Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Posiłki w szkole

27 sierpnia, 2020

Zapisów na posiłki szkolne będzie można dokonać u wychowawców klas, bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerami (25) 6753 208, (25) 6753 561. Cena posiłków wynosi:

Obiad:

kl. 0-III – 4,50 zł

kl. IV – VIII – 5,00 zł

Całodzienne wyżywienie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wynosi 7,50 zł

Śniadanie + podwieczorek – 3 zł (dotyczy dzieci, które korzystają z dofinansowania do obiadów przez GOPS).

Z dofinansowania obiadów przez GOPS mogą ubiegać się osoby, których dochód z poprzedniego miesiąca na jednego członka rodziny nie przekracza 792 zł netto. 

Opłat za posiłki należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca (płatne z góry) na konto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem o numerze 52 9236 0008 0263 7295 2000 0130 PBS Węgrów Oddział Sadowne. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.  

Z poważaniem

Kierownik świetlicy

Sylwia Ilczuk

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

26 sierpnia, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Wkrótce 1 września i rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021. Organizacja rozpoczęcia tegoż roku w naszej placówce odbędzie się w następującym porządku:

8:00 Msza św. w Kościele Parafialnym w Sadownem dla wszystkich uczniów/dzieci szkoły

9:15 Spotkanie uczniów kl. IV – VIII w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem

10:15 Spotkanie z uczniami i rodzicami kl. I – III w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem

10:45 Spotkanie z dziećmi i rodzicami oddziałów przedszkolnych w sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

1.Spotkania te zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS odbędą się z zachowaniem obowiązującego w przestrzeniach wspólnych szkoły (tj. korytarze, sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnie) rygoru sanitarnego, tj. obowiązkowe zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków, zachowana bezpieczna odległość między uczestnikami podczas spotkania.

2. Na wyżej wymienione spotkania, w tym dniu prosimy o zorganizowanie dojazdu we własnym zakresie.

3. Osoby z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nie powinny uczestniczyć w spotkaniach inauguracyjnych rok, jak i w zajęciach lekcyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły na bieżący rok szkolny będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły