Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Kalendarz uroczystości

25 grudnia, 2013

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT OBCHODZONYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

L.p.UroczystośćDataOsoby odpowiedzialne
1Inauguracja r. szk. 2023/2024           w połączeniu z 84 rocznicą wybuchu II wojny światowej04.09.2023 r. (poniedziałek)Dyrekcja szkoły, SU
2Dzień (Święto)  Patrona Szkoły29.09.2023r. (piątek)S. Akonom E. Dębkowska-Akonom  
3Dzień Edukacji Narodowej,     Dzień Papieski 16.10 – wybór papieża13.10.2023r. (piątek)   16.10.2023r. (poniedziałek)A.Gałecka H.Dymicka     Ks. Piotr
4Pasowanie na ucznia kl. I  25.10.2023r. (środa)H.Kobus H.Żach M.Zadrożna M.Wódka
5  Pasowanie dzieci do oddziału przedszkolnego – sześciolatki27.10.2023r. (piątek)T.Rostek E.Gołaszweska M. Klimek K.Skóra M.Jodłowska
6 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę10.11.2023r. (piątek)D. Gałązka K. Kiełek S. Ilczuk – Harcerze
7Międzynarodowy Dzień Tolerancji16.11.2023r. (czwartek)M. Wódka M. Terciak M. Zadrożna M. Jodłowska
8Andrzejki29.11.2023r. (środa)wychowawcy  klas  kl. 0-III    Kl. IV-VIII   S.Akonom I.Wrzosek  
9Jasełka  20.12.2023r. (środa)E. Rowicka ks. P.Pędzich A. Gierej K. Kiełek
10Dzień Babci i Dziadka wychowawcy oddziałów przedszkolnych  30.01.2024r.  (wtorek)K. Skóra T. Rostek M. Klimek E. Gołaszewska M.Jodłowska
11Choinka środowiskowa
kl. II i kl. VII
07.02.2024r. (środa)E.Dębkowska-Akonom G.Bala  kl IV-VIII
U.Kasiak A. Kotowski A.Gałecka
12Dzień języków obcych (jęz. angielski i jęz. ukraiński)15.03.2024r. (piątek)M. Kotowska A. Kotowski J.  Rosa A. Popowska – Filipiak  
13Dzień Talentów     Finały Rozgrywek Klasowych21.03.2024r. (czwartek)A. Gierej M. Koroś   A. Gałecka M. Zyśk M.Ilczuk
14Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej12.04.2024r. (piątek)I.Wrzosek M.Terciak H.Dymicka K. Kiełek
15Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja28.04.2024r. (piątek)M.Ilczuk A. Popowska – Filipiak S. Ilczuk – Harcerze
16Dzień Matki kl. I24.05.2024r. (piątek)Wychowawcy klas I-III
17Dzień Dziecka03.06.2024r. (poniedziałek)Wychowawcy klas
18Pożegnanie Klas VIII19.06.2024r. (środa)M.Konik  kl. VIII A.Kotowski U. Kasiak M.Terciak A.Popowska-Filipiak
19Zakończenie roku szkolnego21. 06. 2024r. (piątek)M. Konik M. Koroś M. Zyśk

Osoby odpowiedzialne za w/w uroczystości przygotowują krótkie sprawozdanie w formie elektronicznej wraz z wybranymi zdjęciami, które będą zamieszczone na stronie internetowej.