Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dzień Nauczyciela

21 października, 2021

Wielkim kunsztem  wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić,
że twórcze wyrażanie siebie
i nabywanie wiedzy staje się
źródłem radości.”
ALBERT EINSTEIN

Dnia 13 października 2021 roku w Szkole Podstawowej  w Sadownem miały miejsce dwie uroczystości: Dzień Papieski oraz Akademia, która została zorganizowana przez uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. W apelu brali udział: zaproszeni goście, nauczyciele, dyrekcja szkoły, panie woźne, panowie konserwatorzy oraz uczniowie wszystkich klas.

Akademię rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Koroś, która przywitała wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników i uczniów a następnie przekazała głos młodzieży. Uczniowie klas VIII przedstawili sylwetkę Jana Pawła II oraz krótką refleksję na temat obchodów XXI Dnia Papieskiego związanego z nadzieją chrześcijańską. Tegoroczne hasło obchodów brzmi „Nie lękajcie się”. Na koniec uczennice zagrały na gitarach i zaśpiewały Pieśń „Barka”, a wraz z nimi cała szkoła śpiewała refren pieśni. Była to bardzo wzruszająca część uroczystości.

Pani dyrektor podziękowała księdzu Piotrowi Pędzichowi za przygotowanie uczniów i upamiętnienie tego ważnego dnia. Następnie przeszła do złożenia najszczerszych życzeń wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły aby wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

W dalszej części uroczystości uczniowie klas VIII i VII podziękowały za trud wkładany w nasze wychowanie i edukację i zaprezentowały żartobliwe, krótkie sceny z „Zemsty” Aleksandra Fredry oraz z „Romeo i Julii” Williama Shakespeare’a. Pod koniec akademii uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły kwiaty składając najserdeczniejsze życzenia.

Następnie głos zabrała pani dyrektor, która podziękowała uczniom za zorganizowanie akademii.
Nauczyciele naszej szkoły byli bardzo zadowoleni z przebiegu ceremonii oraz sposobu wyrażenia wdzięczności przez uczniów.

Uważam, że była to efektowna i dowcipna uroczystość,  i warto włożyć w organizację takich spotkań serce, i wysiłek, by później móc oglądać uśmiech na twarzy naszych nauczycieli, bo dzięki nim stajemy się mądrzejsi każdego dnia.

Samorząd Uczniowski