Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

2 czerwca, 2020

Informujemy, iż istnieje możliwość dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sadownem. Nr konta: 94 9236 0008 0261 3303 2000 0010 PBS Węgrów Oddział Sadowne.  W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, z dopiskiem „wpłata dobrowolna”. 

Istnieje także możliwość wpłaty w sekretariacie szkoły w budynku nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Kwota dobrowolnej wpłaty na rok szkolny 2019/2020, wynosi:

– na pierwsze i drugie dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej po 50,00 zł,  

– troje dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej po 30,00 zł za każde dziecko

– czwarte i kolejne dzieci zostały zwolnione z opłat na Komitet Rodzicielski.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Dorota Ojdana

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem