Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Język rosyjski

7 kwietnia, 2020

31 marca i 2 kwietnia

Klasa VIIa I VIIb

Temat: Utrwalamy słownictwo II rozdziału(c.d.).

 Przez 2 lekcje pracujemy z zeszytem ćwiczeń na s.34. Napiszcie polskie odpowiedniki nazw członków rodziny i nazw zawodów. Ćwiczcie umiejętność czytania. Korzystajcie ze słowniczka w podręczniku.   2 kwietnia w czwartek proszę o przesłanie ćw. ze s.34 na Messenger lub e mail [email protected]

31 marca-wtorek

Klasa VIIIb

Temat: Ćwiczenia utrwalające nazwy dań kuchni rosyjskiej . Fałszywi przyjaciele tłumacza.

Pracujemy  dzisiaj w zeszycie ćwiczeń na  s.24. Wykonajcie ćwiczenia 1 i 2. Korzystajcie ze słowniczka, czytajcie i zapamiętajcie znaczenia wyrazów i zwrotów. Nie przesyłajcie zdjęć .

30 marca 2020 r.

Klasa VIIIA i VIIIB                                                                                       

  Temat: Utrwalenie wiadomości V rozdziału (c.d.)

Wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie z podręcznika  s.46. (Polecenie ,,Napisz w zeszycie…).  Korzystajcie ze słowniczka oraz  tekstów  w podręczniku. Do czwartku 2.04 prześlijcie wykonane ćwiczenie na Messenger lub email [email protected] W razie wątpliwości piszcie, pytajcie.

6  i 7 kwietnia

Klasa VIIIA i VIIIB

Dopisujemy nr lekcji do poprzedniej, gdyż nadal powtarzamy i utrwalamy wiadomości rozdziału V.

Pisemnie wykonać obowiązkowo ćw.3, s.24 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw.4 z tej samej strony. Zdjęcia ćw.od 1.do 3(4)  przesłać do 15 kwietnia.

Przypominam, podpisać stronę z ćwiczeniami swoim imieniem i nazwiskiem. Pozdrawiam Was świątecznie.

7 kwietnia wtorek

Klasa VIIA i VIIB

Temat: Nazwy pomieszczeń w domu i w mieszkaniu.

Proszę przeczytać, przepisać i zapamiętać słówka ze s.82 w podręczniku poniżej tytułu takiego samego  jak temat lekcji. Nie wysyłać. Do usłyszenia na lekcji po świętach.

Życzę wszystkim pogodnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.