Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Matematyka IV-V

17 marca, 2020

Klasa 4

; Wykonać dowolny rysunek złożony z okręgów.

Przeczytać temat ,,Skala” i wykonać zad.1,2 i 3 str.50.

Zadanie 5 i 8 str.51.

20.03.2020

Temat:Skala – zadania.

Wykonać zadanie 11 str. 52 .

Narysuj prostokąt o wymiarach 2 cm szerokości i 3 cm długości a następnie narysuj ten prostokąt w skali 1:2(pomniejszajaca) i w skali 2:1 (powiększająca).

Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

23.03.2020

Temat:Mapa i plan. (2 godz lekcyjne)

Przeczytać temat ,, Mapa i plan” strona 54-57.

Uwaga!

Uczymy posługiwania się następującymi rodzajami skal;

  • skalą mianowaną( np. 1 cm- 2 km)
  • podziałką liniową
  • skalą liczbową ( np 1: 5 którą już znacie). Na mapach najczęściej stosowana jest skala mianowana.
  1. Korzystając z map zamieszczonych na stronie 56 ( podręcznika) odpowiedz na pytania: a) Które rzeki zaznaczono na mapie Polski ? b) Które rzeki zaznaczono na mapie Europy ?
  2. Korzystając z mapy Polski strona 56 podręcznik ustal rzeczywistą odległość między Zieloną Górą – a Rzeszowem, Koszalinem a Gdańskiem.

25.03.2020

Zadanie 1, 2, 3 strona 58

27.03.2020

Temat: Zadania z mapą i planem.

zadanie 4 i 5 strona 58

30.03.2020

Temat: Ćwiczenia z mapą.
Zadanie 6 strona 58
Wykonaj plan swojego pokoju na kartce A4 w skali mianowanej 1cm – 50 cm , umieść na nim najważniejsze elementy wyposażenia( biurko, łóżko, szafa, zaznacz okno i drzwi) . Praca będzie podlegała ocenie po powrocie do szkoły.

31.03.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Figury geometryczne”

Z zadań powtórzeniowych str 60 , wykonać zadania od 1 do 9.
Jeżeli jest możliwość , to proszę o przesłanie zdjęcia pracy ,, Plan mojego pokoju” na e-mail [email protected]

01.04.2020

Temat: Sprawdzian

EPSON MFP image

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie i przesłanie zdjęć na mój adres e-mail lub messengera do 02.04.2020 do godziny 14.00.

Praca podlega ocenie.

06.04.2020

Temat: Ułamek jako część całości

zad 3 str 69
Do każdego ułamka narysuj prostokąt a następnie podziel na 5 równych części.
Przy każdym prostokącie zapisz ułamek i zamaluj tyle części ile wskazuje licznik ( liczba na górze ułamka)
zad 4 str 69
Do każdego pkt napisz 3 dowolne ułamki, które spełniają warunek w poleceniu.

Proszę o przesłanie prac na adres e- mile [email protected]

07.04.2020

Temat: Ćwiczenia na ułamkach

zad 5, 6, 7 str 70

wykonać https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417 ( zebrać dowolną ilość ananasów)

08.04.2020

Temat: Ćwiczenia na ułamkach- zadania

zad 8 str 70
zad 10 str 71

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56

strona do ćwiczenia tabliczki mnożenia – pochwal się swoim wynikiem

15.04.2020

Temat: Ułamki zwykłe na osi liczbowej.

wskazówka: ustal odpowiednią jednostkę na osi liczbowej

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417 ( zbierz jak najwięcej punktów)

17.04.2020

Temat: Porównywanie niektórych ułamków.

Przeczytać temat ,,Porównywanie niektórych ułamków” str 73 do 75.
Przepisać do zeszytu regułki z niebieskich pól str 74 i 75.
Wykonać zad 1 i 3 str 75.
Poćwicz porównywanie na
https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_94

https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-licznikach_21_95

20.04.2020

Temat: Porównywanie niektórych ułamków- ćwiczenia

zad 5 i 6 str 76
wskazówka: Narysowane prostokąty podziel na równe części

21.04.2020

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.

Przeczytać temat ,,Skracanie i rozszerzanie ułamków” str 77 do 80.
Przepisać regułki z niebieskich pól, nad każdą zapisać czego ona dotyczy( skracanie , rozszerzanie).

Wykonać zad 1 poziom A i B str 80

https://www.matzoo.pl/klasa4/rozszerzanie-ulamkow-_21_93
https://www.matzoo.pl/klasa4/skracanie-ulamkow-zwyklych_21_74

22.04.2020

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.

Wykonać poziom C i D str 81

zad 3 str 81

24.04.2020

Temat: Zadania na skracanie i rozszerzanie ułamków.

Wykonać zad 5 str 82 i ,,Czy już umiem ” str 82

Proszę o przesyłanie prac domowych codziennie lub w piątek z całego tygodnia jak komu wygodniej.

Adres e-mail [email protected]

27.04.2020

Temat: Liczby mieszane.
Przeczytać temat ,,Liczby mieszane” str 83 do 86

Podaj przykłady liczb mieszanych, ułamków właściwych i ułamków niewłaściwych podobnie jak na str 84
wykonaj zad 1 poziom A i B str 87 ( wszystkie przykłady, proszę przepisać przykład i po znaku równości rozwiązanie a nie same wyniki)

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-ulamkow-na-liczby-mieszane_21_78
https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-mieszanych-na-ulamki_21_79

28.04.2020

Temat: Liczby mieszane- zadania

poziom C str 87
zad 3 str 87
zad 5 str 88 ( wstaw znak <,>)

Jutro lekcja na Teams o godz 10.00
Proszę o zalogowanie się i udział z tych zajęciach.

04.05.2020

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.

Wykonać zad 1 poziom B i C str 96

05.05.2020

Temat : Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

Poziom C i D str 96 ( proszę zapisywać całe obliczenia a nie same wyniki)

06.05.2020

Temat: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
Wykonać zad 2 poziom B i C str 97
Dla osób ,które nie brały udziału w zajęciach jeszcze: przepisać regułkę str 95 i zad 2 poziom A str 96

08.05.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków – zadania

Wykonać poziom D str 97
zad 4 str 97 ( oblicz osobno każde działanie i dopiero porównaj działania)
od 11.05 2020 lekcje na Teams poniedziałek i środa godz 10.00 zaś piątek godz 11.00

11.05.2020

Temat: Zadania na dodawanie i odejmowanie ułamków

Wykonać sprawdzenie do poziomu E i zad 7 str 98
Dla osób które nie brały udziału w zajęciach jeszcze wykonać poziom E str 97 .

12.05.2020

Temat: Zadania z treścią

Wykonać zad 6 str 97
Czy już umiem zad 1 i 2 str 99

13.05.2020

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Przepisać ,,Dobra rada” str 101
Wykonać poziom B i C str 102

15.05.2020

Temat: Zadania na mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Wykonać poziom D str 102

Dla osób których nie było na zajęciach jeszcze zad 2, 3 i 4 str 102

18.05.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Ułamki zwykłe”

Wykonać zad 11 i 12 str 105

19.05.2020

Temat: Zadania powtórzeniowe

Wykonać zad 16, 17 i 19 str 106

20.05.2020

Temat: Ułamek dziesiętny

Wykonać zad 1 poziom C str 114

22.05.2020

Temat:Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne

Dokończyć poziom D str 114 oraz zad 4 i 5 str 115

25.05.2020

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Wykonać zad 1 poziom B str 118
zad 2 i 3 str 119

26.05.2020

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Wykonać zad 1 poziom C str 118 i zad 4 str 119

27.05.2020

Temat: Zamiana ułamków

Wykonać zad 1 poziom B i C str 123

29.05.2020

Temat: Zamiana ułamków

Wykonać zad 4 str 123 oraz Czy już umiem zad 1,2 str 124

02.06.2020

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych
Przeczytać temat str 126 do 127
Wykonać zad 1 str 128 poziom A i B ( działania wykonaj pisemnie )

03.06.2020

Temat : Dodawanie ułamków dziesiętnych

Wykonać zad 4 str 128 i zad 7 str 129

05.06.2020

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Wykonać zad 1 poziom B i C str 133

08.06.2020

Temat: Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000

Zad 1 poziom A, B, C str 137

09.06.2020

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Wykonać zad 4 str 133 i zad 5 str 134

10.06.2020

Temat; Pola figur płaskich

zad 1 str 148, zad 2,4 str 149 i zad 7 str 150

15.06.2020

Temat:Jednostki pola
Przeczytać temat ,,Jednostki pola” str 151 do 152
wykonać zad 2 str 152 i zad 5 str 153

19.06.2020

Temat: Pole prostokąta

zad 1 str 158 poziom A, B, C

22.06.2020

Temat : Zadania na pole prostokąta

zad 2 str 159

zad 3 i 4 str 159

23.06.2020

Temat: Prostopadłościan i sześcian

Klasa Va i Vb

Ułamki dziesiętne

Zadanie 2 str. 31 poziom C i D.

Zadanie 3 str. 32

Wskazówka; wykonaj obliczenia w jednakowych jednostkach.

zadanie 6 str 32

Wykonaj Czy już umiem str 33

20.03.2020

Przeczytać temat ,, Zamiana jednostek ” strona 34.

Wykonać zadanie 1 poziom A str. 36 oraz poziom B str.37.


Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

23.03.2020

zadanie 1 poziom C i D strona 37 oraz zadanie 2 i 3 strona 37

25.03.2020

Zadanie 4 i 5 strona 37

W zadaniu 4 zamień na jednakową jednostkę a następnie uporządkuj od największej do najmniejszej.

W zadaniu 5 zamień dekagramy na kilogramy a następnie wykonaj mnożenie pisemne (np. 1 dag= 0,01 kg 12zł x 0,01 =)

26.03.2020


zadanie 6 str 37

wskazówka – zamienić złotówki na grosze i pomnożyć przez wagę monety jednogroszowej

zadanie 7 str 38
zakupy zrobione przez Tomka zamienić na jednakową jednostkę ( dekagramy ) i wykonać polecenia z tego zadania

27.03.2020

zadanie 8 strona 38

w zadaniach z skalą wykonujemy mnożenie lub dzielenie.

W punkcie a mamy obliczyć odległość rzeczywistą, to odległość na planie mnożymy przez skalę. Otrzymany wynik w centymetrach zamieniamy na większą jednostkę.

W punkcie b mamy obliczyć długość na planie, to odległość rzeczywistą dzielimy przez skalę (najpierw odległość rzeczywistą trzeba zamienić na centymetry i dopiero wykonać dzielenie ).

Zadanie 9 strona 38

Najpierw trzeba obliczyć jaką kwotę zebrała Va

31.03.2020

Temat: Zadania z wykorzystaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

Zad 10 str38
Ile ciastek kupimy na sztuki,jeżeli 1 szt waży 50g a 0,5 kg = 500g
Obliczyć cenę ciastek( ilość ciastek pomnożyć przez 85 gr).
Obliczyć ile kosztuje 0,5 kg ciastek kupionych na wagę.
Obliczyć różnicę cen.

Zad 11 str 38
Do wykonania zadania wykorzystaj informację podaną nad zadaniem.

01.04.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Ułamki dziesiętne”.

Zadania powtórzeniowe str 40
Wykonać zadania od 1 do 8 z zadań powtórzeniowych str 40.
Jutro będziemy pisać sprawdzian , będzie podany.
Możecie sobie wykonać więcej zadań, żeby lepiej się przygotować.

02.04.2020

Proszę o rozwiązanie sprawdzianu w zeszytach i przesłanie zdjęcia na adres e-mail [email protected] do godz 20 dnia 02.04.2020

Temat: Sprawdzian
Zad 1
Zamień na ułamek zwykły i doprowadź do najprostszej postaci:
a)0,72=
b)0,15=
c)3,002=

Zad 2
Oblicz pisemnie
a)0,239+0,47+0,8=
b)5,78-2,792=
c)0,026 x 3,9=
d)8 – 3,47=
e) 3,68: 1,6=

Zad 3

Narysuj oś liczbową i zaznacz na nie liczby: 0,65 i 0,9.
Która z tych liczb jest większa i o ile?

Zad 4
Agnieszka kupiła 6 puszek tuńczyka po 2,75 zł.
Ile reszty otrzymała z 20 zł ?

Zad 5

Proszek do prania można kupić w opakowaniu o wadze 2,5 kg za 27,50 zł lub w opakowaniu 60 dag za 7,20 zł.
W którym opakowaniu 10 dag proszku jest tańsze ? O ile złotych tańsze ?

Zad 6
Moneta 2 zł waży 5,21 g ; a moneta 5 zł waży 6,54 g.
Ile dekagramów waży razem 8 monet 2 zł i 7 monet po 5 zł?

Zad 7

Oblicz:
9,75:2,6-0,75×3,2+0,04=

06.04.2020

Temat: Pole prostokąta

Poziom C i D str 49
Obwód Obw= suma wszystkich boków
Pole P=a x b gdzie a i b to długości boków prostokąta

Poziom D
W tym zadaniu występują różne jednostki, przed przystąpieniem do obliczania, trzeba wymiary zamienić na jednakową jednostkę
np. pkt a) 3,2cm i 9mm ; 32mm i 9mm
obw=

P= a x b =3,2cm x 9mm= 32mm x 9mm=

07.04.2020

Temat:Zadania na pole prostokąta.

zad 4 i 5 str 50

wykonaj ćwiczenia na tej stronie

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-prostokata_33_154 ( zbierz jak najwięcej ananasów )

15.04.2020

Temat: Zadania z treścią na pole prostokąta i kwadratu.

Zad 7 str 50
Zad 9 str 50 ( rozwiązywanie zadania rozpocznij od obliczenia obwodu prostokąta a następnie oblicz bok kwadratu – mają takie same obwody)
Zad 11 str 50

16.04.2020

Temat: Obliczanie pola figury.

zad 15 str 51
Podziel figurę na takie, które potrafisz obliczyć ( podaj 2 sposoby obliczeń)

zad 16 i 17 str 51
np: a) P=a x a =3cm x 3cm =

17.04.2020

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Przeczytać temat ,,Pole równoległoboku i rombu” str 53 do 56.
Narysować równoległobok i jego wysokości oraz romb i jego przekątne.
Zapisać pod figurami wzory na ich pola.
Wykonać zad 1 poziom A str 57

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-rownolegloboku_33_159
https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-rombu_33_160

21.04.2020

Temat: Pole równoległoboku i rombu – zadania

zad 1 poziom C str 57
zad 2 str 59 ( różne długości drugiego boku i różne pochylenie)

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-rombu-przekatne_33_607
https://www.matzoo.pl/klasa5/rozpoznawanie-figur_33_612

22.04.2020

Temat: Pole równoległoboku i rombu – zadania

zad 5, 6 i 7 str 59

23.04.2020

Temat: Pole trójkąta.

Przeczytać temat ,,Pole trójkąta” str 62 do 65
Przypomnij swoje wiadomości o wysokościach w trójkącie podręcznik część 1 str 110 do 112.

Narysuj trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny oraz wyznacz wszystkie wysokości( jest ich 3 )
Przepisz ,,Dobra rada” str 63 i 65.

24.04.2020

Temat: Pole trójkąta.
Wykonać zad 1 poziom A str 65 i poziom B str 66

Proszę o przesyłanie prac domowych codziennie lub w piątek z całego tygodnia jak komu wygodniej na adres

[email protected]

28.04.2020

Temat: Zadania na pole trójkąta

zad 2 i 4 str 67
wskazówka: boki ,które tworzą kąt prosty nazywają się przyprostokątne

w czwartek kolejna lekcja na Teams

29.04.2020

Temat: Zadania na pole trójkąta

Wykonać zadanie 5 i 6 str 67
wskazówka do zad 5 : zamień na jednakową jednostkę
wskazówka do zda 6: najpierw oblicz pole trójkąta a następnie podziel pole przez liczb podaną na rysunku

30.04.2020

Temat : Zadania na pole trójkąta

Czy już umiem str 69
Dla osób które nie brały udziału w zajęciach zad 8 i 10 str 68 i Czy już umiem str 69

05.05.2020

Temat: Pole trapezu

Zad 1 poziom A str 72

06.05.2020

Temat: Pole trapezu

Wykonać poziom C str 72 ( dwie kratki to 1cm)
poziom D str 73

07.05.2020

Temat: Zadania na pole trapezu

Zad 5 i 8 str 74
Dla osób które nie brały udziału w zajęciach jeszcze zad 3, 6 i 7 str 74

08.05.2020

Temat: Zadania na pole trapezu

Wykonać ,,Czy już umiem” str 75

12.05.2020

Temat: Różne jednostki pola

Wykonać zad 1 poziom A str 80

13.05.2020

Temat: Zadania na jednostki pola

Wykonać poziom B str 81
Zad 3 str 82

14.05.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Pola figur”

W domu zad 1,2,3,4 str 84
Dla chętnych zad 13 str 85 (na ocenę)
Dla osób które nie brały udziału w zajęciach jeszcze zad 5,6,8,11 str 84 i 85

15.05.2020

VA –

Temat : Obliczenia czasowe.

Przeczytać temat ,,Kalendarz i zegar” str 92 do 95
Wykonać zad 1 poziom A str 96

VB

Temat: Obliczenia czasowe,

Wykonać poziom B i C str 96

19.05.2020

VA

Temat: Obliczenia czasowe
Wykonać poziom D str 96

VB

Temat: Obliczenia kalendarzowe

Wykonać zad 7 str 97 i zad 9 str 98

20.05.2020

VA

Temat: Obliczenia kalendarzowe

Wykonać zad 8 i 9 str 98

VB

Temat: Obliczenia kalendarzowe

Wykonać zad 8 i 10 str 98

21.05.2020

VA i VB

Temat: Miary wagi i pieniądze

Wykonać zad 1 i 2 str 101

22.05.2020

VA

Temat: Miary, wagi i pieniądze

Wykonać zad 3 i 4 str 101

VB

Temat: Miary , wagi i pieniądze

Wykonać zad 7 i 8 str 102

26.05.2020

VA i VB

Temat: Średnia arytmetyczna

Przeczytać temat str 104 i wykonać zad 1 poziom A i B str 105
Bardzo przepraszam dziś zajęć na TEAMS nie będzie z powodu braku prądu

27.05.2020

VA

Temat: Średnia arytmetyczna

Wykonać poziom C str 105 i zad 5 str 106

VB

Temat:Średnia arytmetyczna

Wykonać zad 3 str 105 i zad 5 str 106

28.05.2020

VA

Temat: Liczby dodatnie i ujemne

Wykonać zad 8 i 9 str 112 oraz zad 10 str 113

VB

Temat: Liczby dodatnie i ujemne

Wykonać zad 7 str 111 i zad 8 str 112

29.05.2020

VA

Temat: Liczby dodatnie i ujemne

Wykonać zad 11 i 12 str 113 oraz Czy już umiem str 115

VB

Temat: Liczby dodatnie i ujemne

Wykonać Czy już umiem str 115

03.06.2020

Temat: Dodawanie liczb całkowitych

VB

zad 1 poziom C str 119 i zad 6 str 120

04.06.2020

Temat: O ile różnią się liczby

VA

Czy już umiem str 126

VB

zad 1, 2 ,4 str 124

zad 6 str 125

05.06.2020

VA

Temat:Zadania powtórzeniowe

Wykonać zad 7 i 9 str 128 oraz 16 i 17 str 129

VB

zad 1, 2 i 3 str 127 ; zad 8 i 11 str 128 oraz 16 i 17 str 128

VA i VB

09.06.2020

Temat: Figury przestrzenne

Opis graniastosłupa i ostrosłupa

Rysowanie graniastosłupa i ostrosłupa

10.06.2020

Temat: Objętość i pojemność

zad 4 str 147

zad 5, 6,7 str 148

19.06.2020

Temat: Objętość prostopadłościanu

zad 1 i 4 str 153

23.06.2020

Temat: Zadania na objętość prostopadłościanu

zad 7 i 8 str 154

Klasa VIb

Zadanie 1 str. 75 poziom B i C.

Zadanie 1 poziom D oraz zadanie 5 str.76.

Zadanie 6 i 7 str 77.


Proszę rozwiązywać zadania w zeszycie ponieważ będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły.

20.03.2020

Zadanie 8 str. 77 ( zapisać równanie na pole figury) ,oraz Czy już umiem str. 78 .

23.03.2020

Wykonaj polecenia. ► Poziom A Sprawdź, czy liczba podana obok równania jest jego rozwiązaniem.

a) 12 – x = 5; 7 b) 5 – x + 2 ∙ x = 8; 3 c) 2 ∙ (a2 – 9) + a = 18; 4 d) x + 5 3 = 2; 1 e) x2 + 3 ∙ x = 10; 5 f) 8 – (c + 1) = 2; 4 g) 24 x = 3; 6 h) (a + 1) ∙ (a – 2) = 4; 3 i) 6 ∙ x – 32 = 3; 2

Poziom B Sprawdź, które z liczb podanych pod równaniem są jego rozwiązaniami.

a) x2 – 2 ∙ x + 4 = 7 2, 3, 5 b) (x + 1) ∙ (x – 1) = 0 –1, 0, 1 c) 3 ∙ x2 + 5 = 2 –1, –2, 1 d) x + 4 5 – x = 2 1, 2, 4 e) 2 ∙ (x + 4) – x = 8 0, 3, 5 f) (x – 9) ∙ x = 0 0, 8, 9 g) 5 ∙ x2 = 20 4, 2, –2 h) 8 ∙ x + x2 = 48 2, 4, 6 Poziom C Sprawdź, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania. a) 3 ∙ x = x + 6; 3 b) (x + 1) ∙ (x – 1) = 3 ∙ x + 3; 4 c) x2 x + 2 = 4; 4 d) 5 ∙ (x + 4) = (x + 8) ∙ (5 – x); 2 e) 4 ∙ (x + 3) = 6 ∙ (x – 2); 3 f) 7 x + 2 = x – 3; 5 g) x2 – 2 ∙ x = 8 + 5 ∙ x; 8 h) x 12 + 8 = (x + 2) ∙ 4; 0 i) 3 ∙ x + x2 = (x + 1)2 ; 1

Poziom D Sprawdź, które z liczb: 0, 2, 4 są rozwiązaniami podanego równania. a) 4 ∙ x2 – 2 = 7 ∙ x b) x + 4 3 = x2 c) x2 – 2 ∙ x = 4 ∙ x – 8 d) 4 ∙ (5 + x) = 9 ∙ x e) x ∙ (x – 7) = x2 – 7 ∙ x f) x + 6 = (x + 8) : 2 g) (x – 2) ∙ (3 ∙ x – 2) = 5 ∙ x h) x ∙ (x – 2) ∙ (x – 4) = x2 – x2 i) 9 ∙ x = x 10

Wykonać poziom A i B.

25.03.2020

Wykonać poziom C i D z karty pracy podanej 23.03.2020

26.03.2020

Przeczytać temat ,,Jak rozwiązać równanie” i wykonać z zadania 1 str 82 poziom A

Proszę o przesłanie na messengera pracy domowej zadanej 25. 03.2020. Praca będzie podlegała ocenie.

30.03.2020

Temat:Rozwiązywanie równań.

Wykonać poziom B strona 82.
W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmik na YouTube ,, Rozwiązywanie równań – wprowadzenie# 3 równania” .

31.03.2020

Temat:Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Wykonać z zad 1 poziom C str 82
W tych równaniach trzeba połączyć obie operacje czyli
a) do obu stron równania dodajemy lub odejmujemy tę samą liczbę
b) obie strony równania dzielimy przez tę samą liczbę.

Przy rozwiązywaniu równań w pierwszej kolejności dodajemy lub odejmujemy tę samą liczbę a następnie dzielimy przez tę samą liczbę.

Proszę o przesłanie zdjęć pracy poziom C str 82 do 02.04.20220 na adres e-mail [email protected]

01.04.2020

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Zadanie 2 str 83
zadanie jest proste, waszym zadaniem jest rozwiązanie równań, a nie hasła.

zadanie 4 str 83
wybrać jedno równanie, które potraficie wykonać i otrzymany wynik podstawić do pozostałych równań.
Sprawdź czy otrzymany wynik jest rozwiązanie wszystkich równań.

02.04.2020

Temat: Rozwiązywanie równań – utrwalenie

zadanie 6 str 83
należy wybrać i rozwiązać 3 równania, a następnie otrzymane wyniki podstawić do pozostałych równań

06.04.2020

Temat: Trudniejsze równania

Przeczytać temat: Trudniejsze równania str 85 do 89.

Wykonać zad 1 poziom A str 90

07.04.2020

Temat: Przekształcanie i upraszczanie równań.

zad 1 poziom B str 90

Wszystkie równania wymagają przekształcenia, a następnie rozwiązania otrzymanego równania.
Przekształcić równanie to znacz wyrazy z niewiadomą były po lewej stronie , a liczby po prawej stronie równania
np; 6 x a=2 x a -8 (od obu stron równania odejmujemy -2 x a)
6 x a – 2 x a = 2 x a -2 x a -8
4 x a = -8 ( obie strony dzielimy przez 4)
4:4 x a=-8 : 4
a= -2
https://www.matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma_37_117 ( ćwiczenia w rozwiązywaniu równań)

08.04.2020

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu trudniejszych równań.

Zad 1 poziom C str 90

15.04.2020

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu trudniejszych równań

zad 2 str 90
zad 3 i 4 str 91

https://www.matzoo.pl/klasa6/zapisywanie-rownan_37_369 ( ćwiczenia w zapisywaniu równań – układamy równanie, zbierz jak najwięcej ananasów )

16.04.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.

Zapisz do zeszytu notatkę.
Kolejne czynności , jakie należy wykonać, rozwiązując zadanie za pomocą równań:
– Czytamy bardzo dokładnie treść zadania (czasem
trzeba to zrobić kilkakrotnie).
– Wprowadzamy niewiadomą i zapisujemy, co ona
oznacza.
– Opisujemy kolejne kroki prowadzące do ułożenia
równania.
– Układamy równanie.
– Rozwiązujemy równanie.
– Sprawdzamy, czy wynik jest zgodny z warunkami
zadania.
– Zapisujemy odpowiedź.

Wykonać zad 1 i 2 str 96

20.04.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.

zad 3 i 4 str 97
Wykonaj te zadania zgodnie z instrukcją

Zad 5, 6 str 97

wskazówka : oznacz niewiadomą to, o co pytają w zadaniu

21.04.2020

Temat: Zadania tekstowe.

zad 8 str 97
czy już umiem str 99

W czwartek krótki sprawdzian z równań !!!!!!!

22.04.2020

Temat: Powtórzenie działu ,,Równania”

Wykonaj jak najwięcej zadań str 100

Jutro sprawdzian!!!!!!

23.04.2020

Temat: Sprawdzian

Sprawdzian

1) Sprawdź, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania:

a) (X + 1) * (X- 1)=3*X +3 liczba 4

b) 4* (5+X) =9*X liczba 2

*-oznacza mnożenie

2) Rozwiąż równanie:

a) 5* X=120

b) 4*X + 6=38

c) 6*X-11=25

d) 5*X -7=9-2*X-4

3) Rozwiąż zadania za pomocą równań:

a) Ania i Bartek mają razem 15 lat. Bartek jest o 3 lata starszy od Ani. Ile lat ma Ania?

b) Obwód prostokąta jest równy 24 cm, a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta?

Proszę wykonane prace przesłać na adres e-mail [email protected] do 24.04.2020 godz 20.00
Prace przysłane po terminie będą niżej oceniane.

27.04.2020

Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy.

Przeczytać temat ,,Bryły i ich objętość” str 106 do 109 .

Narysuj graniastosłup prosty i ostrosłup.
Zaznacz wszystkie elementy jak w podręczniku str 107( pamiętaj przy rysowaniu bryły jej podstawę rysujemy w rzucie). Pod każdym rysunkiem zapisz cech charakterystyczne dla danej bryły: liczbę podstaw, liczbę krawędzi, liczbę ścian bocznych i jakie figury są ścianami bocznymi bryły.

Proszę o przesyłanie prac codziennie lub w piątek z całego tygodnia jak komu wygodniej na adres e-mail [email protected] lu na mesendzera

https://www.matzoo.pl/klasa6/rozpoznawanie-bryl_34_174
https://www.matzoo.pl/klasa6/sciany-wierzcholki-krawedzie_34_626

Te linki pozwolą lepiej zrozumieć temat poćwicz !!

28.04.2020

Temat: Objętość graniastosłupa

Narysuj prostopadłościan i sześcian i zapisz pod nimi wzory na objętość ( podręcznik str 108)
Przepisz ,,Zapamiętaj” str 107
Wykonaj zad 1 str 109 ( wskazówka objętość=pole podstawy razy wysokość, pole podstawy macie podane w zadaniu)

Jutro lekcja na Teams o godz 9.00 , proszę o zalogowanie

29.04.2020

Temat: Objętość graniastosłupa

Zad 4 i 5 str 110

30.04.2020

Temat: Zadania na objętość graniastosłupa

Wykonać zad 6 str 110 i zad 7 str 111
wskazówka do zad 6 :pole powierzchni dna to pole podstawy
do zad 7: oblicz objętość prostopadłościanu i podziel przez objętość masy plastycznej

04.05.2020

Temat:Zadania z treścią na objętość graniastosłupa.

Czy już umiem str 113
Dla chętnych na ocenę zad 11 str 111

05.05.2020

Temat: Zamiana jednostek

Przeczytać temat ,,Zamiana jednostek” str 114 do 117
Przepisz Zapamiętaj str 115
Wykonać zad 1 i 2 str 117

06.05.2020

Temat: Zamiana jednostek zadania
W domu wykonać zad 4, 5 i 6 str 118
Dla osób , które nie brały udziału w zajęciach jeszcze zad 3 str 117 i zad 7 str 118

07.05.2020

Temat: Zadania na zamianę jednostek

Czy już umiem str 119

11.05.2020

Temat: Siatki brył

Wykonać zad 5 str 125

12.05.2020

Temat: Siatki brył
Narysuj siatkę prostopadłościanu o wymiarach 3cm X 2cm X 1,5cm
oraz siatkę sześcianu o wymiarach 3cm X 3cm x 3cm

13.05.2020

Temat: Rysowanie siatek graniastosłupów

Wykonać Czy już umiem str 127
Model dowolnego graniastosłupa do 18.05.2020

14.05.2020

Temat: Pole powierzchni bryły

Wykonać zad 2 str 132

18.05.2020

Temat: Zadania na pole powierzchni bryły

Wykonać zad 5 str 132

19.05.2020

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa

Wykonać zad 6 str 132 i zad 7 str 133

20.05.2020

Temat: Zadania z treścią na pole powierzchni graniastosłupa

Wykonać czy już umiem str 134

21.05.2020

Temat: Zadania powtórzeniowe

Zad 11 str 136

W poniedziałek kartkówka

25.05.2020

Temat: Sprawdzian

Zad 7 i 8 str 135

zad 9 i 10 str 136

Prace proszę przesłać do godz 13.00

26.05.2020

Temat: Tabele

Przeczytać temat str 142 do 144
Wykonać zad 1 , 2, 3 str 145

27.05.2020

Temat: Tabele

Zaprojektuj własną tabelę
Nadaj jej tytuł i nagłówki kolumn.
Uzupełnij poszukując informacji w różnych sytuacjach z życia codziennego

28.05.2020

Temat: Rysowanie tabel

Wykonać 2 wybrane zadania z strony 146

02.06.2020

Temat: Diagramy i wykresy

Przeczytać temat str 148 do 150 , wykonać zad 1 i 2 str 151

03.06.2020

Temat: Procenty

Wykonać zad 9 str 159 i zad 10 str 160

04.06.2020

Temat: Droga , prędkość, czas

zad 1 poziom A, B

zad 2,4,6,7 str 165

08.06.2020

Temat: Droga, prędkość, czas

Zad 1 poziom A,B,C str 170 i 171

09.06.2020

Temat: Droga, prędkość, czas

Wykonać zad 5 i 6 str 172

15.06.2020

Temat: Prędkość, droga, czas – zadania

Wykonać ,, Czy już umiem” str 173

22.06.2020

Temat: Korzystanie ze wzorów

zad 1 str 177 poziom A, B, C

23.06.2020

Temat:Plan, mapa i skala

zad 1 str 184