Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Zwroty podręczników i lektur do bibliotek szkolnych

10 czerwca, 2020

Informujemy, iż podręczniki szkolne będą zbierane zgodnie z następującym harmonogramem:

BUDYNEK NR 1

17. 06. 2020 r.

kl. IA godz. 9:00 – 10:30

kl. IB godz. 10:30 – 12:00

18. 06.2020 r.

kl. IIA godz. 9:00 – 10:30

kl. IIIB godz. 10:30 – 12:00

19. 06.2020 r.

kl. IIIA godz. 9:00 – 10:30

kl. IIB godz. 10:30 – 12:00

BUDYNEK NR 2

22. 06.2020 r.

kl. IV godz. 9:00 – 10:00

kl. VA godz. 10:00 – 11:00

kl. VB godz. 11:00 – 12:00

23.06.2020 r.

Kl. VIA godz. 9:00 – 10:00

Kl. VIB godz. 10:00 – 11:00

Kl. VIIA godz. 11:00 – 12:00

Kl. VIIB godz. 12:00 – 13:00

W dniu 24.06.2020 r. przynosimy wszystkie zaległe podręczniki oraz lektury szkolne!

W BUDYNKACH SZKOŁY PODCZAS ZWRACANIA PODRĘCZNIKÓW BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ RYGOR SANITARNY – OBOWIĄZKOWE MASECZKI I RĘKAWICZKI WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Małgorzata Klimek

Anna Gierej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem