Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

17 grudnia, 2021

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania na „Dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – część I”, opublikowanego na stronie www.spsadowne.pl dnia 07.12.2021 r.

Zamawiający informuje, że unieważnia w/w postępowanie z powodu braku ofert spełniających formularz ofertowy do niniejszego zapytania.

Powtórne zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 17 grudnia 2021 r.