Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

26 sierpnia, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Wkrótce 1 września i rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021. Organizacja rozpoczęcia tegoż roku w naszej placówce odbędzie się w następującym porządku:

8:00 Msza św. w Kościele Parafialnym w Sadownem dla wszystkich uczniów/dzieci szkoły

9:15 Spotkanie uczniów kl. IV – VIII w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem

10:15 Spotkanie z uczniami i rodzicami kl. I – III w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem

10:45 Spotkanie z dziećmi i rodzicami oddziałów przedszkolnych w sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

1.Spotkania te zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS odbędą się z zachowaniem obowiązującego w przestrzeniach wspólnych szkoły (tj. korytarze, sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnie) rygoru sanitarnego, tj. obowiązkowe zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków, zachowana bezpieczna odległość między uczestnikami podczas spotkania.

2. Na wyżej wymienione spotkania, w tym dniu prosimy o zorganizowanie dojazdu we własnym zakresie.

3. Osoby z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nie powinny uczestniczyć w spotkaniach inauguracyjnych rok, jak i w zajęciach lekcyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły na bieżący rok szkolny będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem