Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Decyzja dyrektora szkoły o odwołaniu zajęć w szkole

11 marca, 2020

Dyrekcja szkoły informuje, iż w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek – piątek) w szkole będą realizowane jedynie zajęcia opiekuńcze. Dowożenie i odwożenie dzieci będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym rozkładem. Uczniom korzystającym z posiłków w szkolnej stołówce wydawane one będą zgodnie z harmonogramem. Uczniowie, którzy do tej pory korzystali z posiłków, a w wyżej wymienionych dniach zostają w domu, będą mieli dokonany tzw. odpis.

W terminie: od 16 do 25 marca w szkole zostają zawieszone wszystkie obowiązujące zajęcia.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś