Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Praca szkoły

13 grudnia, 2015

Praca szkoły w roku szkolnym 2020/2021

1.Terminy spotkań rodziców z nauczycielami:

Termin Dzień tygodnia Godzina Forma spotkania
21 października  2020r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”- spotkanie                         on-line
18 listopada 2020r. środa 16:00 wywiadówka śródokresowa- stacjonarna
11 grudnia 2020r. piątek 15:30-16:30 „dzień otwarty”- spotkanie stacjonarne lub on-line
– przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
03 lutego 2021r. środa 16.00 wywiadówka semestralna
16 marca 2021r. wtorek 15:30-16:30 „dzień otwarty”- spotkanie on-line
21 kwietnia 2021r. środa 16.00 wywiadówka śródokresowa- stacjonarna
18 maja 2021r wtorek 15:30-16:30 „dzień otwarty”- spotkanie stacjonarne lub on-line
przekazanie informacji rodzicom i uczniom
o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych                      z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
02 czerwca 2021r. środa 15:30-16:30 „dzień otwarty”
przekazanie informacji rodzicom i uczniom o przewidywanych  rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2.Indywidualne  spotkania rodziców z dyrektorem  szkoły:

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 10:00 -14:00
Wtorek 9:30-13:30
Środa 9:30-13:30
Czwartek 9:00-14:30

3.Inne formy kontaktów rodziców ze szkołą:

1)  kontakt telefoniczny: nr tel. 25 675-32-08 (budynek SP I), nr tel. 25 675-35-61 (budynek SP II) .

2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców ucznia z nauczycielem na spotkanie (np. podczas tzw. „okienek” lub przed i po zajęciach lekcyjnych).