Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Harmonogram konsultacji w sprawie Egzaminu Ósmoklasisty i zakończenia roku szkolnego

31 maja, 2020

Uczniowie klas VIII zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody (deklaracji udziału) na udział w konsultacjach  podpisanej przez rodziców, którą przynoszą na zajęcia konsultacyjne (dotyczy uczniów, którzy wcześniej nie korzystali
z takich zajęć na terenie szkoły). Podczas spotkań z wychowawcami klas uczniowie rozliczają się z podręczników
i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Omówione zostaną również procedury i szczegółowe warunki przeprowadzania E8.

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem