Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE

24 października, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 26. 10. do 8.11. 2020 zajęcia szkolne dla uczniów klas IV -VIII odbywać się będą zdalnie. Realizowane one będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. Do prowadzenia tych zajęć wykorzystywać będziemy aplikację Teams oraz dziennik elektroniczny. W formie zdalnej odbywać się będą także zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno kompensacyjne oraz zajęcia wyrównawcze. Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych w szkole.

Obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczyć w tych lekcjach (również wideokonferencjach – wymagane jest urządzenie ze sprawną kamerką i mikrofonem- można się połączyć z telefonu komórkowego ). Poprzez zalogowanie się w aplikacji zostanie sprawdzona frekwencja, która każdorazowo odnotowywana będzie w dzienniku elektronicznym. System oceniania pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie klas I-III, oddziały przedszkolne, świetlica i biblioteka pracują stacjonarnie.

Posiłki dla tej grupy uczniów/dzieci będą wydawane tak jak dotychczas.

Autobusy kursować będą zgodnie z obecnym rozkładem, jednak będzie on nieco zmodyfikowany. 26.10.2020 r. ( poniedziałek) zostanie podany do wiadomości uczniom i rodzicom.

Zgodnie z planem pracuje dyrekcja, pedagog i logopeda.

Uczniowie jak i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i logopedy w godzinach pracy szkoły:
p. Maria Wódka – 9.00 – 13.30 nr tel. 25 6753 208

p. Mirosława Terciak – 10.00- 14.30 nr tel. 502 963 215

p. Magdalena Zadrożna – 9.00 – 13.30 nr tel. 509 733 306

Zgodnie z terminarzem szkolnym 2.11. 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, tego dnia, czynny będzie, oddział przedszkolny.

Wszelkie zmiany, nowe informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

„Chcę zdobyć całe niebo”

22 października, 2020

  Słowa te wypowiedziane przez księdza Edwarda Grzymałę w obozie koncentracyjnym w Dachau przyświecały IX Dniu Patrona. W Szkole Podstawowej w Sadownem Dzień Patrona obchodzono po raz pierwszy. Ze względu na trwającą pandemię uroczystość miała charakter kameralny i trwała kilka dni.

  14 września uczniowie klasy VIIIb wraz z opiekunami udali się do miejsca narodzin Błogosławionego – Gajówki Klin. O życiu i kapłańskiej posłudze księdza Edwarda opowiedział p. Sławomir Akonom – nauczyciel historii.

  29 września, w dniu narodzin Błogosławionego ks. Edwarda Grzymały, przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty przed Ścianą Pamięci i w miejscu narodzin księdza. Dzień później, 30 września odbył się konkurs wiedzy o Błogosławionym Edwardzie Grzymale. Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą i otrzymali nagrody sponsorowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Szymon Zakrzewski, II miejsce – Katarzyna Kacprzyk , III miejsce – Natalia Rolek.

  W dniu imienin Edwarda, 13 października, przedstawiciel Rady Pedagogicznej w Sadownem złożył kwiaty  w miejscu narodzin Błogosławionego.

  W jednym z ostatnich listów ks. Edward napisał: „Kto wierzy w Boga, nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz za wszystko; ciągle myślę o was wszystkich i modlę się za was ”(Dachau, 19 kwietnia 1942 ). Niech słowa Błogosławionego służą refleksji i będą nadzieją dla naszej społeczności.

  S.A.