Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

To już ostatni dzień w naszej szkole…

25 czerwca, 2021

23 czerwca 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Przybyli na nią zaproszeni goście (Wójt Gminy Sadowne- p. W. Cyran, zastępca Wójta- p. M. Gręda, Przewodniczący Rady Gminy Sadowne- p. T. Szymanik oraz dyrektor ZSP w Sadownem- p. S. Ryszawa), rodzice, nauczyciele, uczniowie klas siódmych i… bohaterowie tego dnia- nasi ósmoklasiści.

Na część oficjalną złożyły się piękne przemówienia p. dyrektor Małgorzaty Koroś oraz p. Wójta, ślubowanie przyszłych absolwentów naszej szkoły, przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję, aktywność i różnorodną działalność na forum szkoły…

P. Waldemar Cyran osobiście wręczył też- corocznie przyznawane- Nagrody Wójta Gminy Sadowne (za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie). Tym razem otrzymali je: Patrycja Dobosz (kl. VIIIb), Daniel Piątek (kl. VIIb), Oliwia Wieliczko (kl. VIIb), Maja Popławska (kl. VIIb), Natalia Subda (kl. VIb) i Wiktoria Wieliczko (kl. V).

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu ósmoklasistów oraz podziękowania dla wychowawców (p. Dorota Gałązka- kl. VIIIb, p. Sławomir Akonom- kl. VIIIa), dyrekcji oraz nauczycieli, w które aktywnie włączyli się także rodzice.

Na koniec swoich starszych kolegów pożegnali siódmoklasiści, przekazując im ważne przesłania zawarte w piosenkach i wierszu: „Wszystko ma swój czas.” i „Nic dwa razy się nie zdarza”. Wręczyli też przyszłym absolwentom naszej szkoły ufundowane przez siebie skromne upominki. Niech będą one pamiątką „na zawsze”, dla ocalenia wspomnień…

Ile razem dróg przebytych,

ile ścieżek przedeptanych?(…)

Ile w trudzie nieustannym

Wspólnych zmartwień,

wspólnych dążeń. (…)

Chciałbym wszystkie takie chwile

Ocalić od zapomnienia.”

(I.W.)