Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE

24 października, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 26. 10. do 8.11. 2020 zajęcia szkolne dla uczniów klas IV -VIII odbywać się będą zdalnie. Realizowane one będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. Do prowadzenia tych zajęć wykorzystywać będziemy aplikację Teams oraz dziennik elektroniczny. W formie zdalnej odbywać się będą także zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno kompensacyjne oraz zajęcia wyrównawcze. Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych w szkole.

Obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczyć w tych lekcjach (również wideokonferencjach – wymagane jest urządzenie ze sprawną kamerką i mikrofonem- można się połączyć z telefonu komórkowego ). Poprzez zalogowanie się w aplikacji zostanie sprawdzona frekwencja, która każdorazowo odnotowywana będzie w dzienniku elektronicznym. System oceniania pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie klas I-III, oddziały przedszkolne, świetlica i biblioteka pracują stacjonarnie.

Posiłki dla tej grupy uczniów/dzieci będą wydawane tak jak dotychczas.

Autobusy kursować będą zgodnie z obecnym rozkładem, jednak będzie on nieco zmodyfikowany. 26.10.2020 r. ( poniedziałek) zostanie podany do wiadomości uczniom i rodzicom.

Zgodnie z planem pracuje dyrekcja, pedagog i logopeda.

Uczniowie jak i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i logopedy w godzinach pracy szkoły:
p. Maria Wódka – 9.00 – 13.30 nr tel. 25 6753 208

p. Mirosława Terciak – 10.00- 14.30 nr tel. 502 963 215

p. Magdalena Zadrożna – 9.00 – 13.30 nr tel. 509 733 306

Zgodnie z terminarzem szkolnym 2.11. 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, tego dnia, czynny będzie, oddział przedszkolny.

Wszelkie zmiany, nowe informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś