Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

„Żegnaj szkoło”

5 lipca, 2020

26 czerwca w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, odbyły się tylko spotkania z wychowawcami klas.

Nieco inny wymiar miało pożegnanie absolwentów naszej placówki. Na spotkanie to przybyli uczniowie z rodzicami, Rada Pedagogiczna, w tym wychowawcy: p. Urszula Kasiak i p. Arkadiusz Kotowski. Z zaproszenia skorzystali również Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, z-ca wójta p. Marcin Gręda oraz skarbnik gminy p. Anna Rukat. Po słowie wstępnym Pani dyrektor Małgorzaty Koroś, nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego uczniom kl. VII. Uczniowie zgromadzeni w Gminnej Hali Sportowej odbierali gratulacje i podziękowania za efekty swej pracy na różnych płaszczyznach: dydaktycznej, kulturalnej, sportowej, artystycznej, wolontariackiej i społecznej. Na ręce rodziców wyróżnionych uczniów zostały złożone listy gratulacyjne. Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce i wzorowym zachowanie otrzymali liczne nagrody, w tym odebrali także Nagrody Wójta. Byli to: Izabela Ilczuk – średnia ocen 5,61, Zuzanna Gierej – 5,33, Wiktoria Decyk – 5,17. Bardzo wysokie noty otrzymali również: Maciej Ołdak – 5,11, Julia Kowalczyk – 5,06, Zuzanna Chądzyńska – 5,06, Paulina Jechna – 4,94. Czworo uczniów Krzysztof Dyoniziak, Izabela Ilczuk, Jan Rostek, Maksymilian Stobieniecki uzyskało 100% frekwencję. Wyjątkowym osiągnięciem mógł poszczycić się Maciej Ołdak- laureat Konkursu Historycznego na szczeblu województwa. Na zakończenie delegacja uczniów z klas siódmych, pożegnała starszych kolegów życzeniami i symbolicznymi upominkami. Mottem dla nich niech staną się słowa piosenki R. Rynkowskiego „Szczęśliwej drogi już czas”

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem