Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

PAMIĘTAMY – 24.03.2021 – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

24 marca, 2021

M.K.

Już po raz czwarty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto zostało ustanowione przez Parlament w 2018 roku. Wybór daty nie jest przypadkowy. 24 marca 1944 roku, Niemcy zamordowali w miejscowości Markowa, na Podkarpaciu, rodzinę Ulmów: Wiktorię, będącą w stanie błogosławionym, Józefa, sześcioro ich dzieci oraz 8 Żydów, którzy znaleźli u nich schronienie.

Święto ustanowiono ,,w hołdzie Obywatelom Polskim–bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady, zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich oprawców” (Ustawa z 6 marca 2018 r.)

Dwa lata temu, w Sadownem, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych przez Niemców Mariannę, Leona i Stefana Lubkiewiczów, premier Mateusz Morawiecki powiedział: ,, Żyd, który spotkał Niemca, stawał się martwym Żydem, a Żyd, który spotkał Polaka, miał szansę przeżyć. I wszyscy Żydzi, którzy przeżyli II wojnę światową w mniejszym lub większym stopniu przeżyli ją dzięki tym bochenkom chleba, dzięki schronieniu, którego udzielali im ich polscy sąsiedzi”.

Mieszkańcy gminy pamiętają o ofiarach II wojny światowej. Na Placu Kościelnym znajduje się tablica poświęcona represjonowanym w czasie II wojny światowej. Widnieje na niej napis: ,,Pamięci mieszkańców gminy Sadowne pomordowanych, więzionych, zesłanych na roboty i zamordowanych przez niemieckiego okupanta. Mieszkańcy i Instytut Pileckiego”.

Część Polaków, która ratowała Żydów podczas wojny, otrzymała tytuł ,,Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. Tytuł ten przyznawany jest przez państwo Izrael (Instytut Yad Vashem) osobom za bezinteresowną pomoc Żydom podczas II wojny światowej. Na medalu wręczanym Sprawiedliwym widnieje sentencja ,,Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. Do tej pory tytuł ten otrzymało ponad 7000 Polaków. Ciągle przybywa kolejnych Sprawiedliwych.

Sprawiedliwymi z terenu naszej gminy są:

-Marianna, Leon i Stefan Lubkiewicz,

-Jadwiga Stankiewicz- Jóźwik,

-Janina Puszet (czasowo przebywająca w czasie wojny w Sokółce)

-Lucyna Radziejowska (czasowo przebywająca w czasie wojny w Płatkownicy)

Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. W Sadownem, przed wojną polscy Żydzi stanowili 40 % społeczności .

Chaim Chefer „Sprawiedliwi świata”

,,Ja słyszę ten tytuł i staram się

O tych ludziach myśleć, co chronili mnie.

Ja pytam i pytam. O na miły Bóg, czy ja bym na ich miejscu

Tak uczynić mógł?”

Wydarzenia sprzed lat nie są zamkniętą historią. Ciągle dowiadujemy się o tych, którzy nie zawahali się nieść pomoc potrzebującym. Byli wśród nas.

S.A.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021

17 marca, 2021

Na podstawie § 10 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, dyrektor szkoły informuje, iż 22 i 23 marca 2021 r. (tj. poniedziałek, wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ze względu na odbywające się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Bez zmian w tych dniach odbywać się będą zajęcia w oddziałach przedszkolnych (dojazd we własnym zakresie), świetlica szkolna będzie pełnić dyżury w godzinach 7:30 – 15:00.

Harmonogram rekolekcji w dniach 22 i 23.03.2021 r. dla uczniów naszej szkoły jest następujący:

Godz. 10:30 Msza św. dla kl. I – IV (dojazd uczniów pod opieką rodziców we własnym zakresie)  

Godz. 12:00 Msza św. dla kl. V – VIII (dojazd zgodnie z rozkładem)

Rozkład jazdy autobusów w dniach 22 i 23.03.2021 r. dla kl. V – VIII:

Przyjazd do Kościoła

10:55 Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50, Sadoleś II most, Kocielnik, Morzyczyn PKS S

11:10 Mrozowa Wola, Zieleniec od torów do „50”, Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku, Krupińskie, Ocięte, Sadowne ul. Wiejska G

11.15 Kolonia Złotki, Kołodziąż – Ukazy, Bojewo, Kołodziąż, Sokółka Bus

Odjazd z Kościoła

13:00 Sojkówek, Wilczogęby, Płatkownica k/młyna, Płatkownica 50, Sadoleś II most, Kocielnik, Morzyczyn PKS S

13:00 Mrozowa Wola, Zieleniec od torów do „50”, Zieleniec szkoła, Zieleniec k/tartaku, Krupińskie, Ocięte, Sadowne ul. Wiejska G

13.00 Sokółka, Kołodziąż, Bojewo, Kołodziąż – Ukazy, Kolonia Złotki Bus

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś