Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia, 2024

W tym roku przypada 233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to najstarsze polskie święto państwowe.

Wydarzenie zostało zainaugurowane odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Koroś. Po powitaniu wszystkich obecnych, w krótkim wystąpieniu przybliżyła historię uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. Podkreśliła, że było to wydarzenie przełomowe, bowiem polska konstytucja była pierwszym tego typu aktem prawnym, który powstał w Europie. O jego doniosłości decydował również fakt, iż dokument ten powstał w czasach politycznie trudnych dla Rzeczypospolitej i był owocem kompromisu ówczesnych, różniących się ideologicznie ugrupowań – obozu królewskiego i stronnictwa patriotycznego.

 Pani dyrektor zaznaczyła, że dbanie o dorobek minionych pokoleń, a także pielęgnowanie pamięci o doniosłych momentach dziejowych ojczyzny, jest obowiązkiem każdego z nas.  

Po przemówieniu miał miejsce występ artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły. Dzieci przedstawiły rys historyczny oraz współczesne spojrzenie na to ważne dla każdego Polaka święto. Utwory poetyckie nawiązywały swoją tematyką do rocznicy. Dziewczęta z klasy 7a, w wyjątkowej dla tego dnia stylizacji, wykonały walca wiedeńskiego.  

Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody laureatom turnieju szachowego, który odbył się w minionym tygodniu. Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej.