Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Zapytania ofertowe

17 grudnia, 2021

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości

7 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości część I do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i załączniki

14 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości część II do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

Zapytanie ofertowe II– Kliknij aby pobrać

Formularz ofertowy i załączniki II -Kliknij aby pobrać

16 grudnia 2021r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 7.12.2021r.

Unieważnienie – kliknij aby pobrać

16 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości część I pop do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami Laboratorium Przyszłości część I pop – Kliknij aby pobrać

17 grudnia 2021r.

Zmiana Treści zapytania Laboratoria Przyszłości część II dotycząca terminu dostawy urządzeń.

Zamawiający informuje, że dnia 17.12.2021 r. wprowadzono zmiany do treści zapytania ofertowego dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej wraz z montażem wyposażenia i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości – część II”.
W związku z trudnościami związanymi z realizacją wszystkich pozycji opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(brak dostępności urządzeń spełniających oczekiwania Zamawiającego) oraz zapewnienia konkurencyjności w opublikowanym załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w
punkcie:
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 31.05.2022 r.

Informacja do Pobrania Kliknij aby pobrać

17 grudnia 2021r.

Zmiana Treści zapytania Laboratoria Przyszłości część II dotycząca miejsca i terminu złożenia oferty.

Zamawiający informuje, że dnia  17.12.2021 r. wprowadzono zmiany do treści zapytania ofertowego dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej wraz z montażem wyposażenia i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji Rządowego programu  „Laboratoria Przyszłości – część II”.

W związku z trudnościami związanymi z realizacją wszystkich pozycji opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz braku złożonych ofert w celu zapewnienia konkurencyjności w opublikowanym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w punkcie:

V. Opis sposobu przygotowana oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.

3. Do formularza ofertowego należy załączyć kosztorys ofertowy lub ofertę handlową zawierającą nazwę urządzenia/model, ilość, cenę jednostkową oraz wartość.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. E. Grzymały w Sadownem, ul. Kościuszki 72, 07-140 Sadowne, sekretariat szkoły lub przesłać na adres [email protected] nie później niż do dnia 22.12.2021 r. do godz. 1500.

Informacja do pobrania Kliknij aby pobrać

17 grudnia 2021r.

Aktualna treść zapytania ofertowego Laboratoria Przyszłości część II i I pop wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości część I pop PDF

Formularz oferty Laboratoria Przyszłości część I pop PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I pop PDF

***

Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości część II PDF

Formularz oferty Laboratoria Przyszłości część II PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II PDF

17 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości -nagłośnienie do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

Zapytanie ofertowe PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania PDF

Formularz ofertowy PDF

23 grudnia 2021r.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego „Laboratoria Przyszłości – nagłośnienie”

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – nagłośnienie” wpłynęły 3 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MUSIC EXPRESS K&K JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

99-314 Krzyżanów    Kuchary 48

NIP 7772962814  REGON 300506463

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższą.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Pobierz

Informacja o wyborze wykonawcy Pobierz

27 grudnia 2021r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – część I pop wpłynęły 3 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MOJE BAMBINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Łódź 93-428, ul. Graniczna 46,

nr KRS 0000492823, NIP 7251933448, REGON 100283710

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Pobierz

Informacja o wyborze wykonawcy Pobierz

27 grudnia 2021r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – część II wpłynęły 4 oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MOJE BAMBINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Łódź 93-428, ul. Graniczna 46,

nr KRS 0000492823, NIP 7251933448, REGON 100283710

 Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Pobierz

Informacja o wyborze wykonawcy Pobierz

09.03.2022r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości część IV do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

21.03.2022r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – część IV  wpłynęły 1 oferta. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

MOJE BAMBINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Łódź 93-428, ul. Graniczna 46,

nr KRS 0000492823, NIP 7251933448, REGON 100283710

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest najniższa.