Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Technika Va

17 marca, 2020

24.03.2020r.

Temat: Szkice techniczne

Zadanie dla klasy Va

Obejrzyj następujący film https://www.youtube.com/watch?v=-G5dMPMBG88

Przeczytaj wprowadzenie na str. 57.

Następnie wykonaj na jednej kartce papieru milimetrowego lub bloku rysunkowego ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str. 57 i 58.

Pamiętaj, wszystkie rysunki wykonaj odręcznie bez użycia przyborów kreślarskich.

W celu zaliczenia zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na adres [email protected]

31.03.2020r.

Temat: Szkice techniczne

Przypomnij sobie rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie (Tabelka na stronie 54).

Przyjrzyj się kolejnym etapom szkicowania przedstawionego przedmiotu (Ćw. 5 str. 59).

Przepisz do zeszytu zamieszczone opisy i uzupełnij je właściwymi wyrazami (rodzajami linii).

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 6 str. 60.