Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS…

Czerwiec 19th, 2019

„Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem…”

     17 czerwca b.r. w Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem

miało miejsce UROCZYSTE POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS VIII (22 osób z klasy VIIIa i 23 osób z klasy VIIIB).

Przyszłych pierwszych absolwentów (rocznik 2004 i 2005) znów- po reformie oświatowej z 2017 r.- ośmioklasowej szkoły podstawowej…

   Na początku wszystkich zebranych na sali gimnastycznej (zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców…) powitała p. dyr. Małgorzata Koroś. Wygłosiła też krótkie przemówienie adresowane do ósmoklasistów. Po niej głos zabrał p. Marcin Gręda- zastępca Wójta Gminy Sadowne.  Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas siódmych i ślubowanie przyszłych absolwentów.

   Uczennicom z najwyższymi średnimi ocen (świadectwa z wyróżnieniem)- Michalinie Zakrzewskiej (VIIIa) i Marcie Ogonowskiej (VIIIb) wręczone zostały nagrody książkowe. Nagrody i dyplomy otrzymali też uczniowie, który w różny sposób zaangażowani byli w życie szkoły oraz ci, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali 100% frekwencję.

    Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Dekorację nawiązującą do jej  treści, razem z uczniami, wykonała p. Marta Kotowska. Ósmoklasiści zaprezentowali montaż słowno- muzyczny „Wszystko ma swój czas…” autorstwa p. Izabeli Wrzosek i przygotowany pod jej kierunkiem. Na słowa uznania i szczególne podziękowanie zasługują uczennice kl. VIIIb, które śpiewającym akompaniowały  na gitarach: Marta Ogonowska, Emilia Opieka i Oliwia Kowalczyk oraz solistki z klasy VIIIa:  Marta Szymanik, Zuzanna Szczechura, Patrycja Koroś, Aleksandra Chojnowska i Sylwia Olkowska.

   Na koniec części artystycznej wszyscy ósmoklasiści razem z wychowawczyniami- p. Izabelą Wrzosek (VIIIa) i p. Martą Kotowską (VIIIb)- zaśpiewali piosenkę, która wywołała wzruszenie wielu żegnających i żegnanych oraz dużo  łez- „Ostatni raz z moją klasą”…

    Potem zaś do starszych kolegów kilka słów i dedykowane im piosenki skierowali uczniowie klas VII. Wręczyli im też skromne upominki- na pamiątkę wspólnych szkolnych lat.

   Cóż… Prawdziwy „ostatni raz z moją klasą” nastąpi za dwa dni- 19 czerwca 2019r.

                                                                                                   (I.Wrzosek)