Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rada Rodziców

9 marca, 2022

Prace uczniów w konkursie „Piernikowa chatka”

Dokumenty

W dniu 22.11.2023 odbyła się wywiadówka w naszej szkole. Na zebraniu został poruszony temat sprawdzianów i kartkówek. Pani Dyrektor na prośbę Rodziców zgodziła się aby oprócz możliwości obejrzenia w szkole sprawdzianów i kartkówek dzieci mogły zabrać je do domu. Musi to być poprzedzone wiadomością wysłaną przez rodzica do nauczyciela na dzienniku. Rodzic może też poprosić o zrobienie skanu pracy i przesłanie go w wiadomości poprzez dziennik.
Rodzice zostali poinformowani, że nauczyciele prowadzą konsultacje, podczas których można porozmawiać na temat swojego dziecka.

Oto mała „ściąga”:
P.Grażyna Bala środa 8.55-9.40
P. Dębkowska Akonom wtorek 8.55-9.40
P. Hanna Kobus piątek 10.45-11.30
P. Małgorzata Godlewska środa 8.55-9.40
P. Joanna Rosa wtorek 13.00-13.45
P. Ewa Rowicka środa 13.00-13.45
P. Halina Żach poniedziałek 10.45-11.30

P. Akonom Sławomir-wtorek 9.50-10.35
P. Hanna Dymicka-wtorek 13.00-13.45
P. Dorota Gałązka-wtorek 13.50-14.35
P. Aldona Gałecka poniedziałek 10.45-11.30
P. Marcin Ilczuk -poniedziałek 14.40-15.25
P. Urszula Kasiak-wtorek 8.55-9.40
P. Mariola Konik czwartek 10.45-11.30
P. Marta Kotowska-poniedziałek 13.00-13.45
P. Arkadiusz Kotowski -poniedziałek 9.50-10.35
Ks. Piotr Pędzich czwartek 11.55-12.40
P. Popowska-Filipiak czwartek 13.00-13.45
P. Izabela Wrzosek czwartek 9.50-10.35

Na stronie szkoły znajdują się „przedmiotowe zasady oceniania” warto się z nimi zapoznać.

W listopadzie 2023 r. oddano do użytku szafki dla uczniów klas IV i V. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy w wysokości 5000 zł udało się zrealizować to zadanie. Koszt zakupionych szafek w listopadzie 2023 r. to 7029 zł, z czego z Rady Rodziców dołożono 2029 zł.

Jeszcze raz dziękujemy Panu Waldemarowi Cyranowi Wójtowi Gminy Sadowne za wsparcie i pomoc finansową, dzięki której dzieci z naszej szkoły mogą cieszyć się z posiadania własnych szafek.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia: nauczycielom, rodzicom i pozostałym osobom.  

Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców za rok 2022/2023 stan na 04 lipca 2023r.

Stan konta na dzień 04.07.2023 r. – 21818,80 zł

– 1300 zł przekazano na zakup materiałów pomocniczych dla oddziałów 0-3, faktury do wglądu w sekretariacie.

– Zakupiono 08.09.2023 szafki dla 56 uczniów, 29.09.2023 dla 12 uczniów. Łączny koszt zakupu szafek to 17.343 zł.

– Inne wydatki – 1156,03 zł

+ Dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców – 160  zł.

Stan konta Rady Rodziców to na dzień 06.10.2023 to 2179,77 zł.

Nowa Rada Rodziców została wybrana 06.10.2023r.

Zarząd w składzie:

Przewodnicząca Hanna Gałązka

Zastępca Bożena Rostek

Skarbnik Edyta Koroś

Sekretarz Joanna Krasnodębska.

 Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów uczniów Szkoły oraz ich Rodziców. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2023/2024 ustalono składkę na komitet rodzicielski w kwocie 60zł za jedno dziecko (jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci to składka wynosi 40 zł za dziecko). Deklarację przekazano Rodzicom.

Jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły z Państwa strony.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I ZACHĘCAMY DO OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

POZDRAWIAMY RADA RODZICÓW

PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK 2023/2024

 • Dzień Edukacji Narodowej

 Dziękujemy  mamom za upieczone ciasta.

 • Konkurs patrona szkoły – nagrody
 • Ślubowanie
 • Sesja zdjęciowa świąteczna
 • Mikołajki
 • Dzień Piernika
 • Konkurs na najładniejszy domek z piernika – nagroda wyjazd na kręgle dla dwóch klas (konkurs w dwóch kategoriach wiekowych klasa 0-3, 4-8).
 • Inne konkursy (kolęd, na najładniejszą bombkę).
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Choinka szkolna
 • Bal Walentynkowy 10.02.2024
 • Tłusty czwartek
 • Dzień dziecka
 • Zakończenie 8 klas
 • Zakończenie roku szkolnego – nagrody w postaci lektur oraz voucher.

TALENCIAKI

W szkole zbierano talenciaki. Zebrano 919 talenciaków. Nagrodą którą wybrała nasza szkoła jest zestaw 10 piłek do siatkówki.

FANIMANI

Informację o tej akcji przekazano na grupach klasowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.fanimani.pl

ŚWIĄTECZNA SESJA ZDJĘCIOWA

Sesja zdjęciowa świąteczna w naszej szkole odbędzie się 23.11.2023. Fotograf: Emilia Jóźwik. Zdjęcia grupowe oraz zdjęcia do legitymacji i tablo będą robione na przełomie stycznia i lutego.

DZIEŃ PIERNIKA

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY DOMEK

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Serdecznie wszystkich zapraszamy już 17 grudnia 2023 roku na Kiermasz Bożonarodzeniowy przed kościołem w Sadownem.  Będzie można kupić własnoręcznie robione ozdoby świąteczne oraz pyszne domowe ciasta i pierogi z kapustą i grzybami. W sprzedaży również jemioła i sianko.

DO ZOBACZENIA

POZDRAWIAMY RADA RODZICÓW