Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Historia

17 marca, 2020

24.06.2020

Kl VIII b

Temat :Podsumowanie wiadomości z klasy 8 .Lekcja zdalna

Kl VI b

Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy 6 .Lekcja zdalna

23.06.2020

Kl.VII b

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej Lekcja zdalna Przeczytać temat i odpowiedzieć ustnie na pytania pod tematem

22.06.2020

Kl VII b

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej Lekcja zdalna.Przeczytać temat i zrobić dwa dowolne ćwiczenia.

19.06.2020

Kl VIII b

Temat:Powtarzamy wiadomości o II wojnie światowej .Lekcja zdalna .obejrzeć jeden film Encyklopedia II Wojny Światowej . Bogusława Wołoszańskiego

Kl V a

Temat :Powtarzamy wiadomości o walce z zakonem krzyżackim .Lekcja zdalna . Obejrzeć film ,, Krzyżacy”

Kl VI a

Temat: Powtarzamy czasy Napoleona Lekcja zdalna. Obejrzeć film ,,Waterloo”

Kl VI b

Temat: Powtarzamy czasy Napoleona Lekcja zdalna. Obejrzeć film ,,Waterloo”

15.06.2020

Kl VII b

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej .Lekcja zdalna .Przeczytać temat i zapamiętać największe osiągnięcia 20 lecia międzywojennego. Nie spotykamy się na teams .Nauczyciel mają radę pedagogiczną

10.06.2020

Kl VIII a

Temat:Powtarzamy wiadomości o II wojnie światowej .Lekcja zdalna.

Kl VI b

Temat: Powtarzamy czasy Jagiellonów .Lekcja zdalna

09.06.2020

Kl VII b

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski .Lekcja zdalna Przeczytać temat i zrobić dwa ćwiczenia do wyboru.

08.06.2020

Kl VII b

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej .lekcja zdalna Przeczytać temat i spotykamy się o godzinie 11 na teams

Klasa VII a 05.06.2020

 ” Gospodarka II Rzeczypospolitej ” . Praca domowa – zadanie 3 , strona 250

05.06.2020

KL VIII b

Temat: Podsumowanie rozdziału 6 Lekcja zdalna c.d 

Kl V a

Temat: Sprawdzian z rozdziału 7 .Lekcja zdalna.

Kl VI a

Temat: Poprawa pracy klasowej .lekcja zdalna

Kl VI b

Temat: Poprawa pracy klasowej Lekcja zdalna

04.06.2020

Kl IV a

Temat: Sprawdzian z rozdziału 4 Lekcja zdalna. Spotykamy się na teams o godzinie 11

Kl V a

Temat: Przygotować się do sprawdzianu z rozdziału 7 na piątek 04.06.2020 Lekcja zdalna

Kl VI a

Temat: Sprawdzian z rozdziału 6 o godz 10 w piątek na teams Lekcja zdalna.

Kl. VIII a

Temat: Poprawa sprawdzianu .Lekcja zdalna

Kl VIII b

Temat: Podsumowanie rozdziału 6 Lekcja zdalna.

Klasa VII a 03.06.2020

 ” Zamach majowy i rządy sanacji ” Praca domowa – zadanie 1 , strona 244

03.06.2020

Kl VIII a

Temat:Podsumowanie rozdziału 6 .Lekcja zdalna ,c.d .Uzupełniamy ćwiczenia ze strony 118 i 119

Kl VI b

Temat:Sprawdzian z rozdziału 6 poprawa ,lekcja zdalna

02.06.2020

Klasa V b

 ” Unia polsko – litewska . Praca domowa – proszę wymienić postanowienia pokoju podpisanego w Toruniu ( 1411 ) .

Kl VII b

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji .Lekcja zdalna Zapamiętać datę przewrotu majowego ,kto dokonał i dlaczego .

01.06.2020

Kl VII b

Temat:Rządy parlamentarne .Lekcja zdalna .Najlepszego z okazji Dnia Dziecka . Idźcie na lody. Zajęć ze mną w ten poniedziałek nie ma .

29.05.2020

Klasa VII a

 Temat na dziś „Rządy parlamentarne ” . Praca domowa zadanie 1 , strona 239

Kl VIII b

Temat: Wyzwania współczesnego świata .Lekcja zdalna. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dwa do wyboru.

Kl V a

Temat: Podsumowanie rozdziału 7 c.d Lekcja zdalna. Przygotować się do sprawdzianu. O godzinie 11 na teams

Kl VI a

Temat:Sprawdzian z rozdziału 6 1 godz lekcja zdalna. O godzinie 11 piszemy na teams

Kl VI b

Temat:Sprawdzian z rozdziału 6 Lekcja zdalna .przygotować się do klasówki.

28.05.2020

Kl IV a

Temat :Podsumowanie rozdziału 4 Lekcja zdalna. Za tydzień sprawdzian Na teams o godzinie 11

Kl V a

Temat:Podsumowanie rozdziału 7 .Lekcja zdalna

Kl VI a

Temat:.Podsumowanie rozdziału 6 .Lekcja zdalna c.d

Kl VIII a

Temat:Podsumowanie rozdziału 6 .Lekcja zdalna Nauczyć się dat z niebieskich tabelek

Kl VIII b

Temat: Świat w erze globalizacji .Lekcja zdalna. Na tems o godzinie 12

27.05.2020

Klasa VII a 27.05.2020

Kształtowanie granicy zachodniej i południowej . Proszę sporządzić kalendarium do tego tematu i nauczyć się tych dat . Prac proszę nie przesyłać – za tydzień odpytam .

Kl VIII a

Temat:Wyzwania współczesnego świata .Lekcja zdalna Zwrócić uwagę na choroby XXI wieku.
Przeczytać temat ,odpowiedzieć na pytania pod tematem. O godzinie 11 spotykamy się na teams.

Kl VI b

Temat:Podsumowanie rozdziału 6 cd Lekcja zdalna Przygotowanie do sprawdzianu. O godzinie 10 spotykamy się na teams.

26.05.2020

Klasa V b 26.05.2020

Dzień dobry .Temat na dziś ” Czasy Kazimierza Wielkiego ” . Praca domowa – zadanie 1 i 3 , strona 207 ( podręcznik ) .

Kl VII b

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej .Lekcja zdalna Wybrać sobie dwa ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń i zrobić je.

25.05.2020

Klasa V b 25.05.2020.

 ” Zjednoczenie Polski ” . Praca domowa -ustnie – zadanie 1 i 2 , strona 202

Kl VII b

Temat:Walka o granicę wschodnią .Lekcja zdalna. przeczytać temat ,odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie. Ze strony 101 ćwiczenie 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń . Poniżej macie link do ćwiczeń na OneDrive

Klasa VII a 22.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś „Odrodzenie Rzeczypospolitej . Walka o granicę wschodnią ” . Praca domowa – zadanie 3 , strona 221 .

22.05.2020

Kl VIII b

Temat:Polska w NATO i EU .Lekcja zdalna Znać daty przystąpienia Polski do NATO i UE

Kl V a

Temat:Monarchia stanowa w Polsce.Lekcja zdalna. Przeczytać temat ,odpowiedzieć na pytania pod tematem .Spotykamy się na teams o godzinie 11

Kl VI a

Temat:Podsumowanie rozdziału 6 .Lekcja zdalna .Rozwiązać test z OneDrive Spotykamy się o godz 10 na teams

Kl VI b

Temat:Podsumowanie rozdziału 6 Lekcja zdalna c.d Zrobić test który wam przesłałem na teams

21.05.2020

Kl IV a

Temat:„Solidarność” i jej bohaterowie Lekcja zdalna Spotykamy się na teams o godzinie 11

Kl V a

Temat:Czasy świetności dynastii Jagiellonów .lekcja zdalna . przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie.

Kl VI a

Temat:Księstwo Warszawskie .Lekcja zdalna. Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie.

Kl VIII a

Temat:Świat w erze globalizacji .Lekcja zdalna. Przeczytać temat i odpowiedzieć napytania pod tematem ustnie .Przemyśleć rolę internetu w obecnych czasach.

Kl VIII b

Temat:Sprawdzian z rozdziału 5 Lekcja zdalna. Przygotować się do sprawdzianu.

20.05.2020

Klasa VII a 20.05.2020

Świat na drodze ku II wojnie światowej . Praca domowa – proszę opisać postanowienia konferencji pokojowej w Monachium .

Kl VIII a

Temat: Sprawdzian z rozdziału 5 Lekcja zdalna Przygotować się do sprawdzianu o godzinie 11

Kl VI b

Temat:Podsumowanie rozdziału 6. Lekcja zdalna Spotykamy się o godzinie 10 na teams

19.05.2020

Klasa V b

Rozbicie dzielnicowe Polski

Kl VII b

Temat:Odrodzenie Rzeczypospolitej.Lekcja zdalna .Przeczytać temat odpowiedzieć na pytania ustnie pod tematem.

18.05.2020

Klasa V b

Historia – Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów . Praca domowa – dwa dowolne zadania z ćwiczeniówki . Prac proszę nie przesyłać .

Kl VII b

Temat:Sprawdzian z rozdziału 6 Lekcja zdalna O godzinie 11 mamy sprawdzian ,proszę się przygotować.

Klasa VII a 15.05.2020

Kultura i zmiany polityczne w okresie międzywojennym . Dziś bez pisemnej pracy domowej .

15.05.2020

Kl VIII b

Temat:Polska w latach 90. XX w.Lekcja zdalna Przeczytać temat z podręcznika .Odpowiedzieć ustnie na pytania pod tematem

Kl V a

Temat:Unia polsko-litewska. Lekcja zdalna Zapoznać się z nową dynastią jak i co dało nam połączenie z Litwą. O godzinie 11 mamy zajęcia na teams.

Kl VI a

Temat:Legiony Polskie we Włoszech .Lekcja zdalna .O godzinie 10 mamy lekcje na teams.

Kl VI b

Temat : Księstwo Warszawskie c.d lekcja zdalna ,proszę o przeczytanie tematu i wybrać sobie dwa ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń i je zrobić

 

 

04.05.2020

Kl IV a

Temat;Jan Paweł II – papież pielgrzym Lekcja zdalna .Spotykamy się na tems o godz 11 .Proszę o zebranie dodatkowych informacji na temat naszego Papieża którymi podzielimy się na lekcji

Kl V a

Temat:Czasy Kazimierza Wielkiego .Lekcja zdalna . Proszę o zapoznanie się z tematem . Wybrać sobie dwa ćwiczenia dowolne i zrobić ustnie.

Kl VI a

Temat:Upadek Napoleona .Lekcja zdalna przeczytać temat .Dwa ćwiczenia do wyboru zrobić ustnie

Kl VIII a

Temat:Polska w NATO i EU. Lekcja zdalna przeczytać odpowiedzieć na pytania pod tematem i przygotowywać się do sprawdzianu z rozdziału V

Kl VIII b

Temat:Konflikty na świecie po 1989 roku Lekcja zdalna Przeczytać odpowiedzieć na pytania pod tematem i przygotowywać się do sprawdzianu z rozdziału V. O godz 12 spotkamy się na teams.

13.05.2020

Klasa VII a 13.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” -ZSRS – imperium komunistyczne . Praca domowa – 1. Opisz rządy Józefa Stalina

Kl VIII a

Temat:Polska w latach 90. XX w.Lekcja zdalna .O godzinie 11 mamy lekcje ,będą sprawdzał listę .Lekcja na teams .Proszę mieć podręczniki i zeszyty jak w szkole.

Kl VI b

Temat:Księstwo Warszawskie. Lekcja zdalna O godzinie 10 mamy lekcje na Teams . Proszę przygotować podręczniki i zeszyty .Lista obecności będzie sprawdzana .

Klasa V b 12.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś „Kryzys i odbudowa państwa polskiego . Rządy Bolesława Krzywoustego . Praca domowa zadanie 1 , strona 178 i zadanie 4 , strona 182 . Prace proszę przesłać na znany adres do końca tygodnia .

12.05.2020

Kl VII b

Temat: Podsumowanie rozdziału 6 Lekcja zdalna . Zrobić ustnie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze strony 96 i 97 .W poniedziałek praca klasowa ,prace wysyłamy na [email protected]

Klasa V b 11.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś Kryzys i odbudowa państwa polskiego . Praca domowa – zadanie 1 i 2 ,strona 178 .

11.05.2020

Kl VII b

Temat:Świat na drodze ku II wojnie światowej .Lekcja zdalna Spotykamy się o 11 godz ,obecność obowiązkowa .Sprawdzam listę obecności.

Klasa VII a 08.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Świat po wojnie . Narodziny faszyzmu i nazizmu ” . Praca domowa – ćwiczenie 2 , strona 197. Pracę proszę przesłać do wtorku .

08.05.2020

Kl VIII b

Temat:Temat :Europa po rozpadzie ZSRS. Lekcja zdalna Zapamiętać jakie nowe państwa powstały w europie po rozpadzie ZSRS .Mamy nadrobione tematy .

Kl V a

Temat: Zjednoczenie Polski Lekcja zdalna , za jakiego władcy zjednoczona została Polska

Kl VI a

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego. Dokonania Napoleona .jego udział w tworzeniu Królestwa Polskiego Lekcja zdalna

Kl VI b

Temat:Temat: Legiony Polskie we Włoszech c.d Lekcja zdalna Zostało nam tylko kilka tematów musimy powtarzać .Nie ma wycieczek ,kina dlatego też jesteśmy do przodu z lekcjami

Klasa VII a 07.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Świat po wojnie . Narodziny faszyzmu ” . Praca domowa – ćwiczenie 1 , strona 197.

07.05.2020

Kl IV a

Temat:Pilecki i Inka – „żołnierze niezłomni” Przeczytać temat m,odpowiedzieć na pytania pod tematem .Warto obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=3iwdhQmfTEU

Kl Va

Temat :Rozbicie dzielnicowe Lekcja zdalna c.d . Rok 1138 Bolesław Krzywousty Przeczytać temat i zrobić ćwiczenia

Kl VI a

Temat:Republika Francuska c.d Lekcja zdalna. Poznajemy losy Francji Czytamy tradycyjnie temat i odpowiadamy na pytania pod tematem.Warto obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U

Kl VIII a

Temat ; Konflikty na świecie po 1989 roku .Lekcja zdalna .Czytamy tradycyjnie temat i odpowiadamy na pytania pod tematem

Kl VIII b

Temat:Europa po rozpadzie ZSRS. Lekcja zdalna

06.05.2020

VI b

Temat:Legiony Polskie we Włoszech lekcja zdalna Przeczytać odpowiedzieć na pytania

. VIII a

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS lekcja zdana Przeczytać odpowiedzieć na pytania

Klasa V b – 05 .05. 2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Polska Piastów ” . Na dzisiejszym spotkaniu za pomocą teams powtórzyliśmy tematy 1,2,3 ( rozdział VI ) . Praca domowa : jedno zadanie do wyboru ze strony 174 ( zadania 5 proszę nie wybierać ) .

05 .05.2020

temat : Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym Lekcja Zdalna

Klasa V b – 04. 05. 2020 r. Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś:” Polska Bolesława Chrobrego ” ( s . 175 ) . Ważne daty do zapamiętania : 997, 1000, 1025, 1018 i osoby : św . Wojciech, Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. Praca domowa do zeszytu – zadanie 1 i 2 ze strony 174. Prac proszę nie przesyłać.

04.05.2020

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne lekcja zdalna 

Klasa VII a 30. 04. 2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Sprawdzian wiadomości . Pytania na zaliczenie : 2 , 4 , 6 , 9 / 8 dla chętnych – podręcznik – strona 186 /ramka – Sprawdź się / . Pracę proszę przesłać do jutra .

30.04.2020

Kl IV a

Temat: Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze .Lekcja zdalna .Jeśli macie możliwość to obejrzeć film pt,, Kamienie na szaniec ” Przypominam link do ćwiczeń https://drive.google.com/open?id=13F69EE9kssGjcxH-npBDoz5eM0w8HAb_ Zrobić dwa do wyboru . W dniu 3 maja poproszę o wywieszenie flagi

Kl V a

Temat: Rozbicie dzielnicowe Lekcja zdalna Na skype szymon rosa o godz 9 Zrobić dwa ćwiczenia dowolne ,przypominam link https://drive.google.com/open?id=1U70phXLY1UKJcRFwXKZuHlOqq- W dniu 3 maja poproszę o wywieszenie flagi

Kl VI a

Tema:Rewolucja francuska .Lekcja zdalna Przeczytać temat ,odpowiedzieć na pytania pod tematem .Odpowiedzieć na dwa dowolne ćwiczenia przypominam link https://drive.google.com/open?id=1a9oxZ6lxXOZG8acq0bN0UzP_UUaAn4pD Na Skype szymon rosa W dniu 3 maja poproszę o wywieszenie flagi

Kl VIII a

Temat:Podsumowanie rozdziału 5 cd Lekcja zdalna Powtarzać do klasówki .Na skype szymon rosa Link do ćwiczeń https://drive.google.com/open?id=1Hfct9wkDWvUAOZQ0-qXVdAP2bYF5joqs W dniu 3 maja poproszę o wywieszenie flagi

Kl VIII b

Temat:Podsumowanie rozdziału 5 c.d Lekcja zdalna .Powtarzać do klasówki materiał.Na następnej godz sprawdzian Link do ćwiczeń https://drive.google.com/open?id=1Hfct9wkDWvUAOZQ0-qXVdAP2bYF5joqs Na Skype szymon rosa W dniu 3 maja poproszę o wywieszenie flagi

Klasa V b – 28. 04. 2020 r. Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : ” Mieszko I i początki Polski . Proszę zwrócić uwagę na : w jaki sposób powstało państwo Mieszka I , jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu , jakie było terytorium nowego państwa . Praca domowa : ” Praca – zadanie 1 z podręcznika , strona – 169 . Pracy domowej proszę nie przesyłać .Warto obejrzeć film na youtube Mieszko I i początki Polski – Lekcje pod ostrym kątem – klasa 5 / czas trwania 4:07 .

29.04.2020

Kl VIII a

Temat:Podsumowanie rozdziału 5 Lekcja zdalna c.d . Powtarzać do klasówki .Link do ćwiczeń https://drive.google.com/open?id=1Hfct9wkDWvUAOZQ0-qXVdAP2bYF5joqs

Kl VI b

Temat: Upadek Napoleona .Lekcja zdalna Przeczytać temat i odpowiedzieć ustnie na pytania pod tematem . Wybrać sobie 2 ćwiczenia dowolne i zrobić

Klasa V b 27.04.2020

Dzień dobry .Temat : ” Zanim powstała Polska ” Dziś poznacie nowy lud na terenie Europy -Słowian . Byli to poganie , którzy przyjęli chrzest . Słowianie zakładali swoje państwa . Pojawili się na ziemiach polskich . Żyło tu kilka dużych plemion , np : Polanie . Praca domowa – zadanie 1 , strona 164 / podręcznik / . Pracę proszę przesłać do czwartku .

28.04.2020

Kl VII b

Temat: Narodziny faszyzmu .Lekcja zdalna Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem .Do wyboru dwa ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń . Przypominam o jutro na Skype od 8 do 8 30 szymon rosa

27.04.2020

Kl VII B

Temat: Świat po I wojnie światowej Lekcja zdalna Na Skype szymon rosa od 12 do 13 Proszę o przeczytanie tematu. Ustnie sprawdzić się odpowiadając na pytania pod tematem. W zeszycie ćwiczeń 2 do wyboru ćwiczenia ze strony 84 ,85

Historia VII a 24. 04. 2020 r.

Dzień dobry . Temat na dziś : „Świat po pierwszej wojnie światowej ” . Praca domowa – pytanie 1 i 3 strona 191 . Termin nadsyłania prac do wtorku . W najbliższy czwartek prześlę test z przerobionego rozdziału – proszę się przygotować .

24.04.2020

Kl VIII b

Temat:Poprawa pracy klasowej.Lekcja zdalna

Kl V a

Temat:Poprawa pracy klasowej.Lekcja zdalna

Kl VI a

Temat:Poprawa pracy klasowej.Lekcja zdalna

Kl.VI b

Temat:Poprawa pracy klasowej.Lekcja zdalna

Klasa V b 21.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś ” Sztuka średniowiecza ” , s . 153 . Praca domowa -Dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki . Chętni mogą narysować budynek w stylu romańskim lub gotyckim . Chętni swoje prace mogą przesłać na znany adres . Pozdrawiam

23.04.2020

Historia klasa VIIa Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat ” Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej . Praca domowa – zadanie 2 strona 183 . Prace przesyłamy do wtorku . Do jutra czekam na przesłanie zaległych prac z historii i geografii i wystawiam wszystkim oceny .

Kl IV a

Temat: Sprawdzian z rozdziału 3 .Po otrzymaniu pracy o godz 8 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

Kl V a

Temat : Sprawdzian z rozdziału 6 .Po otrzymaniu pracy o godz 9 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

Kl VI a

Temat : Sprawdzian z rozdziału 5 .Po otrzymaniu pracy o godz 10 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

Kl VIII a

Temat:Poprawa pracy klasowej, lekcja zdalna. 

Kl VIII b

Temat : Sprawdzian z rozdziału nr 4. Po otrzymaniu pracy o godz 11 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

22.04.2020

Kl VIII a

Temat :Praca klasowa z rozdziału nr 4 Po otrzymaniu pracy o godz 10 i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

Kl VI b

Temat:Praca klasowa z rozdziału nr 5. Po otrzymaniu pracy o godz 11 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

21.04.2020

Kl VII b

Temat :Praca klasowa z rozdziału nr 5. Po otrzymaniu pracy o godz 8 rano i wykonaniu zadań z OneDrive w jpg trzeba odesłać tego samego dnia na [email protected] do oceny

Klasa V b 20.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na słoneczny poniedziałek ” Kościół w Średniowieczu ” , s. 148 . Poznacie rolę duchowieństwa , znane zakony i ich dokonania . Praca domowa – omów rolę duchowieństwa w średniowieczu oraz dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki , chętni mogą wykonać więcej .Prace przesyłamy na znany adres do czwartku . Będę wystawiał oceny .

20.04.2020

Kl VII b

Temat: Podsumowanie rozdziału 5. Przeczytać i zapamiętać . We wtorek klasówka ,dostaniecie o godz 8 rano plik jpg na OneDrive jako załącznik [patrz poniżej w e-dzienniku w pracy domowej] i wszyscy muszą mi przesłać tego samego dnia prace na [email protected]

Klasa VII a 17.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na słoneczny dzień „Rewolucje w Rosji ” , s . 175 . Praca domowa – ćwiczenie 1 i 2 strona 179 . Prace przesyłamy do środy .Powodzenia .

17.04. 2020

Kl VIII b

Temat :Europa po rozpadzie ZSRS . Przeczytać i zapamiętać Powinna być klasówka już druga .Pomyślę jak to rozwiązać . Być może skype jestem tam jako szymon rosa . Macie jeszcze czas do poniedziałku aby przesłać zaległe prace domowe .We wtorek stawiam jedynki tym co nie dostarczą do mnie.

Kl V a

Temat: Podsumowanie rozdziału 6 c.d Lekcja zdalna .Zrobić ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń .Przygotować się do klasówki. Macie jeszcze czas do poniedziałku aby przesłać zaległe prace domowe .We wtorek stawiam jedynki tym co nie dostarczą do mnie.Pomyślę nad sposobem przeprowadzenia pracy klasowej zainstalujcie skype jestem tam jako szymon rosa.

Kl VI a

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.Przeczytać i zapamiętać wiadomości z tematu z podręcznika .Pomyślę nad sposobem przeprowadzenia pracy klasowej zainstalujcie skype jestem tam jako szymon rosa .Macie jeszcze czas do poniedziałku aby przesłać zaległe prace domowe .We wtorek stawiam jedynki tym co nie dostarczą do mnie.

Kl VI b

Temat : Epoka Napoleona Bonapartego .Przeczytać temat z podręcznika i zapamiętać.
Pomyślę nad sposobem przeprowadzenia pracy klasowej zainstalujcie skype jestem tam jako szymon rosa .Macie jeszcze czas do poniedziałku aby przesłać zaległe prace domowe .We wtorek stawiam jedynki tym co nie dostarczą do mnie.

Klasa VII a 16.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś ” I wojna światowa na ziemiach polskich , s. 170 . Praca domowa – ćwiczenie 1 i 2 ,s . 174 – przesyłamy w formie zdjęcia na adres [email protected] – termin do wtorku . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac .

16.04.2020

Kl VIII b

Temat:Podsumowanie rozdziału 5.Lekcja zdalna c.d Przeczytać z podręcznika i zapamiętać. Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

Kl VIII a

Temat:Podsumowanie rozdziału 5.Lekcja zdalna c.d Przygotować się do klasówki [ daty z tabelki niebieskiej na pamięć]. Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

Kl VI a

Temat:Podsumowanie rozdziału 5.Lekcja zdalna c.d, Z zeszytu ćwiczeń przeczytać pytania i odpowiedzieć na nie .Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

Kl V a

Temat:Podsumowanie rozdziału 6. Przeczytać podsumowanie i odpowiedzieć ustnie na pytania .Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

Kl IV a

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. Lekcja zdalna Powinna być klasówka poczekamy . Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem z książki ustnie.Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

15.04.2020

Kl VI b

Temat: Republika Francuska .c.d Lekcja zdalna Odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie. Przypominam o pracach domowych.

Kl VIII a

Temat: Podsumowanie rozdziału 5 >Nauczyć się dat z tabelek niebieskich pod tematem na pamięć do klasówki .Przypominam o zaległych pracach domowych . Będą powiadamiani rodzice o nieodrabianiu lekcji.

Klasa V b 07.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na dziś : ” Średniowieczne miasto i wieś ” ,s . 142 Czytając temat zwrócicie uwagę na czynniki miastotwórcze , czym były lokacje ? Na ilustracji zobaczycie elementy dawnego miasta i dawnej wsi . Warunki życia na wsi i w mieście były inne niż dziś . Praca domowa – ustnie ćwiczenie 1 . Przypominam o wysyłaniu zaległych prac domowych. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich .

08.04.2020

KL VIb

Temat: Republika Francuska Lekcja zdalna . Powtórzenie wiadomości do klasówki cd . Zdrowych i pogodnych świąt wam i waszym rodzicom życzę.

Kl VIIIa

Temat: Początek III Rzeczypospolitej.Przeczytać temat i ustnie odpowiedzieć na pytania pod tematem . Zdrowych i pogodnych świąt wam i waszym rodzicom życzę.

.

07.04.2020

Kl VII b

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej .Przeczytać i ustne odpowiedzieć na pytania .Pan Ardziński, Pani Felińska,Pan Kądziela, Panowie Witek i Kacper do dziś nie wysłali zaległej pracy domowej str 76 i 77 z ćwiczeń. Zdrowych i pogodnych Świąt życzę wam i waszym rodzicom

Klasa V b 06.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś do zrealizowania temat ” Epoka rycerzy ” s. 136 . Poznamy cechy idealnego rycerza,kodeks honorowy . Udamy się do zamku , poznamy elementy uzbrojenia rycerza . Praca domowa -dwa ćwiczenia do wyboru z ćwiczeniówki przesyłamy na adres  [email protected] . Prace proszę przesłać do
piątku / 10.04.2020 / Przypominam – nie wszyscy jeszcze przesłali swoje prace . Powodzenia .

06.04.2020

Historia

Temat: Rewolucje w Rosji. Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania z książki pod tematem ustnie. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str 78 zrobić. Przypominam o zaległych ćwiczeniach str 76 i 77 od kilku osób nie otrzymałem pracy.

.

.Klasa VII a 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ” Na frontach I wojny światowej ” s . 161 . Praca domowa – ćwiczenie 1 strona 165 i ćwiczenie 1 strona 167 . Wysyłamy na adres  [email protected] Powodzenia .

