Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Należności za obiady

1 czerwca, 2020

Bardzo proszę o wpłacenie należności za obiady na konto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem o numerze 52 9236 0008 0263 7295 2000 0130 PBS Węgrów Oddział Sadowne. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka i za jaki / e miesiąc /e dokonano wpłaty. Płatność do 5 czerwca. Informacja o wysokości wpłat została przekazana do wychowawców klas.

Z poważaniem

Sylwia Ilczuk

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem