Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Ślubowanie 2019

10 listopada, 2019

 

Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki

                                      „Idą pierwszaki – dawne maluchy,

                                      Jeden w drugiego to same zuchy,

                                      Buzie umyte i ręce czyste

                                      Każdy na plecach dźwiga tornister

                                      Z bijącym sercem stają przed szkołą

                                     Jak im tu będzie? – Chyba wesoło!”

  Dzień 8 listopada 2019r. wpisał się szczególnie w pamięci pierwszoklasistów. W tym dniu młodsza część społeczności szkolnej na czele z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami zebrała się na sali gimnastycznej.

Pięknie udekorowana sala gimnastyczna, ale gdzie są pierwszaki? Po chwili drzwi sali się otwierają i wchodzą, w odświętnych strojach i czapkach. Po rozpoczęciu uroczystości przez p. dyrektor Małgorzatę Koroś swój program zaprezentowali bohaterowie tej uroczystości. Pięknie deklamując wiersze, śpiewając piosenki, rozwiązując rebusy i zadania matematyczne, odpowiadając na zadane pytania udowodnili, że są gotowi na to, by złożyć ślubowanie. Po ślubowaniu pani dyrektor, po zasięgnięciu opinii publiczności pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem. Panie wychowawczynie wręczyły upominki. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia, słodkie „co nieco” przygotowane przez rodziców w klasach i uroczystość zapadnie nam na zawsze w pamięci miłym wspomnieniem.

  Pierwszaki! Niech wszystkie dni w szkole będą dla was piękną przygodą! Tego wam życzymy!

                                                                Elżbieta Dębkowska – Akonom