Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

-> WOS

17 marca, 2020

Klasa VIII b 04.06.2020

 Powtórzenie wiadomości z rozdziału ” Sprawy międzynarodowe ” . Praca domowa – dwa dowolne pytania z testu , s . 197

Klasa VIII b 02.06.2020

 ” Konflikty zbrojne na świecie cz . 2 „. Praca domowa – dowolne ćwiczenie z podręcznika

Klasa VIII a 02.06.2020

 ” Konflikty zbrojne na świecie ” . Praca domowa – Wymień przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych na świecie .

Klasa VIII b 28.05.2020

 ” Konflikty zbrojne na świecie ” . Praca domowa mowa -proszę wymienić rodzaje terroryzmu . Prac proszę nie przesyłać

Klasa VIII b 26.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Problemy współczesnego świata ” Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia z podręcznika , strona 188/189 . Prac proszę nie przesyłać .

Klasa VIII a 26.05.2020

Temat na dziś . Problemy współczesnego świata c. d . Praca domowa – dowolne ćwiczenie -pracy proszę nie przesyłać

Klasa VIII a 25.05.2020

 Problemy współczesnego świata . Praca domowa – zadanie 2 lub 4 , strona 188/189 ( zapisujemy do zeszytu ) . Pracy proszę nie przesyłać .

Klasa VIII b 21.05.2020

Polska w Unii Europejskiej ( cz . 2 ) . We własnym zakresie analizujemy pytania dotyczące tematu .

Klasa VIII B 19.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś . Polska w Unii Europejskiej . Praca domowa – Wymień plusy i minusy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej . Pracy proszę nie przesyłać .

Klasa VIII a 19.05.2020

Polska w Unii Europejskiej cz. 2

Klasa VIII a 18.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś . Polska w Unii Europejskiej . Praca domowa – Wymień plusy i minusy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej . Pracę proszę przesłać .

Klasa VIII b 14.05.2020

Wos . Unia Europejska – rynek wewnętrzny , swobodny przepływ osób . Praca domowa – zadanie 3 lub 4 , strona 183 .

Klasa VIII b 12.05.2020

Dzień dobry . Polska w Unii Europejskiej . Praca domowa – zadanie 1 i 2 , strona 183

Klasa VIII a 12.05.2020

Dzień dobry. Temat na dziś ” Unia Europejska ” (cz. 2 ) Praca domowa – zadanie 2 , 3 ze strony 183

Klasa VIII a 11.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Polska w Unii Europejskiej ” Praca domowa – zadanie 2 , strona 135 .Opisz znane fundusze unijne ( dla chętnych ) .

Klasa VIII b 07.05.2020

” Główne organy Unii Europejskiej ” Praca domowa – opisz wybrany organ Unii Europejskiej . Pracy domowej proszę nie przesyłać .

Klasa VIII b 05.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Unia Europejska ” ( cz.1 ) . Praca domowa – zadanie 2 ze strony 178 . Pracy proszę nie przesyłać

Klasa VIII a 05.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś ” Główne organy Unii Europejskiej ” Praca domowa – opisz dowolny organ Unii Europejskiej ( s. 177) . Prac proszę nie przesyłać

Klasa VIII a 04.05.2020

Dzień dobry . Temat na dziś : Unia Europejska ” , s . 174 . Praca domowa : 1 . Wymień przyczyny integracji europejskiej . 2 . W jaki sposób powstała Unia Europejska ? Pracy tej proszę nie przesyłać . Przypominam o przesyłaniu zaległych prac domowych

Klasa VIII b 30. 04. 2020

Dzień dobry . Temat do przeczytania na dziś : Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego . Polska w ONZ i NATO . Praca domowa do zeszytu : zadanie 1 , strona 172 Prac proszę nie przesyłać .

Klasa VIII b 28. 04. 2020 r . Sławomir Akonom

Temat na wtorek : ” Organizacje międzynarodowe ” . Praca domowa – przepisujemy do zeszytu dwie tabelki ze strony 169 i 171 . Pracy domowej z wos-u proszę nie wysyłać . Proszę przesłać zaległe prace / są takie osoby / . Jeszcze będzie normalnie .

Klasa VIII a 27.04.2020

Dzień dobry . Temat : ” Organizacje międzynarodowe , s . 168 . Praca domowa – zadanie 5 i 6 ze strony 173 . Prace przesyłamy do czwartku na adres [email protected] . Proszę przesłać zaległe prace z podaniem imienia , nazwiska .

Klasa VIII b 23.04.2020r.

Dzień dobry. Dziś podsumowanie rozdziału . Test . Praca domowa – test , s.165 . / wykonujemy zadania parzyste / . Zadania wysyłamy do wtorku .

Klasa VIII b 21.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś , temat bardzo aktualny ” Media i opinia publiczna ” , s . 158 . Poznacie funkcje i rodzaje mediów , zapoznacie się z zawodem dziennikarza . Jedną z cech obecnych czasów jest reklama . Praca domowa 3 i 8 strona 162/163 . Prace przesyłamy na znany adres do do 24 . 04 . 2020 . Przypominam o przesyłania zaległych prac. Pozdrawiam .

Klasa VIII a 21.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś ” Podsumowanie Test . Praca domowa – Rozwiązujemy test – strona 165 -prace na znany adres przesyłamy do piątku . Powadzenia .

Klasa VIII a 20.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na słoneczny poniedziałek ” Media i opinia publiczna ” , s . 158 . . Praca domowa – dwa dowolne ćwiczenia spod tematu przesyłamy do czwartku na znany adres . Będę wystawiać oceny / również tym , którzy nie odrabiają / .

Klasa VIII b 16.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . WOS . Temat na dziś ” Rodzaje wolontariatu i organizacje młodzieżowe ” .Praca domowa – zadanie 4 ,s. 154 oraz wypisz rodzaje wolontariatu .Prace proszę przesłać na adres [email protected] . Będę wystawiać oceny . Przypominam o wysyłaniu zaległych prac.

Klasa VIII b 07.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : ” Organizacje obywatelskie ” , s.152 . Praca domowa dla chętnych / przesyłana na znany adres / – zadanie 1 , s . 156 . Przypominam o wysyłaniu zaległych prac. Zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Klasa VIII a 07.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : Organizacje obywatelskie . s.152 . Praca domowa dla chętnych – ćwiczenie 1 str.156/przesyłamy na znany adres/. Przypominam o wysyłaniu zaległych prac. Zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Klasa VIII a 06.04.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś ciąg dalszy tematu ” Sądy i trybunały ” s .145 . Praca domowa – notatka na temat najważniejszych sądów w Polsce . Przesyłamy do piątku 10.04 w formie zdjęcia na adres [email protected] . Przypominam o zaległych pracach . Powodzenia .

Klasa VIII b 02.04.2020 Sławomir Akonom

Dzisiaj temat „Sądy i Trybunały”- ciąg dalszy, s.146. Praca domowa to dwa dowolne ćwiczenia z tematu. Proszę przesłać do wtorku.

Klasa VIII a 31.01.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry .Temat na dziś „Sądy i trybunały”s. 146 .Praca domowa -zadanie 1 i 2 strona 150 .Prace wysyłamy na adres [email protected], proszę podać imię ,nazwisko i klasę.

Klasa VIII b 31.01.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Temat na dziś : Sądy i trybunały s. 146 . Praca domowa 1 i 2 s.150 .Prace wysyłamy do piątku na adres [email protected] . Praca domowa zawiera imię, nazwisko i klasę .

Klasa VIII a 30.03.2020 Sławomir Akonom

Dzień dobry . Dziś ciąg dalszy tematu „Prezydent i Rada Ministrów ” s.140 . Praca domowa : 1 Czym zajmuje się Rząd ? /Rad Ministrów / ,2. Wymień prezydentów Polski po 1989 roku . Pracę domową w formie zdjęcia zawierającą imię , nazwisko i klasę przesyłamy do piątku 03.04.2020 na adres [email protected]

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem