Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Informacja dyrektora szkoły – realizacja zajęć w dniach 17-28 maja 2021 r.

6 maja, 2021

Dyrekcja szkoły informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w szkole będą realizowane dla uczniów kl. IV – VIII zajęcia w trybie hybrydowym. Harmonogram tych zajęć będzie następujący:

17 – 19 maja 2021 r.

kl. IVA, VIA, VIIA – zajęcia stacjonarne

kl. IVB, V, VIB, VIIB – zajęcia zdalne

20 – 24 maja 2021 r.

kl. IVA, VIA, VIIA – zajęcia zdalne

kl. IVB, V, VIB, VIIB – zajęcia stacjonarne

28 maja 2021 r.

kl. IVA, V, VIA, VIIA – zajęcia stacjonarne

kl. IVB, VIB, VIIB – zajęcia zdalne

kl. VIII A i kl. VIII B

17 – 21 maja 2021 r.  – zajęcia stacjonarne

24 i 28 maja 2021 r. – zajęcia zdalne

25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty.


Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie kl. I – III w tym czasie będą uczyć się w systemie stacjonarnym.

Dni, w których odbywał się będzie egzamin ósmoklasisty (tj. 25-27 maja 2021 r.), będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII.  Zajęcia w oddziałach przedszkolnych w tym czasie będą realizowane zgodnie z planem.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Majowe święta.

30 kwietnia, 2021

1, 2 i 3 maja to daty, o których należy pamiętać.

Początek maja to w naszym kraju czas tradycyjnej „majówki”. W tym roku w związku ze stanem pandemii wszyscy spędzimy ten czas w zaciszu domowym. Warto pamiętać, że pierwsze trzy dni maja to dni świąteczne. I tak:

– 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone od 1890 r. na cześć strajku robotników w Chicago z 1886 r., w naszym kraju święto to często utożsamiane jest z latami 1945-1989 i czasami PRL-u, w którym to 1 maja organizowano wielkie pochody zamieniające się w przemarsze na cześć władz.

– 2 maja od 2004 roku to dzień flagi Rzeczpospolitej. Dlaczego akurat ten dzień? To właśnie tego dnia zdobywający w 1945 r. Berlin żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja. Zgodnie z uchwałą Sejmu II Rzeczpospolitej z 1 sierpnia 1919 roku  „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony.” Stosunek długości do szerokości chorągwi dla flagi państwowej wynosił 5:8.

Konstytucja 3 maja

– 3 maja to święto konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie, a drugiej na Świecie Konstytucji w dniu 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990.

Jak można uczcić wszystkie te następujące po sobie święta? Najprostszą metodą, do której wszystkich serdecznie zachęcamy jest wywieszenie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na terenie swojej posesji. W ten prosty sposób możecie okazać szacunek symbolom narodowym Polski i naszemu dziedzictwu kulturowemu.

S.R.

Uczniowie kl. I – III wracają do szkoły

30 kwietnia, 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 4 maja wracają do nauki stacjonarnej wszyscy uczniowie kl. I – III.

W związku z tym przypominam, iż podczas realizacji zajęć na terenie szkoły oraz w trakcie dowożenia dzieci, będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone 1 września 2020 r., tj. osłona nosa i ust w autobusach oraz częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarz, łazienka), a przed wejściem do szkoły, dezynfekcja rąk. Dlatego też obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę (maseczkę).

Przypominam także, iż nadal obowiązują następujące wytyczne:

  1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
  2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa),
  3. opiekunowie nie powinni wchodzić do budynku (wyjątek stanowią opiekunowie oddziałów przedszkolnych), a w sytuacji niezbędnego wejścia, zachowują zasady:   

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Godziny pracy świetlicy szkolnej od 4 maja 2021 r. są następujące:
poniedziałek: 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:15
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:30

Rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 4 maja 2021 r. zamieszczony został w zakładce „Autobusy szkolne”.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś