Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Język polski IV-V

17 marca, 2020

Klasa IV

Adres strony do słuchania cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=3KG7fQd8e6o

Adres strony do słuchania cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=721pbrlIfFc

Zadania do lektury „Charlie i fabryka czekolady”

Zadania dla klasy VB

Adres strony z lekturą: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

  1. Zapoznaj się z informacjami ze s.253 i 258 (podręcznik)
  2. Uzupełnij karty pracy:1, 2 3 i prześlij je na adres [email protected] (jeżeli będziesz miał/a problem z wysłaniem zadań, to napisz je w zeszycie).

Zadania dla klasy Va:

Uzupełnij kartę pracy i prześlij na adres [email protected] (jeżeli będziesz miał/a problem z wysłaniem zadań, to napisz je w zeszycie).

Przypomnienie:

Zdanie to wypowiedzenie, w którym występuje orzeczenie.

Równoważnik zdania to wypowiedzenie , które nie zawiera orzeczenia, ale można je wprowadzić.

Przykłady:

Dzieci bawią się na podwórku.(zdanie)

Zabawa dzieci na podwórku. (równoważnik zdania)

Gdzie jest Magda? (zdanie)

Gdzie Magda? (równoważnik zdania)

Dodatkowe wyjaśnienia na temat równoważnika zdania znajdziesz na stronie https://www.youtube.com/watch?v=YDwSyQWpfJw (obejrzyj pierwsze 6 minut)

Powieść „Przygody Tomka Sawyera” jest dostępna pod adresem:

Adres strony: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera.html

Adres strony audiobooka: https://www.youtube.com/watch?v=8dWT6bn9cts

26.03.2020r.

Klasa IV

Temat: Tajemnicze życzenie.

Zapoznaj się z tekstem pt.”Piast Kołodziej” (podr.s.163-164)

Zastanów się, które z wydarzeń opisanych w tekście nie mogłoby dziać się w rzeczywistości.

Zapoznaj się z „Nową wiadomością”(s.164) i przepisz ją do zeszytu.

Które z wydarzeń przedstawionych w tekście są realistyczne, a które fantastyczne? Napisz w zeszycie po jednym przykładzie.

Ćwicz przez 15 minut czytanie tekstu.

Klasa Va i Vb

Temat: Wykrzyknik – znak pełen emocji.
Zapoznaj się z ćwiczeniem „Na rozgrzewkę”(podręcznik.s.191)
Zapoznaj się z „Nową wiadomością” i przepisz ją do zeszytu.
zadanie 4. s.192.(podręcznik)

27.03.2020r.

klasa IV
Temat:W poszukiwaniu nowej ojczyzny.
Przeczytaj legendę „O Lechu, Czechu i Rusie” (podręcznik s.165-167)
Zadanie 1.s.167 (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Dlaczego pierwszą stolicę nazwano Gnieznem? (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Przeczytaj „Nową wiadomość” i przepisz ją do zeszytu.
Zadanie 5.s.167 (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

klasa Va i Vb
Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż -przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
Przypomnij sobie zasady ortograficzne (podręcznik s.193.)
Zadanie 1. i 2. (zeszyt ćwiczeń s.75.)
Zadanie 7. i 8. (zeszyt ćwiczeń s.77.)
Zadanie 3. (podręcznik s.194. )

30.03.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
W celu przypomnienia sobie wiadomości o poznanych częściach mowy obejrzyj krótkie filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84
https://www.youtube.com/watch?v=np-9QxytLXo
Wykonaj „Na rozgrzewkę” (podręcznik s.168.)
Przeczytaj” Nową wiadomość” (podręcznik s.168.)
Zadanie 1. i 2. s.69 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3. s.70. (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Dobra rada”s. 70 (Zeszyt ćwiczeń)
zadanie 4. s.70 (Zeszyt ćwiczeń)

klasa Va i Vb

Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
Przypomnij sobie zasady ortograficzne (podręcznik s.193.)
Zadanie 3. i 4 s.76 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5.s.194. (podręcznik)
Zadanie 7. s.195. (podręcznik)
Przeczytaj i przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”(podręcznik s.195.)
Zadanie 8.s.195.(podręcznik). Pod tym zadaniem napisz swoje imię i nazwisko.
Proszę przesłać zdjęcie zadania 8. na adres e-mail : [email protected]

31.03.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Przypomnij sobie, z jakimi częściami mowy piszemy „nie” łącznie, a z jakimi rozdzielnie.
Zadanie 5.s.70. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 6.s.71. (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Ortografia w praktyce”(podręcznik s.169.)
Zadanie 3.s.169.(podręcznik). Pod tym zadaniem napisz swoje imię i nazwisko.
Proszę przesłać zdjęcie zadania 3. na adres e-mail : [email protected]

klasa Va i Vb

Temat: Początki świata według Greków
Przeczytaj „Mit o powstaniu świata”(podręcznik s.202-204)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kto w greckim micie był uosobieniem Nieba, a kto – Ziemi?
Dlaczego Uranos zrzucił cyklopów do Tartaru?
Komu Gaja wręczyła kamienny sierp do walki z Uranosem?
Dlaczego Kronos pożerał swoje dzieci?
W jaki sposób Rea uratowała Zeusa?
Co Zeus i Rea podarowali Kronosowi do wypicia?
Ćwicz czytanie tekstu przez co najmniej 15 minut.

1.04.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie „z różnymi częściami mowy.
Zapoznaj się z planszą (podręcznik s.170-171).
Zastanów się, dlaczego wyrazy są napisane różnymi kolorami.
Zadanie 1.s.170. podręcznik(odpowiedzi napisz w zeszycie całymi zdaniami)
Zadanie 5. s.171.podręcznik

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Tolerancja to nietrudne słowo…

Obejrzyj krótki film:

Zastanów się, czym jest tolerancja i czy jesteś tolerancyjny(a) wobec bliskich.

Klasa Va i Vb

Temat: Początki świata według Greków
Zapoznaj się z ” Nową wiadomością” (podręcznik s.205.)
Napisz krótką notatkę o tym, co to jest mit i mitologia.
Zapamiętaj, co to jest mit i mitologia.
Wykonaj kartę pracy :

2.04.2020r.

Temat: Jaką funkcję pełni przysłówek?
Obejrzyj krótki filmik i zwróć uwagę na to, na jakie pytania odpowiada przysłówek i co nazywa.

Przeczytaj „Nową wiadomość”s.161 (podręcznik).
Zadanie 1.s.30. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 2.s.30. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5. s.31.(zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.162.(podręcznik)
Ćwiczenia interaktywne dla uczniów posiadających dostęp do komputera z internetem:
https://gwo.pl/rozpoznawanie-przyslowkow-p4123
https://gwo.pl/przyslowki-przeciwstawne-p4124
https://gwo.pl/przyslowek-z-czasownikiem-p4126
https://gwo.pl/jaki-gdzie-kiedy-p4125
Proszę zadań z tej lekcji nie przesyłać.

W momencie uruchomienia ćwiczeń proszę zezwolić przeglądarce na obsługę Adobe® Flash® Player .

klasa Va Vb

Temat: Z wizytą na Olimpie-poznajemy greckich bogów
Wysłuchaj opowieści o bogach i zwróć uwagę na zadania bogów i na to, co zapewniało im wieczną młodość oraz nieśmiertelność :


Na podstawie filmiku i informacji zawartych w podręczniku s.206-207 napisz o każdym z bogów krótką notatkę według schematu:
imię boga
zadanie
atrybut

3.04.2020r.

klasa IV

Temat: Legenda o Juracie, bursztynie i sztormie
Przeczytaj uważnie tekst legendy (podręcznik s.172-173)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Gdzie wznosił się pałac Juraty?
Z czego był wykonany?
Dlaczego Jurata wybuchła gniewem?
Jak zmieniły się jej uczucia, gdy spotkała młodzieńca?
W jaki sposób Perkun ukarał Juratę i rybaka?
Zadanie 5 i 7 s.173.(podręcznik)
Czy pamiętasz,że przymiotnik odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przymiotnik dla uczniów posiadających dostęp do komputera z internetem:

https://gwo.pl/rozpoznawanie-przymiotnikow-p4112

https://gwo.pl/przymiotniki-przeciwstawne-p4113

https://gwo.pl/dopasowywanie-przymiotnikow-p4114

https://gwo.pl/okreslanie-rodzaju-p411

klasa Va i Vb

Temat: Po stracie córki-poznajemy”Mit o Demeter i Persefonie”
Przeczytaj „Mit o Demeter i Persefonie”(podręcznik s.208-210)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kto był sprawcą tragedii matki?
Gdzie zniknęła Persefona?
Co się stało na ziemi, kiedy bogini urodzaju wpadła w rozpacz?
W jaki sposób Dzeus zareagował, by ratować sytuację?
Co wymyślił Hades, aby Persefona musiała do niego wracać co roku na trzy miesiące?
Zadanie 3 i 5 s.210 (podręcznik)

6.04 2020r.

Klasa IV

Temat: Jak napisać plan wydarzeń?
Przeczytaj uważnie „Jak napisać plan wydarzeń?”(podręcznik s.174-175)
Uzupełnij i zapisz w zeszycie:
Rodzaje planów wydarzeń:
a)plan ramowy-………………………………………………………………
b)plan szczegółowy-……………………………………………………….
Zadanie 1.s.175. podręcznik ( napisz w zeszycie)
Zadanie 2. i 3. s.122.(Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.123.(Zeszyt ćwiczeń)

klasa Va i Vb

Temat: Daremny trud Syzyfa-o karze za zuchwałość
Przeczytaj uważnie „Mit o Syzyfie” (podręcznik s.211-213)
Korzystając z tekstu wykonaj w zeszycie kartę pracy

Ćwicz czytanie mitu przez 15 minut.

7.04.2020r.

klasa IV

Temat: Fantazja czarnoksiężnika z Krakowa
Przeczytaj uważnie legendę „O Mistrzu Twardowskim”.
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kim był pan Twardowski?
Gdzie mieszkał?
Dlaczego bohater podpisał cyrograf z diabłem?
Co wymyślił czart, aby schwytać Twardowskiego?
Jak czarnoksiężnik przechytrzył diabła?
Zadanie 4.s.177. (podręcznik)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut.

klasa Va i Vb

Temat: Daremny trud Syzyfa- kara za zuchwałość
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s.214.) i przepisz do zeszytu.
Napisz, jaką karę otrzymał władca Koryntu za drugim razem.
Przepisz do zeszytu:
syzyfowa praca- praca ciężka, bezcelowa, nie mająca końca,nie przynosząca żadnych rezultatów,skazana na niepowodzenie; daremny wysiłek, trud
Napisz 3 przykłady zajęć, które można by nazwać syzyfową pracą.
Zadanie 7. i 8. s.214.(podręcznik)