Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

20 kwietnia, 2020

W związku z zawieszeniem przez MEN egzaminu ósmoklasisty

w dniach 21-23 kwietnia 2020 r.

 szkoła będzie realizować nauczanie na odległość.

Dni wolne na przeprowadzenie tego egzaminu

zostają przełożone na inny termin

wyznaczony przez MEN.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Apel Policji

6 kwietnia, 2020

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem