Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

29 października, 2019

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

16 października 2019 r. w naszej szkole- Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały  w Sadownem odbyła się uroczysta akademia okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście z Radą Rodziców na czele.
Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez panią dyrektor Małgorzatą Koroś, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, a wyróżniającym się nauczycielom   i pracownikom wręczyła Nagrody  Dyrektora Szkoły.  Głos zabrał również wójt gminy Sadowne Pan Waldemar Cyran, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, przekazał  również  podziękowania w formie nagród za wzorową pracę  kilku osobom.