Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

->Technika Va

17 marca, 2020

24.03.2020r.

Temat: Szkice techniczne

Zadanie dla klasy Va

Obejrzyj następujący film https://www.youtube.com/watch?v=-G5dMPMBG88

Przeczytaj wprowadzenie na str. 57.

Następnie wykonaj na jednej kartce papieru milimetrowego lub bloku rysunkowego ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str. 57 i 58.

Pamiętaj, wszystkie rysunki wykonaj odręcznie bez użycia przyborów kreślarskich.

W celu zaliczenia zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na adres [email protected]

31.03.2020r.

Temat: Szkice techniczne

Przypomnij sobie rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie (Tabelka na stronie 54).

Przyjrzyj się kolejnym etapom szkicowania przedstawionego przedmiotu (Ćw. 5 str. 59).

Przepisz do zeszytu zamieszczone opisy i uzupełnij je właściwymi wyrazami (rodzajami linii).

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 6 str. 60.

22.04.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości

Proszę na jednej stronie kartki papieru milimetrowego lub papieru rysunkowego wykonać zadania 1,2,3 str. 62 podręcznik. Następnie wynik pracy proszę przesłać na adres [email protected]

28.04.2020r.

Temat: Zdrowie na talerzu

Przeczytaj tekst na str. 64, 65 i 66. Następnie wykonaj w w zeszycie zadanie: 2 str. 65, 3 str. 66, 5 str. 67. Zdjęcie prac prześlij na adres [email protected]

5.05.2020r.

Temat: Sprawdź, co jesz

Przeczytaj tekst ze strony 68-70 podręcznik i wykonaj ćwiczenie 6 i 7 str. 70

12 i 19.05.2020r.

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek (2h)

Przeczytaj uważnie tekst ze stron 71-73. Następnie wykonaj zadania zawarte w Teams opublikowane 19.05.2020r.