Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Powraca gwar do szkolnych sal …

1 września, 2020

Maseczki zakrywające usta i nos, dezynfekcja rąk, wprowadzony dystans społeczny- nic nie było w stanie stłumić radości ze spotkania z koleżankami, kolegami i nauczycielami.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią. Podczas liturgii słowa i kazania wygłoszonego przez księdza Piotra Pędzicha zostaliśmy zbudowani zapewnieniem, że mieszka w nas Duch święty, który uzdalnia nas do czynienia dobra, poznania Boga i pomnażania złożonych w nas talentów.

Spotkania uczniów i rodziców z panią dyrektor, Wójtem Gminy panem Waldemarem Cyranem oraz z innymi nauczycielami odbyły się oddzielnie dla dwóch grup wiekowych- dla klas IV-VIII o godz. 9.15, 0-III o godz. 10.30.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zostało podkreślone odśpiewaniem hymnu państwowego, wspomnieniem 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej i uczczeniem chwilą ciszy poległych w obronie Ojczyzny. Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku.

Po serdecznym powitaniu przez dyrektor szkoły Panią Małgorzatę Koroś zostaliśmy poinformowani o organizacji pracy szkoły i zasadach sanitarnych wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Następnie rozeszliśmy się do sal na spotkanie z wychowawcami.

Życzymy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły owocnej pracy w nowym roku szkolnym, by ryzyko zarażenia koronawirusem nie paraliżowało twórczych działań, nie niszczyło ludzkich relacji, lecz jedynie przekonywało do zdroworozsądkowych zachowań.

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem