Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

14 i 15 października 2021 r.

13 października, 2021

Dyrekcja szkoły informuje, iż dzień 14 października 2021 r. (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowym dniem wolnym w bieżącym roku szkolnym, po wspólnym uzgodnieniu z Radą Rodziców, jest także 15 października.

Szkoła w tych dniach w miarę potrzeb organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli, szczególnie w oddziałach przedszkolnych.Z poważaniem
dyrektor szkoły
Małgorzata Koroś