Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rada

10 grudnia, 2013

 

Koroś Małgorzata

Dyrektor szkoły

Zyśk Małgorzata

Z-ca dyrektora szkoły

Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa

Konik Marek

Z-ca dyrektora szkoły

Informatyka

Ilczuk Sylwia

Kierownik świetlicy

Przyroda
Biologia

Nauczyciele

Akonom Sławomir

Geografia
 Historia
WOS

Bala Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

Dębek Grażyna

Matematyka

Dębkowska Akonom Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne

Dębkowski Tomasz

Fizjoterapia

Dymicka Hanna

Matematyka

Frąckiewicz Jadwiga

Edukacja wczesnoszkolna

Gałązka Dorota

Język polski
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Gałecka Aldona

Wychowanie fizyczne

Gierej Anna

Plastyka
Muzyka
Doradztwo zawodowe
Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Giers Andrzej

Wychowanie fizyczne

Gołaszewska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

Ilczuk Marcin

Chemia

Jodłowska Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki nauczyciela wspierającego

Kasiak Urszula

Informatyka
Technika
Zajęcia rewalidacyjne
Nauczyciel wspomagający

Kiełek Kamil

Fizyka

Klimek Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna
Obowiązki bibliotekarza

Kobus Hanna

Edukacja wczesnoszkolna

Konik Mariola

Język polski
 Terapia pedagogiczna i zajęcia rewalidacyjne

Kotowski Arkadiusz

Język angielski

Kotowska Marta

Język angielski

Parys – Jóźwik Barbara

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne

ks. Piotr Pędzich

Religia

Popowska – Filipiak Aneta

Język rosyjski

Rosa Joanna

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski

Rosa Szymon

Historia
Obowiązki wychowawcy w świetlicy

Rostek Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Rowicka Ewa

Religia
Wychowanie do życia w rodzinie

Skóra Katarzyna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Terciak Mirosława

Pedagog

Tomasik Paulina

Edukacja wczesnoszkolna

Wrzosek Izabela

Język polski

Wódka Maria

Zajęcia rewalidacyjne
Obowiązki pedagoga

Zadrożna Magdalena

Obowiązki logopedy

Żach Halina

Edukacja wczesnoszkolna