Klasa VII a 02.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry, dzisiaj temat „Świat ku wojnie”. Praca domowa to 1 i 2 ćwiczenie ze str. 160. Pracę domową wysyłamy na adres [email protected] do najbliższego wtorku. Powodzenia

03.04.2020

Kl. VIII b

Temat: Początek III Rzeczypospolitej .Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie

Kl V a

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów .Przeczytać temat i uzupełnić ćwiczenia to tego tematu ze strony 100

Kl VI a

Temat: Podsumowanie rozdziału 5  .Powinna być praca klasowa . Proszę zrobić sześć zadań do zeszytu z podsumowania i utrwalić wiedzę

Kl VI b

Temat: Podsumowanie rozdziału 5 . Powinna być praca klasowa . Proszę zrobić sześć zadań do zeszytu z podsumowania i utrwalić wiedzę .

02.04.2020

Klasa IV a

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska .Proszę zrobienie ćwiczeń ze strony 70 i przesłanie zdjęć na [email protected] do oceny

Klasa V a

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego  .Z 99 strony z ćwiczeń rozwiązać krzyżówkę i przesłać na adres [email protected] do oceny dodając nazwisko i klasę

Klasa VI a

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja c.d powtórzenie .Ćwiczenia ze strony 86 i 87 bez ćwiczeń z gwiazdką po zrobieniu przesłać proszę do oceny na [email protected]

Klasa VIII b

Temat: Rozpad bloku wschodniego . Przeczytać ten temat i odpowiedzieć sobie ustnie na pytania pod tematem. Ćwiczenia ze strony 96 i tylko z 96 wysłać mi zdjęcia na adres [email protected] do oceny

Klasa VIII a

Temat: Rozpad bloku wschodniego  .Przeczytać ten temat i odpowiedzieć sobie ustnie na pytania pod tematem

Klasa V b 31.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry. Dziś przeniesiemy się w odległe czasy, w czasy Średniowiecza. Temat: System feudalny str. 132. Zapoznajemy się z drabiną feudalną i społeczeństwem stanowym. Uczymy się termonów: wasal, senior, lenno, przywilej. Praca domowa: dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki. Pracę domową do dzisiejszego tematu wysyłamy do piątku na adres [email protected] . Praca zawierać ma imię nazwisko i klasę.

01.04.2020

Kl VI b

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja -powtórzenie. Ćwiczenia ze strony 86 i 87 bez ćwiczeń z gwiazdką po zrobieniu przesłać proszę do oceny na [email protected]

Kl VIII a

Temat :Powstanie ,,Solidarności ” c,d
Z zeszytu ćwiczeń zrobić ćwiczenia ze strony 90 i przesłać mi [email protected] do sprawdzenia na ocenę . Przypominam link https://drive.google.com/open?id=1Hfct9wkDWvUAOZQ0-qXVdAP2bYF5joqs kiedy nie działa kopiuj i wklej w przeglądarkę lub cofnij się do tego samego tego z dnia 20 marca

Klasa V b 30.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry. Dziś zapoznamy się z tematem ” Wyprawy krzyżowe ” s.122 . Analizujemy przyczyny i skutki wypraw krzyżowych /krucjat/ , poznajemy terminy: synod, krucjata i daty , np: 1096 , 1291 . Praca domowa – dwa do wyboru ćwiczenia z ćwiczeniówki . Pracę domową w formie zdjęcia zawierającą imię , nazwisko i klasę przesyłamy do piątku 03.04. 2020 na adres [email protected]

31.03.2020

Kl VII B

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich c.d

Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń str 76 i 77 i przesłane na adres [email protected] do oceny.

30.03.2020

Kl VII B

Temat:I wojna światowa na ziemiach polskich . Proszę przeczytać z podręcznika a ćwiczenia do tego tematu link https://drive.google.com/open?id=172rOdC7m12E0FTYuTneYlIq5yP0tl_4Y Strona 76 w poniedziałek a strona 77 na wtorek . Następnie wysłać zdjęcia do sprawdzenia na ocenę z obu dni czyli str 76 i 77 [email protected]