Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Program SCWEW

3 czerwca, 2022

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” <materiał>

Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” <materiał>

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej