Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023

22 lutego, 2022

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Edwarda w Sadownem informuje,
że w dniach 1 – 16 marca 2022 r. odbędzie się

rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 do klasy I

oraz oddziału przedszkolnego (dzieci 5-letnie urodzone w 2017 r.)

Rodzice dzieci 6-letnich deklarują kontynuację pobytu w oddziale.

Podania, wnioski i deklaracje będą dostępne w sekretariacie szkoły

                 oraz na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego „Laboratoria Przyszłości – nagłośnienie”

23 grudnia, 2021

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – nagłośnienie wpłynęły 3 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MUSIC EXPRESS K&K JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

99-314 Krzyżanów    Kuchary 48

NIP 7772962814  REGON 300506463

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższą.

Protokół i informacja znajdują się w zakładce Zapytania ofertowe