Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Egzamin kl. 8

14 maja, 2024

Dziś 25 uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin będzie trwał 3 dni, podczas których uczniowie sprawdzą swoje umiejętności i wiadomości z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Życzymy wszystkim powodzenia.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna