Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Witaj Szkoło!

2 września, 2021

Rozpoczynamy  rok szkolny 2021/2022!

01 września 2021r. w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pierwszym elementem tej uroczystości była Msza Święta w Kościele Parafialnym w Sadownem. Uroczystości tej asystował poczet sztandarowy  naszej szkoły. Po zakończeniu Mszy Św. uczniowie klas  IV-VIII udali się do szkoły. Następnie w dwóch grupach wiekowych w Gminnej Hali Sportowej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.  Spotkanie uczniów kl. IV-VIII odbyło się o godz. 9:15, zaś kolejne dla klas O – III o godz. 10:15.  Pani dyrektor Małgorzata Koroś powitała zebranych gości: Wójta Gminy Sadowne – Pana Waldemara Cyrana, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, a w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Omówiła organizację bieżącego roku szkolnego i formy pomocy socjalnej dla uczniów (obiady finansowane przez GOPS, stypendium szkolne) oraz warunki  grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów. Przedstawiła wychowawców klas i nowych pracowników szkoły. U progu nowego roku szkolnego złożyła życzenia nauczycielom, uczniom i rodzicom. Pani wicedyrektor Małgorzata Zyśk  zapoznała  zebranych z procedurami obowiązującymi w szkole podczas nauki stacjonarnej w czasie pandemii oraz przekazała rekomendacje i  informacje zawarte w liście Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci od 12 roku życia. Przedstawiła uczniom przydział izb lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów. Głos zabrał także Wójt Gminy Sadowne, życząc wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym. Poinformował zebranych o planowanych w  najbliższym czasie remontach w Gminnej Hali Sportowej i sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem oraz związanych z nimi utrudnieniami. Na zakończenie pan Wójt wspólnie z Dyrekcją szkoły dokonali uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po tej części uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami klas.