Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Posiłki w szkole

27 sierpnia, 2020

Zapisów na posiłki szkolne będzie można dokonać u wychowawców klas, bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerami (25) 6753 208, (25) 6753 561. Cena posiłków wynosi:

Obiad:

kl. 0-III – 4,50 zł

kl. IV – VIII – 5,00 zł

Całodzienne wyżywienie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wynosi 7,50 zł

Śniadanie + podwieczorek – 3 zł (dotyczy dzieci, które korzystają z dofinansowania do obiadów przez GOPS).

Z dofinansowania obiadów przez GOPS mogą ubiegać się osoby, których dochód z poprzedniego miesiąca na jednego członka rodziny nie przekracza 792 zł netto. 

Opłat za posiłki należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca (płatne z góry) na konto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem o numerze 52 9236 0008 0263 7295 2000 0130 PBS Węgrów Oddział Sadowne. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.  

Z poważaniem

Kierownik świetlicy

Sylwia Ilczuk

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem