Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Ważna informacja – dalsze naucznie zdalne w szkole.

8 listopada, 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Od 9.11. do 29.11. br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV -VIII. W naszej szkole, dla wszystkich uczniów, zajęcia te realizowane będą zdalnie, zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. W klasach młodszych będą one realizowane w godz: 8.55 do 12.40 ( tj. 3 lub 4 godz. lekcyjne dziennie). W tym czasie będą obowiązywać także przerwy . Pozostałe zajęcia wynikające z planu będą realizowane jako kształcenie na odległość. Dla tej grupy uczniów i rodziców szczegółowy plan zajęć zostanie podany 9. XI. 2020 r. W klasach starszych ( IV -VIII), zdalnie, realizowane są wszystkie zajęcia. Tak, jak dotychczas do prowadzenia zajęć wykorzystywać będziemy aplikację Teams oraz dziennik elektroniczny. W formie zdalnej odbywać się będą także zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno kompensacyjne oraz zajęcia wyrównawcze. Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych w szkole.

Nie zmienne pozostaje iż, obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczyć w tych lekcjach (również wideokonferencjach – wymagane jest urządzenie ze sprawną kamerką i mikrofonem- można się połączyć z telefonu komórkowego ). Poprzez zalogowanie się w aplikacji zostanie sprawdzona frekwencja, która każdorazowo odnotowywana będzie w dzienniku elektronicznym. System oceniania pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Oddziały przedszkolne, świetlica i biblioteka pracują stacjonarnie.

Posiłki dla tej grupy dzieci będą wydawane tak jak dotychczas.

Autobusy kursować będą zgodnie z obecnym rozkładem.

Zgodnie z planem pracuje dyrekcja, pedagog i logopeda.

Uczniowie jak i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i logopedy w godzinach pracy szkoły:
p. Maria Wódka – 9.00 – 13.30 nr tel. 25 6753 208

p. Mirosława Terciak – 10.00- 14.30 nr tel. 502 963 215

p. Magdalena Zadrożna – 9.00 – 13.30 nr tel. 509 733 306

Wszelkie zmiany, nowe informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Życzę dużo zdrowia i i optymizmu w tym nietypowym dla Nas czasie.

Pozdrawiam:

Dyrektor szkoły

M. Koroś