Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Uczniowie kl. I – III wracają do szkoły

30 kwietnia, 2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 4 maja wracają do nauki stacjonarnej wszyscy uczniowie kl. I – III.

W związku z tym przypominam, iż podczas realizacji zajęć na terenie szkoły oraz w trakcie dowożenia dzieci, będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone 1 września 2020 r., tj. osłona nosa i ust w autobusach oraz częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarz, łazienka), a przed wejściem do szkoły, dezynfekcja rąk. Dlatego też obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę (maseczkę).

Przypominam także, iż nadal obowiązują następujące wytyczne:

  1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
  2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa),
  3. opiekunowie nie powinni wchodzić do budynku (wyjątek stanowią opiekunowie oddziałów przedszkolnych), a w sytuacji niezbędnego wejścia, zachowują zasady:   

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Godziny pracy świetlicy szkolnej od 4 maja 2021 r. są następujące:
poniedziałek: 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:15
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:30

Rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 4 maja 2021 r. zamieszczony został w zakładce „Autobusy szkolne”.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

22 kwietnia, 2021


Dyrekcja szkoły informuje, iż zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia wznowieniem od 26 kwietnia 2021 r. zajęć w kl. I – III w trybie hybrydowym, realizacja ich w naszej szkole przedstawia się następująco:

26-30 kwietnia 2021 r.
Klasa IB, IIB, IIIB – zajęcia stacjonarne (w szkole)

Klasa IA, IIA, IIIA – zajęcia zdalne (uczniowie pozostają w domu)


4-7 maja 2021 r.
W klasach IA, IIA, IIIA – zajęcia stacjonarne (w szkole)

W klasach IB, IIB, IIIB – zajęcia zdalne (uczniowie pozostają w domu)

Czas realizowanych zajęć zdalnych w domu w klasach I – III nie ulega zmianie, tj. od godz. 8:50 do 12:30, zgodnie z obowiązującym planem nauczania. Nadal będą realizowane zajęcia zdalne w kl. IV – VIII.

Od 19 kwietnia 2021 r. praca w oddziałach przedszkolnych odbywa się stacjonarnie.

Godziny pracy świetlicy szkolnej od 26 kwietnia 2021 r. będą następujące:
poniedziałek: 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:15

wtorek, środa, czwartek, piątek 7:15 – 8:45, 11:30 – 14:30

Rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 26 kwietnia 2021 r. znajduje się poniżej.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Małgorzata Koroś

Rozkład jazdy autobusów szkolnych dla SP Sadowne w roku szk. 2020/2021 od dnia 26.04.2021r.

22 kwietnia, 2021

** Podane godziny są przybliżonymi godzinami odjazdu   z poszczególnych miejscowości

Przyjazdy

Poniedziałek , wtorek, środa, czwartek, piątek

6:50 – Orzełek, Kolonia Złotki, Kołodziąż – Ukazy, Bojewo, Kołodziąż,  7:05 Sokółka,   7:10 Polkowo, Mrozowa Wola, 7:15  Zieleniec od torów do „50”   – Bus

6:50 – Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku,  6:55 Krupińskie,  7:05 Ocięte, Sadowne ul. Wiejska, 7:15 Sojkówek, Wilczogęby, 7:20 Płatkownica k/młyna, 7:25 Sadoleś  II most,7:30 Sadoleś, 7:35 Morzyczyn Włóki, 7:40 Morzyczyn Włość, 7:45 Płatkownica Agrola    –  Gimbus

Odjazdy

Poniedziałek , wtorek, środa, czwartek, piątek

12:30 –  Polkowo, Mrozowa Wola, Zieleniec od torów do „50”  – Bus

12: 50 – Sokółka, Kołodziąż, Kołodziąż- Ukazy, Kolonia  Złotki, Orzełek, Bojewo  –  Bus  

12:50 – Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku,  Krupińskie,  Ocięte, Sadowne ul. Wiejska, Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna,  Sadoleś II most, Sadoleś, Morzyczyn Włóki,  Morzyczyn Włość, Płatkownica Agrola     – Gimbus