Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

>Historia

17 marca, 2020

Klasa V b 07.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na dziś : ” Średniowieczne miasto i wieś ” ,s . 142 Czytając temat zwrócicie uwagę na czynniki miastotwórcze , czym były lokacje ? Na ilustracji zobaczycie elementy dawnego miasta i dawnej wsi . Warunki życia na wsi i w mieście były inne niż dziś . Praca domowa – ustnie ćwiczenie 1 . Przypominam o wysyłaniu zaległych prac domowych. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich .

08.04.2020

KL VIb

Temat: Republika Francuska Lekcja zdalna . Powtórzenie wiadomości do klasówki cd . Zdrowych i pogodnych świąt wam i waszym rodzicom życzę.

Kl VIIIa

Temat: Początek III Rzeczypospolitej.Przeczytać temat i ustnie odpowiedzieć na pytania pod tematem . Zdrowych i pogodnych świąt wam i waszym rodzicom życzę.

.

07.04.2020

Kl VII b

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej .Przeczytać i ustne odpowiedzieć na pytania .Pan Ardziński, Pani Felińska,Pan Kądziela, Panowie Witek i Kacper do dziś nie wysłali zaległej pracy domowej str 76 i 77 z ćwiczeń. Zdrowych i pogodnych Świąt życzę wam i waszym rodzicom

Klasa V b 06.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś do zrealizowania temat ” Epoka rycerzy ” s. 136 . Poznamy cechy idealnego rycerza,kodeks honorowy . Udamy się do zamku , poznamy elementy uzbrojenia rycerza . Praca domowa -dwa ćwiczenia do wyboru z ćwiczeniówki przesyłamy na adres  [email protected] . Prace proszę przesłać do
piątku / 10.04.2020 / Przypominam – nie wszyscy jeszcze przesłali swoje prace . Powodzenia .

06.04.2020

Historia

Temat: Rewolucje w Rosji. Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania z książki pod tematem ustnie. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str 78 zrobić. Przypominam o zaległych ćwiczeniach str 76 i 77 od kilku osób nie otrzymałem pracy.

.

.

Klasa VII a 03.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś zapoznamy się z tematem ” Na frontach I wojny światowej ” s . 161 . Praca domowa – ćwiczenie 1 strona 165 i ćwiczenie 1 strona 167 . Wysyłamy na adres  [email protected] Powodzenia .

Klasa VII a 02.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry, dzisiaj temat „Świat ku wojnie”. Praca domowa to 1 i 2 ćwiczenie ze str. 160. Pracę domową wysyłamy na adres [email protected] do najbliższego wtorku. Powodzenia

03.04.2020

Kl. VIII b

Temat: Początek III Rzeczypospolitej .Przeczytać temat i odpowiedzieć na pytania pod tematem ustnie

Kl V a

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów .Przeczytać temat i uzupełnić ćwiczenia to tego tematu ze strony 100

Kl VI a

Temat: Podsumowanie rozdziału 5  .Powinna być praca klasowa . Proszę zrobić sześć zadań do zeszytu z podsumowania i utrwalić wiedzę

Kl VI b

Temat: Podsumowanie rozdziału 5 . Powinna być praca klasowa . Proszę zrobić sześć zadań do zeszytu z podsumowania i utrwalić wiedzę

Temat

02.04.2020

Klasa IV a

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska .Proszę zrobienie ćwiczeń ze strony 70 i przesłanie zdjęć na [email protected] do oceny

Klasa V a

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego  .Z 99 strony z ćwiczeń rozwiązać krzyżówkę i przesłać na adres [email protected] do oceny dodając nazwisko i klasę

Klasa VI a

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja c.d powtórzenie .Ćwiczenia ze strony 86 i 87 bez ćwiczeń z gwiazdką po zrobieniu przesłać proszę do oceny na [email protected]

Klasa VIII b

Temat: Rozpad bloku wschodniego . Przeczytać ten temat i odpowiedzieć sobie ustnie na pytania pod tematem. Ćwiczenia ze strony 96 i tylko z 96 wysłać mi zdjęcia na adres [email protected] do oceny

Klasa VIII a

Temat: Rozpad bloku wschodniego  .Przeczytać ten temat i odpowiedzieć sobie ustnie na pytania pod tematem

Klasa V b 31.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry. Dziś przeniesiemy się w odległe czasy, w czasy Średniowiecza. Temat: System feudalny str. 132. Zapoznajemy się z drabiną feudalną i społeczeństwem stanowym. Uczymy się termonów: wasal, senior, lenno, przywilej. Praca domowa: dwa dowolne ćwiczenia z ćwiczeniówki. Pracę domową do dzisiejszego tematu wysyłamy do piątku na adres [email protected] . Praca zawierać ma imię nazwisko i klasę.

01.04.2020

Kl VI b

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja -powtórzenie. Ćwiczenia ze strony 86 i 87 bez ćwiczeń z gwiazdką po zrobieniu przesłać proszę do oceny na [email protected]

Kl VIII a

Temat :Powstanie ,,Solidarności ” c,d
Z zeszytu ćwiczeń zrobić ćwiczenia ze strony 90 i przesłać mi [email protected] do sprawdzenia na ocenę . Przypominam link https://drive.google.com/open?id=1Hfct9wkDWvUAOZQ0-qXVdAP2bYF5joqs kiedy nie działa kopiuj i wklej w przeglądarkę lub cofnij się do tego samego tego z dnia 20 marca

Klasa V b 30.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry. Dziś zapoznamy się z tematem ” Wyprawy krzyżowe ” s.122 . Analizujemy przyczyny i skutki wypraw krzyżowych /krucjat/ , poznajemy terminy: synod, krucjata i daty , np: 1096 , 1291 . Praca domowa – dwa do wyboru ćwiczenia z ćwiczeniówki . Pracę domową w formie zdjęcia zawierającą imię , nazwisko i klasę przesyłamy do piątku 03.04. 2020 na adres [email protected]

31.03.2020

Kl VII B

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich c.d

Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń str 76 i 77 i przesłane na adres [email protected] do oceny.

30.03.2020

Kl VII B

Temat:I wojna światowa na ziemiach polskich . Proszę przeczytać z podręcznika a ćwiczenia do tego tematu link https://drive.google.com/open?id=172rOdC7m12E0FTYuTneYlIq5yP0tl_4Y Strona 76 w poniedziałek a strona 77 na wtorek . Następnie wysłać zdjęcia do sprawdzenia na ocenę z obu dni czyli str 76 i 77 [email protected]