Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Matematyka IV-V

17 marca, 2020

Klasa 4

; Wykonać dowolny rysunek złożony z okręgów.

Przeczytać temat ,,Skala” i wykonać zad.1,2 i 3 str.50.

Zadanie 5 i 8 str.51.

20.03.2020

Temat:Skala – zadania.

Wykonać zadanie 11 str. 52 .

Narysuj prostokąt o wymiarach 2 cm szerokości i 3 cm długości a następnie narysuj ten prostokąt w skali 1:2(pomniejszajaca) i w skali 2:1 (powiększająca).

Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

23.03.2020

Temat:Mapa i plan. (2 godz lekcyjne)

Przeczytać temat ,, Mapa i plan” strona 54-57.

Uwaga!

Uczymy posługiwania się następującymi rodzajami skal;

  • skalą mianowaną( np. 1 cm- 2 km)
  • podziałką liniową
  • skalą liczbową ( np 1: 5 którą już znacie). Na mapach najczęściej stosowana jest skala mianowana.
  1. Korzystając z map zamieszczonych na stronie 56 ( podręcznika) odpowiedz na pytania: a) Które rzeki zaznaczono na mapie Polski ? b) Które rzeki zaznaczono na mapie Europy ?
  2. Korzystając z mapy Polski strona 56 podręcznik ustal rzeczywistą odległość między Zieloną Górą – a Rzeszowem, Koszalinem a Gdańskiem.

25.03.2020

Zadanie 1, 2, 3 strona 58

27.03.2020

Temat: Zadania z mapą i planem.

zadanie 4 i 5 strona 58

30.03.2020

Temat: Ćwiczenia z mapą.
Zadanie 6 strona 58
Wykonaj plan swojego pokoju na kartce A4 w skali mianowanej 1cm – 50 cm , umieść na nim najważniejsze elementy wyposażenia( biurko, łóżko, szafa, zaznacz okno i drzwi) . Praca będzie podlegała ocenie po powrocie do szkoły.

31.03.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Figury geometryczne”

Z zadań powtórzeniowych str 60 , wykonać zadania od 1 do 9.
Jeżeli jest możliwość , to proszę o przesłanie zdjęcia pracy ,, Plan mojego pokoju” na e-mail [email protected]

01.04.2020

Temat: Sprawdzian

EPSON MFP image

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie i przesłanie zdjęć na mój adres e-mail lub messengera do 02.04.2020 do godziny 14.00.

Praca podlega ocenie.

06.04.2020

Temat: Ułamek jako część całości

zad 3 str 69
Do każdego ułamka narysuj prostokąt a następnie podziel na 5 równych części.
Przy każdym prostokącie zapisz ułamek i zamaluj tyle części ile wskazuje licznik ( liczba na górze ułamka)
zad 4 str 69
Do każdego pkt napisz 3 dowolne ułamki, które spełniają warunek w poleceniu.

Proszę o przesłanie prac na adres e- mile [email protected]

07.04.2020

Temat: Ćwiczenia na ułamkach

zad 5, 6, 7 str 70

wykonać https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417 ( zebrać dowolną ilość ananasów)

Klasa Va i Vb

Ułamki dziesiętne

Zadanie 2 str. 31 poziom C i D.

Zadanie 3 str. 32

Wskazówka; wykonaj obliczenia w jednakowych jednostkach.

zadanie 6 str 32

Wykonaj Czy już umiem str 33

20.03.2020

Przeczytać temat ,, Zamiana jednostek ” strona 34.

Wykonać zadanie 1 poziom A str. 36 oraz poziom B str.37.


Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

23.03.2020

zadanie 1 poziom C i D strona 37 oraz zadanie 2 i 3 strona 37

25.03.2020

Zadanie 4 i 5 strona 37

W zadaniu 4 zamień na jednakową jednostkę a następnie uporządkuj od największej do najmniejszej.

W zadaniu 5 zamień dekagramy na kilogramy a następnie wykonaj mnożenie pisemne (np. 1 dag= 0,01 kg 12zł x 0,01 =)

26.03.2020


zadanie 6 str 37

wskazówka – zamienić złotówki na grosze i pomnożyć przez wagę monety jednogroszowej

zadanie 7 str 38
zakupy zrobione przez Tomka zamienić na jednakową jednostkę ( dekagramy ) i wykonać polecenia z tego zadania

27.03.2020

zadanie 8 strona 38

w zadaniach z skalą wykonujemy mnożenie lub dzielenie.

W punkcie a mamy obliczyć odległość rzeczywistą, to odległość na planie mnożymy przez skalę. Otrzymany wynik w centymetrach zamieniamy na większą jednostkę.

W punkcie b mamy obliczyć długość na planie, to odległość rzeczywistą dzielimy przez skalę (najpierw odległość rzeczywistą trzeba zamienić na centymetry i dopiero wykonać dzielenie ).

Zadanie 9 strona 38

Najpierw trzeba obliczyć jaką kwotę zebrała Va

31.03.2020

Temat: Zadania z wykorzystaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

Zad 10 str38
Ile ciastek kupimy na sztuki,jeżeli 1 szt waży 50g a 0,5 kg = 500g
Obliczyć cenę ciastek( ilość ciastek pomnożyć przez 85 gr).
Obliczyć ile kosztuje 0,5 kg ciastek kupionych na wagę.
Obliczyć różnicę cen.

Zad 11 str 38
Do wykonania zadania wykorzystaj informację podaną nad zadaniem.

01.04.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Ułamki dziesiętne”.

Zadania powtórzeniowe str 40
Wykonać zadania od 1 do 8 z zadań powtórzeniowych str 40.
Jutro będziemy pisać sprawdzian , będzie podany.
Możecie sobie wykonać więcej zadań, żeby lepiej się przygotować.

02.04.2020

Proszę o rozwiązanie sprawdzianu w zeszytach i przesłanie zdjęcia na adres e-mail [email protected] do godz 20 dnia 02.04.2020

Temat: Sprawdzian
Zad 1
Zamień na ułamek zwykły i doprowadź do najprostszej postaci:
a)0,72=
b)0,15=
c)3,002=

Zad 2
Oblicz pisemnie
a)0,239+0,47+0,8=
b)5,78-2,792=
c)0,026 x 3,9=
d)8 – 3,47=
e) 3,68: 1,6=

Zad 3

Narysuj oś liczbową i zaznacz na nie liczby: 0,65 i 0,9.
Która z tych liczb jest większa i o ile?

Zad 4
Agnieszka kupiła 6 puszek tuńczyka po 2,75 zł.
Ile reszty otrzymała z 20 zł ?

Zad 5

Proszek do prania można kupić w opakowaniu o wadze 2,5 kg za 27,50 zł lub w opakowaniu 60 dag za 7,20 zł.
W którym opakowaniu 10 dag proszku jest tańsze ? O ile złotych tańsze ?

Zad 6
Moneta 2 zł waży 5,21 g ; a moneta 5 zł waży 6,54 g.
Ile dekagramów waży razem 8 monet 2 zł i 7 monet po 5 zł?

Zad 7

Oblicz:
9,75:2,6-0,75×3,2+0,04=

06.04.2020

Temat: Pole prostokąta

Poziom C i D str 49
Obwód Obw= suma wszystkich boków
Pole P=a x b gdzie a i b to długości boków prostokąta

Poziom D
W tym zadaniu występują różne jednostki, przed przystąpieniem do obliczania, trzeba wymiary zamienić na jednakową jednostkę
np. pkt a) 3,2cm i 9mm ; 32mm i 9mm
obw=

P= a x b =3,2cm x 9mm= 32mm x 9mm=

07.04.2020

Temat:Zadania na pole prostokąta.

zad 4 i 5 str 50

wykonaj ćwiczenia na tej stronie

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-prostokata_33_154 ( zbierz jak najwięcej ananasów )

Klasa VIb

Zadanie 1 str. 75 poziom B i C.

Zadanie 1 poziom D oraz zadanie 5 str.76.

Zadanie 6 i 7 str 77.


Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

20.03.2020

Zadanie 8 str. 77 ( zapisać równanie na pole figury) ,oraz Czy już umiem str. 78 .

23.03.2020

Wykonaj polecenia. ► Poziom A Sprawdź, czy liczba podana obok równania jest jego rozwiązaniem.

a) 12 – x = 5; 7 b) 5 – x + 2 ∙ x = 8; 3 c) 2 ∙ (a2 – 9) + a = 18; 4 d) x + 5 3 = 2; 1 e) x2 + 3 ∙ x = 10; 5 f) 8 – (c + 1) = 2; 4 g) 24 x = 3; 6 h) (a + 1) ∙ (a – 2) = 4; 3 i) 6 ∙ x – 32 = 3; 2

Poziom B Sprawdź, które z liczb podanych pod równaniem są jego rozwiązaniami.

a) x2 – 2 ∙ x + 4 = 7 2, 3, 5 b) (x + 1) ∙ (x – 1) = 0 –1, 0, 1 c) 3 ∙ x2 + 5 = 2 –1, –2, 1 d) x + 4 5 – x = 2 1, 2, 4 e) 2 ∙ (x + 4) – x = 8 0, 3, 5 f) (x – 9) ∙ x = 0 0, 8, 9 g) 5 ∙ x2 = 20 4, 2, –2 h) 8 ∙ x + x2 = 48 2, 4, 6 Poziom C Sprawdź, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania. a) 3 ∙ x = x + 6; 3 b) (x + 1) ∙ (x – 1) = 3 ∙ x + 3; 4 c) x2 x + 2 = 4; 4 d) 5 ∙ (x + 4) = (x + 8) ∙ (5 – x); 2 e) 4 ∙ (x + 3) = 6 ∙ (x – 2); 3 f) 7 x + 2 = x – 3; 5 g) x2 – 2 ∙ x = 8 + 5 ∙ x; 8 h) x 12 + 8 = (x + 2) ∙ 4; 0 i) 3 ∙ x + x2 = (x + 1)2 ; 1

Poziom D Sprawdź, które z liczb: 0, 2, 4 są rozwiązaniami podanego równania. a) 4 ∙ x2 – 2 = 7 ∙ x b) x + 4 3 = x2 c) x2 – 2 ∙ x = 4 ∙ x – 8 d) 4 ∙ (5 + x) = 9 ∙ x e) x ∙ (x – 7) = x2 – 7 ∙ x f) x + 6 = (x + 8) : 2 g) (x – 2) ∙ (3 ∙ x – 2) = 5 ∙ x h) x ∙ (x – 2) ∙ (x – 4) = x2 – x2 i) 9 ∙ x = x 10

Wykonać poziom A i B.

25.03.2020

Wykonać poziom C i D z karty pracy podanej 23.03.2020

26.03.2020

Przeczytać temat ,,Jak rozwiązać równanie” i wykonać z zadania 1 str 82 poziom A

Proszę o przesłanie na messengera pracy domowej zadanej 25. 03.2020. Praca będzie podlegała ocenie.

30.03.2020

Temat:Rozwiązywanie równań.

Wykonać poziom B strona 82.
W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmik na YouTube ,, Rozwiązywanie równań – wprowadzenie# 3 równania” .

31.03.2020

Temat:Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Wykonać z zad 1 poziom C str 82
W tych równaniach trzeba połączyć obie operacje czyli
a) do obu stron równania dodajemy lub odejmujemy tę samą liczbę
b) obie strony równania dzielimy przez tę samą liczbę.

Przy rozwiązywaniu równań w pierwszej kolejności dodajemy lub odejmujemy tę samą liczbę a następnie dzielimy przez tę samą liczbę.

Proszę o przesłanie zdjęć pracy poziom C str 82 do 02.04.20220 na adres e-mail [email protected]

01.04.2020

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Zadanie 2 str 83
zadanie jest proste, waszym zadaniem jest rozwiązanie równań, a nie hasła.

zadanie 4 str 83
wybrać jedno równanie, które potraficie wykonać i otrzymany wynik podstawić do pozostałych równań.
Sprawdź czy otrzymany wynik jest rozwiązanie wszystkich równań.

02.04.2020

Temat: Rozwiązywanie równań – utrwalenie

zadanie 6 str 83
należy wybrać i rozwiązać 3 równania, a następnie otrzymane wyniki podstawić do pozostałych równań

06.04.2020

Temat: Trudniejsze równania

Przeczytać temat: Trudniejsze równania str 85 do 89.

Wykonać zad 1 poziom A str 90

07.04.2020

Temat: Przekształcanie i upraszczanie równań.

zad 1 poziom B str 90

Wszystkie równania wymagają przekształcenia, a następnie rozwiązania otrzymanego równania.
Przekształcić równanie to znacz wyrazy z niewiadomą były po lewej stronie , a liczby po prawej stronie równania
np; 6 x a=2 x a -8 (od obu stron równania odejmujemy -2 x a)
6 x a – 2 x a = 2 x a -2 x a -8
4 x a = -8 ( obie strony dzielimy przez 4)
4:4 x a=-8 : 4
a= -2
https://www.matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma_37_117 ( ćwiczenia w rozwiązywaniu równań)