wody oblewające ten kontynent . Następnie proszę narysować 4 wykresy klimatyczne – klimatów występujących w Australii / s . 156/157/ i je podpisać . Prace podpisujemy i przesyłamy w formie zdjęcia do czwartku na adres [email protected]

Klasa V b 27.04.2020

Dzień dobry . Temat : ” W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej . W Polsce /strefa umiarkowana / występuje niedobór opadów . W wilgotnym lesie pada codziennie . Klimatogram to wykres klimatu . Składa się z opadów / niebieskie słupki / i temperatury / linia czerwona / . Z lewej strony wykresu podana jest temperatura , z prawej strony opady / podane w mm/ . Pod wykresem – miesiące . Klimatogram jest narysowany na stronie 113 i 117 . Praca domowa – 1.Opisz warstwy lasu wilgotnego . 2. Opisz warstwy lasu strefy umiarkowanej . Prace przesyłamy do czwartku . Pozdrawiam .

Klasa V a 27.04.2020

Dzień dobry . Temat : ” W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej . W Polsce /strefa umiarkowana / występuje niedobór opadów . W wilgotnym lesie pada codziennie . Klimatogram to wykres klimatu . Składa się z opadów / niebieskie słupki / i temperatury / linia czerwona / . Z lewej strony wykresu podana jest temperatura , z prawej strony opady / podane w mm/ . Pod wykresem – miesiące . Klimatogram jest narysowany na stronie 113 i 117 . Praca domowa – 1.Opisz warstwy lasu wilgotnego . 2. Opisz warstwy lasu strefy umiarkowanej . Prace przesyłamy do czwartku . Pozdrawiam .

Geografia VIII a 24. 04.2020 r.

Dzień dobry. Temat: Środowisko przyrodnicze Australii. Praca domowa: ćwiczenia z ćwiczeniówki str. 71/72. Termin nadsyłania prac do środy.

Klasa VII b 24. 04. 2020 r.

Dzień dobry. Dzisiaj temat: Handel. Praca domowa: ćwiczenia 1-4, str.98,99. Termin nadsyłania prac na znany adres – środa.

Klasa VI B 24. 04. 2020 r.

Dzień doby. Temat na dziś: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji – strona 138. Praca domowa: zadanie 1, str. 144, oraz wymień krainy geograficzne Czech i Słowacji. Dla chętnych – wymień sąsiadów tych krajów. Na prace czekam do środy.

Klasa VI a 24. 04. 2020 r.

Dzień doby. Temat na dziś: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji – strona 138. Praca domowa: zadanie 1, str. 144, oraz wymień krainy geograficzne Czech i Słowacji. Dla chętnych – wymień sąsiadów tych krajów. Na prace czekam do środy.

Klasa VIII b 23.04.2020r.

Dzień dobry . Geografia . Temat ” Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii . Praca domowa – ćwiczenia 2,3,4,s . 72/73. Prace proszę przesłać do wtorku . Do jutra czekam na zaległe prace z wosu i geografii i wystawiam wszystkim oceny .

Klasa VIIb 23. 04.2020r.

Dzień dobry . Temat na dziś ” Turystyka „. Dziś poznacie czym jest turystyka, jaką role odgrywa w gospodarce . Poznacie walory turystyczne Polski . Dla chętnych opisać walory Tatr . Dla wszystkich – 3 dowolne zadania – ćwiczenie , s. 96/97 . Proszę przesłać na adres [email protected] do wtorku . Do jutra czekam na zaległe prace i wystawiam oceny.

Klasa VII a 22. 04. 2020 r. Sławomir Akonom

Dzień dobry moi Wychowankowie . Jeśli chodzi o wspomnianą wczoraj pracę klasową z geografii rozdział V /będziemy pisać we wtorek / – pytania prześlę we wtorek jako załącznik do pobrania z One Drive. Odpowiedzi prześlecie tego samego dnia . Pani Gierej przypomina o zaległych pracach ze sztuki, np : analiza dzieła malarskiego .
Przypominam o przesłaniu zaległych prac z moich przedmiotów / w formie zdjęcia / na adres [email protected] . Ostateczny termin przesyłania zaległych prac – piątek 24 .04. 2020 . Po tym terminie będę wstawiał oceny /te najlepsze , również i niedostateczne / . Zachęcam do wykonania prac domowych .

Geografia . Temat na dziś ” Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi ” . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia zapisujemy do ćwiczeniówki , prac nie przesyłamy .

Klasa VII a 21.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Za tydzień będzie praca klasowa . Temat na dziś ” Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ” , s . 164 . Praca domowa – trzy dowolne ćwiczenia -prac nie przesyłamy ale zapisujemy w ćwiczeniówce .

Klasa V b 20.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na słoneczny poniedziałek ” Strefy klimatyczne i krajobrazowe ” s .108 . Praca domowa – napiszcie nazwy 5 stref klimatycznych , definicję stref klimatycznych , oraz nazwy stref krajobrazowych ,/ s. 111/ . Prace na znany adres przesyłamy do 23 . 04 . 2020 /czwartek / . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac .

Klasa V a 20.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na słoneczny poniedziałek ” Strefy klimatyczne i krajobrazowe ” s .108 . Praca domowa – napiszcie nazwy 5 stref klimatycznych , definicję stref klimatycznych , oraz nazwy stref krajobrazowych ,/ s. 111/ . Prace na znany adres przesyłamy do 23 . 04 . 2020 /czwartek / .

Klasa VIII a 17.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na słoneczny dzień ” Podsumowanie . Sprawdź się ” ,s . 148 . Praca domowa – ćwiczenia z ćwiczeniówki , s. 69 /70 -przesyłamy do środy w formie zdjęcia na adres [email protected] . Powodzenia . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac – będę wystawiał oceny . Zapraszam do wykonania pracy domowej .

Klasa VII b 17.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na słoneczny dzień ” Rodzaje usług ” . Transport i łączność . Z podręcznika dowiecie się czym są usługi?, dokonacie podziału transportu . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki . Przesyłamy na znany adres w formie zdjęcia. Powodzenia .

Klasa VI b 17.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do analizy tematu „Zmiany w przemyśle Niemiec ” , s. 130 . Niemcy to lider europejskiej gospodarki i nasz zachodni sąsiad . Kraj wabi swoim pięknem , szczególnie w południowej części . Praca domowa- dwa dowolne ćwiczenia ze strony 135 . Prace w formie zdjęcia przesyłamy do środy na adres [email protected] . Podajemy imię , nazwisko i klasę .

Klasa VI a 17.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do analizy tematu ” Zmiany w przemyśle Niemiec ” ,s. 130 . Niemcy to lider europejskiej gospodarki i nasz sąsiad . Kraj zachwyca swoim pięknem , szczególnie w południowej części . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia ,s. 135. Prace w formie zdjęcia przesyłamy na adres [email protected] wraz z imieniem ,nazwiskiem i klasą / do środy/ .

Klasa VII b 16.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na dziś „Podsumowanie rozdziału . Sprawdź się ” , s. 145 . Praca domowa – ćwiczenia ze strony 90/91 przesyłamy na adres [email protected] do środy w formie zdjęcia. Przypominam o przesyłaniu zaległych prac – chcę wystawić oceny .

Klasa VIII b 16.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś ” Sprawdź się .Podsumowanie rozdziału , s . 148 . Praca domowa- ćwiczenia ,str. 69/70 przesyłamy do środy w formie zdjęcia na adres [email protected] .Podajemy imię i nazwisko . Przypominam o nadsyłaniu zaległych prac.

Klasa VII a 15.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : „Sprawdź,czy potrafisz. Usługi w Polsce „. s.161-162 . Praca domowa z ćwiczeniówki s . 100-101 -dwa ćwiczenia do wyboru . Czas zdalnej nauki wykorzystajcie na rozwój własnych zainteresowań , przestrzegajcie zasad kwarantanny .

Klasa VII a 08.04.2020 Sławomir Akonom

Temat na dziś : „Handel ” , s. 158 . Poznacie bilans handlu zagranicznego , dowiecie się z kim i czym handlujemy. Proszę przeanalizować wykresy / s. 158 i 159 / . Dziś bez pracy domowej . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac domowych w formie zdjęć na adres [email protected] Na czas świąteczny życzę Wam dużo zdrowia , spokoju i wewnętrznego rozwoju .

Klasa VII a 07.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś ” Turystyka ” , s.153 . Poznamy walory turystyczne Polski , Listę UNESCO . Dowiemy się czym jest turystyka ? Praca domowa dla – jedno dowolne ćwiczenie . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac domowych . Zdrowych Świąt Wielkanocnych .

Klasa V b 06.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Robi się coraz cieplej . Jest już wiosna .Dziś zajmiemy się tematem „Pogoda a klimat „, s .102 . Poznamy terminy : pogoda , klimat, klimatogram . Na wykresach klimatycznych / klimatogramach / podana jest wartość temperatury w stopniach C – zaznaczone linią . Niebieskie słupki to opady , podawane są w milimetrach /mm /. Pod wykresem wymienione są miesiące . Praca domowa – zadanie 1 strona 107. – prace przesyłamy do piątku na adres [email protected] . Przypominam o zaległych pracach . Powodzenia .

Klasa V a 06.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Robi się coraz cieplej , nadeszła wiosna . Dziś temat ” Pogoda a klimat ” s.102 .Poznacie terminy : pogoda , klimat , klimatogram . Wykres klimatu /klimatogram / składa się z temperatury podanej w stopniach C zaznaczonej linią /, niebieskie słupki to opady -wyrażonej w milimetrach / mm/. Pod wykresem wymienione są miesiące . Praca domowa – zadanie 1 strona 107 . Prace w formie zdjęcia wyślij do piątku / 10.04.2020/ na adres [email protected] . Przypominam o nadsyłaniu zaległych prac. Powodzenia .

Klasa VIII a 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem – Stany Zjednoczone – potęgą gospodarczą świata . Stany Zjednoczone to ogromny kraj z przepięknymi krajobrazami , nowoczesnym rolnictwem i przemysłem . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki przesyłamy do najbliższej środy na adres [email protected] / podajemy imię , nazwisko i klasę . Powodzenia .

Klasa VII b 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś przeniesiemy się nad Morze Bałtyckie . Temat ” Gospodarka morska ” s.142 .Odszukajcie największe porty morskie .Jaka jest kondycja przemysłu stoczniowego i rybołówstwa ? Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki przesyłamy na adres [email protected] .Pracę w formie zdjęcia wraz z imieniem , nazwiskiem i klasą przesyłamy do 08.04.2020 /środa / . Powodzenia .

Klasa VI b 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ” Podsumowanie rozdziału Gospodarka Europy . Sprawdź się” s. 125 128 . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia s.127,128 /chętni mogą wykonać jedno ćwiczenie więcej/ . Pracę w formie zdjęcia wysyłamy na adres [email protected] . Termin nadsyłania prac – środa 08.04. 2020

Klasa VI a 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ” Podsumowanie rozdziału Gospodarka Europy . Sprawdź się” s. 125 128 . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia s.127,128 /chętni mogą wykonać jedno ćwiczenie więcej. Pracę w formie zdjęcia wysyłamy na adres [email protected] . Termin nadsyłania prac – środa 08.04. 2020

Klasa VIII b 02.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ” Stany Zjednoczone – potęgą gospodarczą . Jest to ogromny kraj znany z przepięknych krajobrazów ,nowoczesnego przemysłu i rolnictwa . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki wysyłamy na adres [email protected] /wysyłamy do piątku/

Klasa VII b 02.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry, dziś temat Energetyka, str. 138. Praca domowa to dwa dowolone ćwiczenia z ćwiczeniówki. Pracę przesyłamy na adres [email protected] do przyszłego piątku. Powodzenia

Klasa VII A 01.04 2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry. Dziś uczymy się tematu : ” Rodzaje usług Transport ,łączność / c.d. /, s.149 – 152 . Wykonujemy Jedno dowolne ćwiczenie / chętni dwa / z ćwiczeniówki i wysyłamy na adres [email protected]  . Prace przesyłamy do poniedziałku 06.04 . 2020 wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą. Do geografii polecam platformę e.podręczniki.pl.

Klasa VII a 31.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : Rodzaje usług s. 148 . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia przesyłamy do piątku 03.04.2020 na adres nauczanieonline[email protected] wraz z imieniem , nazwiskiem i klasą.

Klasa V a 30.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ze strony 98-100 „Podsumowanie” . Sprawdź się . Praca domowa – dwa ćwiczenia do wyboru ze strony 99/100. Podpisaną pracę domową z imieniem ,nazwiskiem i klasą przesyłamy do piątku /03.04.2020/ w formie zdjęcia na adres [email protected]  Powodzenia .

Klasa V b 30.03.2020 Sławomir Akonom

Dziś zapoznamy się z tematem ” Podsumowanie .Sprawdź się ” /s. 98-100/ . Praca domowa – dwa ćwiczenia do wyboru ze stron 99-100 .
Pracę domową w formie zdjęcia zawierającą imię , nazwisko i klasę przesyłamy do piątku /03.04.2020 / na adres  [email protected] Powodzenia.

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem