Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rada

10 grudnia, 2013

Akonom Sławomir

Geografia

Bala Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

Dębek Grażyna

Matematyka

Dębkowska Akonom Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne
Wychowanie fizyczne

Gałązka Dorota

Język polski

Gierej Anna

Plastyka

Muzyka

Doradztwo zawodowe

Giers Andrzej

Wychowanie fizyczne

Gołaszewska Ewa

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Edukacja wczesnoszkolna
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Grędziak Grażyna

Język rosyjski

Ilczuk Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna
Przyroda
Obowiązki wychowawcy w świetlicy
Kierownik świetlicy

Jodłowska Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjny)

                                     Kasiak Urszula

Informatyka

Technika

Nauczyciel wspomagający

Kiełek Kamil

Fizyka

Klimek Małgorzata

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Obowiązki bibliotekarza
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Kobus Hanna

Edukacja wczesnoszkolna

Konik Marek

Technika
Zajęcia komputerowe
Informatyka

Konik Mariola

Język polski

Koroś Małgorzata

Muzyka
Plastyka

Kotowski Arkadiusz

Język angielski

Kotowska Marta

Język angielski

Kowalczyk Joanna

Obowiązki nauczyciela dzieci 6-letnich

nauczyciel wspomagający

Parys – Jóźwik Barbara

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne

Puścian Ewelina

Chemia

Rosa Joanna

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski

Rosa Szymon

Historia
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Rostek Teresa

Obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Rowicka Ewa

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Wrzosek Izabela

Język polski

Wódka Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki pedagoga

Zadrożna Magdalena

Obowiązki logopedy

Zyśk Małgorzata

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żach Halina

Edukacja wczesnoszkolna