Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Język polski IV-V

17 marca, 2020

Klasa IV

Adres strony do słuchania cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=3KG7fQd8e6o

Adres strony do słuchania cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=721pbrlIfFc

Zadania do lektury „Charlie i fabryka czekolady”

Zadania dla klasy VB

Adres strony z lekturą: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

  1. Zapoznaj się z informacjami ze s.253 i 258 (podręcznik)
  2. Uzupełnij karty pracy:1, 2 3 i prześlij je na adres [email protected] (jeżeli będziesz miał/a problem z wysłaniem zadań, to napisz je w zeszycie).

Zadania dla klasy Va:

Uzupełnij kartę pracy i prześlij na adres [email protected] (jeżeli będziesz miał/a problem z wysłaniem zadań, to napisz je w zeszycie).

Przypomnienie:

Zdanie to wypowiedzenie, w którym występuje orzeczenie.

Równoważnik zdania to wypowiedzenie , które nie zawiera orzeczenia, ale można je wprowadzić.

Przykłady:

Dzieci bawią się na podwórku.(zdanie)

Zabawa dzieci na podwórku. (równoważnik zdania)

Gdzie jest Magda? (zdanie)

Gdzie Magda? (równoważnik zdania)

Dodatkowe wyjaśnienia na temat równoważnika zdania znajdziesz na stronie https://www.youtube.com/watch?v=YDwSyQWpfJw (obejrzyj pierwsze 6 minut)

Powieść „Przygody Tomka Sawyera” jest dostępna pod adresem:

Adres strony: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera.html

Adres strony audiobooka: https://www.youtube.com/watch?v=8dWT6bn9cts

26.03.2020r.

Klasa IV

Temat: Tajemnicze życzenie.

Zapoznaj się z tekstem pt.”Piast Kołodziej” (podr.s.163-164)

Zastanów się, które z wydarzeń opisanych w tekście nie mogłoby dziać się w rzeczywistości.

Zapoznaj się z „Nową wiadomością”(s.164) i przepisz ją do zeszytu.

Które z wydarzeń przedstawionych w tekście są realistyczne, a które fantastyczne? Napisz w zeszycie po jednym przykładzie.

Ćwicz przez 15 minut czytanie tekstu.

Klasa Va i Vb

Temat: Wykrzyknik – znak pełen emocji.
Zapoznaj się z ćwiczeniem „Na rozgrzewkę”(podręcznik.s.191)
Zapoznaj się z „Nową wiadomością” i przepisz ją do zeszytu.
zadanie 4. s.192.(podręcznik)

27.03.2020r.

klasa IV
Temat:W poszukiwaniu nowej ojczyzny.
Przeczytaj legendę „O Lechu, Czechu i Rusie” (podręcznik s.165-167)
Zadanie 1.s.167 (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Dlaczego pierwszą stolicę nazwano Gnieznem? (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Przeczytaj „Nową wiadomość” i przepisz ją do zeszytu.
Zadanie 5.s.167 (napisz odpowiedź całym zdaniem)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

klasa Va i Vb
Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż -przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
Przypomnij sobie zasady ortograficzne (podręcznik s.193.)
Zadanie 1. i 2. (zeszyt ćwiczeń s.75.)
Zadanie 7. i 8. (zeszyt ćwiczeń s.77.)
Zadanie 3. (podręcznik s.194. )

30.03.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
W celu przypomnienia sobie wiadomości o poznanych częściach mowy obejrzyj krótkie filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84
https://www.youtube.com/watch?v=np-9QxytLXo
Wykonaj „Na rozgrzewkę” (podręcznik s.168.)
Przeczytaj” Nową wiadomość” (podręcznik s.168.)
Zadanie 1. i 2. s.69 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3. s.70. (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Dobra rada”s. 70 (Zeszyt ćwiczeń)
zadanie 4. s.70 (Zeszyt ćwiczeń)

klasa Va i Vb

Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
Przypomnij sobie zasady ortograficzne (podręcznik s.193.)
Zadanie 3. i 4 s.76 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5.s.194. (podręcznik)
Zadanie 7. s.195. (podręcznik)
Przeczytaj i przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”(podręcznik s.195.)
Zadanie 8.s.195.(podręcznik). Pod tym zadaniem napisz swoje imię i nazwisko.
Proszę przesłać zdjęcie zadania 8. na adres e-mail : [email protected]

31.03.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Przypomnij sobie, z jakimi częściami mowy piszemy „nie” łącznie, a z jakimi rozdzielnie.
Zadanie 5.s.70. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 6.s.71. (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Ortografia w praktyce”(podręcznik s.169.)
Zadanie 3.s.169.(podręcznik). Pod tym zadaniem napisz swoje imię i nazwisko.
Proszę przesłać zdjęcie zadania 3. na adres e-mail : [email protected]

klasa Va i Vb

Temat: Początki świata według Greków
Przeczytaj „Mit o powstaniu świata”(podręcznik s.202-204)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kto w greckim micie był uosobieniem Nieba, a kto – Ziemi?
Dlaczego Uranos zrzucił cyklopów do Tartaru?
Komu Gaja wręczyła kamienny sierp do walki z Uranosem?
Dlaczego Kronos pożerał swoje dzieci?
W jaki sposób Rea uratowała Zeusa?
Co Zeus i Rea podarowali Kronosowi do wypicia?
Ćwicz czytanie tekstu przez co najmniej 15 minut.

1.04.2020r.

klasa IV

Temat: Pisownia „nie „z różnymi częściami mowy.
Zapoznaj się z planszą (podręcznik s.170-171).
Zastanów się, dlaczego wyrazy są napisane różnymi kolorami.
Zadanie 1.s.170. podręcznik(odpowiedzi napisz w zeszycie całymi zdaniami)
Zadanie 5. s.171.podręcznik

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Tolerancja to nietrudne słowo…

Obejrzyj krótki film:

Zastanów się, czym jest tolerancja i czy jesteś tolerancyjny(a) wobec bliskich.

Klasa Va i Vb

Temat: Początki świata według Greków
Zapoznaj się z ” Nową wiadomością” (podręcznik s.205.)
Napisz krótką notatkę o tym, co to jest mit i mitologia.
Zapamiętaj, co to jest mit i mitologia.
Wykonaj kartę pracy :

2.04.2020r.

Temat: Jaką funkcję pełni przysłówek?
Obejrzyj krótki filmik i zwróć uwagę na to, na jakie pytania odpowiada przysłówek i co nazywa.

Przeczytaj „Nową wiadomość”s.161 (podręcznik).
Zadanie 1.s.30. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 2.s.30. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5. s.31.(zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.162.(podręcznik)
Ćwiczenia interaktywne dla uczniów posiadających dostęp do komputera z internetem:
https://gwo.pl/rozpoznawanie-przyslowkow-p4123
https://gwo.pl/przyslowki-przeciwstawne-p4124
https://gwo.pl/przyslowek-z-czasownikiem-p4126
https://gwo.pl/jaki-gdzie-kiedy-p4125
Proszę zadań z tej lekcji nie przesyłać.

W momencie uruchomienia ćwiczeń proszę zezwolić przeglądarce na obsługę Adobe® Flash® Player .

klasa Va Vb

Temat: Z wizytą na Olimpie-poznajemy greckich bogów
Wysłuchaj opowieści o bogach i zwróć uwagę na zadania bogów i na to, co zapewniało im wieczną młodość oraz nieśmiertelność :


Na podstawie filmiku i informacji zawartych w podręczniku s.206-207 napisz o każdym z bogów krótką notatkę według schematu:
imię boga
zadanie
atrybut

3.04.2020r.

klasa IV

Temat: Legenda o Juracie, bursztynie i sztormie
Przeczytaj uważnie tekst legendy (podręcznik s.172-173)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Gdzie wznosił się pałac Juraty?
Z czego był wykonany?
Dlaczego Jurata wybuchła gniewem?
Jak zmieniły się jej uczucia, gdy spotkała młodzieńca?
W jaki sposób Perkun ukarał Juratę i rybaka?
Zadanie 5 i 7 s.173.(podręcznik)
Czy pamiętasz,że przymiotnik odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przymiotnik dla uczniów posiadających dostęp do komputera z internetem:

https://gwo.pl/rozpoznawanie-przymiotnikow-p4112

https://gwo.pl/przymiotniki-przeciwstawne-p4113

https://gwo.pl/dopasowywanie-przymiotnikow-p4114

https://gwo.pl/okreslanie-rodzaju-p411

klasa Va i Vb

Temat: Po stracie córki-poznajemy”Mit o Demeter i Persefonie”
Przeczytaj „Mit o Demeter i Persefonie”(podręcznik s.208-210)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kto był sprawcą tragedii matki?
Gdzie zniknęła Persefona?
Co się stało na ziemi, kiedy bogini urodzaju wpadła w rozpacz?
W jaki sposób Dzeus zareagował, by ratować sytuację?
Co wymyślił Hades, aby Persefona musiała do niego wracać co roku na trzy miesiące?
Zadanie 3 i 5 s.210 (podręcznik)

6.04 2020r.

Klasa IV

Temat: Jak napisać plan wydarzeń?
Przeczytaj uważnie „Jak napisać plan wydarzeń?”(podręcznik s.174-175)
Uzupełnij i zapisz w zeszycie:
Rodzaje planów wydarzeń:
a)plan ramowy-………………………………………………………………
b)plan szczegółowy-……………………………………………………….
Zadanie 1.s.175. podręcznik ( napisz w zeszycie)
Zadanie 2. i 3. s.122.(Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.123.(Zeszyt ćwiczeń)

klasa Va i Vb

Temat: Daremny trud Syzyfa-o karze za zuchwałość
Przeczytaj uważnie „Mit o Syzyfie” (podręcznik s.211-213)
Korzystając z tekstu wykonaj w zeszycie kartę pracy

Ćwicz czytanie mitu przez 15 minut.

7.04.2020r.

klasa IV

Temat: Fantazja czarnoksiężnika z Krakowa
Przeczytaj uważnie legendę „O Mistrzu Twardowskim”.
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Kim był pan Twardowski?
Gdzie mieszkał?
Dlaczego bohater podpisał cyrograf z diabłem?
Co wymyślił czart, aby schwytać Twardowskiego?
Jak czarnoksiężnik przechytrzył diabła?
Zadanie 4.s.177. (podręcznik)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut.

klasa Va i Vb

Temat: Daremny trud Syzyfa- kara za zuchwałość
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s.214.) i przepisz do zeszytu.
Napisz, jaką karę otrzymał władca Koryntu za drugim razem.
Przepisz do zeszytu:
syzyfowa praca- praca ciężka, bezcelowa, nie mająca końca,nie przynosząca żadnych rezultatów,skazana na niepowodzenie; daremny wysiłek, trud
Napisz 3 przykłady zajęć, które można by nazwać syzyfową pracą.
Zadanie 7. i 8. s.214.(podręcznik)

8.04.2020r.

klasa IV

Temat: Co się zdarzyło w karczmie Rzym?
Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”(podręcznik s.177-182)
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Gdzie dzieją się wydarzenia opisane w wierszu?
Jakie zadania wykonał diabeł?
W jaki sposób udało się Twardowskiemu wymknąć ze szponów diabła?
Z pierwszych trzech strof utworu wypisz pary wyrazów, które się rymują
przypomnienie:
strofa to inaczej zwrotka;
rym to podobnie lub jednakowo brzmiące końcowe części wyrazów

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzę Wam zdrowych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych.

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy
Przypomnij sobie zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi.
Pomóż rodzicom w przygotowaniach do Świąt.

Klasa Va i Vb

Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej-zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte
Przypomnij sobie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu (podręcznik s.217.)
Podkreśl podmiot i orzeczenie w zdaniu:
Greccy bogowie mieszkali na Olimpie.
Przypomnij sobie, czym różni się zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego. (podręcznik s.217)
Zapisz w zeszycie po jednym przykładzie takich zdań.
Zadanie 1. i 2.s.42 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3,4 i 5 s.43 (Zeszyt ćwiczeń)

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzę Wam zdrowych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych.

15.04.2020r.

Klasa IV

Temat: Teatralne czary
Uważnie przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej „Po co jest teatr?”(podręcznik s.187.)
Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:1,2, 4 i 6 (podręcznik s.187)

klasa Va i Vb

Temat: Zdanie pojedyncze-wykres
Przeczytaj informację zawartą w ramce „Nowa wiadomość”(podręcznik s.219.) i przepisz do zeszytu przykład.
Uzupełnij określeniami wykresy zdań, zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia (Zadanie 4. podręcznik s.218).
Zadanie 9.s.45. (Zeszyt ćwiczeń)

16.04.2020r.

klasa IV

Temat: Ludzie teatru
Obejrzyj filmik:

Na podstawie filmiku odpowiedz w zeszycie na pytania:
Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru?
O jakim teatrze opowiada filmik?
Jacy aktorzy oprowadzali po teatrze?
Wymień przynajmniej 2 pracownie znajdujące się w tym teatrze?
Zapoznaj się z informacjami o ludziach teatru (podręcznik s.188-189)
Zadanie 2 s.190 (podręcznik)
Przeczytaj informacje zawarte w ramce”Wśród ludzi”(podręcznik s.190)

Klasa Va i Vb

Temat:Przecinek w zdaniu pojedynczym-przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
Przeczytaj informacje zawarte w ramce „Przypomnienie”(podręcznik s.220)
Wykonaj zadania: 1,2,3 (podręcznik s.221)
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s.221)
Zadanie 4. podręcznik s.221 (przepisz do zeszytu)

17.04 2020r.

Klasa IV

Temat: Poznajemy”Legendę o warszawskim Bazyliszku”
Przeczytaj „Legendę o warszawskim Bazyliszku”(podręcznik s.191-194)
Przepisz zadania z karty pracy do zeszytu


Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

Klasa Va i Vb

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym-przypomnienie i uzupełnienie wiadomości
Przeczytaj informacje z ramki „Nowa wiadomość”(podręcznik s.221)
Wykonaj zadanie 1 s.99 (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj informacje z ramki „Przypomnienie”(podręcznik s.220)
Zadanie 2 i 3 s.99 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 i 6 s.100 (Zeszyt ćwiczeń)

20.04.2020r.

Klasa IV

Temat: Dobroć nagrodzona
Przeczytaj baśń „Kopciuszek”(s.200-206 podręcznik)
Wykonaj kartę pracy


Zadanie 12. s.206 (podręcznik)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

Klasa Va i Vb

Temat: Wyczyny Heraklesa
Przeczytaj „Mit o Heraklesie” (podręcznik s.222-224)
Odpowiedz pisemnie na pytania (odpowiedzi udzielaj całymi zdaniami)
Czyim synem był Herakles?
Dlaczego Hera nienawidziła Heraklesa?
Jak powstała Droga Mleczna?
W jaki sposób okazało się po raz pierwszy, że Herakles posiada nadludzką siłę?
Jakimi darami bogowie obdarzyli młodego herosa?
Dlaczego Herakles zaciągnął się na służbę do króla Eurysteusa?
Jakie było pierwsze zadnie Heraklesa zlecone przez króla Myken?
Czyją ulubienicą była łania ceryntyjska?
Dlaczego heros miał zabić wielkiego dzika?
Od ilu lat nie była sprzątana stajnia Augiasza?
Co Herakles chciał w zamian za posprzątanie obory?
W jaki sposób Herakles zdołał sprzątnąć pomieszczenie w jeden dzień?

Ćwicz czytanie mitu przez 15 minut.

21.04.2020r.

Klasa IV

Temat: Dobroć nagrodzona
Ponownie przeczytaj baśń „Kopciuszek”(s.2000-205)
Wykonaj kartę pracy


Przeczytaj informację z ramki („Nowa wiadomość s.206) i przepisz do zeszytu

Klasa Va i Vb

Temat: Jak napisać opowiadanie odtwórcze?
Przeczytaj informacje z podręcznika s.226 i wykonaj zadanie 1.s.128 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 2.s. 128 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1.s. 227 (podręcznik)

22.04.2020r.

klasa IVa

Temat: Nie pomoże dobra wróżka…
Przeczytaj utwór Wandy Chotomskiej „Kopciuszek”(podręcznik s.207-208)
Zastanów się, czym różni się tekst Wandy Chotomskiej od baśni Perraulta.
Napisz, co przydarzyło się Kopciuszkowi, bohaterce utworu Wandy Chotomskiej.
Napisz, jaka nauka płynie ze słów księcia.
Przeczytaj, a następnie przepisz do zeszytu „Nową wiadomość”(podręcznik s.208)
Przepisz do zeszytu wypowiedź, która jest krótkim monologiem.

klasa Va i Vb

Temat: Opowiem, jak było
Przypomnij sobie, jak napisać opowiadanie odtwórcze i jak jest zbudowane.
Przypomnij sobie, w jaki sposób zapisujemy dialog.
Zadanie 3 s.129 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 s.130 (Zeszyt ćwiczeń)

23.04.2020r.

klasa IV.

Temat: Jak napisać zaproszenie?
Przeczytaj informacje z podręcznika i przykładowe zaproszenie (s.209)
Przepisz do zeszytu notatkę
Elementy zaproszenia:
kto zaprasza?
kogo?
na jaką uroczystość?
kiedy? (data i godzina)
gdzie?
Wykonaj kartę pracy:


Zadanie 2.s.101 (Zeszyt ćwiczeń)
zadanie 4.s.102 (Zeszyt ćwiczeń)
Uwaga: proszę zrobić zdjęcie zadania 4.s.102 i przesłać do 20 kwietnia na e-mail: [email protected] lub na messenger .

Klasa Va i Vb

Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?
Przeczytaj „Mit o Tezeuszu i Ariadnie”
Na podstawie mitu napisz, kim byli: Minotaur, Ariadna i Dedal.
Uporządkuj plan wydarzeń


Wyjaśnij porzekadło: „dojść po nitce do kłębka”
Ćwicz czytanie mitu przez 15 minut.

24.04.2020r.

klasa IV

Temat: Jaką funkcję pełni przyimek?
Obejrzyj filmik:

Wykonaj w zeszycie zadanie „Na rozgrzewkę”(s.211. podręcznik)
Przeczytaj informacje z ramki „Nowa wiadomość” (s.211. podręcznik)
Zadanie 1 i 2 s.35 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 i 4 s.36 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku s.230-231
Wykonaj w zeszycie kartę pracy


Zadanie 1.s.232 (podręcznik)
Na poniedziałek powtórz wiadomości o mitach i przeczytaj „Mit o Dedalu i Ikarze”(podręcznik s.232-235)

27.04.2020r.

Klasa IV


Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams.

Temat: Świat baśni.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku s.212-213.
Wykonaj kartę pracy

Uwaga: Jutro lekcja w aplikacji Teams o godzinie 18:00.Proszę o wcześniejsze zalogowanie się ( można od 17:30) po to, aby był czas na rozwiązanie ewentualnych problemów.

Klasa Va i Vb

Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams


Temat: Dramat w przestworzach.
Przeczytaj „Mit o Dedalu i Ikarze”(Podręcznik s.232-235)
Wykonaj kartę pracy


Napisz, o jakim marzeniu ludzi mówi „Mit o Dedalu i Ikarze”.
Zadanie 5.s.235 (podręcznik)
Zadanie 8.s.235 (podręcznik)


Uwaga: Dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams, test z mitów będzie dostępny dzisiaj od godziny 18:00 do 21:00. Proszę go rozwiązać i wysłać.

28.04.2020r.

klasa IV

Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams

Temat: Wędrówka pełna przygód.
Przeczytaj baśń „Kryształowa kula” s.214-217 (podręcznik)
Wykonaj kartę pracy


Zadanie 2 s.217
Zadanie 8 s.217(podręcznik)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

Klasa Va i Vb

Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams


Temat: Spotkanie z podmiotem szeregowym i domyślnym.
Zapoznaj się z informacjami z pierwszej ramki „Nowa wiadomość”(podręcznik s.236) i przepisz do zeszytu.
Zadanie 2 s.46. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 i 4 s.47. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 6 s.48. (Zeszyt ćwiczeń)
Zapoznaj się z informacjami z drugiej ramki „Nowa wiadomość(podręcznik s.236) i przepisz do zeszytu.
Zadanie 1 s.46. (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.237. (podręcznik)
Zadanie 7 s.48. (Zeszyt ćwiczeń)

29.04.2020r.

Klasa IV

Temat: Jaką funkcję pełni spójnik?


Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 1 s.218 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:


Przeczytaj informację zawartą w „Nowej wiadomości”(podręcznik s.218)
Wykonaj kartę pracy :

Zadanie 2 s.218 (podręcznik)
Zadanie 1 s.218 (podręcznik)
Zadanie 9 s.39 (Zeszyt ćwiczeń

Klasa Va i Vb

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadania: zadanie 1 s. 238 (podręcznik), zadanie 4 s.239 (podręcznik), zadanie 4 s.79 (zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej w aplikacji Teams

Temat: Praktyka czyni mistrza-ćwiczymy pisownię wyrazów z „ch” i „h”.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w ramce „Przypomnienie”(s.238 podręcznik)
Zadanie 1 i 2 s.78 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 i 4 s.79 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 s.80 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1 s.238 (podręcznik)
Zadanie 4 s.239 (podręcznik)

30.04.2020r.

Klasa IV

Temat: Przecinki i spójniki.

Uczniowie biorący udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie: 2 s.86 oraz zadanie 4 s.87 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s.219.
Zadanie 1. s.220 (podręcznik)
Zadanie 1,2 i 3 s. 86 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.87 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Czas na powtórkę!

Zadania dla uczniów uczestniczących w lekcji zdalnej: zadanie 8, 9 i 12 s.242 (podręcznik)

Zadania dla tych uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj tekst z podręcznika s.241.
Zadanie 1, 2, 3 i 4 (s.241.podręcznik)
Zadanie 5,6,7,8,9, 10 i 12 (s.242.podręcznik)
Nie zrażajcie się ilością zadań,większość z nich ma formę testową.

4.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Chciwość nie popłaca.


Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji zdalnej wykonują zadanie 3 s.22
7 (podręcznik, bez uzasadniania cech) oraz uczą się czytać baśń.

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj utwór „Bajka o rybaku i rybce”(podręcznik s.221-227)
Zadanie 1s.227(podręcznik)
Uporządkuj podany plan wydarzeń

Zadanie 3 s.227 (podręcznik, bez uzasadniania cech)
Ćwicz czytanie tekstu przez 15 minut

Klasa Va i Vb

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu.


Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 5 s.247 (podręcznik) oraz uczą się czytać balladę „Powrót taty”.

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Przeczytaj utwór „Powrót taty” A. Mickiewicza (podręcznik s.244-247)
Odpowiedz na pytania:
Jakie postacie występują w utworze A. Mickiewicza?
Kto prosi o modlitwę za ojca?
Kim z zawodu był tytułowy tata?
Czym poczęstował dzieci powracający ojciec?
Ilu zbójców napadło na tatę?
Dlaczego zbójcy nie zrobili krzywdy ojcu i dzieciom?
Uporządkuj plan wydarzeń


Zadanie 5 s.247 (podręcznik)
Ćwicz czytanie ballady przez 15 minut

5.05.2020r.

Klasa IV


Temat: Chciwość nie popłaca.


Zadanie dla uczniów, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej:
Wyobraź sobie,że złapałaś/złapałeś złotą rybkę, która spełni twoje trzy życzenia O co poprosisz? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 5 s.228 (podręcznik)
Przeczytaj informacje z ramki s.228 (podręcznik)
Wykonaj kartę pracy


Zadanie 8 s.228 (podręcznik)
Zadanie 11 s.228 (podręcznik)
Wyobraź sobie,że złapałaś/złapałeś złotą rybkę, która spełni twoje trzy życzenia.O co poprosisz? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Klasa Va i V


Temat: Zbójca o wrażliwym sercu.


Zadanie dla uczniów biorących udział w lekcji zdalnej:Co można powiedzieć o relacjach panujących w rodzinie kupca? Zapisz swoją wypowiedź wraz z uzasadnieniem.

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 4 s.247 (podręcznik)
Zadanie 2 s.247 (podręcznik)
Wykonaj kartę pracy:


Co można powiedzieć o relacjach panujących w rodzinie kupca? Zapisz swoją wypowiedź wraz z uzasadnieniem.

6.05.2020r.

Klasa IV

Temat:Jak napisać opowiadanie?
Przeczytaj przykładowe opowiadanie z podręcznika s.230.
Przeczytaj informacje zawarte na s.229 (podręcznik)
Zadanie 1 s.125 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.126 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Co jest w życiu najważniejsze?
Przeczytaj baśń „Knyps z czubkiem” ( podręcznik s.248-252)
Odpowiedz pisemnie na pytania: 1, 2 i 3 s.252.
Zadanie 4 s.252 (ustnie)

7.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak napisać opowiadanie?
Zadanie 1 i 2 s.125 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 6 s.127 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Jak ciekawie opowiadać?
Zadanie 1 s.260 (podręcznik)
Zadanie 3 s.133 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 s.134 (Zeszyt ćwiczeń)

8.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Dobroć nagrodzona.
Przeczytaj baśń „O szewczyku”s.232-234 (podręcznik)
Zadania: 1, 2, 3, 5 i 10 s.234 (podręcznik)
Naucz się pięknie czytać baśń.

Klasa Va i Vb

Temat: Po co nam przydawki?


Zadania dla uczniów , którzy wzięli udział w lekcji zdalnej: Zadanie 1i 2 s.261 (podręcznik)
Zadanie 3 s.49 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj i przepisz do zeszytu informacje zawarte w ramce „Nowa wiadomość”s.261 (podręcznik)
Zadanie 1 i 2 s.49 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 pisemnie s.262 (podręcznik)
Zadanie 1 i 2 s.261 (podręcznik)
Zadanie 3 s.49 (Zeszyt ćwiczeń)

11.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h.


Zadania dla uczniów biorących udział w lekcji zdalnej:
Zadanie 4 s.240 (podręcznik)
Zadanie 2 s.72 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s.73 (zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę”
Zapoznaj się z informacjami z ramki „Nowa wiadomość” (podręcznik s.239)
Zadanie 1 i 2 s.239 (podręcznik)
Zadanie 3 i 4 s.240 (podręcznik)
Zadanie 2 s.72 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s.73 (zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Jak rozjaśnić obraz świata?

Przeczytaj wiersz T. Różewicza „Przepaść”(podręcznik s.264)
Wykonaj kartę pracy :


Co powoduje zmianę uczuć babci przedstawionej w wierszu?
Dlaczego dla starszej pani przejście przez ulicę jest równoznaczne z pokonywaniem przepaści?
Co to znaczy, że ulica stanowi dla niej otchłań?
Co zrobił chłopiec, gdy zobaczył, że starsza pani potrzebowała pomocy?
Jakie znaczenie ma dla niej to,że chłopiec zaoferował jej swoją pomoc?
W jakim celu osoba mówiąca w wierszu zastosowała przenośnie: „przepaść krawężnika” i” otchłań ulicy”?
Zadanie 5 s.265 (podręcznik)

12.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h.

Zadania dla uczniów,którzy wzięli udział w lekcji zdalnej:
Zadanie 4 s. 73 (Zeszyt ćwiczeń)
Ortografia w praktyce (druga kropka , przepisać tekst z ramki, podręcznik s.241

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Przeczytaj informację z ramki „Nowa wiadomość” (podręcznik s.240)
Zadanie 6 s.240 (podręcznik)
Zadanie 8 i 9 s.241 (podręcznik)
Zadanie 4 s. 73 (Zeszyt ćwiczeń)
Ortografia w praktyce (druga kropka ,przepisać tekst z ramki,podręcznik s.241)

Klasa Va i Vb

Temat: Jacy jesteśmy?

Zadanie dla uczniów , którzy wzięli udział w lekcji zdalnej:
Jak, Twoim zdaniem, powinna zareagować osoba, z której ktoś się naśmiewa?(pisemnie)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj opowiadanie „Gruby” (podręcznik s.265-268)
Zadanie 1 i 4 s.268 (podręcznik)
Wyszukaj fragment, w którym profesor udziela Maćkowi wskazówek i napisz, co powinien zrobić chłopiec, aby koledzy zmienili o nim zdanie?
Jakie cechy charakteru są do tego potrzebne?
Jak, Twoim zdaniem, powinna zareagować osoba, z której ktoś się naśmiewa?(pisemnie)

13.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 5 s.245 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przypomnij sobie zasady ortograficzne
Zadanie 5 s.74 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1 ustnie (s.242 podręcznik)
Zadanie 2 i 3 pisemnie (s.242 podręcznik)
Zadanie 4 s.243 (podręcznik)
Zadanie 1 ustnie (s.244 podręcznik)
Zadanie 3 i 5 s.245 (podręcznik)
Uwaga: Jutro test online sprawdzający pisownię wyrazów z ch i h.

Klasa Va i Vb

Temat: Czy można żyć bez mediów?


Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.270 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj opowiadanie „Masło przygodowe” (podręcznik s.269-270)
Z pierwszego akapitu tekstu wypisz przydawki i napisz, jakimi częściami mowy są wyrażone te przydawki.
Zadanie 1 i 2 s.270 pisemnie
Zadanie 3 s.270 ustnie
Zadanie 4 s.270 pisemnie (podręcznik)

14.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Uczniowie uczestniczący w lekcji zdalnej wykonują zadanie 12 i 13 s.248 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1, 2, 3, 4, 6 s.247 (podręcznik)
Zadanie 7, 8, 9, 12 i 13 s.(podręcznik)

Klasa Va i Vb

Temat: Prasa w moim życiu.
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na s. 271 sporządź notatkę o prasie.
Podaj po 2 przykłady czasopism, które są dziennikami, tygodnikami, dwutygodnikami i miesięcznikami. W przypadku trudności możesz skorzystać z internetu.

15.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Magiczne słowa.
Przeczytaj tekst „Nastolatki i bon ton”(podręcznik s.250 – 252)
Wykonaj pisemnie zadanie 1 i 6 s.252 (podręcznik)
Przeczytaj informacje z ramki „Wśród ludzi”(podręcznik s.252)
Zapisz w zeszycie kilka zdań, w których poinformujesz o swoich zaletach i zdolnościach.
Naucz się czytać tekst.

Klasa Va i Vb

Temat: Prasa w naszym życiu.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji zdalnej wykonają zadanie 4 s.274 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Na postawie informacji zawartych w podręczniku na s.272 – -274 napisz w punktach etapy przygotowania gazety.
Napisz, kto ma decydujący głos w spawie ostatecznej wersji wydania.
Zadanie 2 s.274 (podręcznik)
Na podstawie „Nowej wiadomości”z podręcznika na s.274. przedstaw w punktach budowę artykułu prasowego.
Zadanie 4 s.274 (podręcznik)

18.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Zabawa na łące.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej piszą odpowiedź na pytanie: Czego nie wolno robić człowiekowi, kiedy jest na łonie natury?

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj wiersz „Motyl”(podręcznik s.253)
Zadanie 1 i 2 s.253 (podręcznik)
Jakie rymy występują w wierszu?
Z ilu wersów składa się wiersz?
Wypisz z wiersza 4 rzeczowniki i 4 czasowniki.
Wykonaj kartę pracy :

Klasa Va i Vb

Temat: Czym dopełnić zdanie?


Zadania dla uczniów, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej:
Zadanie 4 s.276 (podręcznik)
Zadanie 4 s.53 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Wykonaj ćwiczenie „Na rozgrzewkę”(podręcznik s.275)
Wykonaj kartę pracy


Zadanie 1 i 2 s.275 (podręcznik)
Zadanie 4 s.276 (podręcznik)
Zadanie 2 i 3 s.52 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.53 (Zeszyt ćwiczeń)

19.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak napisać podziękowanie?

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 3 s.103 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zapoznaj się z informacjami ze s.254 podręcznika
Napisz, co to jest podziękowanie.
Przeczytaj przykładowe podziękowanie (s.255 podręcznik)
Zadanie 1, 2 i 3 s.103 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Czym dopełnić zdanie?

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadania:
Zadanie 9 s.277 (podręcznik)
Zadanie 7 s.54 ( Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 9 s.55 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 5 s.276 (podręcznik)
Przeczytaj „Nową wiadomość” s.277 podręcznik
Wykonaj kartę pracy


Zadanie 11 s.278 (podręcznik)
Zadanie 6 s.54 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 8 s.55 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 9 s.277 (podręcznik)
Zadanie 7 s.54 ( Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 9 s.55 (Zeszyt ćwiczeń)

20.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Gdy ludzie się różnią…
Przeczytaj tekst G. Kasdepke „Mam prawo”(podręcznik s.256-259)
Kto opowiada o wydarzeniach w tekście? (odpowiedz pisemnie całym zdaniem)
Dlaczego Kacper miał zły humor? (odpowiedz pisemnie całym zdaniem)
Zapisz w kolejności alfabetycznej imiona i przezwiska wszystkich bohaterów tekstu.
Napisz, co tata Kacpra chciał wyrazić słowami: „To nie najlepszy pomysł,żeby usuwać każdego, kto ci się nie podoba.”

Klasa Va i Vb

Temat: Kiedy używamy wielokropka?
Wykonaj ustnie „Na rozgrzewkę”(podręcznik s.279)
Zapoznaj się z informacjami z ramki „Nowa wiadomość”
Zadanie 1, 2 i 3 s.101 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.102 (Zeszyt ćwiczeń)
zadanie 2 s. 279 (podręcznik)

21.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak rozwiązać konflikty?

Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji zdalnej wykonują zadanie 12 s.267 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj tekst „Magiczne drzewo.Pojedynek”(podręcznik s.264 – 267)
Wykonaj kartę pracy:

Zadanie 4 i 8 s.267 (podręcznik)
Zadanie 12 s. 267(podręcznik)

Klasa Va i Vb

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadania:
Zadanie 3 s.281 (podręcznik)
Zadanie 2 s.82 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.83 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Zadanie 12 s.278 (podręcznik)
Wykonaj „Na rozgrzewkę”(podręcznik s.289)
Zapoznaj się z informacjami z ramki „Przypomnienie”(podręcznik s.289)
Zadanie 1 s.280 (podręcznik)
Zapoznaj się z informacjami z ramki „Nowa wiadomość”(podręcznik s.281)
Zadanie 3 s.281 (podręcznik)
Zadanie 2 s.82 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4.s.83 (Zeszyt ćwiczeń)

22.05.2020r

Klasa IV

Temat: Jak Karol Lew przeżywał stratę brata?
Przeczytaj tekst „Bracia Lwie Serce”(podręcznik s.268 – 270)
Napisz krótko, o jakim tragicznym wydarzeniu jest mowa w tekście.
Kto o tym opowiada?
Zadanie 3 i 4 s.270 (podręcznik)
Naucz się czytać tekst.

Klasa Va i Vb

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie.
Zadanie 3 s.83 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.281 (podręcznik )
W poniedziałek w aplikacji Teams kartkówka z dopełnienia i okolicznika.

25.05.2020r.

klasa IV

Temat: Jak zapisać rozmowę?

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 3 s.130 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów , którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Zapoznaj się z informacjami z podręcznika (s.271)
Przeczytaj przykładowy dialog na s.272.
Zadanie 1 s.272 (podręcznik)
zadanie 3 s.130 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat:Pisownia”nie” z różnymi częściami mowy.
Zadanie 6 s.84 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 7 i 8 s.85 (zeszyt ćwiczeń)

26.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak zapisać rozmowę?


Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.130(zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1 i 2 s.129 (Zeszyt ćwiczeń)
Wykonaj kartę pracy

Zadanie 3 i 5 s.273 (podręcznik)
Zadanie 4 s.130 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Już wiem! Już potrafię!
Przeczytaj tekst ze s.283 (podręcznik)
Zadanie 1, 2 i 3 s.283 (podręcznik)
Zadanie 6 i 10 s.284 (podręcznik)

27.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Pisownia wielką literą- państwa, regiony, miasta, dzielnice, wsie.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadania:
Zadanie 2 s.75 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 i 4 s.76 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1 s.274(podręcznik)
Zadanie 2, 3 i 4 s. 275 (podręcznik)
Zadanie 3 i 4 s.76 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Już wiem! Już potrafię!
Zadanie 4 i 5 s.283 (podręcznik)
Zadanie 8 i 9 s. 284 (podręcznik)

28.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Pisownia wielką literą – państwa, regiony, miasta, dzielnice, wsie.

Uczniowie uczestniczący w lekcji zdalnej wykonują:
zadanie 11 s.79 (zeszyt ćwiczeń)
zadanie 6 i 7 s.276 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 5 i 6 s.77 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 7 s.78 ( Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 10 i 11 s.79 (Zeszyt ćwiczeń)
zadanie 6 i 7 s.276 (podręcznik)

Klasa Va i Vb

Temat: Smak przygody.

Zadania dla uczniów biorących udział w lekcji zdalnej:
Wypisz 5 przykładów rymów z tekstu Jacka Cygana. Określ ich rodzaj.
Jakie są, twoim zdaniem, najlepsze sposoby na rozwijanie wyobraźni?

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj utwór J. Cygana „Kto przygód zna smak” i odpowiedz na pytania:
Jaka jest myśl przewodnia piosenki?
Do czego zachęcają jej słowa?
Jaką rolę odgrywa wyobraźnia?
Które cechy wskazują na to, że utwór jest piosenką?
Wypisz z utworu 3 epitety i 3 przenośnie
Przeczytaj „Nową wiadomość” (podręcznik s.287)
Zadanie 6 s.287 (podręcznik)
Wypisz z utworu J. Cygana 5 przykładów rymów i określ ich rodzaj.
Jakie są, twoim zdaniem, najlepsze sposoby na rozwijanie wyobraźni?

29.05.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak kot stał się lekarstwem na nerwy?
Przeczytaj tekst s.278 – 280 (podręcznik)
Ułóż 2 pytania do tekstu i napisz na nie odpowiedź.
Sprawdzian z lektury „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki odbędzie się we wtorek, tj. 2 czerwca.

Klasa Va i Vb

Temat: Z kim wyruszyć w nieznane?
Uczniowie, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej przyjrzą się obrazowi ze s.285 podręcznika i wykonają kartę pracy :

2.06.2020r.

klasa IV

Temat: Sprawdzian z treści lektury „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki (sprawdzian w aplikacji Teams)

Klasa Va

Temat: Jak napisać dedykację?
Przeczytaj informacje z podręcznika s.298 dotyczące dedykacji oraz przepisz do zeszytu, czym jest dedykacja.
Zadanie 1 i 2 s.135 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1 s.298 (podręcznik)
Zadanie 3, 4 i 5 s.136 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Vb

Temat: Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.169 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” (podręcznik s.167 – 168)
zadanie 1 i 2 s.168
Zadanie 3, 4 i 5 s.169 (podręcznik)

3.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak rozpoznać orzeczenie i podmiot?

Uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.41 i zadanie 6 s.42 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1, 2 i 3 s. 40 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.41 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 6, 7 i 8 s.42 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va

Temat: Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki.

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.169 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” (podręcznik s.167 – 168)
Zadanie 1 i 2 s.168
Zadanie 3, 4 i 5 s.169 (podręcznik)

Klasa Vb

Temat: Jak napisać dedykację?
Przeczytaj informacje z podręcznika s.298 dotyczące dedykacji oraz przepisz do zeszytu, czym jest dedykacja.
Zadanie 1 i 2 s.135 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1 s.298 (podręcznik)
Zadanie 3, 4 i 5 s.136 (Zeszyt ćwiczeń)

4.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania?

Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji wykonują zadania:
Zadanie 3 s.45 (zeszyt ćwiczeń)
zadanie 6 s.46 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 s.283 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji:
Przeczytaj „Nową wiadomość” (podręcznik s.282)
Zadanie 1 s.282 (podręcznik)
Zadanie 2 s.45 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s.45 (zeszyt ćwiczeń)
zadanie 6 s.46 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 s.283 (podręcznik)

Klasa Va i Vb

Temat: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?


Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 2 s.299 (podręcznik)i zadanie 6 s.58 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s.299)
Zadanie 1 i 2 s.299 (podręcznik)
Zadanie 1, 2 i 3 s.57 (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s. 300)
Zadanie 4 s.300 (podręcznik )
zadanie 5 i 6 s.58 (Zeszyt ćwiczeń)

5.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Zatopić się w marzeniach.

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel”(podręcznik s.295)
Wykonaj w zeszycie kartę pracy:

Klasa Va i Vb

Temat: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku „Nowa wiadomość” s.315 i 316.
Zadanie 1, 2 i 3 s.60 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 i 5 s.61 (Zeszyt ćwiczeń)

8.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Przecinek w zdaniu.


Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 1, 2 i 3 s.89 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcji zdalnej:
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s.284
Zadanie 2 i 3 s.285 (podręcznik)
Zadanie 1, 2 i 3 s.89 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. (lekcja zdalna).
Zadanie 5 i 7 s.317 (podręcznik)
Zadanie 6 s.61 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 7 s.62 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 9 i 10 (Zeszyt ćwiczeń)

9.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak napisać ogłoszenie?


Uczniowie biorący udział w lekcji zdalnej wykonują zadanie 4 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1 i 2 s.104 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)

klasa Va

Temat: Przecinek w zdaniach złożonych.
Zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na s.318.
Zadanie 1 i 2 s.104 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3, 4 i 5 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)
W środę (10 czerwca) w aplikacji Teams sprawdzian z treści lektury „Tajemniczy ogród”

Klasa Vb

Temat: Sprawdzian z treści lektury „Przygody Tomka Sawyera”

10.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego?

Uczniowie uczestniczący w lekcji zdalnej wykonują zadanie 2 s.48 (Zeszyt ćwiczeń) i zadanie 3 s.317 (podręcznik)

Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w „Nowej wiadomości” (podręcznik s.316)
zadanie 2 s.48 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3, 4 i 5 s.49 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s. 317 (podręcznik)

Klasa Va

Temat: Sprawdzian z treści lektury „Tajemniczy ogród”

Klasa Vb

Temat: Przecinek w zdaniach złożonych.
Zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na s.318.
Zadanie 1 i 2 s.104 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3, 4 i 5 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)

15.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego?
Przeczytaj „Nową wiadomość” z podręcznika na s.318.
Zadanie 1, 2 i 3 s.51 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.52 (Zeszyt ćwiczeń)
Przeczytaj „Nową wiadomość”(podręcznik s.319)
Zadanie 7 i 8 s.53 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Przecinek w zdaniach złożonych.
Zapoznaj się z „Nową wiadomością” z podręcznika na s.318.
Zadanie 1 i 2 s.104 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3, 4 i 5 s.105 (Zeszyt ćwiczeń)

19.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.
Przeczytaj „Nową wiadomość” s.320 (podręcznik)
Zadanie 1 i 2 s.91 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 s. 92 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 4 s.93 (Zeszyt ćwiczeń)

Klasa Va i Vb

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.
Zadania dla uczniów, którzy nie wzięli udziału w lekcji zdalnej:
Zadanie 1 i 2 s.86 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 3 i 4 s.87 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 5 i 6 s. 88 (Zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 7 i 8 s.89 (Zeszyt ćwiczeń)

23.06.2020r.

Klasa IV

Temat: Świat lektury – „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki. (Lekcja zdalna)

Klasa Vb

Temat: O elementach świata przedstawionego w powieści „Przygody Tomka Sawyera” (lekcja zdalna)

Klasa Va

Temat: Co można powiedzieć o realiach świata przedstawionego w powieści „Tajemniczy ogród”?

Na podstawie treści lektury wykonaj kartę pracy:

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem