Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Komunikat Wójta Gminy Sadowne

4 maja, 2020

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sadowne

Przedszkola, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym nadal zamknięte

uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu wspólnie z dyrektorami sytuacji w naszych placówkach, mając na względzie bezpieczeństwo naszych dzieci, w nawiązaniu do wytycznych epidemiologicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz działając w poczuciu odpowiedzialności i rzetelności w trakcie obowiązującego stanu epidemii, uznaliśmy, że opieka przedszkolna w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym będzie możliwa najwcześniej od 25 maja 2020 r.

                                                                           Wójt Gminy Sadowne

                                                                           /-/ Waldemar Cyran

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem