Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Egzamin ósmoklasisty

17 czerwca, 2020

W dniu wczorajszym rozpoczęły się egzaminy klas ósmych. W pierwszym dniu uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego, dzisiaj piszą egzamin z matematyki, jutro z języka nowożytnego.

Życzymy wszystkim jak najlepszych wyników.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem